Goeiedag, Bonjour van Carrefour

met categorie:  
Ik stapte vandaag weer eens de Carrefour binnen voor een snelle aankoop. De rijpere dame aan de kassa sprak me vriendelijk aan met goeiedag bonj...
Ik dacht dat ik het niet goed gehoord had en lette erop. De volgende klant kwam en weer klonk het "Goeiedag bonj'r".
In de geest van de tijd klinkt mij dit enigzinds provocerend in de oren, vooral van een Frans bedrijf in Vlaanderen.

Wat denkt u ervan?


!++17++!

Misschien heeft de dame in kwestie de afgelopen 20 jaar in een brusselse carrefour gewerkt en zit het erin gebakken.
Toch een beetje raar dat mensen over zoiets kunnen vallen, zelf werk ik in Vilvoorde ( in vogelvlucht maar een dikke tien kilometer hier vandaan ), zeker de helft van onze klanten zijn franstalig, als ik in contact kom met een klant, rechtstreeks of telefonisch, is mijn opener ook een goeiedag-bonjour.
Op 17 maand nog geen enkele opmerking over gekregen, nochtans werk ik ook op Vlaamsch grondgebied.

Hier in Mechelen vallen mensen daar dus over.
Wat mij hierbij dan a la minute binnenschiet is het volgende: Small town, Small people! Gaan we dat worden????

Langs de ene kant lopen we elk jaar te stoefen met het stijgend aantal toeristen (lacht) als we graag zouden hebben dat dat aantal toeristen blijft groeien kunnen we dat flamingantjesgedrag beter achterwege laten, want daar hebben die toeristen geen affaire mee.

Misschien heeft die madam in de Carrefour begrepen wat sommige randfiguren na meer dan 130 dagen nog niet doorhebben, wacht maar als we van die zever de rekening gepresenteerd krijgen, het zal ons meer kosten dan die paar werkloze walen (lacht)
Heb jaren in Jette gewoond. Geen problemen mee ...
Et passez encore un bon weekend.
Op zich is het natuurlijk geen prbleem, maar het probleem verschuift steeds omdat de vlaming zo vriendelijk, gewillig (lees laks) is.
Het is natuurlijk zer voorkomend en netjes als men de taal spreekt van de bezoekers zodat men de onkundige tegemoet komt, bezie het echter ook eens anders, waarom zou de onkundige moeite doen als iedereen hem toch in zen taal kan aanspreken, dan is er toch geen probleem. Die onkunde wordt onwil uit gemakszucht.
Is het wel voorkomend en beleefd als men elders komt en zomaar veronderstelt dan de locals zijn eigen taal wel zullen spreken? Ik vindt dit alvast onbeleefd en arrogant. En als we zelf niet voor ons opkomen, waarom zou een ander er dan rekening mee moeten houden?
Niets tegen franstaligen wel iets tegen die mentaliteit.
Het stoort me absoluut niet, maar volgens sommigen lijdt ik aan een zeldzame afwijking die belgicisme genoemd wordt.
Het stoort mij meer dat er in Brussel eentalig in het frans begroet wordt in de winkel.
@Netels, dat kwam ook wel in me op dat die dame dat uit gewoonte zei, het was tenslotte een nieuw 'item' voor de winkel.
Marc, daart zijn probate middeltjes voor, ga eens een tijdje in Brussel wonen en probeer er het vlaams eens een tijdje uit.
@Lieven.

U benadert het te individueel met uw 'vermoeden tot onwil'. Het is een algemeen gegeven dat mensen die een 'grotere taal' spreken, (Frans, Engels, Spaans, whatever) die algemeen verspreid is minder de neiging hebben (lees, minder verplicht worden) om een andere taal te leren.

En voor mezelf persoonlijk ben ik daar blij om.

Wat Bxl betreft. Mijn ervaring is dat mensen in winkels hun uiterste best doen je in (gebrekkig, geef ik toe) Nederlands te helpen als ze merken dat je nederlandstalig bent.

Maar ik stap ook nooit een winkel binnen met een arrogante air van 'pas de flamand, pas d' argent' zoals ik hier eens las.
zeg ela kadeekes,

Waren we niet bezig om het toerisme naar Mechelen aan te zwengelen, en dus : tewerkstelling in Mechelen beter kansen te geven dan met salonsocialisten of met syndicaten die meespelen in de onroerend-goed-speculatie en eigendommen (Muntstraat) niet beschikbaar stellen aan de kleine man ?

Ikzelf ben er gewoon trots op dat ik klanten in 6 (zes) talen kan bedienen, en hen af en toe ook nog een klein woordeke uitleg kan geven over de heerlijkheid Mechelen. Dat kan alleen maar de goeie herinnering aan het onthaal in Mechelen bevorderen, en elke toerist vertelt het wel verder zulle !
@ dolfke

4 talen gaat me nog lukken. 6 niet. Chapeau dus.

Dat bedoel ik ermee dat ik eigenlijk blij ben dat ik 'verplicht' wordt andere talen te leren omdat Nederlands wereldwijd zo klein is.
@ Lieven
ik zou Mechelen veel te hard missen, ik kom er vaak genoeg want mijn vaders familie woont daar bijna allemaal. En helaas te vaak ook eentalig frans.
he Bloggers,wij hebben dat hier ook met Mexikanen,ik trek mij daar ook niet veel van aan,Alleen weet ik niet hoe ik mij zou gevoelen als ik door de Zeelstraat zou gaan en aangesproken worden in plat mechels bij een marokaan.
Ik kon het niet allemaal overtypen of copy/pasten, maar een (nou ja) beknopte geschiedenis/beschrijving van de Taalwetgeving in dit kleine landje...

http://www.dbnl.org/tekst/t...
@Dolfke: Hier in onze gastenkamer Luna Luna, worden er 4 talen gesproken, en dat is vaak nodig :-)
Gelukkig zijn de toeristen vrijgesteld van inburgeringsexamen ... :-)
Onlangs die farce nog gehoord in Zemst ?
De bruidegom zei "Oui" toen men hem op het Gemeentehuis vroeg of hij met zijn meisje wilde trouwen.
De Schepen herhaalde de vraag nog eens en weer kwam er een "Oui" uit.
De Schepen hield het been stijf en wilde de procedure laten stilleggen en stoppen.
Uiteindelijk, en blijkbaar na een boel heisa, deed de bruidegom dan toch de moeite om een "Ja" te prevelen.

Van die arrogantie, daar krijg ik grijs haar van, se !

En denk eraan : Zemst ligt maar op een boogscheut van Mechelen !
@ gimycko.

Helemaal eens. Zo'n schepen die je huwelijk in de war wil sturen om wat voor reden dan ook. Was die 'Oui' niet duidelijk genoeg ofzo?

Van dat soort arrogantie krijg ik het ook op m'n heupen.
Zemst ligt in Vlaams-Brabant.
Bestuurszaken (waaronder Huwelijken) worden afgesloten en bezegeld in eentalig Nederlands.

Punt.
Precies Gimycko, de arrogantie van de franstaligen kent nu eenmaal geen grenzen ! Ik probeerde ooit op de grote markt te Brussel in 't vlaams pannenkoeken te bestellen. Men "verstond" me niet. Ten lange leste ben ik het daar gewoon afgetrapt en ze konden hun pannenkoeken steken waar de zon niet schijnt.
@peter + @ "Wout" :
2 talen, 4 talen, 6 talen, het bewijst toch iets over ONS nivo dat bewondering opwekt nietwaar ?

@ "shashi3"
Al die buitenlanders die met hun eigen tongval Nederlands of zelfs Mechels spreken, dat vindt ik gewoon charmant, (zolang de inhoud erdoor kan vaneigens).

Er zijn nog een paar handelszaken (snacks) in Mechelen waar de uitbaters of personeelsleden nauwelijks Nederlands spreken en die zich blijkbaar alleen richten op hun eigen volkje of op Mechelaars van bijzonder goede wil. Misschien is het gewoon een schijnhandel met logementsmogelijkheid.
In fameus Thais restaurant aan Van Kesbeeck zat bvb ook nooit een kat op de benedenverdieping, de zaak is al lang dicht en leeg.

