Scouts Thila Coloma zonder speelwei??

met categorie:  

(foto: Jan Smets - een deel van de scoutsterreinen van Thila Coloma in de Geerdegemstraat)

De scouts van Thila Coloma zitten in zak en as...
En als inwoner van de Colomawijk ben ik erg begaan met hen - zéker nu ze met veel angst zitten om hun speelwei te verliezen...

Wat is er aan de hand?
Gisterenavond, toen ze al zingend door de straten van den Hanswijkenhoek trokken, overhandigden ze het volgende pamfletje aan de deuren:

'Scouts Thila Coloma zorgt al 33 jaar op zondag voor leuke spelen en zinvolle vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren in en rond Mechelen.
Al geruime tijd zijn we redelijk gerust dat we nog lang op onze terreinen zouden kunnen blijven.
Daar kwam recent verandering in...
De kans dat na 3 december 2007 onze terreinen aan de Geerdegemstraat 80-82 op de gewestplannen worden ingekleurd als stedelijk woongebied, is zeer groot.
Dat betekent, dat de grond verkocht en bebouwd kan worden...
Met onze 354 leid(st)ers en leden hebben we dan geen plaats meer om te spelen.
Wij doen nu ons uiterste best om dit te voorkomen.
Wij hebben daarbij UW hulp nodig!
Kom op zaterdag 17/11 of op woensdag 21/11 naar onze lokalen om 20.00 u voor meer informatie.
Thila Weest Paraat!'Dit plan zou een ware ramp betekenen voor deze schitterende scoutsgroep!
Kan dit zomaar gebeuren?
Allee, het laatste stukje groen aan die kant van Mechelen moet ook verdwijnen ?
En wat gaat er komen ? De alomgekende "BIC-woningen" ?
En hoe ver staat het met de afbraak van dat kleine bosje tussen de Abeelstraat en de Mahatma Gandhistraat, langs de Jubellaan ? Ik geloof dat dat ook bijna weg is.
(Een vraagje : Hoe oud is de Jubellaan eigenlijk, want ik hoorde vertellen dat deze er begin Jaren 70 nog niet lag)
Je ziet ongeveer hetzelfde gebeuren op de baan tussen Muizen en Rijmenam. Nu nog steeds zie je er weien met paarden erin staan, maar voor hoelang nog. Die afgrijselijke 'BIC-woningen" zijn ook daar aan het uitbreiden richting Muizen en alzo komen de achterliggende velden meer en meer verscholen te liggen voor de voorbijrijdende automobilist.
En niet alleen in en rond Mechelen, maar dit gebeurt in heel Vlaanderen, Belgie en Europa. Morgen worden we wakker, niet in West-Europa, maar in Europa-West met Engeland als Europe-Isle en een verstedelijkt gebied van Amsterdam tot Parijs met een volledig industrieel gebied (Ruhrgebied) en de Ardennen als een soort van Central Park.
Dus, zoals Louis Neefs ooit zong : "Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is !..."
Guy, ik denk dat de Jubellaan tussen 1969 en 1970 getrokken werd. Zolang we bestuurd worden door politici die eerst aan de eigen zak of die van hun vriendjes denken zal de natuur steeds verkwanseld worden en kunnen zelfs duizenden Louis Neefsen met "Laat ons een bloem" daar niets aan veranderen.
@ Roger :
En wat stel jij voor dat we hieraan kunnen doen ?
Blijkbaar als het economisch rendabel is of zou blijken wordt het behouden, anders gaat al wat een beetje groen is onder een laag beton.
Misschien kunnen we hier eens brainstormen hoe we groene zones intramuros en extramuros kunnen behouden en dat het economisch ook nog leuk is... en blijft.
En ik bedoel niet dat men inkom moet gaan betalen voor het betreden van den Botanique, het Tivoli-of Vrijbroekpark...
@Roger en gimycko: de terreinen van scouts thila coloma zijn al jaren ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en ze wisten dat de kans er in zat dat het effectief zou kunnen gebruikt worden om woningen op te zetten.
Ik ben ook geen voorstander voor woningen daar want volgens mij zit je daar toch met een gebied dat redelijk drassig is en na overvloedige regen toch wel op bepaaalde plaatsen al is onder water durft lopen.
