Kinderheil...

met categorie:  Katelijnekerhof, een tijdje geleden...

=====
Het Kinderheil of de Weeg

Rond 1900 was de levensverwachting voor zuigelingen laag. Vele kinderen stierven voor hun eerste levensjaar als gevolg van infectieziekten, verkeerde voeding en gebrekkige hygiëne.

In 1904 ontstond onder impuls van enkele bezielde artsen de Ligue nationale belge pour la Protection de l’Enfance du Premier Age. Deze liga organiseerde de eerste consultaties voor zuigelingen, ijverde voor een betere voedingscontrole en voerde propaganda voor borstvoeding. Dit was de kern van de eerste georganiseerde welzijnszorg in België, die zich vooral toelegde op de voorlichting van de volksklasse.

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd het probleem van de hygiëne en de voeding van kinderen acuut. In 1915 werd daarom binnen het Nationaal Hulp- en Voedingscomité een speciale afdeling Hulp en Bescherming aan de Werken voor Kinderwelzijn opgericht. Raadplegingen voor zuigelingen, kantines voor zwakke kinderen en de distributie van melk werden aan de medische consultatie gekoppeld. Deze raadplegingen werden dan ook op vele plaatsen 'melkdruppels' genoemd. De goede resultaten die hiermee geboekt werden, leidden in 1919 tot de oprichting van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, de voorloper van Kind en Gezin.

Op het terrein profileerden zich ondertussen de vrouwenorganisaties en de gezinskassen op het vlak van moeder-en zuigelingenzorg. Vandaag kennen we hiervan vooral het Nationaal Verbond der Christelijke Vrouwengilden' - de latere KAV - en de Socialistische Vooruitziende Vrouwen. In die periode werden ook de verpleegsters-bezoeksters ingeschakeld, die in het kader van de volksopvoeding moeders aan huis ervan overtuigden dat ze zelf verantwoordelijk waren voor de gezondheid en de levenskansen van hun kinderen. Wedijver tussen de vrouwenorganisaties leidde toen tot de zogenoemde Strijd om de Wiegen, waarbij sommigen beweerden dat moeders als het ware gekocht werden om naar een bepaalde zuigelingenraadpleging te gaan.

In sommige industriecentra kon het bezoek aan een raadpleging van een bepaalde gezindheid zelfs leiden tot de aanwerving of het ontslag van het gezinshoofd. Uit verschillende onderzoeken bleek ondertussen wel dat moeders voor kleine kwalen vlugger een beroep deden op de arts van de raadpleging en niet langer op een kwakzalver. Ze volgden het voorgestelde voedingsschema voor hun kind beter op.


Een belangrijke stap voor de zuigelingenzorg was de invoering in 1935 van het gezondheidsboekje voor ieder kind. Dit boekje was en is vandaag nog altijd een belangrijk registratie-en referentiedocument voor de familiale en gezondheidsantecedenten van kinderen.

Bron : www.kindengezin.be
===

Wie herinnert zich nog het Kinderheil op het Katelijnekerkhof ?
Als je voor de kerkpoort stond, was het gelegen langs de rechterkant, naast de Kerk en voorbij de pissijn (Voor zover ik het me nog herinner).
Het was toen 1967 en ik was een peuter van 2 jaar...

zou dat misschien het huidige scoutslokaal zijn, dat lijkt me er groot genoeg voor, de rest zijn arbeiderswoningen en betere arbeiderswoningen.
@gimycko: ben je er misschien gewogen en .......

te licht bevonden???
He Guy,80 jaar geleden ben ik in die kerk gedoopt en daar heb ik ook mijn eerste kommunie gedaan.
@Lieven Als wij hier pas woonden was het "kinderheil" hier nog en hetwas in het 1ste of 2de huis die nu mooi gerestaureerd
zijn;
het eerste huisje zie je daar aan de rechterhoek op de foto, het tweede zit er net achter