Op franstalige werkvloeren in Brussel doet men steeds meer zijn best om Nederlands te spreken, al was het maar om de eigen arbeidsplaats te verzekeren.
@ gimycko

What the fuck. Die mensen willen trouwen. Maakt het dan uit in welke taal?
@ Peter: we hebben nooit problemen met franstaligen, zolang WIJ maar Frans klappen. Heb bijna 41 jaar in "tweetalige diensten" gewerkt en weet er bijgevolg alles van.
Zien we het niet allemaal veel te zwart wit ?
Ik moest ooit een levering gaan doen in een klooster in Luik.
Ik spreek nauwelijks Frans, dus had ik me op het ergste voorbereid.
Ik belde aan en een nonneke kwam opendoen.
Zij: Bonjour monsieur.
Ikke: Bonjour madame, c'est une livraison de Doew Egbert (Douwe Egberts).
Zij: aaah, zeg het maar in het Nederlands, meneer.
En ik was een gelukkig mens :-)
au fond zie ik het probleem ook niet Lieven. Ze sprak je toch aan in het Nederlands?
@ Roger Kokken,
het is juist dat in ambtenarij de dingen een beetje trager evolueren omdat ze "beschermd" zijn en "het niet nodig hebben".
Vlamingen moeten ook een beetje handen in eigen boezem steken :
Die Vlamingen uit de rand van Brussel (en Antwerpen) hadden ook geen problemen noch ergens last van als ze hun onroerend goed aan steeds hogere prijzen konden verpatsen aan EU-ambtenaren, Amerikanen, en jawel : andere anderstaligen.

Misschien gaat dat ook op voor diegenen die steeds hogere prijzen kunnen vragen voor onroerend goed in Mechelen.
Bekijk effe het Mechels Dialect : vol franstalige woorden die vernederlandst, vervlomst of vermechelst zijn (Kalpein, propposseese, twalsiree, ...)
Oude foto's van Mechelen op Flickr zitten vol met winkels met Franstalige opschriften.
In de jaren 60 is er een duidelijk afschrift gekomen : Vlaanderen eentalig Nederlands.
Als je ziet hoe bv de handelaren in BHV zich in bochten wringen om toch maar klanten te behagen.
Uitkomst : BHV vol met franstaligen en nu nog die farce met de gemeenteraad/burgemeesters.
Eenmaal binnen, nooit meer weg en de autochtone vlaamse bevolking plooit...

Goe bezig...
Eenmaal binnen, nooit meer weg en de autochtone vlaamse bevolking plooit...

Goe bezig...
door gimycko op 27/10/2007 00:09:45

Ze hebben er toch (belastingvrij - meerwaarden) geld aan verdiend, die van BHV door de verkoop van gronden en huizen ?
@ gimycko

en op minder dan een eeuw tijd toch een quasi ééntalig Nederlandstalig grondgebied gerealiseerd. Waar het daarvoor zo goed als niet bestond. Zo plooibaar is die Vlaamse bevolking nu ook weer niet lijkt me.

Maar zo kom ik aan de 'fond' van de Vlaamse beweging. En waarom ik er zo'n afkeer van heb. Dat achterlijk slachtofferdenken.

Nooit eens fier op of blij met wat je bereikt hebt. Op minder dan een eeuw tijd is hier één van de welvarendste regio's van Europa gebouwd. Denk je dat we daar trots op zijn? Blij mee zijn? Nee.

Onze politieke elite ligt wakker van B-H-V.

En als ze daar hun zin niet krijgen ligt het aan 'Madame Non'. En slaan ze aan het jammeren en klagen. Bartje De Wever en het VB voorop.

Doet me denken aan de kleuterklas. 'Juf, juf, ikke niet, hij heeft het gedaan.'
@ Wout :
Lees de Geschiedenis van Mechelen/Vlaanderen op MechelenBlogt, MechelenMapt, Geschiedenisboeken of Internet.
16e eeuw : Heerlijkheid Mechelen/Pracht en praal...
19e eeuw : Arm Vlaanderen/Vlamingen in Wallonie...

Wat is er tussen de 16e en de 19e eeuw gebeurd ?
@ gimycko

in grote lijnen ken ik die geschiedenis. Geschiedenis was altijd één van m'n favoriete vakken. Maar dingen veranderen nu eenmaal. Of je dat graag hebt of niet.

En een visie op dingen baseren op louter historische feiten? Daar wil ik begrip voor opbrengen maar ook niet meer dan dat.
Het ging dus over de Carrefour anno 2007, en over de vraag of die kassierster nu een tweetaligheidspremie en een bediendenstatuut krijgt, een percentje op de gestegen verkoop van Chinese produkten ?
Of over de vraag of er überhaupt nog lieve kassiersters nodig zijn als er van langs om meer zelfscanning zal zijn ?
't Zal me worst wezen, als ik nu de wachttijden zie aan de kassa's.
Zelf ben ik wel een voorstander voor een uitbreiding van Brussel, in de rand tot Vilvoorde ben ik akkoord om in 2 talen te worden aangesproken. Maar Mechelen ligt buiten de periferie Brussel en dat is een ander feit daar mag men in 1 taal de klanten verwelkomen in het Nederlands.
De "Grote" Geschiedenis van Vlaanderen/Belgie loopt ook door in de Geschiedenis van Mechelen.
Fransen, Spanjaarden, Duitsers, Oostenrijkers, Nederlanders, Romeinen, Franken, Vikingen, ...
De Franse Revolutie had ook gevolgen in Mechelen (Binnenstedelijke Kerkhoven verdwenen naar de Buitenrand) en de hoge en lagere bourgeoisie spraken Frans om zich te onderscheiden van het... klootjesvolk. Pastoors hielden hun missen nog in het Latijn en het Mechels dialect zit boordevol Franse woorden. De burgemeester, de schooldirecteur en mijnheer de notaris spraken Frans. Leerlingen verraadden elkaar met de Taalpenning...
En toen, in de jaren 60 begon alles te veranderen.
Een goei zaak ? Ja, want eindelijk werden alle Bestuurzaken opgeschreven in de taal van het Volk, nl het Nederlands.

(Zelfs Rembert Dodoens schreef zijn Cruydenboeck eerst in het Nederlands en daarna in het Latijn)

Waarom kunnen de Franstaligen, net als de Nederlandstaligen, geen efforreke doen en bv Engels leren. Dan verstaan we iedereen op deze aardbol, zelfs die van Hasselt of Aolsjt.

Besluit : Iedereen leert in de school 2 talen. Eerste taal is de Moedertaal (En voor mij mag dat Plat Mechels zijn) en als tweede taal Engels.
En als mensen of handelaren er nog Frans, Duits, Esperanto of Chinees willen bijnemen... Prima ! Dat komt hun zaak enkel ten goede en is een meerwaarde.
In Vlaanderen Vlaams. punt PUNT !!!
(PS: Ik ben ook viertalig)
@gimycko: als de franstaligen, net zoals de nederlandstaligen, een efforke doen en engels leren ( kunnen da franstaligen nog geen engels? ze zullen het zeker lang niet zo goed kunnen als wij, ha ja, want wij vlaamsche onderdrukte intellectuelen kunnen waarschijnlijk beter engels dan de engelsen zelf ), wat verandert er dan in de zaak? Dat we een franstalige in een andere taal dan onze eigen taal kunnen aanspreken, wat we al deden; namelijk in het frans, en dat wordt dan engels.. hmmm, ja, interessante theorie.

@eddy: In Vlaanderen Vlaams... euh, dat is toch al? De wegwijzers zijn in het Vlaams, de administratie, alles wat openbaar bestuur is is Vlaams, etc,etc,..
Wat wil je dan nog meer? Dat privé personen in hun privésfeer en in de privésector bij wet geen fransch en waalsch meer mogen spreken of lezen of dergelijks?
Welke volkeren mogen we nog wel of niet aanspreken in hun eigen taal? In hoeverre is een Waal, die eens een keer om de 5 jaar een winkel binnenstapt in Vlaanderen te discrimineren ten aanzien van een Chinees of een Hongaar die, wars van alle kennis van het Nederlands, hier een pistolet met kaas en hesp willen kopen?
@ eddy.

Welk Vlaams dan? West-Vlaams of Noord-Limburgs? Brabants of Antwerps?

En mogen Ollanders Ollands klappen?

En wat met al die toeristen? Enkel in het 'Vloms' bedienen?
De practische uitvoering zal wel niet eenvoudig zijn in ieder geval, want hoe gaat het gemiddeld Vlaamsch genie het verschil horen tussen de Waal en de Fransman of Canadees of zelfs Congolees? Wachten tot hij soixante-dix of septante zegt misschien (lacht), een neger uit Charleroi of een neger uit Burundi... hoe zie je het verschil, heeft die uit Burundi olifantenstront tussen zijn tenen en stinkt hij uit zijn klep naar maniok terwijl die uit Charleroi naar steenkool muft? Hahahahaaahaha
Had ons moeder Engels geleerd, dan kost ze rappeleire oep de groete met in Brussel met iemand uit Luik of Bergen.
Maar als die van Luik of Bergen geen Engels kunnen...

tja...