@ Filip :
Blijft de vraag dat, wanneer Thila Coloma eventueel moeten vertrekken, waar ze naartoe kunnen ?
In de ruime omgeving zie ik bv het "bos" van de Colomaschool als mogelijke optie, maar dan zit je op de lip van Chiro Coloma en Sporting Mechelen...
Je zou ze kunnen verplaatsen naar de Muizenstraat (in de buurt van Drukkerij Pol), maar daar is geen bos en enkel velden en weiden, maar dan zitten ze niet meer in Mechelen, maar in Hofstade (Provincie Brabant).
En ook tussen Jubellaan-Tervuursesteenweg-Leuvense Vaart is zogoed als alle groen verdwenen. De Hanswijkhoek is in de laatste 50 jaar serieus veranderd...
Als oud-scoutsleider doet dat echt pijn aan mijn hart. Tegenover een beweging die zich inzet om de jeugd wat goeds bij te brengen is dit een kaakslag voor al hun opofferingen. Scouting is geen spel beweging maar een pedagogische jeugdbeweging. Pak die hun mogelijkheden van opvoeding door spel af en wat zal het resultaat zijn? Wat geeft men hun in de plaats ? Een stuk grond bachten de kuppe? Moeilijk bereikbaar en nog drassiger?
We moeten met zijn allen drukking uitoefenen door massaal aanwezig zijn op hun “strijddagen,” Ze steunen langs alle kanten , lobby-en wie en waar die kan.
Jeugdterreinen zijn er evengoed nodig als skate plaatsen...Of is geldgewin wéér belangrijker?
Woelige Ekster
Ik heb eens effe GoogleMaps erbij gehaald en den Hanswijkhoek bekeken vanuit de lucht.
Colomabos is een optie en verder zie ik nog wat bomen staan tussen de Grensstraat en de Leuvense Vaart (daar waar vermoedelijk dat veld nog ligt).
Het moet nog iets groen zijn (? bosje ?) achter de tuintjes van de mensen in de Voetbalstraat.
Maar of dat daar prive-eigendom is, daar heb ik geen weet van...
Hola Gymicko... stop even met jouw (goedbedoelde) brainstormen...
'Colomabos' of wat daarvan rest is o.a voor het grootste deel ingenomen door het Coloma-instituut (met verschillende gebouwen en paviljoenen, en slechts een klein stukje groen, en de basisschool Sint-Jozef-Coloma (met gebouwen en speelwei voor de leerlingen).
Het kleine stukje dat dan nog rest, behoort tot Chiro Coloma (met lokalen en terrein grenzend aan de kerk).
Da's écht geen optie hoor.
De andere stukken groen waarvan sprake zijn privé-terreinen...
En voor van een 'verhuis' te spreken, is het nuttig om meer info te verkrijgen.
Daarom ook dat deze twee avonden werden gepland.
En inderdaad, zoals Filip stelt: er hangt al jaren een zwaard van Damocles boven deze scoutsterreinen.
Blijkbaar is nu een beslissing gevallen vanuit de overheid.
Erg jammer als deze plannen worden doorgezet: Thila is de grootste en één van de meest succesrijke jeugdvereningen van Mechelen - met een heel goeie werking.
Ik hoop het beste voor het verloop...
Zoek geen andere inplanting, strijd mee voor het behoud van dat laatste stukje natuur in den Hanswijkenhoek.
Dat is de enige goede oplossing: behouden.. Heeft men nood aan woningen in Mechelen ? Ja ! Maar moet dat ten koste van dat stukje, NEE. Bouw en breidt uit in dat andere Mechelen, de deelgemeenten. Die hebben ook nood aan betaalbare woningen , zowel huur als betaal woningen. En bouw dan met woonzones en geen stomme lintbebouwing. Heeft het OCMW geld nodig? Dan verkoopt men maar een deel van hun ontelbare bossen en weiden in de wijde omgeving. De rijkste firma van België, dat weet toch iedereen. Maar laat AUB dat laatste stukje in de Hanswijkenhoek ...GROEN !
Scoutsleiding THILA organiseer samen met het district een optocht mét spandoeken doorheen Mechelen om jullie probleem en EISEN bekend te maken. En wacht niet, doe het NU !!
Woelige Ekster
Met foto's, gemaakt door de FlickrFotografen en verslag van onze Sven !
Ze gaan het nog horen donderen op het Stadhuis !

