Wanhoop...

met categorie:  
Het stond enkele dagen geleden in alle kranten :

==========

Kinderlijkje aangespoeld in Oostende

Het kinderlijkje dat vrijdagmiddag op het strand van Oostende is aangetroffen ter hoogte van het militair hospitaal, is een voldragen jongetje van 4 tot 5 dagen oud. Dat heeft de wetsdokter in opdracht van het Brugse parket vastgesteld.


De navelstreng was bij het kindje nog aanwezig. Het lijkje vertoonde volgens de wetsdokter al ontbindingsverschijnselen. Vermoedelijk overleed het circa 48 uren voor de vondst. Een autopsie moet de volgende dagen uitsluitsel brengen over de doodsoorzaak.

Het babylijkje werd naakt aangetroffen. Het parket zoekt verder naar de ouders van het kind.

GVA - 12/10/2007
==========

Zonet hoor ik op de radio het bericht dat het jongetje een naam heeft gekregen en een volwaardige begrafenis krijgt.

Het is een schrijnend verhaal en het bericht is, door de meesten, al weer lang vergeten.

Doch, als je even verder denkt en je gedachten laat dwalen naar misschien een wanhopige moeder, die uit puur ellende deze daad heeft gedaan, dan vraag je je af of heel deze situatie niet voorkomen had kunnen worden.

In Antwerpen kennen we de Kinderschuif. Dit is een luik waarin moeders die niet voor hun pasgeboren baby kunnen zorgen hun kind "te vondeling" kunnen leggen. In de schuif staat een warm bedje klaar en van zodra daar een baby in ligt, wordt hij uit de schuif gehaald en verzorgd. Het is een initiatief van de vereniging Moeders voor Moeders. Er is veel kritiek op. "Het is middeleeuws", vinden velen. "Beter dan baby's tussen vuilnis te moeten leggen", vindt Moeders voor Moeders.

Hoe wordt dit eigenlijk opgelost in Mechelen ?
Beter de schuif dan een abortus, hoe ouderwets het ook mag klinken. Ik vind dat men niet met een leven mag spelen, in welke omstandigheden dat ook ontstaan is. Een moeder mag dan wel een ongewenst kind dragen, het bezitten doet ze niet, een kind is geen gezwel dat je zomaar kan laten verwijderen.
@ Lieven :
Bestaat er in Mechelen ook zoiets als een Kinderschuif ?
Of zijn er andere opvangmogelijkheden zoals bv in Ziekenhuizen ?
Weet ge wat, als er geen is mogen ze die kindjes anoniem aan mijn deur leggen, ik zal er potdorie wel een oplossing voor vinden.
Eigenlijk denk ik dat anoniem bevallen geen sinecure is vandaag de dag. Een zwangerschap die voldragen wordt kan eerst en vooral niet onopgemerkt blijven en de bevalling alleen kan toch niet zonder assistentie gebeuren.
Anderzijds is een abortus de gemakkelijkste oplossing, er is niet veel moed nodig om een paar pillen te nemen, er is wel veel moed nodig om het leven te respecteren.
Er bestond een vondelingenschuif op de plaats waar nu het stadspoppenteater is. In De Heilige Geestkapel.
@ Peter : En heden ten dage ?
@Lieven: En al iets gevonden op den dorpel ? Na uw oproep ?
Ben al es gaan zien maar nee, niks :-)
Benieuwd wat er zou gebeuren als de mensen van 't stad op een ochtend een kindje vonden. Het de naam 'Bart Van Mechelen' geven of zo?
De naam, die gegeven is aan dat dode kindje in Oostende, was de naam die in Vlaanderen het meeste voorkomt.
Ik heb hem opgevangen tijdens de verslaggeving op de radio, maar ik heb hem niet onthouden.
Zo snel worden dingen zoals dit vergeten...
Nog snel effe rondgegoogled met volgende zoektermen :

"naam dode kindje oostende"

en bingo...

