brouwerij Liefmans over kop...

met categorie:  
... en hoe zit het dan met ...... waarmee onze eigenste Anker-brouwerij nu zou bedoeld worden?

Iedere week controleer ik dat ter plekke en de zaken gaan goed !
Maar vermits we weer in de periode van het jaar komen waarin we onze brouwerij moeten steunen, vooral als we te voet zijn, ga ik toch nog enkele quotes uit bovenstaand werkje de wereld insturen.
Zij hebben te maken met drinken en dronkenschap in het Mechels dialect.
De geschreven uitspraak dateert van méér dan 50 jaar terug, dus hou er rekening mee.
- a pakt ze zôover
- a-j-êuft gijre
- a-j-is goo van innèème
- a kan er wêig mé
- ba die lupt et er zeut binne
- a-j-ij gôeje val
- a kan nogal wa wégzétte
- a bôemmelt er nog ni nijve
- a kan nogal bôebbele
- a j-aanzee de kafèès vêu gin aazerwinkels
- as die doed is zal't beer wél afslaage
- a drinkt gelêik en échel
- a-j-ij ginne slikker
- a drinkt gelêik nen roester
- a-j-ij tèège den toure geloepe
- a-j-ij den rëus gezeen
- a-j-ij-d-en stijr in ze gat
- a-j-is zôe zat as en ourlogschip
- a-j-ij-d-e slap gestél
enz...

Dus drink met maten en zorg voor een BOB!
...de Mechelaars waren blijkbaar heel inventief waar het erop aankwam om dronkenschap een naam te geven.
Leuke post Luc!
a-j-is zoe zat as ne patat
a-j-hij-d'n beis aan
ha-j-is tut enz enz... hoe meer da gedrinkt(zoup) hoe meer woorde da ge vind !
a-j-eichelt
a zeupt gellak 'n spons
dien ei-d-e keilgat gellak as nen afloep
...een béétje dronken noemden ze bij ons thuis:

- a was persees wat loecht..
- a leep persees oep aure
..en as 'm goo zat was:

- a eid e stuk in z'n gilei..
- a eid e stuk in z'n botte...

wat éigen lijk het gevolg was van :
- a mag ze nogal geire
- a izzer ni véés van..

;-)
@ Leyander :
Als ge "persees wat loecht" zijt, dan zedde (nog) ni zat, zenne. Dan zedde in de wind, lichtbeschoenken en plezant. En dan beginde miestal te zinge.

LOL
Tzo ma ni zoe goe moutte zan!
Gisterenanachternoon nog genoote van ne goeije Carolus spesijaal vu kessemis gebrauve.
En as ge daa kunt van geniete int bauzaun van Kauzer Karel, den Belleman en den Brauversgast, dan is er ambians in 't Ankerke aan de Deel!
A jij nen droege leiver.
A nèm het in mè de soepleiper.

Past ma oep mè de fiestdage, want de polis van Mechele is oep zoane qui-vief, nat schènt.
@ Allemaal

Dak zat zén da ziede gaôle wel, ma azzek deust hém dan zégde gaôle nieks!

Arrè na! Nog ne goeie Sylvester allemaa!
Nog ééntje, misschien emmek er ouver gezien...

- A eid è stuk in zaunne kraag.

Mà wette gaule da vrueger de” zuzewiete altaud è stuk in heulese col hadde?
As auve kliermakker emmekik da zelf er nog ingezet.
Vraagt da ma an de mauris ôôt den brul.
- En ne stuk in zenne kraag?

Wètte gaule da de zjuzewiete vroeger altaud è stuk in hunne kraag hadde?
Zeker wéte , as auve kliermakker èmmekik dat nog meuge doen; è stuk in hunne kraag zètte.
Vraag da ma aan de Mauris ôôt den brul, die zal da nog wel weete.
Jos, was dat Maurice Wiazawski? beter gekend als Maurisport?
Ik denk dat onze Jos, Maurice Delbaere bedoelt, Jezuiët, wonend in het klooster in de Bruul - en net als hij afkomstig uit den Hanswijkenhoek...
Deze Maurice Delbaere is een waar historicus, en pende heel wat geschiedkundige werkjes bij mekaar...
Sorry Roger, Maurissport was mij bekend maar die heeft niets met "het" geval te maken
Juist gedacht Jan, Waarom weet ik niet maar in de kraag werd een stuk tussen gestikt....
Altijd al speciale mannen geweest die
Jezuiëten.
Receptie veu de manne van den Hanswijkenhoek !! Donderdag 3 januari te 14u30 in taverne "Broadway" Tervuursesteenweg 210. Wel eerst inschrijven à 9€50 p/p,voor 28/12/07
Tot dan??
Op de opmerking dat het bier zeer koud is, antwoordt men :”’t slopt allien”

Als men op iemands gezondheid drinkt zegt men : “prosit, santé, gezondheid, tchin-tchin of schol.
SCHOL is een slechte uitspraak van het Skandinavisch “SKAAL”, hetgeen een verkorting is. Elke letter is de aanvangsletter van een woord, te weten :
S = Shundel > Gezondheid
K = Kjaerig > Genegenheid
A = Aldershoe > Onderons
A = Agtolse > Hoogachting
L = Lykki > Geluk
@Luc Croonen

Heb jij dat boekje De Mechelschen Bierhandel? Zou het nog ergens te vinden zijn? Leeft Jozef Van Balberghe trouwens nog?
@Pagadder: dat boekje, 59 blz., heb ik inderdaad maar of dat nog ergens te vinden is, weet ik niet. Ik zou in ieder geval zoeken bij de tweedehandsboekenwinkels en bij de antiquaren ( Garcia?)of probeer deze link eens: http://antiqbook.be/boox/to... Indien Jozef Van Balberghe nog zou leven dan zou die toch al een respectabele leeftijd moeten hebben.
Ik dacht eerlijk gezegd dat SKOL komt van het oud germaans ( of Vikings(!)) Skul of zoiets duidende op een schedel. Men zou gedronken hebben uit een doodshoofdsschedel. ( a skull in het Engels) Maar "si non e vero e ben trovato" de uitleg van hierboven vind ik al even twijfelachtig als zijnde afkomstig van skull of zoiets. Minder twijfelachtig is de vasstelling dat ik zo'n boekje van Van Balberghe heb en dat het nog moeilijk te vinden is. aarmee ik maar wil zeggen dat ik het ga koesteren....