Thila Coloma, go for it !
Heb in ieder geval de petitie al getekend ...
Ik ook, Troostie, dat was wel 't minste wat we konden doen. En inderdaad, Gimycko, Coloma Bos is géén optie! De basisschool zit daar al veel te benepen en wordt helemaal in een hoek geduwd door het secundair en hoger onderwijs op die campus. Nu beslist is dat de kerk blijft bestaan, is de optie van uitbreiding op de site van een nieuwe kerk ook weggevallen. Ik denk écht niet dat daar nog ruimte over is! Maar los daarvan: overal in Vlaanderen is er sprake van het "maken" van Speelbossen: of beter gezegd, het delen van groengebieden met jeugdbewegingen. En hier gaan ze wéér maar eens een stukje groen afnemen van de jeugdbeweging. Toch niet te doen! Thila Coloma, ik kan alleen maar zeggen: laat jullie niét doen en onderneem actie! Neem contact op met Natuurpunt en probeer eens of je vanuit die kant steun kan krijgen? Trouwens, jongens, efkens realisistisch: wat gaan ze van dat stuk nu woongebied maken? Het zit geprangd tussen spoorweg en Jubellaan, terwijl men op een boogscheut daarvan net woonruimte zou wegnemen omwille van een tracé van een verbinding met Zaventem (om van eventuele TGV-plannen nog niet te spreken). Wat gaan ze doen? Daar binnen enkele jaren woningen zetten om ze vervolgens weer te onteigenen? En zijn er al niet voldoende andere woongebieden gepland? Of zijn er niet voldoende oude panden in de binnenstad die aan renovatie toe zijn? Ik neem aan dat er toch opties genoeg zijn, niet?
Qverschot van gelijk Eva M.
Niet alleen THILA is bedreigd, ook scoutsgroep WOUDLOPERS kan op dit moment haar lokalen niet meer op een gewone manier bereiken, doordat de meest eenvoudige toegangsweg over privéterrein wordt bebouwd. Ongeveer 10 jaar geleden heeft de groep WOUDLOPERS de terreinen achter de bouwpercelen aangekocht en is dus eigenaar van hun lappeke grond, maar ze kunnen er niet meer zonder laarzen aan, naar toe.
Bovendien zal volgens het meest recente gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Stuivenbergbaan een weg worden aangelegd dwars door het leiderslokaal.

Een zorgeloze toekomst is ook voor deze groep niet weggelegd, net nu de groep WOUDLOPERS op de vooravond van zijn 75-jarige bestaan staat.
Het hoogtepunt moet de Woudia (groepsfeest) op 24 februari 2008 in de stadsschouwburg worden, waarbij de meer dan 100 leden (enkel jongens) en leiders hun beste beentje zullen voorzetten voor ouders, familie, oud-leden en sympathisanten.

Hopelijk mogen ook zij op enige sympathie rekenen in deze moeilijke tijden ...