En zo moeilijk is het Nederlands niet. Een living is ook living(room) in het IE, net zoals auto (automobile) of computer. Alleen moesten de franstaligen daar nen ordinateur van maken...

(IE = International Engels aka The Queens English en geen plat Amerikaans, Gaellic, Welsh, Scottisch of Irish). Schotten en Engelsen verstaan mekander ook niet, al wonen ze wel samen op Albion...
Maar om even af te stappen en terug te komen op de vraag in de topic, namelijk:
Gaat u met evenveel plezier winkelen als u in Vlaanderen in twee talen wordt aangesproken?

Euh, eerlijk gezegd, zolang ik mijn welverdiende eurodollars probleemloos kan inruilen tegen de goederen en diensten naar mijn goesting zal het mij aan mijn reet roesten of de verkopen frans, duits of vloms spreekt. Wat telt is de transactie voor mij, de rest is bijzaak.
Dus, gimycko, uw moeder zou dan nu engels kunnen praten met iemand ipv frans? Dus in essentie praat ze nog steeds een andere taal dan haar moedertaal? Waarin zit dan het revolutionaire verschil met vroeger?
@ Sint :
Ze spreekt en begrijpt geen Frans of Engels, alhoewel ze wel Engelse films bekijkt, maar met ondertiteling natuurlijk.
In de Jaren 40 en 50 was het Engels geen prioritaire taal en werd niet of amper onderwezen in de (dorps)scholen...
Dus, Internet is ook niet hare Dada...
Wel raar dat de vierde keuze nu juist een andere taal bevat : "No way, ik ga elders wel".
Met Engels hebben de meeste Vlamingen veel minder last dan met Frans.
Historisch te verklaren, natuurlijk, maar toch.
@wout: taal is macht. Vraag dat maar aan de mensen die leven in de rand rond Brussel (en dan heb ik het niet enkel over de faciliteitengemeenten, maar ook Overijse, Hoeilaart, Lennik,... en binnenkort Nossegem, Steenokkerzeel, Kampenhout... als we niet wat opletten). In je naïviteit denk je dat die mensen enkel maar gewoon hun eigen taal willen spreken in Vlaanderen zondermeer, maar voor een belangrijk aandeel van hen schuilt daar dikwijls niet meer en niet minder dan een imperialistische drang om het 'eigen gebied' (jaja, eigen volk eerst) uit te kunnen breiden richting Vlaanderen. De 'Oui' van iemand die trouwt in Zemst spreekt boekdelen, en jij hebt daar geen moeite mee? Haha, wat een onvoorstelbare naïviteit. Denk je echt dat dit soort mensen jou het respect gaan geven dat jij in je vlaag van alomtegenwoordige goedheid aan hén wil geven? 'k paes èt ni! En maar kakken op Vlaams Belang/NVA, en maar lachen met de bekrompen kneuterigheid van de Vlaming, maar 'au fond' is het soort volk dat ab-so-luut Frans wil spreken in Vlaanderen van krek hetzelfde slag! (genre FDF). Ik heb niks tegen die houding, maar dan wel in het eigen taalgebied! Heel de Belgische politieke constructie is opgebouwd rond het territorialiteitsbeginsel. Trek aan één draadje, en den boel valt in elkaar. Trouwens: in dit geval is de kneuterigheid verdorie bij die Franstaligen te zoeken, want zij willen alleen maar hun kerktorentaal spreken (altijd en OVERAL), terwijl de Vlaming altijd en overal zijn plan kan trekken in verschillende talen en zich aanpast. Dus: graag wat consequentie in je uitspraken. Less talking, more thinking (je ziet, zo fundamentalistisch Vlaamsch ben ik nog niet he). En bij deze mijn dank aan alle Vlamingen die zich wél bewust zijn van de problematiek en zich inzetten voor het behoud van de huidige toestand. We gaan ze nog nodig hebben.
In Vlaanderen Vlaams; welk Vlaams: in  deurrepke (onderien) â dijalekt en in de rest van Vlaanderen het AB.
Ik lees hier nog-al-wat geleuter over toeristen enz … daar gaat het niet over, dacht ik. Het gaat erover in welke taal je AANGESPROKEN wordt, in winkels, openbare diensten horeca enz. Indien vastgesteld wordt dat de ‘klant’ het Nederlands NIET machtig is, haal dan je taalkanon maar boven, daar zul ja mij NIET over horen zagen! Ik (lelijk woord met een reukske dat met ‘sch’ begint) op diegenen die, het Frans of het Arabisch ‘aannemelijk’ vinden als lingua franca. Het ging zelfs zover dat, voor enkele jaren, op de mutualiteit Arabische teksten te grabbel lagen om wegwijs te maken aan onze gasten hoe ze ziek konden blijven zodat ze hun verlof in hun thuislanden, konden ‘verlengen’ zonder hun ziekengeld, bij terugkomst, enkele dagen te moeten missen. Van faciliteiten gesproken !!! Ik denk aan onze Vlamingen die géén andere talen machtig zijn, ik denk aan de Vlamingen in de randgemeenten, waar ‘wij’ nu francofone burgemeesters en schepenen MOETEN dulden.
Voor mij is en blijft het ‘schild en vriend’ en als iemand de moeite niet doet om dat te kunnen zeggen, met hun t**lb*llen (lelijk woord, rijmt op meelballen) buiten!
Allee, voor Katrientje mag het ‘sgelt en frient’ wezen, zo extreem ben ik nu ook weer niet!
;-)
Zoals ik reeds schreef maakt het voor mij persoonlijk niet uit welke taal waar wordt gesproken.

Taal is voor mij persoonlijk een middel tot communicatie en veel minder een uitdrukking van mijn eigenheid.

Ik heb ook alle respect voor mensen die daar anders overdenken, maar ik kan van de taalkwestie echt niet wakker liggen.
@ Metteko

Dat je me naïef noemt laat ik geheel voor jouw rekening.
Voor mij is taal geen macht. Maar een manier om me uit te drukken. En het kan me niets schelen in welke taal dat is.

Daarbij, ik heb het in mijn standpunten over Vlamingen. Ik mag dat zeggen omdat ik er zelf één ben.

Ik hou me niet bezig met het constant schimpen op de Walen wanneer dingen niet gaan zoals je graag zou willen.
Pas op, versta mij niet verkeerd he, op zich vind ik de Vlaamse zaak nog niet zo slecht, aan de verdere verfransing van de rand mag wel degelijk iets gedaan worden, we hebben uiteindelijk wel een paar dingen te danken aan de flaminganten ook, dat mogen we niet vergeten.

Maar ‘t is jullie imago he mannen.
Miljaarde zeg, op dat gebied scoren jullie toch wel afschuwelijk slecht.
Altijd diezelfde randdebiele vendeldraaiers en schuintamboeren, skinheads met bomberjacks en combats, lelijke wijven met roze billekes onder scoutsrokskes, marginale leidersfiguren in het algemeen, dat zielige wel-willen-maar-niet-kunnen willen naäpen van de grote nazibijeenkomsten uit de waarschijnlijk goeie ouwe tijd. En dan die eeuwige lijkenpikkerij op de rug van de frontsoldaten, schaam op u!!! Mijn overgrootvader heeft daar 4 jaar in de tranchees gezeten, Omdat Hij Moest, niet voor de zg. Vlaamsche zaak, en dat de officieren Frans of Vloms of Chinees praatten, die mens wou daar gewoon weg, naar huis, weg van de obussen en kogels! De rest interesseerde hem niet.

Kortom: Doe eens iets aan dat imago, we leven in West-Europa in het jaar 2007, ‘t is goed geweest, mee met uwen tijd nu!(lacht)
Wout.Ik kan zien dat ge het Amerikaans Dialect goed kent,waar hebt ge dat geleerd???
@ Shashi 3.

Ik volg je niet. Ik gebruikte toch geen Amerikaans dialect? (Bestaat er zoiets? Een Amerikaans dialect? )
@els, goed gezien :-)
Wout,sedert ge me niet kon volgen,zal ik het u in het kort uileggen.Als ge het woord FUCK hier gebruikt,dat is ongeveer het laagste en vuiligste woord dat ge kunt gebruiken en dat maakt u voorstaan sla een persoon van heel lage Klas,Neem dit niet persoonlijk,dat is niet mijn bedoeling,En over amerikaans dialect gesproken,Yes,er zijn amerikaanse dialects,iedere staat heeft zoowat zijn eigen taaltje.
@ Louis : Hier kijken we naar veel American Movies met oa Samuel L Jackson in de hoofdrol of Eddy Murphy. And we all think dat ze daar in America allemaal zo spreken. En misschien ken je ook het liedje : Alice, Alice, who the **** is Alice ?

