Gazet van Mechelen...

met categorie:  Op het stadsarchief bevinden zich vele kranten en tijdschriften, toegankelijk gemaakt door middel van steekkaartenbakken.

Zo omvat het stadsarchief van Mechelen vrijwel de gehele collectie van de Gazet van Mechelen. Dit wil zeggen van bij haar stichtingsdatum in 1895 tot op heden. Tijdens de oorlogsjaren ontbreekt er wel eens een nummer.

Tal van andere kranten zijn eveneens raadpleegbaar, niet in het minst de 19de eeuwse, waarvan er in het stadsarchief nog verschillende nummers te vinden zijn. Ze vertegenwoordigen soms allerlei politieke strekkingen, de meeste echter van liberale en katholieke signatuur.

De eerste Mechelse krant, Het Wekelijks bericht voor de stad ende provincie van Mechelen zag het daglicht in 1773 en werd op een klein formaat gedrukt en ingebonden. Na 1799 werd de titel veranderd in De aenkondiger van het canton van Mechelen ende omliggende plaetsen. Later werd de titel nog een paar maal veranderd.

Een goede leidraad om het bestaan en de vindplaats op te sporen van Mechelse kranten voor de periode 1773-1914 is het werk van P. RYCKMANS, Drukkers en pers te Mechelen. 1773-1914. Repertorium. (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen, 70). Leuven-Parijs, 1972.

Man, man, man toch! Wat een schat aan informatie ligt hier te grijpen/begrijpen. Als ik kon reïncarneren ( later!) dan zou ik een plaatske reserveren terug in Mechelen want er is nog zoveel .....!
En ik heb hier nog een Volksgazet liggen van de dag van de bevrijding.
Roger, alhoewel ik me jong voel ben ik ook niet meer zo 'piep', dus de bevrijding is aan mij met enkele jaren vertraging voorbijgegaan.
Heb je die gazet zelf gekocht of is die van je ouders? ( Anders moet ik gewoon vragen hoe oud je bent.;-))
Neje Luc, toen mijn vader overleden is, heb ik die krant gevonden maar vermits hij nooit de Volksgazet heeft gekocht, heeft hij ze dan zeker gekregen van mijn grootvader. En ik... ik word volgende maand 64, maar ik voel me nog steeds slechts 63....
Roger, houwe zo!
Wat een artikeltje op den Blog
allemaal teweeg brengt, he ?

LOL

:-D
Dit is eentje voor de Roger...

http://nl.youtube.com/watch...

Enjoy
Haha, bedankt Guy. Toen dat liedje in 1967 uitkwam dacht ik: "da's nog dik 40 jaar voor ik er 64 ben!". Gvd, die 40 jaar zijn echt voorbij gevlogen !
He Roger,volgens mij zijt ge nog een jonge snotneus.
@Shashi3: Louis, toch zen de lintjes al eun teittekeu oot de Rogee zeun blokke, zeule!
Maar een man van uwe respectabele ouderdom mag zoiets wel zeggen, natuurlijk.
Ikzelf zou nooit Roger een snotneus durven noemen, gamins ondereen doen zo iets niet!
He Jokke ,Ik bedoelde dat als een grapje.

dag iederen,

heb jij fotos van de poep-fountain in front of match-winkel naast de fishmarkt gisteren avond??