Vanwege de oud-leider en foerier,
@ mees :
Is dit jullie terrein (grote foto) ?

http://www.woudlopers.be/
Ik ben, lang geleden, als welpje nog lid geweest van Frasati (1 jaar lang) en reed toen elke zondag met de fiets naar Bonheiden, alhoewel het de Scouts waren van het Sint-Romboutscollege.
Ik zie de blokhut ervan nog staan midden in het bos.
Of ze daar nog zitten, daar heb ik geen idee van.
De Stuyvenbergbaan... dat is in de buurt van de Stuyvenbergvaart, I presume en dus vlakbij het Vrijbroekpark.
Is dat geen optie, want ik weet van uit mijnen tijd dat Scouts een groot respect hebben voor de Natuur.
En is er eigenlijk een Scoutsgroepering in de Mechelse Binnenstad en zo ja, waar spelen die dan ? In den Botanique ?.
Ik ken wel de groep Jamaswapi in de Binnenstad, maar die moeten zich tevreden stellen met een Binnenkoer, vlakbij de OLV-kerk...
Het probleem is dat we in dit land nog steeds niet inzien dat we hoogdringend aan VERNIEUWBOUW moeten doen. Dat zou heel wat groen sparen. En dat is nu eens niet de schuld van de politici Roger maar van Jan Modaal die absoluut in zijn eigen fermette wil wonen en liefst niet in de stad, alhoewel er ondertussen een terugkeer is naar daar. Maar dat laatste wordt dan ondertussen weer stukken duurder. Roger, jij woonde vroeger toch ook in Mechelen en nu niet meer, vermoedelijk wel ergens in het groen dat moest verdwijnen voor baksteen. Daar wringt hem het schoentje. En ook een ontzettend gebruik aan inzicht in ruimtelijke ordening. En waarom, omdat we met zijn allen er voor gezorgd hebben dat we dat kunnen omzeilen etc... Alles een gevolg van de jammerlijke mentaliteit van dit volk dat de regering en dus politici heeft die het zelf verdiend. Helaas!
...en zeggen dat ik als kind nog
getuige was hoe mijn vader mee touwtrok
met de KWB op het immense grasperk midden in Colomabos. Dat ik in 1945
naar de eerste kleuterklas mocht in
de overschot van de rechtervleugel
van het Colomapensionaat, geen Colomalaan, geen Jubelaan. Wel een park
met vijver, beken en boogbrugjes en
een bos met een mysterieuze grot...
en af en toe een gevaarlijke, blauwzwarte "Damderie".
Mensen,alstublieieft, vecht mee voor
dat ovrschotje speelgroen!
"Damdemarie"
de foto op onze website is de jaarlijkse traditionele groepsfoto op kamp, dit jaar 2007 in Han sur Lesse
Al diegenen, die de Scoutsgroepen een warm hart toedragen, kunnen misschien een e-mailpetitie opstarten (gezamelijke layout, of zo) en dit, en masse, doorsturen naar ons Bartje...

burgemeester@mechelen.be

(De mijne is al onderweg)
1. Met alle respect en sympathie hoor, ben zelf ex-chiroleider, en als ik al eens vakantie neem : dan graag camperen, maar moet de groene koek, of wat er van overblijft dan met of zonder petitie exclusief over Chirowieters en Scouts verdeeld worden ?
2. Gezien het vormingsbewegingen zijn die zich hopelijk naar elke bevolkingsklasse richten : in welke mate is men met hedendaagse realiteit bezig, nl vestedelijking en diversiteit in afkomst van de jongeren, die misschien niet altijd het uniform, uitrusting of de botinnes kunnen kopen, of geen zomerkamp kunnen bekostigen ?
Ter verduidelijking voor de geïntresseerden :

Scouts vragen geen parkske met bankskes en een speeltuin, maar gewoon een speelbos waar ze verantwoordelijk voor kunnen zijn, dat ze zelf kunnen onderhouden, waar ze zich mogen verstoppen, rondcrossen, hout sprokelen voor een kampvuur, zich kunnen prikken aan netels en doornen, ... .

