Word...

met categorie:  

Boesjkammeree
Geloof het of niet Wout: dit woord lag ook op m'n lippen!!
Vooral de mogelijke oorsprong lijkt me wel boeiend.
Er lijken vele verklaringen voor - maar dat het zou afstammen van twee Spaanse werkwoorden wil ik graag geloven:
'buscar' (zoeken) en 'marearse' (zeeziek worden)...
Toch mooi?
een Mechels woord dat een Spaanse oorsprong zou hebben...
@ Wout :
Boesjkammeree is ne Klassieker, maar we nemen hem op in de Lijst...

Boesjkammeree - 1 punt

LOL
en wa denkte van "schamplavee"?
(Ik docht 'm eet te gan zegge, ma a was al schamplavee")
ha, Roger, schampavie zegden ze bij ons thuis, dat woord is overal zowat bekend onder verschillende vormen maar waarom staat het dan niet in het woordenboek?
Het woord "Schampavie" kennen ze blijkbaar ook in het Gentse en (effe googlen op Internet) vele wandelgroepen hebben deze naam.

Hier vind ik een betekenis van "Schampavie"...

http://www.lieverleven.be/w...
@ Lieven, het Mechels dialectboek van Diddens is verre van comleet hoor.
allei, dan... boesjkammeree is vè moa oek goo.
Ma "loavètkas" en "titantolleke" vinnek oek ni mis.
Allez, allez, ik ken wel geen Mechels, maar ik nomineer: langenaasem

(da is tuttefrut)
Ik weet niet zeker ofdat het allemaal echte Mechelse Woorden zijn, maar een heleboel ervan hoor ik in de Mechelse Straten en Cafes of ik vind ze op Internet.
Bekijk ze, verbeter ze, breidt de Lijst uit of laat ze maar verdwijnen...

http://mapt.stadmechelen.be...

...of maak een keuze !
Zie ook de allereerste post die ik ooit voor Mechelenblogt maakte:
'Die pardesseu is al gielegar afgeroefeld' (27-10-2005)...
Jan, moet het dan niet "gielegans" zoan?
gielegar of gielegans..
ik zou het niet weten.
Wat is trouwens het verschil? Wanneer wordt het ene woord gebruikt, en wanneer het andere?
Wie weet meer?
't kan oek gielemar zen....
ps. Gim, vind dit wel een leuke post ... Knappe Graphic ook. Ge moest dat meer doen.
Just an ID :-D
@gimycko: addedana in deu pleuts van in "Varia" in "Mechelen Sprekt" gestoken dan was heut gielegans af gewest!
gielegar gelijk Jokke!
Kijeis ( kaars )
Pjeit ( Paard )
"Onnoezele Kloet" vind ik qua vuilbekkerij ongelooflijk sterk klinken met de Mechelse "oe"
Niets doen...: "'t Plafon van de Groete Mèt schildere..." :-D
@ Peter : LOL

Tonderwerp is ni fris, maar "Geubbele", da vinnekik e geweldig woord !
Oek een "Pots" of ne "Basseng" en natuurlijk e "Tintannolleke".

Allee, tgaat hie nog vried moeilijk weurre oem het schoenste Mechelse Woord deroot te pikke...
My all time favorite in 't Mechels:
"Ne paater oep aa gat laate sjchildere"
Oftewel: u in de zak laten zetten ed.
Schit-ter-rend!
Ik weet niet hoe ik het moet schrijven maar ' ne muurzaker is da gien klaan biesjemeuleke?'
@ Luc :
Zemme maa altijd verteld dat ne Mierzeiker zoe een iel klein petieterig roed biesje is dadoep ne muur kruipt. Zoe e roed speldekoppeke.
Gien Liveniersbiesje, zenne, das veel groeter...
@Luc: Jans verwees hierboven al
"Zie ook de allereerste post die ik ooit voor Mechelenblogt maakte:
'Die pardesseu is al gielegar afgeroefeld' (27-10-2005)...

door jans op 23/11/2007 20:01:11
Anoniem als "jans" op 23/11/2007 20:01:11"
http://blog.stadmechelen.be...
ik docht dat ne meurzoaker ne meer is...
@ Jokke :
In verschillende artikels op deze Blog wordt er in het Mechels gerappeleird en schoen Mechelse woorden bovengehaald.
Maar wadis a schoenste Mechelse Woord ?
tantafeir, da's oek nog e schoe wourd
En potafeir is ook niet mis. Of ne paltoo... En wat denkt ge van een carnasjeir??
@ Roger :

Nen "Tantefeir" schijnt uit Boom te kome...