"Oostende geeft dode baby een naam

di 23/10/07 - Het babylijkje dat 10 dagen geleden aanspoelde op het strand van Oostende, heeft een naam gekregen.
Het Oostendse stadsbestuur heeft beslist dat het jongetje de voornamen Wout en Xander krijgt. De familienaam wordt Aaron.

De gekozen namen zijn de namen die dit jaar het vaakst gekozen zijn bij de geboorte van jongetjes.

Eerder had het stadsbestuur aangekondigd dat ze de baby geen naam zou geven omdat de moeder van het kind misschien nog zou opdagen.

Maar iemand naamloos begraven, mag volgens de Belgische wet niet. De ouders van het kind zijn intussen nog altijd spoorloos."
zeg gymick, als ge per se met een format wil werken moet ge het goed doen he. het gebruik van Font wordt afgeraden, het bestaat officieel niet meer hoewel het nog opgenomen is in de meeste browsers, en als ge tagged moet ge ook sluiten he.
'k heb et voor u aangepast want de ganse paginatekst werd blauw
Wat drijft mensen tot zo'n wanhoopsdaad.
En hoe tegenstrijdig is het allemaal.
Adoptie je betaalt je blauw en je moet jarenlang wachten.
Terwijl er ook veel ongewenste kinderen in instellingen verblijven.
Blijft de vraag :
Wat is er voorzien, voor zulk een schrijnend geval, als dit gebeurt in Mechelen ?
Wel, gebruikelijk is toch dat de ambtenaar die het kind inschrijft de naam mag kiezen.
Wat met de vondeling gebeurt? zal wel naar een weeshuis gaan zeker. Ik denk dat het antwoord bij Kind en Gezin te vinden is
Aha, er zou op de Bruul een plaats geweest zijn waar mensen hun ongewensten konden achterlaten.

http://genk.com/011/
"Vondelingen - onder vondelingen verstaan we ook achtergelaten kinderen - werden in Mechelen een eerste maal geregistreerd in 1376, doch waren in aantal te verwaarlozen tot op het einde van de 18de eeuw. Vanaf toen was er een forse toename, zeker vanaf 1811 toen er een officiële 'legplaats' werd opengesteld in de Bruel."
Het optrekken van de abortusgrens van 6 naar 12 weken en een verdere versoepeling van de wet zelf lost al heel heel veel miserie op me dunkt.

Er zullen allicht een paar post-natale abortussen minder plaatsgrijpen, het resultaat vind men bij wijlen langs 's lands wegen en waterlopen in een plastieken zak.
Sint, is die grens al geen 12 weken?

Over de rest wens ik me niet uit te spreken, er zijn veel voors en tegens en dat kan een heftige discussie worden ... ;-)
@ Lieven p :
Ik heb volgende woorden eens ingetikt in Google :

"kind en gezin vondeling"

En op de website van "Kind en Gezin" staat er wel iets over Vondelingen, maar eigenlijk bitter weinig...

http://www.kindengezin.be/K...
Ik meen ooit in het Archief in Mechelen gelezen te hebben dat er een zgn vondelingenschuif zou geweest zijn in de Keizerstraat, vermoedelijk aan het oud gasthuis.
@katrientje: ja, je hebt gelijk, de bedoeling was op te trekken van 12 naar 18 weken, maar die 6 + 12 in mijn hoofd is dus ook in mijn schrijfsel geslopen.
Een typisch voorbeeld van verstrooidheid ( lacht) dat overkomt mij nu anders nooit zie.
(lacht)
Conclusie ?
Zoiets als een echte Opvang of zoiets als een Kindersluis bestaat er dus niet in Mechelen ?
Ik hoop alleen dat er geen enkele wanhopige moeder op dit ogenblik in Mechelen rondloopt, want, net zoals in Oostende, is er veel water vlakbij...

Bestaat er in Mechelen ook zoiets als een afdeling van "Moeders voor Moeders" ?
opvang is er volgens mij wel voorzien op de materniteiten van ziekenhuizen, je kan een kind altijd afstaan voor adoptie na de geboorte. Maar dan kan je niet anoniem bevallen natuurlijk.