Dus, ik vermoed dat dit geen echte American Dialect is...
But wordt Slang niet gebruikt in de Black Ghetto's van oa NY of Washington DC ?

En hoe zit dat bv met Engels en Frans, want ik dacht dat bv in Saint-Louis er nog steeds Frans wordt gesproken (Cajun-territory) ?
@ Shashi3

Dan vrees ik dat er een misverstand is. Ik gebruikte de woordelijke uitdrukking 'What the fuck (is going on)'. Voor zover ik weet is dat geen laag scheldwoord maar een uitdrukking die op een ruwere manier zoveel wil zeggen als 'Wat krijgen we nu?' In de blog- en internetwereld is deze uitdrukking, afgekort als : wtf : ook symbool voor een smiley dat als een bedenkelijk, vragend gezichtje afgebeeld wordt.

Het is in deze en alleen in deze betekenis dat ik deze uitdrukking gebruikt heb.

Als dat verkeerd is overgekomen wil ik me daarvoor verontschuldigen.
Zelf kom ik uit Machelen, heb 10 jaar in Vilvoorde gewoond, in Brussel gestudeerd en gewerkt, en merk dat de verfransing steeds verder gaat.
Maar wij vlamingen zijn tenminste hoffelijk, en fier dat we zoveel talen kennen, en spreken frans (vooral als het onze portemonnaie ten goede komt) zodat de franstaligen zich in Vlaanderen thuis kunnen voelen.....
In Wallonië lijken steeds meer horecazaken (en andere zelfstandigen) naar mijn mening meer en meer moeite te doen om nederlands te spreken, maar dat zal wel te maken hebben met de vele Nederlanders die er komen (of verblijven). Het "probleem" met franstaligen situeert zich m.i. voornamelijk rond Brussel; is dat een apart ras?
@ Wout :
BTW wat is tegenwoordig de juiste Slang bij de Kids van vandaag ?
Wij gebruikten "Fak" als iets "Cool" was, maar het woord "Cool" is blijkbaar ook al gepasseerd.
In Nederland gebruiken ze tegenwoordig het woord "vet" als ze "geweldig" willen zeggen.
En natuurlijk was er dan nog eens in de Nineties het begrip "Awesome, Dude", maar kwam dat van het programma "Jackass", Ray Cokes van MTV of van Beavis en Butthead ?

LOL
@ Lejo :
Een heleboel inwoners in oa "De Ardennen" willen niet geassocieerd worden met oa mensen uit Luik, Namen en zeker niet met Hautaine Franstalige Brusselaars.
Onlangs nog een leuke kaart gezien wat er zou gebeuren als Belgie barst. Wallonie gaat dan blijkbaar niet in zijn geheel naar Frankrijk (Alsof Frankrijk hen erbij zou willen).
Nee, als Belgie barst, barst ook Wallonie uiteen ! En oa de Provincie Luxemburg zou dan wel eens bij het Groothertogdom Luxemburg kunnen gaan...
@ gimycko

Geen idee wat momenteel 'slang' is bij kids. Wat ik ervan opvang: Veel engels, multimedia en sms-termen enzo. Afhankelijk van de interesse ook termen uit de Amerikaanse 'R&B' en 'gangstarap'.

'Cool' is bij m'n weten nog wel veel gebruikt. Maar het zal ook wel van regio tot regio enzo afhangen.

Misschien kan jeugdcentrum 'De Metteko' of de Kinderraad daar eens een onderzoek naar doen in Mechelen.
Begrippen uit Gangstarap in Mechelen ?
En gebruiken ze de heavy stuff om meisjes en vrouwen aan te duiden zoals bv Snoop Doggy Dog ?
(B**** en H* en zo ?)

Mensen, mensen, the times they are a'changin...
Dat ook ja. Zelfs vrij courant. Persoonlijk vind ik dat niet onschuldig meer.

Maar niet alleen in Mechelen. In heel Vlaanderen en ook Nederland leeft dat. In Wallonië en Frankrijk hebben ze meer de neiging naar Franse 'voorbeelden' te kijken.

In Mechelen is trouwens een vrij actieve 'skate'- en 'hiphop' scene. De 'voortrekkers' proberen dat erg positief in te vullen maar de impact van tv en internet enzo is erg sterk.

Veel jongeren gebruiken die woorden ook zonder er exact de impact van in te schatten.

Nu geloof ik niet dat jongeren nu ruwer of 'grover gebekt' zijn dan vroeger.

Ik herinner me zelf (en ik ga niet vrijuit) dat jongeren en kinderen erg hard kunnen zijn voor elkaar.
Oei oei oei, Vlaams pfff ... 't kan mij niet schelen ... Proficiat mensen. Hebben jullie er al eens over nagedacht wanneer een faciliteiten gemeente 'overgenomen’ wordt door een vreemde taal of cultuur? Zouden jullie het echt leuk (wat een stom Hollands woordje overigens) vinden om vanaf morgen alle boodschappen, alle officiële documenten, alle media enz … in een andere taal dan uw moedertaal te moeten ‘ondergaan’ Zijn jullie nu echt zo elitair dat jullie vinden dat dan maar iedere Vlaming zich moet aanpassen? Of weten jullie niet dat de oorspronkelijke taalgrens nog niet te ver boven Parijs liep; dat Picardië en Artesië afgepikt Vlaams gebied is, dat het Vlaamse Brussel overrompeld is, dat de Fransen reeds tot in Vilvoorde de plak zwaaien. Allee alors, viva Malines et que les ignorant restent parler leur langue matternelle, que les paysanes Flamandes avec leur langueverte dans laquelle on ne peut pas etudier (dixit Van Roey) q’illes restent des animeaux, des flamands donc (flamingo’s) ou des malinois (Mechelse herdershondern) enfin, pour abréger, q’illes resten bête …
Is het dat wat jullie ‘GROTE LIEFHEBBERS VAN MECHELEN’ wensen. Alle vooruit, proficiat dan …
Persoonlijk kan ik er geen hoofdletters aan verspillen ... Maar als eddy er van warm loopt, voor mij geen probleem. :-D
Maar ik voeg wel af en toe een smiley toe!
Wat stel je voor, Eddy ?
-Terug bij Nederland (17 verenigde Provincien - Orangisten)
-Groot Nederland
-Groot Vlaanderen (Vlaams-, Zeeuws-, Oost-en Westvlaanderen verenigd)
-De Laaglanden verenigd ?
-Groot-Brabant (de Belgische Brabanden met Nederlands Brabant verenigd)
-Groot-Limburg (Belgisch en Nederlands Limburg verenigd)
-En wil Friesland er dan nog bij of wordt dat een afzonderlijke Entiteit ?

Stonden de Friese Legers niet samen met de Vlamingen schouder aan schouder in de Groeninghenkouter in 1302 tegen de Franse Legers ? En aan welke kant stonden toen de Brabanders ?

Geschiedenis, ni simpel en beinvloedbaar, zenne...
Wow Eddy. Da's wat kort door de bocht denk ik. Uiteraard wil ik niet dat de officiële taal in Vlaanderen het Frans of Engels wordt. Maar da's ook niet aan de orde dacht ik.

Wat ik niet doe is meegaan in die 'olievlek-gedachtegang'.

Ik kom erop terug, maar de laatste eeuw heeft zich net het omgekeerde afgespeeld. Waar het er niet was is een gebied ontstaan waar het Nederlands de officiële bestuurstaal, onderwijstaal, etc is geworden. Stapje bij stapje. Het Frans wegdrukkend als het ware.

Net daarom voel ik me niet goed bij het 'slachtofferdenken' van de Vlaamse Beweging. Vlaanderen is geen slachtoffer meer maar een economisch en cultureel sterke regio met binnen haar grenzen één van de belangrijkste steden ter wereld die - wat mij betreft binnen België - grotendeels z'n eigen koers kan varen.