"Tantefeir : die zich met alles moeit"

http://www.tenboome.webruim...
Eddy, carnasjeir emmek nog noet ni g'oerd Wa's da?
@ Roger :

Canasjeir, carnasjeir

boekentas (Een vraag over de herkomst van dit woordje leverde volgende commentaar op van Professor Magda Devos van de R.U.G.: Het woord "karnasjeir" is ruim verspreid in de Vlaamse dialecten voor "boekentas'. Als kind heb ik in mijn West-Vlaams kustdialect nooit iets anders gezegd. Het komt uit het Frans, en is afgeleid van het zelfstandig naamwoord "carnet" (d.i. notitieboek, schoolschrift, e.d.) door middel van het achtervoegsel "ière". Een "carnetière" was dus een tas om "carnets", nl. schrijfboeken e.d. op te bergen, net zoals een "cafetière" een toestel is om koffie te zetten. Aangezien het hier om een Frans woord gaat, wordt het in de Vlaamse dialecten op nogal wat verschillende manieren uitgesproken. Terwijl u in Hamme blijkbaar "karnasjeir" zegt, zeggen wij in Klemskerke "kannasjeire", dus zonder de "r".

http://www.zogge.be/zogge_d...
Kajo (leerjongen) en nen oechel (struik)
mogen van mij ook in aanmerking komen.
Kzen nog is ne kie diee foto aant bekaake die dattekik hier hem gezet en wa maa oepvalt, da zen die paoltjes op de Groete Met...
Oe weurre die faotelek genoemd ?
"Mechelse iemerkes", of zoeiet ?
Of zen da pottekes veu Pottekestamp - LOL

Allee, tis beter dan die gekleurde aore oot Lier...

:-D
In Meichele zegge ze teige zoeëet gewoen "peultsjes"
Hahaha...
En carnasjeir of waddet oek mag zoan, in Meichele zegge ze teige nen boeketas "ne kalpein"
En oem den dag af te sluite...

http://nl.youtube.com/watch...

De Gunther, sè
He edde goale vanzeleive van ne kakkelak goerd,Ik weit ni wa dadis,ma ik hem da ba ons toas veul goerd,ik aop da ge moa mechels kunt verstaan,de Lowee.
PS. ons moa zei da dikkels"das nogal ne kakkelak zenne"
Shashi3:volgens de MWB deel 1,blz 238=KAKKELAK:(kakslak),beslag,maniertjes.Ge meut hee giene kakkelak koume verkoepe.
Z'hangt er vuil te vuil kakkelak aan.
Het schoenste wourd in het meichels ?

...meichele!

;-)
En is het Goed Mechels voor "Hagelslag" niet...

Moozestrontjes ?

LOL
Leyander himself: 10 punte !! :-)D
Gimycko, ik heb thuis altijd "hagelslag" horen zeggen, ma "môôzestreuntches" wordt dat in Mechelen ook wel genoemd.
Ne kaspusjeir wir oek al is gedrage vreuger, ma tegewourdig zeede da zoeveul ni mie.
Ne veuschoet weurd oek al ni zoeveul ni mie gedrage.
De vraave talloere eulle na mier oep as ze rumpele kroage.
Vreuger was een vraa van feftig jaar een oa toert, ma tegewourdig mag ze nog best gezeen weurre.
Nog e schoen wourd is “nen boerepastoer”.
Ik paas dat er gie verschil is tusse gielegaar en gielegans.
Mechelen is groet en zoe hadde ook woakdialekte.
Iene van Otterbèk klapt anders as iene van de kante van Hoembijk.
Vedder paas ik da da spreekwourd van de Peter ni ielemaa (gielegans-gielegaar) just is.
Ba ons in de Girregumstroat zeeje ze : a ist plafon van ’t park aant witte.
Miestal zeeje ze da as er iene verneet oep ze leef aant wachte was.
Canasjeir of carnasjeir emmik nog noet ni ghoert, Roger, das neef ve moa.
Ba ons zeeje ze ne kalpijn.
Ma ik ging alta sondags nat schoal hè :-)
kakkelak doet meeerder denken aan ne "kakkeleune" zijnde eenen stront.

Ne "langenasem" voor een kauwgum vind ik ook een prachtig woord.

e pas op met "afkomstig van" tantefeir komt van het frans "tant à faire". Oppassen met herkomst als de oorsprong Frans is.
Wat te denken van hulleklont ( houille = steenkool)

En is Metteco nu Brussels of Mechels? Gewoon een naam van een soort aap. Wie had dat eerst?