Maar jongeren moeten tegenwoordig braaf voor de computer of tv zitten, als ze maar niet te veel rommel en/of lawaai maken. En dan klagen over de lusteloosheid, futloosheid, het doelloos rondhangen van de jeugd. Ze moeten vanalles, maar mogen uiteindelijk niks.
@ dolfke :
En wat moeten de mensen van de Jeugdbewegingen (met of zonder "duur" uniform/Chiro-Scouts-KLJ) in Mechelen doen om hun terreinen te kunnen behouden ?
Stil gaan neerzitten en zwijgen en zich neerleggen bij de macht van de Dollar, oops foutje, Euro ?
@ dolfke
moet dan de volledige "groene koek" dan opgesoupeerd worden voor villa's en industrie.
wordt eens wakker, nu het nog kan ...

of wil je morgen wakker worden, met zicht op ... je overbuur, of een fabriekske, of weer een leeg kantoorgebouw ...
Dat is natuurlijk het voordeel van Zeescouts, mijn beste Mees. Op water kan, tot op dit ogenblik, nog niet gebouwd worden.
Maar ja, ik weet niet wat de Toekomst voor hen in petto heeft...
@gimycko :
ik zeg niet dat uniformen en gerief van goeie kwaliteit etc "duur" zijn, sommigen kunnen het gewoonweg niet betalen. Ik ben kind geweest uit een armtierig vaderloos gezin van 3, we hadden amper een radio, heb nochthans als enige van mijn dorp voor KSA het K2-kamp in Waasmunster bekostigd en gevolgd; resultaat : tijdens zomerkamp werd ik zelfs niet als "leider" van mijn groep aangesteld.
Ben nadien als atheistisch Chiroleider mee de kerk gaan poetsen.

Om "hun" terreinen te kunnen behouden : schaalvergroting, met als effect meer invloed op stads-, provincie-, gewestbesturen, en zelf centjes bijeenleggen voor wat zo dierbaar is, misschien in een vorm van time-sharing elkaar leren vertrouwen.

De macht van de Euro ? Wat met de macht van het Vaticaan en de rijkdommen van de kerken ? De tuin van Mgr Danneels kleurt anders ook mooi groen in het centrum van Mechelen. Wat met de macht van de tiendekes en de aflaten der wanhopigen ?

Als er duizenden geïnteresseerden zijn in Mechelen, en elkeen legt jaarlijks 1 % van het jaarinkomen in een gezamenlijke pot "Particulier fonds der jeugdverenigingen", dan zijn we ook een goed eind op weg, of niet ? Maar spreken de diverse verenigingen ook niet langs elkaar heen ?
@ Dolfke :

TimeSharing ?
Chiro en Scouts op 1 terrein ?
Dat is zoals de KV en de Racing op 1 terrein !
Dat gebeurt niet of toch niet in de volgende honderd jaar...

En die 1 procent, dat zal door een of ander regering moeten opgelegd worden, denk ik...
@ gimycko
Kweetet, we doen niet onder voor Indische kastensystemen
@ Dolfke : leg dat eens uit...
Alhoewel ik niet tot de politieke kaste behoor, zal ik, binnen deze topic, eens naast de kwestie antwoorden :

Er was eens een heilige koe, en die stond in het midden, in de weg van iedereen, niemand kon nog voor- of achteruit.
Maar door haar afkomst (iemand had gezegd dat de koe heilig was) mocht niemand haar verstoren.

Er was eens "recht op godsdienstvrijheid", en die stond in de weg van iedereen, niemand kon nog voor- of achteruit.
Tot iemand vond dat de eerste definitie van godsdienstvrijheid er in bestaat van bevrijd te zijn van godsdienst(en).

Er was eens een verworven recht op een gemeen goed zoals zeldzamer wordend groen en frisse lucht, proper water waarvan enkel bepaalde groeperingen mochten kunnen genieten.
Tot iemand vroeg : "wat hebt gij in een vorig leven gedaan om in deze situatie te incarneren ?"

Laat ons de voorvaderen raadplegen.

Jeugdbeweging is altijd al stiefmoederlijk behandeld geweest, de ene keer overbetutteld, dan weer aan de goden overgelaten. Met telkens weer een kiem voor de volgende generatie.

De "koe" is geen dier, het is een bevattelijk gemaakt begrip. Een "varken" is ook geen dier, het is een begrip.

Een uitleg ? Euh ...