De toenemende ver-engelsing lijkt me op dat vlak trouwens een veel grotere 'bedreiging' voor de cultuur en taal dan de faciliteiten in de Brusselse rand.
Jongens,jongens, ik heb deze post met stijgende verbazing gelezen. Niet te geloven dat er nog dergelijke naïevelingenbestaan als "dtje" - "dolfke" - wout" en zelfs "St Netels"
Ik vind het gewoon ongehoord dat die madam in de Carrefour de mensen tweetalig aanspreekt. Hebben jullie nu nog altijd niet door dat een kleine taal en kultuur steeds wordt onderdrukt door een grote? Ik spreek vlot 4 talen en ik gebruik die talen ook daar waar ze worden gesproken maar ik eis respect voor mijn eigen taal. Ik distantieer me nu even van niet -Belgen. Van hen kan ik aanvaarden dat ze onze (kleine ) taal niet spreken, maar ik verlang van een Franstalige Belg dat hij minstens de moeite doet om in Vlaanderen de taal van de meerderheid van het land te PROBEREN spreken. Heb je van Justine Henin, hier nochtans niet onpopulair, ooit al één woord Nederlands gehoord? Zelfs "dank U" kan er niet af.
Het spijt me jongens: een veel te grote meerderheid van de Franstalingen en zeker de Brusselse variante daarvan SCHIJT op ons. En ik wil niet bescheten worden! Integendeel, ik voel me torenhoog verheven boven hen want ik spreek hun taal uitstekend en daarvoor eis ik een minimum van respect. Het respect dat ik voelde toen ik verleden vrijdag een groep Walen rondleidde in het Frans uiteraard, en waarom niet, door Mechelen en opmerkte dat die mensen (werkzaam voor een nationale in Brussel gevestigde staatsinstelling) echt hun best deden om wat Nederlands te spreken en dat ook meer dan behoorlijk deden. Zo breeddenkend ben ik echt wel. Maar de houding van die dame van de careefour is laakbaar en het "oui" in Zemst is gewoon een uitdaging, gewild en met opzet gedaan. Dus chapeau voor de schepen aldaar.
Tenslotte Sint Netels , ook ik erger mij aan al dat hoeraflamingatisme dat je beschrijft , maar dat belet me niet een overtuigde Vlaming te blijven. Die trouwens betreurt dat een partij als het VB ook de Vlaamse kaart trekt.
Maar voor de rest. Splits deze historische vergissing zo vlug mogelijk. Ik zal met plezier naar Wallonië gaan en er met plezier Frans spreken, wat dacht je, ik respecteer die mensen. Maar ik eis respect voor onze taal en dit deel van het land. Dit is nu éénmaal de logica van dit land. Als je dit wangedrocht nog een land wil noemen natuurlijk.
Ik kom erop terug, maar de laatste eeuw heeft zich net het omgekeerde afgespeeld. Waar het er niet was is een gebied ontstaan waar het Nederlands de officiële bestuurstaal, onderwijstaal, etc is geworden. Stapje bij stapje. Het Frans wegdrukkend als het ware.

Wil Wout even duidelijk maken waar dit was?
Je bent nog naïever dan ik dacht Wout, sorry hoor. Ik wacht op een voorbeeld
@ wout :
Die "faciliteiten" zijn bij die laatste gemeenteraden compleet uitgehold.
De overname is daar een feit.
Volgende haltes : Vilvo(o)rde, Zemst, Mechelen...
Even een coorectie Eddy. Het was kardinal Mercier die vond dat je in het Vlaams niet kon studeren, niet Van Roey. Il y des peuples qui sont destinés à règner, d'autres à obéir. Er zijn volkeren die voorbestemd om te heersen, anderen om te gehoorzamen. dixit deze aartsbisschop uit, jawel. Braine l'alleud.
Duidelijk genoeg toch?
Iedereen kent toch dat grapje van die 2 loketten in Brussel ?
Bij het Franstalige Loket hangt een bordje : "Ici on parle le Francais !"
Bij het Nederlandstalige Loket hangt ook een bordje :
"Hier wordt gewerkt !"

LOL
Vwasi un fleur lecture (florilège) de dehors parletures (prononcé) des kellekes bôn malinwas:

Saint Ortie:
Hier in Mechelen vallen mensen daar dus over … Small town, Small people
… hoe gaat het gemiddeld Vlaamsch genie het verschil horen tussen de Waal en de Fransman of Canadees of zelfs Congolees …
… zal het mij aan mijn reet roesten of de verkopen frans, duits of vloms spreekt ...

Pierre:
Geen problemen mee ...
… Zoals ik reeds schreef maakt het voor mij persoonlijk niet uit welke taal waar wordt gesproken …

MarcVC:
Het stoort me absoluut niet

Wout:
… dat ik eigenlijk blij ben dat ik 'verplicht' wordt andere talen te leren …
Was die 'Oui' niet duidelijk genoeg ofzo? ( en wanneer men géén Frans aanvaard in een Vlaamse gemeente: ) …Van dat soort arrogantie krijg ik het ook op m'n heupen.
… What the fuck. Die mensen willen trouwen (In Vlaanderen). Maakt het dan uit in welke taal? …
… de 'fond' van de Vlaamse beweging… Dat achterlijk slachtofferdenken ...
… 'Juf, juf, ikke niet, hij heeft het gedaan.' …
… Welk Vlaams dan? West-Vlaams of Noord-Limburgs? Brabants of Antwerps …
… ik heb het in mijn standpunten over Vlamingen. …

Oui … qua … (ja watte!)
Even een coorectie Eddy. Het was kardinal Mercier die vond dat je in het Vlaams niet kon studeren, niet Van Roey.
Rudi
Miljaar, 'what a mistake to take' (vrij naar de Italiaanse luitenant uit 'Hallo hallo' Niet voortzeggen he rudi, ik wist het wel zenne, maar in het vuur van mijn coleire ... ziede ...
Bij the weg: Van Rouy was anders ook niet zo Vlaamsgezind nietwaar?
"Jongens,jongens, ik heb deze post met stijgende verbazing gelezen. Niet te geloven dat er nog dergelijke naïevelingenbestaan als "dtje" - "dolfke" - wout" en zelfs "St Netels""

Daar begint het rudi. Dat je je niet kan indenken dat er mensen bestaan die zo anders denken dan jij. En om daar woorden aan te geven noem je me naïef.

- geheel voor jouw rekening uiteraard, maar van een zwaktebod gesproken -

Het is toch te gek voor woorden dat een mens niet mag trouwen in de taal die hij / zij verkiest? Dat dat zelfs als een bedreiging wordt ervaren? Moesten het interessante buitenlanders geweest zijn weet ik zeker dat de schepen z'n beste Engels had bovengehaald.

En nogmaals. Ik ben dagelijks in Brussel. En niet enkel rond de Grote Markt. In winkels en instanties begin ik altijd eerst in het Nederlands. Als ze me echt niet verstaan schakel ik over naar het Frans. Maar mijn ervaring is dat mensen (ook franstaligen) hun uiterste best doen om je in het Nederlands verder te helpen als ze merken dat je nederlandstalig bent.
Ik heb al vaak gemerkt dat de gevoeligheid voor de Frans-Vlaamse kwestie meer leeft bij zestigers, dan bij pakweg dertigers of twintigers.

Sommigen 60+ers uit mijn omgeving kunnen werkelijk emotioneel worden rond deze kwestie, heb ik al meermaals mogen ondervinden.

Waarschijnlijk heeft de geschiedenis hier alweer een hand in ... :-)
@ wout :
Jouw ervaring in Brussel is toerisme/business...
De "problematiek" in Zemst was bestuurszakelijk...
@ rudi

De Vlaamse Beweging heeft zelfs van de Duitse bezettingen gebruik gemaakt om dat te bereiken.

Je kent de geschiedenis. Zegt het woord 'Flamenpolitik' je wat?
Brussel is Brussel ... Verloren gebied ... Voor mijn part mogen 'ze' bij de Belgische boedelscheiding Brussel 'houden' ('t zal voor lang zijn als 'onze' Walen die Brusselaars gaan moeten onderhouden)
Maar hier, in Vlaanderen VLAAMS. punt PUNT !!!
Maar dat had ik al eens gezegd, dacht ik ...
@ Peter : 60+ers, he ?
2007 - 60 = 1947
Jong in... 1967 (dan ben je 20)
Was er toen geen... "Leuven Vlaams" ?

Dus die 60+ers hebben het verfranste Mechelen nog meegemaakt. Monsieur Le Bourgemestre, Monsieur Le Notaire, Monsieur Le Juge, Monsigneur, etc...

Waar stond die foto van RK nu weer met al die franse opschriften boven Mechelse Cafes ? La Bourse, enz...
Alle zenne ... de moffen worden er nog eens bij gesleurd ... seffens het Vlaams Blok en 'we' zijn weer-al-eens allemaal fascisten. Of beter: een deeltje maar, de mestkevers en het andere deel zijn dan 'zwammen' ...
@ Wout :
Nu kom je in een Mijnenveld !
Ik hoop dat je die Geschiedenis goed onder de knie hebt !
@ gimycko

M'n ervaring met Brussel gaat verder dan dat. Beroepshalve kom ik in contact met OCMW's, vakbonden, gemeenten, ziekenhuizen, Medische Centra, Politie, rusthuizen, ... in, om en rond Brussel.