En het is een muurzeiker voor een muur, niet een mierzeiker beste jongens.
En wat denk je van "fanterlok" ook afkomstig uit het Frans ( fantriloque = buikspreker)

Een biesjemeuleke is in Mechelen een lieveheersbeestje. Geen mier (muurzeiker). Trowuens eigenlijk is een "biesjemeuleke" hetzelfde als een meulder" zijnde een meikever. alleen is door de "komst van het komen" die naam verkeerdelijk gebruikt voor dat lieveheersbeestje. In alle mogelijke dialecten vind je voor een meikever namen als molenaarskever, een meulder, molenaar, biesjemeuleke etc.; Ik kan dat bewijzen ook. Meikevers werden gevangen door de kadeeën (kinderen) en dan doorboord met een "toespèlleke" (veiligheidspeld) waaraan een "keurreke" werd bevestigd en dan mocht dat beestje gecontroleerd verder vliegen. En toen zonge men een liedje
"biesje biesje meuleke"
en da biesje ging na't meuleke
van de ramplamplam
van de meulestam
oep en blokskes
oep zen sokskes
biesje, biesje meuleke

En inderdaad geubele vind ik een knap woord: Wie ektnhet synoniem daarvan? "Ouver zen toeng kakke"!! SCHOL

En tenslotte:

"e scheit in zijn hand en 't is een waafel"

Wat wil dat zeggen?
Ik kies definitief voor langenasem voor een kauwgum - geloof me: buiten Mechelen onverstaanbaar
Twee stemmen voor Langenasem !

En Rudi, ge hebt gelijk, ik had er als Duffelaar nog nooit van gehoord !
Inderdaad Rudi ik heb de vraag al gesteld in Halle-Zoersel in Evergem(boven Gent) in Wenduine,maar nergens hadden ze dat woord al gehoord.Maar ze vonden het een tof woord.
@ Peter :
We laten het nog effe sudderen en na een week (30 november) houden we misschien best een peiling met al de woorden die hier, in dit artikel zijn gelanceerd (Dus niet de volledige lijst van MechelenMapt - is niet te doen).
Dan kunnen de Mechelaars zelf hun Mooiste Mechelse Woord kiezen...

Een goed idee ?
Awel Rudi, wa scheit er na in oe hand da-d'n wafel is??? Ik weet et ni.
Is dat niet ene die het goe kan uitleggen.
Ene die ne stront kan verkopen.
@ Rudi, dat van biesjemeuleke wist ik niet, wij benoemden alle kleine insecten op die manier.
Voor de rest mag het voor mij 'langenasem' zijn of 'Boesjkammeree' met een lichte voorkeur voor het eerste omdat het mij een puur vlaams/brabants woord lijkt van oorsprong.( Alhoewel dat 'uw darmen ervan aaneen gingen plakken' waarschuwde men ons!)
Biesjemuileke, da zei me groetmooder altad teige e lieveniersbiesje.
@Rudi & Roger: "Kakt in oe hand en 't is 'n wafel" = alwat jij onderneemt,lukt je !
(MWB deel 2 blz 310) Dus de Jan zat der ni veir nust.
Fret a kas oep, frèt oe aar oep, schèt kallotte en gada parruk in Parais verkoepe!
é Rudi, da's wel ni lief zenne!

@gimyco: muizestrontjes zeggen ze in sommige delen van NL ook, voor hagelslag.Allez, muizekeutels dan eigenlijk, maar da's ongeveer 't zelfde eh ;-)
Daar hebben ze ook gekleurde hagel - suiker, geen chocola - dat noemden we "gekleurde muisjes". Wat dan weer iets heel anders is als de roze en blauwe muisjes van op het beschuit bij een geboorte.
wel Katrientje wat is er niet lief da van die parruk? Maar tegen jou zal ik dat niet rap zeggen want dat wil eigenlijk zeggen : "stop met zagen en zeuren en ga elders waar het beter is" (zou moeten zijn).
En zagen en zeuren hoor ik je niet dikwijls doen, dus....
a ok, dus ik hoef het dan niet persoonlijk op te pakken! ;-)

zeg, weet iemand dat, dat "wel niet", "wel geen" enzo, is dat Mechels, of is dat "gewoon" Vlaams? Ik hoor dat niet graag, is het nu wél of is het nu níet, maar ja, wat ik vaak hoor ... neem ik - in dit geval -> helaas - gemakkelijk over ...
Ik vermoed dat die ' wel ' een verkorte versie is van ' awél ' en heeft dus niks met een positieve bevestiging te maken. De acteur Jaak Van Assche gebruikt dat veel in zijn rol bij FC De Kampioenen om iets nadrukkelijk te beklemtonen: ' Awél sé, dat is nu wel niet waar hé!'. Van waar die uitdrukking komt dat kan ik wel nie zeggen!;-)
ik vind zelf dat schoonste Mechels woord, MECHELEN zelf is!!!!
Dit artikel wordt nu afgesloten.
Nieuwe woorden gaan we niet meer gebruiken.
U kan stemmen voor het Mooiste Mechelse Woord in de Rubriek "Word-II"

Nog straffer en echtentechtig gebeurd: mijn kleine zus die enkele dagen bij een bevriende Duitse familie verbleef en begon te zagen dat ze langenasem moest hebben. Die mensen dachten dat ze een lange Nase hadden.