Het kastensysteem is ... een veralgemeende passiviteit van navelstaren, die mensen ervan weerhoudt de eigen grenzen te doorbreken. Omdat iemand dat ooit zo gezegd heeft.

Wie zegt dat Chiro en Scouts, vs KV & racing, niet op 1 terrein kunnen samenleven ? De Chiro ? De Scouts ? De Jeugdraad ? Gimycko ?
Necessity is the mother of all inventions.
Wel, beste Dolfke, het is inderdaad een nieuwe eeuw en zoals je zegt zijn er misschien nieuwe ideeen die kunnen ontwikkelen.
Dus, inderdaad, zoals je zelf voorstelt, Chiro en Scouts op 1 terrein. Uit noodzaak.
Ik wacht, samen met jou, op de reacties van oude en nieuwe Scouts-en Chiroleden op deze Blog.
Serieus blijven hé mannen...
Hier worden weer pseudofilosofische beschouwingen bijgesleurd die niet ter zake doen...
Het gaat hier over het mogelijke verlies van het terrein van een jeugdvereniging (en hoe die levensbeschouwelijk is 'gekleurd' gaat me niet aan - da's dez aak niet).
Ten tweede, 'klets' je jeugverenigen niet zomaar bij mekaar, om hun steeds inkrimpend terrein (op dezelfde vrije dagen dan nog) te delen.
Het gaat er niet om dat het hier gaat over 'water en vuur'.
Ik ben Chiro-minded(en mijn dochters zijn beiden actief als leidster in Chiro-Battel) - maar dat belet me niet om sterk te sympathiseren voor de scouts van Thila-Coloma.
(en dat doe ik voor ELKE goed-bezig-zijnde jeugdvereniging van welke gezindheid ook!).
Jeugdverenigen zijn broodnodig deze tijd.
Men leert er zoveel waarden.
En als je het hebt over het 'prijskaartje': weinig is zo goedkoop als een jeugdbeweging!
Wees eerlijk: buiten het uniform dat jaren kan meegaan, is niks of weinig duur te noemen: lidgeld, kampen (nergens is 'vakantie' zo goedkoop)..., activiteiten...
Bovendien worden voor minder begoeden wél vaak sociale maatregelen genomen....
Dus: eerlijk blijven in de discussie.

Maar ter zake:
Als we als maatschappij willen dat jeugdbewegingen moeten blijven bestaan, moeten we ook bereid zijn hen 'ruimte' te geven (letterlijk en figuurlijk).
Daarstraks nog contact gehad met Sven Van Haezendonck - er komt een artikel in de krant!
@ Jans :
Dat ze nu maar in het Stadhuis hun borst nat maken...

LOL
Karel Geys (schepen van ruimtelijk orde) stelt in een vraaggesprek met Sven Van Haezendonck (vanmorgen in Gazet van Antwerpen) dat Thila Coloma kan blijven...
Kan hij die belofte waarmaken?
Laat ons hopen...
@gymicko: de Frassatiscouts van 't College hebben nog altijd hun stek op domein 'Heibos' in Bonheiden.
En ja, er zijn nog scouts die in de stad opereren: de Reynaertscouts zitten in het Olivetenhof aan de Olivetenvest (oud schooltje met speelplaats).
@ Koendv :
Ik ken het Olivetenhof (heb er nog de eerste 4 lagere schooljaren gelopen) en ben blij dat Frasati nog steeds in Bonhaoje zit.
Zat Leo van Roy (man van Els Janssens) bij Frasati ?
En de "Reynaertscouts", zijn dat een soort van... Urban Scouts of zoiets ?
@gimycko
Ja, Leo heeft samen met ondergetekende nog jaren in leiding gestaan. En 't is FraSSati met 2 SS en 1 T.
@ koendv :
Hoe was het laatste "kamp" of moet ik dat aan de Leo zelf vragen (=schoonbroer)...
Tussen haakjes : Wat is er gebeurd met al die andere Oud-Scouts, zoals bv de Plusse (Paulus Panier) ?
In de Mechelse binnenstad is nog een scoutsgroep aanwezig nm st Katrom (samenterekking van scouts St Rombouts en st Katelijne. Het is een gemengde groep (meisjes-jongens) die de laatste jaren gegroeid is tot meer dan 100 leden. Zij hebben hun lokaal op het katelijnekerkhof (vroegere judolokalen).
Spelen doen ze op de Mechelse stadspleintjes of trekken naar het vrijbroekpark of de "zavelenberg". In voor- en najaar gaan ze op weekend en houden hun jaarlijks kamp meestal in de buurt van de Oostkantons.
@ pol :
ik heb eens effe jullie website bekeken...

