Het Gevang...

met categorie:  


Weet iemand meer over de geschiedenis van dit Mechels gebouw?
Er is weinig te vinden op het Internet.
En zijn er foto’s van de binnenkant?

Dit is er eentje...

Oud Bericht uit 2004
...dan zul je eens moeten proberen om daar binnen te geraken hé Gimmy.
...kan niet moeilijk zijn.
;-)
@ Jans : Hahaha...

God is overal en Jans is... bijna overal.
Dus... heb je foto's van de binnenkant ?
Deze keer verwijs ik naar God.

(maar blijkbaar ben je wat vergeetachtig - want op 21/11 heb je al een post gemaakt over de Liersesteenweg met een foto waar deze gevangenis op staat - en o.a. ik heb toen al in een reactie wat info gegeven over de architect van dit gebouw...
nog eens teruglezen misschien?)
De gevangenis, officieel het 'arresthuis van het gerechtelijk arrondissement Mechelen, is gebouwd in 1871-1874 naar een ontwerp van de Brusselse architect D. Dekeyzer. De werfleiding was in handen van de Mechelse architect Ch. Drossaert. Het neoclassicistische inkomgebouw heeft een opvallende centrale travee met rondboogpoort, geflankeerd door geringde kolossale zuilen.
(info: Regionale Beeldbank)

Om de binnenkant te kunen zien: steel een appel, want een oud moederke tegen de grond slaan volstaat niet.
Hahaha...

De Roger is op dreef !
Is deze Gevangenis eigenlijk de "opvolger" van het oud gevang oep de Groete Met ?
Tijdens het ancièn régime was de gevangenis gehuisvest in het middengedeelte van het stadhuis ('het Steen').
Daarnaast waren er nog andere gevangenissen.
In de 14de eeuw diende ook de oude Brusselse Poort om stouterikken in vast te zetten. (mét folterkamer als toetje!).
Nadien bevond de folterkamer zich in het Steen (tot 1800!)
Dan waren en nog zogenaamde 'huizen van bewaring' voor landlopers e.d. in 'de Ster', aan de Hoogbrug, aan de Winketpoort, en ook in het Oud-Schepenhuis.
De gevangenis aan de Liersesteenweg werd gebouwd tussen 1871 en 1874 - maar dat schreef ik reeds een paar maand geleden; en nu dus ook Roger hierboven...
En is 't gevang gelinkt met het gerechtsgebouw in de Keizerstraat ?
Alle stouterikken linea recta van het ene naar het andere gebouw ?
Bij interesse: lees het laatste boek van Marcel Kocken hierover.
@ Jans : Ik hem gien geld...

:-D
...bespaar op magneten, boterhammekesvlees en hoeden uit 't Klakkenhuizeke.
't is maar een tip.
Hahaha...

Jans is op dreef...
... en ene is in overdrive
'k geloof dat er vroeger nog een kerk was in 't gebouw
je kan de aftekening nog duidelijk zien (als je met je rug naar Telenet staat; dus niet zichtbaar op de foto)
Er is, of zeker was, een kapel op de eerste verdieping in het centrum van de gevangenis. Ik heb daar tien jaar elke zondag de mis gaan dienen bij almoezenier Dockx, tot in 1966. Elke drie maand ontving ik daarvoor een cheque van het ministerie. Voor elke zondag 5 frank. De kapel werd afgesloten tijdens de mis en bewakers stonden aan de deur. In die besloten ruimte ben ik drie keer bewusteloos geworden van de wierook. Wij werden telkens door een cipier met sleutelbos binnen- en buiten geleid door al die ijzeren traliedeuren. Een imposant gebouw, maar ik was toch blij dat ik er niet moest blijven.
@Homor: is die BEF 5,00 ook uitbetaald als ge wegens flauwvallen maar een halve prestatie geleverd had?
En was de wierook van kapelaan Dockx zo een "kammelot" omdat die door de staat geleverd werd?
...of was het 'wiet'-rook ?
@ Homor :
De naam Dockx doet een belletje rinkelen.
Was dat ook niet de Pastoor (of aalmoezenier) van de Speelpleinen op Weynishof ?
guy: dat is een en dezelfde! Hij was tevens kapelaan in St-Rombouts!
Wim, op die plaats zou vroeger de St Niklaaskapel/kerk gestaan hebben.http://www.beeldbankmechele...
He Guy.waarom zijt ge zoo geintereseert om den binnenkant van het prison te zien?Ik denk dat het toch gemakkelijk zou zijn om daar binnen te geraken,HaHaHa.Louis
@ Jokke :
"Den Dockx", dat was ne kwaaie, zenne...
Iedereen die in de Jaren 70 in de zomer op Weynishof zat herinnert zich den Dockx.
Niet alleen streng naar de spelende kinderen, maar ook naar de leiding, die echter toen ook maar bestonden uit pubers vanaf 16 jaar met swingkalot en lang haar. Those were the days...
@ Louis :
Ge loopt 100 keer voorbij de Prison en dan zoude wel eens willen weten hoe dat dat er vanbinnen uitziet.
Misschien eens Google Earth raadplegen om van bovenaf eens rond te kijken, maar daarmee kunt ge nog niet binnen kijken.
...wachten op 'Opendeurdag' Gimy, of doeltreffender aan het werk gaan.
Hoef ik suggesties te doen, of ken je zélfs manieren om snel het interieur te 'ontdekken'?
Jouw interesse in 'den binnenkant' van de gevangenis is ontwapenend ontroerend.
@ Jans : Hahaha...