Ik stel me altijd eerst in het Nederlands voor. Als dat niet gaat ga ik verder in het Frans. Maar over het algemeen merk ik een grote bereidheid om Nederlands te spreken of minstens iemand te zoeken die deftig Nederlands spreekt. Zelfs als ik zeg dat het ook in het Frans kan.
@gimycko: Ik denk dat je dicht bij de waarheid bent wat betreft je rekenwerk ...

Het vreemde is, dat we de ver-Engelsing in een Carrefour niet eens opmerken, terwijl een enkel zinnetje Frans sommigen verhit !
@ Wout :
Het begint te veranderen bij sommigen.
Zelfs Di Rupo en Madame Non beginnen het te spreken.
Maar die Diehards zoals Maingain, Happart en de Brusselse Elite in de Rand (Van Vilvoorde tot Zemst), dat is andere koek.
@ Peter :
Is het mogelijk omdat het Frans ons gedomineerd heeft (Enemy/Vijand) en we het Engels hebben aangenomen (Friend/Vriend) ?
Heb jij een Living of een Woonkamer en misschien een Computer of een Rekeneenheid ?
Wout.sedert ge de beteekenis van dat woord niet weet,laat ik het maar gaan met juist een vergelijking Fucking/ Neuking/ in mijne tijd was het Vogelen.maar hier klinkt dat echt gemeen.
@Gimycko: Ik denk dat we er zijn !
Nagel op de kop.

Het Engels is nog altijd de taal van de bevrijder, en het Frans dat van de bezetter. Misschien niet altijd bewust, maar toch vaak wel, en zeker bij de oudere generaties die getuige waren van de bevrijding, of van 'Leuven Vlaams' !
... de ver-Engelsing ...
dixit pierre (in deze topic blijft gij pierre zenne peter!)
Misschien omdat er géén gevaar bestaat de Vlaamse overheid zou overgenomen worden door Engels geweld. De Franse imperialisten (en hun buitengewoon onderdanige lakeien van verfranste mouwvegende vlamingen), zouden maar al te graag macht en taaloverwicht uitbreiden (Van Antarctica tot de Noordpool) … De geschiedenis bewijst dat … keer op keer …
@ Shashi :
"Gay" betekende vroeger "losbandig, frivool, lichtzinnig, hups, wuft, speels, luchtig, losjes, luchthartig, lachziek, lichthartig"

Vandaag is de betekenis compleet anders...
@ Peter : Twijfelachtig, die redenering...
Het "probleem" is veel en veel ouder en dateert van voor de Eerste Wereldoorlog !

Denk bv aan de film Daens en zo...
@ Shashi,

ik besefte niet dat het zo gemeen overkwam. Je wil m'n verontschuldiging toch aanvaarden?
@Eddy: Ik vind persoonlijk dat het Engelstalig geweld bij hoofde van de vele multinationals al een zeeeeer behoorlijk deel van Vlaanderen heeft overgenomen.

Janssen Farmaceutica (Johnson and Johnson), Ford Genk, DHL, ... zijn wel degelijk Amerikaans.

En versta me niet verkeerd, ik denk niet dat we tegen dit soort globalisering iets kunnen uitrichten, maar het is wel een feit.

Ik persoonlijk, ben eerder opgegegroeid met Amerikaanse Imperialisten, dan met Amerikaanse bevrijders. En vandaar ook het verspreiden van het Engels, tot in alle vezels van onze taal !
Beste Wout, het is niet omdat je in Brussel de bereidheid vindt om je dan toch in het Nederlands te woord te staan dat je moet gedogen dat franstaligen hier het normaal vinden dat zij zomaar, vanzelfsprekend, in hun taal bediend worden. Brussel is een speciaal geval en het is normaal dat wij als Vlamingen mogen veronderstellen dat men in de Belgische hoofdstad ten minste de grootste taal van het land gesproken wordt. Ik ga in Wallonië iedereen aanspreken in het Frans. Ik vind dat doodnormaal. Ik aanvaard niet dat een franstalige het doodnormaal vindt dat hij ons in Vlaandren gaatt aanspreken in zijn eigen taal. Dat is de kern van de zaak.
En wat je opmerking over die Flamenpolitik betreft: ik ben geboren NA de tweede wereldoorlog. Ik heb met heel die nazistitsche kwestie geen uitstaan en mijn ouders evenmin. Dat er Vlamingen geweest zijn die fout waren in de oorlog staat als een paal boven water. Velen waren te goeder trouw, voor de Vlaamse zaak. Helaas waren er ook anderen. Over deze kwestie heb ik zelf serieuze woorden gehad op deze blog toen ik schreef dat ik vond dat er teveel van deze "andere" mensen ook vandaag nog actief zijn in Vlaamse partijen. Maar die discussie gaan we vandaag niet voeren. Alleen : als je er aan moest twijfelen of ik geschiedenis ken dan riposteer ik met een vraag aan jou. Ken je Leon Degrelle? Fascist tot en met en de grote man van het Waalse SS legioen. Verbannen uit België ( Vlaamse SS aanvoerders waren ondertussen wel geëxecuteerd, Walen klaarblijkelijk niet )Heeft jarenlang in Spanje gewoond en mocht van daaruit zijn grote mond regelmatig roeren. Geen haan die daar naar kraaide. Maar toen minister-president Van den Brande een interview voor de TV deed met op de achtergrond zijn hond die speelde met een haan kon hij het meteen gaan uitleggen in Laken. Twee maten en twee gewichten in dit land jongen. Maar ja, ziende blind zeker. Je bent een breedenkend mens, waarvoor mijn achting, maar van breeddenkende mensen en Vlamingen wordt al 177 jaar geprofiteerd.
@ Peter & Gimycko

volges mij is het in wezen een sociaal conflict (arbeider - patronaat) waarbij de arbeiders vlaamse laaggeschoolden en het patronaat franstalige bourgeoisie was.

Met de veranderende economische situatie. Vlaanderen welvarender.

Is het taalaspect gebleven. (en op de spits gedreven)

Bruikbare analyse of er compleet naast?
Zal zeker meespelen Wout, maar ik voel die Vlaams/Franse tegenstelling niet meer aan als patronaat/arbeider. Waarschijnlijk als een gevolg van de ontvoogding, Leuven Vlaams, Egmontpact etc. van mijn voorgangers.
De "Vlaamse Zaak" is een gerechtvaardige zaak, die in de loop van de Geschiedenis door sommigen in een slecht daglicht is komen te staan door verkeerde of domme allianties of bondgenoten te knuffelen.
En oa de Franstaligen misbruiken deze blunder meermaals om hun "groot gelijk" er te blijven doordrukken. Die knuffelpolitiek wordt ons nog geregeld onder de neus gewreven en is en blijft spijtig want... de Vlaamse Zaak blijft gerechtvaardigd !

"O dierbaar Vlaanderen, heilig land der Vlamingen !
Mijn vlakke land ! Hier voel ik me thuis.
‘t Noordzeestrand, de steden en de namen,
enz..."
@ Wout :
Ge zit duidelijk in de goei richting...
De Vlaams /Waalse tegenstelling is er één van politieke ingesteldheid. Een corporatistisch Wallonië en een liberaal Vlaanderen, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar het taalgegeven speelt daar ook in mee. Zie de reacties hierboven.
Probeer in het andere landsgedeelte de daar gebruikte taal te spreken en daar mee uit en dat geldt voor beide kanten. Simpel toch.
Anderzijds heb ik zeer veel sympathie voor de Walen. Als vertegenwoordiger ben ik daar altijd zeer goed en gastvrij ontvangen, dikwijls veel beter dan in het wat stuurse West Vlaanderen.
Maar ik sprak wel de taal van de Walen. Spreek de taal van een ander en de deuren gaan open. Alleen beseffen gebruikers van grote talen dat uit gemakzucht ( de anderen zullen wel mijn taal spreken zeker?) niet. Dus ook onze Franstaligen. De reacties over de Engelstaligen bewijzen dat in deze blog. Voor de Duitsers idem dito.
En wat ik nog het meest ergerlijk vind: het feit dat bijvoorbeeld Duisters en Engelsen proberen goodwill te kweken door ons te bedanken in het Frans... Goedbedoeld maar in de Belgiche kontekst totaal verkeerd. En hoe komt dat.? Maak je geen illusie : voor buitenlanders is België een franstalig land. En hoe zou dat nu komen denk je? Wakker worden jongens
Goeie opmerking Gymicko. De spijker op de kop.
Ik kan me het best vinden in de replieken van Rudi.
Ik ben absoluut géén vendelzwaaiende Flamingant - en ik ben héél tollerant naar andere culturen, bevolkingsgroepen...
Alleen ben ik wél trots op mijn taal - Hierin druk ik me uit - Ze 'ademt' onze cultuur - enz.
Ze is niet mooier of verhevener dan een andere taal.
Dat niet.
Maar ze is mijn moedertaal.
En ze verdient respect - niet méér, niet minder.
En dan wil ik me verder graag bedienen van het Frans, Engels, Duits...
Maar zonder verder op de barricaden te willen klauteren, drukt dit toch uit hoe ik het aanvoel.
@ rudi

bedankt voor je antwoord. Ik ga hier nog even over nadenken.