http://www.katrom.be/

Ziet er prima uit.

Keep up the good work !
kinderen en jongeren moeten kunnen blijven spelen!!!!
En de frassati mensen waren zondag met zo'n 20 gastjes op het Sinte Mettefeest.
Wil je weten wat de scouts onder WO II uitvoerden?
Ga is zien en lezen op :

http://seniorennet.be/hopma...
Deze blog weigerd mijn volledig webadres op te nemen.

probeer het dan zelf aub.
1: http://
2:seniorennet.be/
3: hopmanekster/
dit alles achter elkaar natuurlijk.
en er mankeert nog iets aan uw url
ver.... oud worden héé!

voor seniorennet komt nog; blog:
dat wordt hier wreed ingewikkeld en van dat stemmen nog niets ontvangen...
en nu stop ik:
Jan ik geraak niet op dat stemburo !
Niet met mijn gewoon mailadres, waarvan ik het wachtwoord opvroeg, ook niet met mijn scoutsmailadres; opnieuw ingeschreven, noppens geen wachtwoord noch bevestiging nog bevestiging.

Wat het scoutweb betreft met: Scouts in WO II, geraak je er ook wel. Zoek naar Ekster, onderaan de aankondiging van het web
@ Jans, na 12 uren kreeg ik eerst mijn wachtwoord terug !Stem is OKE.
Blijkbaar hebben velen onder jullie het artikel over onze terreinen van afgelopen dinsdag in de Gazet van Antwerpen gelezen. Dit artikel blokletterde "Nieuw woongebied vormt geen bedreiging voor scoutsgroep, Thila Coloma kan blijven".
Als je het artikel verder leest staat er dat Mechelse schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys ons garandeert dat we op onze terreinen kunnen blijven. Hierbij willen toch even opmerken dat dit enkel woorden zijn. Nergens staat immers vermeld hoelang we nog kunnen blijven en er is tot nu toe ook geen enkel officiële bevestiging dat we voor altijd op onze terreinen kunnen blijven.

Vandaag werd ons officieel meegedeelt dat het uiterst belangrijk is dat er massaal bezwaarschriften worden ingedient. Als er geen reactie komt, zal er ook niets veranderen aan herbestemming zoals ze nu is vastgesteld. Dit wil zeggen dat onze terreinen zullen ingekleurd worden als woongebied en wij bijgevolg geen enkele garantie hebben dat we daar nog vele jaren kunnen blijven.

Kom dus allemaal naar één van onze info-avonden (zaterdag 17/11 of woensdag 24/11, telkens om 20u in onze lokalen aan de Geerdegemstraat). Wij hebben jullie steun en hulp meer dan nodig!