Het is en blijft een Mechels Gebouw, een Mechels "Landmark".
Misschien, naast het lokaal van de Outlaws eenvolgende uitdaging voor Jans ?

:-D
Guy, ge zijt goed op weg om in den bak te geraken. Moest den Dockx nog leven dan had ge en proces aan uw been wegens eerroof!
@ Jokke :
De prefect van het College in de Jaren 70 was ook ne kwaaie, zenne.
Bartje Somers, Burgemeester van Mechelen, Voorzitter van de VLD en ooit MinisterPresident van Vlaanderen krijgt ook nog kiekevlees als zijn naam wordt vernoemd.

:-D
guy, dat was "maar" de Rens, maar wie Cloostermans overleefd heeft, die krijgt nooit meer kiekevlees!
Bijkomende uitleg: Cloostermans was de voorganger van Rens!
@ Jokke :
Cloostermans ? Rens ?
Ik had het over de Samblanckx...
Streng, maar rechtvaardig !
We hebben er gelukkig geen trauma aan overgehouden. Zie maar waar ons Bartje overal is beland...
Guy, zolang ons Bartje maar niet beland waar dit blogitem in feite over gaat, is er niets mis geweest met al die collegeprefecten!
@ Jokke : Inderdaad !
Ik heb den Dockx nog gekend in de jaren 50. Toen woonde ik nog in den Ham en was hij pastoor in de St Romboutsparochie, samen met pastoor Peeters. Twee uitersten.
Dockx : niet te genieten.
Peeters : beminnelijk man.
Nu we het toch hebben over pastoors.
Wel pastoor Peeters was ook een speciale.
Ik herinner me nog zeer goed dat "de Peeters" het op het bisdom mocht gaan uitleggen waarom hij o.a. geseind werd in "de Stardust" op de Botermarkt "bij Wis Lo" en op de overkant in "het Volkshuis".
Zijn uitleg was dat hij de "schaapjes" (parocianen)toch mocht gaan bezoeken zeker!!!
De strafste pastoor (of kapelaan?) die ik ooit gekend heb, was ontegenzeggenlijk Van Beersel van de Stuivenbergkapel. Ik denk dat die man meer in de kroeg zat dan in zijn kapel. Ooit is hij in een café (café Boma op de Brusselse stwg dacht ik, of heette het toen al Uylenspiegel?) buitengestuikt en brak zo zijn heup. Toen ik in 1972 in café Leiden met hem aan 't praten was, had hij tijdens dat gesprek "een kleine oprisping" zodat de kots tot in zijn mond kwam en hij alles terug doorslikte...
Maar.. het was een man van het volk en geen azijnpisser zoals bvb pastoor Wijnants van St. Jan Berchmans.
En zijn er tussen jullie soms ook gasten die tijdens de middag bij 't Voske in het college op zijn kamer moesten komen om "Frans te leren?"...
Toen ik mijn legerdienst deed bij de TTR in de Dossain kazerne konden we vanboven uit de leslokalen op de overkant van de straat de gevangenen zien toerekes wandelen tijdens de loechting. Ze wandelden in een cirkel achter mekaar in een soort met draad afgedekte kooi. Raar zicht, maar we voelden ons toen achter de kazerne al niet veel vrijer.
@ Herman :
't Voske... was dat niet de leraar van het tweede studiejaar Lager Onderwijs.
Ik herinner me precies nog dat 't Voske zijn klas had op de Gelijkvloers, naast de kleine speelplaats.
We spreken over 1975-1976.
Na de 4 jaren Olivetenvest (ook College) directemundo naar "De Spin" (echte naam ontsnapt me effe) in het 5e studiejaar van het College.
@ Herman.
TTR = Michelkazerne.
CAD (Centrum Administratieve Diensten : Dossinkazerne.
@ allemaal
Ik die zo een pastoorsvereerder ben verbaasd het toch een beetje dat wat begonnen is als onderwerp over 'Het Gevang' voor driekwart over priesters gaat waar een stuk af is of was. Zou mijn oud leraar Nederlands in het Atheneum dan toch gelijk hebben toen ik hem iets vertelde over een bepaalde persoon en hem daarbij meegaf dat die man priester was geworden : Dat is óók een vorm van gekkenverzorging.
@ Jef :
Blijkbaar zijn/mogen/kunnen Geestelijken of Aalmoezeniers in Gevangenissen geen doetjes zijn.
'tVoske gaf Frans in de vierde Latijnse
en die bijlessen op zijn kamer werden oa geillustreerd door foto's van blote madammen met franstalige onderschriften.
En natuurlijk, Jos,ik vergis mij schandalig,ik lag natuurlijk in den
Baron Michel,op die plek houden ze u
nog altijd aan't lijntje.
Binnenkort is er een stadswandeling in het kader van een project 'Rondom Prison'. Het wordt een wandeling die vertrekt aan 't Steen op de Grote Markt en die eindigt met een rondleiding in 't gevang. Info via Vormingplus (Hanswijkstraat) of wijkwerking Caputsteen. Succes!

Fons
Hier meer info...

http://www.deredactie.be/cm...

Nog een kleine toelichting tot dit oord van bezinning: er stond wellicht tot in de jaren 60 nog een guillotine in de gevangenis. Een Waalse collega die toneel speelde vertelde me  rond 1967 dat ze voor een TV productie die guillotine in Mechelen gaan halen waren.