M'n opmerking over je kennis van de geschiedenis was geheel ironie-vrij en gebaseerd op het feit dat ik weet dat je de geschiedenis kent. (ik heb je (en Ferre ook) een aantal keer in je functie als gids ontmoet toen ik nog voor de stad Mechelen werkte)

M'n opmerking over 'Flamenpolitik' was zeker niet persoonlijk naar jou gericht. Maar wel naar de Vlaamse Beweging als geheel. Maar je hebt gelijk. Dit is niet de plek.

En wat ook het resultaat mag zijn, m'n breeddenkendheid koester ik, heel bewust.

Je mag me vanalles noemen. En ik ben vanalles. Maar zeker niet naïef.
Zeg wout, en hoeveel keer heeft men je in Brussel dan verstaan in het Nederlands?
Weinig denk ik en je zal wel meestal in het Frans verder hebben moeten doen.
Ik zelf heb 7 jaar in Brussel gewoond, gewoon niet te doen, spreek je geen Frans dan kan je verhongeren want je wordt niet bediend. De gemeente schaarbeek stuurde zelfs informatie rond voor de bewoners, in drie talen, Frans, Engels en Arabisch.... En waar blijven de twee andere landstalen ??? Waarom wel Arabisch en Engels en waarom geen Nederlands en Duits??? Moeten ze misschien ook eens in Mechelen proberen
Geschiedenis is een mooi ding, het verklaart de situatie van vandaag :
Dodoens schreef in het Nederlandsch en ons Margriet zal ook wel een soort Nederlands gesproken hebben met een Oostenrijks accentje. Na de Franse Revolutie zit Napoleon in onze streken en bij het Ontstaan van Belgie is de Hogere Burgerij verfranst. Alleen, daar waren nog nen hoop Vlamingen die Vloms klapten, maar alle bestuurszaken waren toen al lang verfranst. Ach, Vlamingen... het klootjesvolk. We ontsnappen aan de Frans/Duitse oorlog van 1870 maar in 1914 hebben we prijs en de vlaamse boerenzonen worden als kannonnenvoer het slagveld ingestuurd door de Hogere Franstalige Legerleiding met massale doden tot gevolg omdat ze... de bevelen niet begrepen. Daar is de Rechtvaardige Vlaamse Zaak ontstaan, die oa misbruikt werd door de Nazi's in Wereldoorlog II (divide the enemy).
De Vlaamse zaak sudderde voor WO I en werd op papier gezet erna. Het is echter door het Economisch Succes na bv WO II (The Fifties) dat Vlaanderen uit dit dal gekropen is. Doch mogen we lieden zoals oa Lieven Gevaert niet vergeten en ook dat is een economisch verhaal.

Dus blijft mijn vraag : Wat is er in godsnaam gebeurd tussen de 16e en de 19e Eeuw dat Vlaanderen/Mechelen zo arm is geworden ?
Neen Peter,

Ik ook niet.

Daar zijn jij en ik te jong voor denk ik. Om dat meegemaakt te hebben.

Ik beschreef een evolutie. Hoe een sociaal-economisch conflict (werknemer - vlaamstalig - arbeidersklasse <-----> werkgever, hogere klasse franstalig) een cultureel conflict (Vlaams <----> Waals) is geworden
Vlaanderen is economisch in slaap gewiegd tussen de 16e en de 19e.

Nederland doet het goed in de 17e, en vanaf dan beginnen we stilaan aan de eerste industriele revolutie, met Engeland als topper.

t Is maar omdat we zo goed konden kopieren, dat een Lieven Bauwens eind 18e industrialisatie meebracht naar Vlaanderen ...
@Lieven: Ik woonde ook 5 jaar in Brussel, en ik kon me in Jette behoorlijk uidrukken in het Nederlands.

Verhongeren ? Dat is alweer erg kort door de bocht. Maar misschien woonde jij in een ander stukje Brussel. Best mogelijk.
Peter, hadden de Engelsen niet eerder de technologie van Vlaanderen gepikt? Lieven Bauwens (niet lieven pauwels) heeft de vernieuwde technologie dan maar mee terug gepikt. poets wederom poets zou ik zeggen.
Ja ik woonde in Schaerbeck op het liedtsplein :-(
@ Peter :
je moet eens dat boekje kopen van Guido Fonteyne over de Geschiedenis van de Vlamingen die in de 19e eeuw in Wallonie gingen werken. Heel interessant !

(Titel ontsnapt me even)

Vanwaar komen namen zoals Reynders, Onkelinx, enz. vandaan, denk je ? Hun grootouders draaien zich al lang om in hun graven.
Oh ja Peter, Jette is waarschinlijk wel een van de weinige uitzonderingen waar vlaams nog mag gedijen.
Onze Bauwens was een industriele spion !
<quote wikipedia>
Als industrieel spion maakte Bauwens een aantal reizen naar Groot-Brittannië en wist o.a de Mule Jenny en geschoold personeel naar het vasteland te smokkelen. Hiervoor werd hij door de Britten ter dood veroordeeld.

Met zijn gesmokkelde machines richtte Bauwens twee katoenspinnerijen op, in 1799 in Parijs en in 1800 een in Gent.
</quote wikipedia>
@ Peter : en wat lees ik nog ?

...Tijdens de Franse Bezetting...

http://nl.wikipedia.org/wik...
@ Lieven

Eerlijk gezegd ben ik het de laatste 3 maanden nog maar 1 (één) keer (op tientallen telefoons die ik per dag doe) tegengekomen dat iemand me niet wou verder helpen in het Nederlands als ik er om vroeg. (niet dat mijn Frans zo perfect is - verre van)
@ Wout :
Zou het kunnen dat de Franstaligen "Engelse Nattigheid" beginnen te voelen ?

LOL
Hier een Grote Mijnheer van de Vlaamse Zaak :

http://nl.wikipedia.org/wik...
Wout ,zeker,zijt er maar niet bezorgd over,het leven is te complicated om zulk een klein bagatelleke ernog wat moet bijvoeren,Slaap gerust,het is allemaal voorbij,Louis
Wel Gimick, een anecdote past hier wel bij.
Twee jaar geleden zijn we naar Zuid-Frankrijk gegaan en we deden daar een wijnroute.
We werden daar tot vervelens toe geconfronteerd met de mentaliteitswijziging bij de wijnboeren;als goede vlamingen spraken wij hen aan in hun eigen taal (ja, want respect moet wederzijds zijn) De boeren waar we op bezoek kwamen begonnen steeds in het Engels te antwoorden en dit niet bij een boer maar bij bijna alle wijnbouwers. Je moet niet denken dat dit was omdat mijn frans erbarmelijk is, ik moest namelijk an vijn ouders, welbekenden uit de vlaamse beweging van de jaren zevenig, frans leren van mijn derde leerjaar om ook de franstaligen op hun gebied het respect te geven dat we zelf opeisten en verdienden bij ons, bovendien heb ik nog enige jaren in Frankrijk gestudeerd.
Dus toch enige ver-Engelsing merkbaar Lieven ?
:-) En zelfs in Frankrijk !!
Reynders en Onckelinckx zijn Vlaamse namen van Vlamingen die zich hebben willen aanpassen in Wallonië, Walen geworden zijn en dus de logische stap hebben gezet. Je past je namelijk aan aan het land/streek waar je gaat wonen. Zo zijn wij nu éénmaal. Omgekeerd gebeurt dat ook wel, zie maar naar Leterme, maar procentueel denk ik dat het toch nog wat anders ligt. Maar het kan alleen maar beteren.
Anderzijds wil ik franstaligen wel helpen als zij proberen NL te spreken. Maar niet te veel en zeker niet met over te schakelen naar het Frans : je helpt namelijk niemand met hem niet de kans te geven de taal te spreken met of zonder fouten. Al doende leert men.Vandaar dat ik de laatste tijd goedmenende franstaligen gewoon hun NL laat spreken, fouten of niet. Ik wil hen wel op een flagrante fout wijzen, maar voor de rest help ik hen verder vooruit met hen te laten spreken, fouten maken en hen dat te leren inzien.
Lijkt me eerbaar Rudi.
@ Lieven : Just business.
Zaken en Toerisme is allemaal Engels, zelfs in Frankrijk. En leek het een beetje op het Engels uit "Allo Allo" ?
@ Rudi : De Vlamingen zijn nog niet van de kwaadsten...
Zolang het hart maar op de juiste plaats blijft en zolang het verstand gebruikt wordt is er toekomst
@eddy:
Naïef?
Wat vind je van deze:
Binnen 15 jaar zal er geen rooie duit meer zijn om onze pensioenen te betalen, waar we nochtans al ze leven voor gewerkt hebben... en dan zal men zeggen: "tis de schuld van de Walen, want die wouden destijds de sociale zekerheid niet splitsen!"
En wie daar intrapt he...
Terwijl ge u druk maakt in een burgemeesterke van kust mijn kl*** dat in Sint Genesius Bommerskonten persé een opstel wil voorlezen in 't frans vergeet ge misschien dat we nu al meer dan 130 dagen dwangsommen betalen voor lawaaierige vliegtuigen en dat de mazoutbelasting niet omlaag gaat omdat het 'symbooldossier' BHV maar niet rondraakt.