Groetjes, de groepsleiding van Thila Coloma
Daar gaan we graag op in Thila Coloma!
Het is uit sympathie voor jullie zaak dat ik daarom ook deze post heb gemaakt...
Wees waakzaam!
We volgen dit zéker op!!
Sorry, maar dit is belachelijk. Paniekzaaierij om niets die dan - niet toevallig door Roger - wordt gevolgd door nog maar eens een zure, platte aanval op de politici-zakkenvullers.
Schepen Geys hield bij mijn weten steeds zijn belofte. Vraag dat maar eens aan de mensen van Spreeuwenhoek die nu 400 woningen minder krijgen in hun tuin dan voorzien door het vorige bestuur en daarvoor in de plaats groen krijgen. Hij is bovendien (eindelijk) een schepen van ruimtelijke ordening die deze ingewikkelde zaak door en door kent. Misschien dat de mensen van Thila beter eens om een onderhoud vragen, dan kan hij het hun haarfijn uitleggen. Praten voorkomt dan deze onnodige drukdoenerij en dan kunnen de scouts zich terug bezig houden met zich te amuseren in plaats van zoals nu zich te laten manipuleren door enkele gefrustreerde politici, waarvan er één anderhalf jaar geleden al dacht dat hij burgemeester was.
Tja, 'woningen zijn onbetaalbaar' hoor ik roepen. Aan de andere kant wordt er ruimte vrijgemaakt voor bebouwing, ook niet goed. Het is moeilijk als politicus denk ik.
En toch begrijp ik de terechte angst van deze scoutsgroep.
Het gaat om hun toekomst.
Ik zeg niet dat Schepen Geys niet te betrouwen is - nog minder dat politici zakkenvullers zijn.
Maar als niets zwart op wit staat, kan ik er inkomen dat deze scouts vrezen voor wat zou kunnen gebeuren.
Voila, dat wou ik nu juist zeggen: Laat daar een akte van opmaken door een erkent jurist. Wat meneer X vandaag ten stelligste beloofd en het werkelijk goed meent, kan bij een volgende verkiezing onder tafel worden geveegd als er een andere meneer/madam op die stoel komt te zitten.

Leiding van Thila neem contact op met Fernand Verreth, voorzitter van VOSOG -vereniging oud-scout en oud-gidsen - daar zitten zeker en vast verschillende juristen in de vereniging en vraag om bijstand en raad.
Adres: Arsenaalstraat 23 T/S T° 015 41 77 39. Vraag een afspraak, op een brief is dat allemaal moeilijk uit te leggen hé!.

Succes gewenst,
Woelige Ekster, oud-groepsleider 6de BP. Toen nog Sint-Jozefgroep O.L.V. o/d Dijle, later zijn dat “Woudlopers” geworden .
Ze stonden hier daarstraks aan de deur met een petitie en uitnodiging voor de buurtvergadering van woensdag. Is er iemand gisteren naar de eerste vergadering geweest?
@Wim:van petitie gesproken.Gisteren stond er een juf(denk ik toch) aan de ingang van de Carrefour met een petitie in het Frans,en toen ik vroeg waarover dit ging antwoorde ze dood leuk(wel int Frans)" ik begrijp u niet."Wat komen die dan in een Vlaamse stad doen??
het aantal Vlamingen tellen die geen Frans willen spreken in een warenhuis van Franse origine ;-)
De moed niet verliezen scoutskes! De idee om een bezwaarschrift in te dienen is schitterend. Ik heb het mijne alvast ingestuurd. En een oproep gedaan aan wel 10 scoutsfans. Waar bleven al die ouders op de voorlichtingsbijeekomst? 't Gaat toch om hun kinderen!
Heeft iemand het adres waar dat bezwaarschrift naartoe moet ?
Aangezien deze zaak mij echt wel bezighoudt : 'k ben eens gaan kijken naar het verkiezingsprogramma 2007 - 2012van ons stadsbestuur!(http://www.tomongena.be/wp-...)Pagina 9 staat duidelijk vermeld : dat er speelbossen moeten komen in Muizen, aan de Oude Antwerpsebaan, aan de Gentsesteenweg en aan de Vrouwvliet. Tevens zullen de bestaande speelbossen van Thila Coloma en van de Woudlopers worden gevrijwaard en verbeterd.

Gaan het weer loze woorden zijn ?

En dan nog een extra argument : dit woon- en natuurgebied wordt in de toekomst ook al zwaar belast met het diaboloproject !
Adres waar het bezwaarschrift moet ingestuurd worden, voor 3 dec, dus dringend:
Vlacoro
Koning Albert II-laan 19 bus 13
1210 Brussel