De aandacht van de massa.. zo snel afgeleid hé? Geef ze maar iets waar ze hun goed druk in kunnen maken, dan weten we tenminste waar ze mee bezig zijn (lacht)
Jaja, naïef..
Inderdaad Sint, de komende generatie zal m.i. zelf voor haar pensioentje mogen zorgen want de poen zal op zijn, potverteerd door de slimmen uit de Wetstraat. Behalve als het moet dienen om uit te delen aan de koninlijke poppenkast van Laken, om hordes barbaren van het openbaar welzijn te laten leven, de zakken van Congolese dictators constant te vullen enz..., want dan blijken ze hier ineens over een kudde ezels te beschikken die geld schijten.
@ Roger :
Hoeveel was er te weinig op Defensie van Flahaut ?
Meer dan alle bloggers samen in hun leven kunnen verdienen
Als we van allochtonen verlangen dat ze inburgeren en onze taal dus leren,mogen we dat toch ook verwachten van de franstaligen die zich in vlaanderen vestigen dat ze respect zouden hebben voor onze taal.
Ja Foga, dat zouden we inderdaad mogen verwachten en het zou getuigen van een minimum aan respect en beleefdheid, maar de realiteit is lichtjes anders...
Ik heb dat hier in Schiplaken genoeg gezien als de Brusselse clochards die op de campingen leven in het dorp in de winkels komen. Het Boortmeerbeekse (Vlaamse) OCMW geld wordt in dank aanvaard, maar bij de bakker e.d. maar een beetje moeite doen om zelfs maar een beetje Vlaams (proberen)te spreken??? mon cul !
Jongens,jongens, ik heb deze post met stijgende verbazing gelezen. Niet te geloven dat er nog dergelijke naïevelingenbestaan als "dtje" - "dolfke" - wout" en zelfs "St Netels"

Anoniem als "anoniem als rudi" op 27/10/2007 20:44:35

De kassierster van Carrefour zal zich samen met haar directie (pardon : bestuur), met even grote naïviteit afvragen waarom al die supporters van KV "malinwa" scanderen terwijl ze (gratis) alle parkeerplaatsen voor de klanten innemen als een match begint nog voor dat het sluitingsuur is.
Soms gaat dat innemen van parkeerplaatsen een beetje (?) gemengd met goede gezonde Vlaamse sportieve drang van MALINWA-ondersteuners ("supporters" in't schoon Vlaams, of "fan-club-members" die op de "tribuun" mogen) om de gewone klanten een parkeerplaats af te snoepen.

Groetjes, van goedgelovig (naïef) Dolfke
Dolfke, geen appelen met peren vergelijken he, in 1904 was het FC Malinois. En wat er ingebakken is krijg je er niet zomaar weer uit. Of zeg jij ook geen fransvervlaamste woorden misschien?

@ eddy: ik spreek vlaams hoor, dus "sgilt en frient" ... vriendelijk, maar ik hou het wel op schild en vriend, zelfs over "sgeejfeninge" moet ik eerst even denken ;-)
Katrientje, U moet toch toegeven dat ollanders 'sissen' nietwaar?
Onze zoete zangerige Vlaamse klanken zullen nimmer geëvenaard kunnen worden door Uw koude noordelijke staal. Natuurlijk reken ik U dat niet persoonlijk aan; integendeel met alle hartelijkheid die ondergetekende kan opbrengen zal ik mij steeds inzetten om U de liefelijke klanken van ons ‘Mechels’ bij te brengen. J’espére que vous vous sentez chez vous chez nous … (vrij naar Fernandel) en te mooi om het in ’t Vlaams te zeggen!
;-)
Gewoon even een kleine anecdote:
in '92 was ik mede-organisator van een tentoonstelling rond de schilder Michiel Coxcie in onze Sint-Romboutskathedraal. Er lag ook een gastenboek, waarin bezoekers en toeristen een boodschap konden neerschrijven.

Vele honderden belangstellenden kwamen deze expo bezoeken en schreven iets in dat boek. Allemaal lovende commentaren, behalve één dame uit Namen die zich in het Frans erover bekloeg dat er alleen Nederlandstalige opschriften bij de geëxposeerde werken hingen en géén Franstalige. En dat, stel je voor, in de aartsbisschoppelijke metropolitane kerk!

Nu moet je weten; ik had die persoon ontmoet tijdens haar bezoek en een collega had haar in 't Frans een korte rondleiding gegeven. Maar zélfs dat was nog niet voldoende. Tja, hoever moet je gaan om sommige mensen tevreden te stellen?
Gewoon knielen moet je voor de frankofonen, gewoon knielen ...
:-(
eddy, onnoezel manneke!;-)
het wordt tijd dat we elkaar eens ontmoeten, dat je kan horen hoe schoon vlaams da'k al klappen kan. En als je me niet gelooft, er zijn bloggers die dat wel zullen beamen. :-))
En ja, ik ben het met je eens, dat hollands klinkt nergens naar, koud en hard! ;-)
Knielen Eddy??? Je bedoelt wellicht je voor hun voeten in't stof gooien en kruipen..??
Er zijn overal uitzonderingen natuurlijk, je kan toch niet die ene Naamse persoon meteen voorstellen als het stereotype beeld van de franstaligen in dit land.
Zo zullen er heus ook wel Vlamingen zijn die op bezoek in een Waalse kerk zo'n opmerkingen maken. Maar daarom doet niet iedereen dat natuurlijk. Je gaat altijd mensen hebben die erover klagen. Maar je kan nooit iedereen over dezelfde kam scheren.
@koendv: je opmerking lijkt terecht maar ik ga er een nuance aan geven: als die franstalige dame nu eens uit Frankrijk kwam, hoe zou je dan reageren? Als het gaat over een tentoonstelling waarvoor men geen belangstelling verwacht van buiten de eigen provincie, dan zou ik zeggen dat alle onderschriften puur in het nederlands / vlaams mogen. Als men in Mechelen iets opzet met de bedoeling dat er ook toeristen op af komen dan zou het van een vleugje 'internationalisme' getuigen als ook andere talen gehanteerd worden in de brochures en/of onderschriften.
De vergelijking met de kassierster in de Carrefour, die duidelijk lokaal werkt, gaat hier niet op.
Alhoewel Mechelen geprangd zit tussen twee wereldsteden moeten we genoeg lef hebben om ons te laten kennen in meerdere talen dan alleen de onze. Als we ons blindstaren op dat frans alsof dat alleen gesproken wordt door onze landgenoten van de andere kant van het Kolenwoud, dan zijn we verkeerd bezig.:-)
Luc, daat gaat het nu juist om: de dame kwàm niet uit Frankrijk, maar uit Namen en dus was haar tweede landstaal het Nederlands. Als ik in Namen een expo bezoek, is er géén haar op mijn hoofd dat eraan denkt om Nederlandstalige opschriften te eisen.
De tentoonstelling in de kathedraal was opgezet door vrijwilligers, die de toeristen in verschillende talen te woord stonden, maar het drukwerk was om budgettaire redenen ééntalig.
Uiteraard moeten we bezoekers in de mate van het mogelijke in hun taal ontvangen, maar anderstaligen die 'eisen' gaan stellen omdat ze het blijkbaar vertikken de tweede landstaal te leren, dat is iets anders!
Ja Koen, maar dan spreken we niet meer over de taal als dusdanig maar over de herkomst van de persoon. Als iemand mij benadert in de franse taal dan ga ik niet eerst vragen van waar hij/zij komt, dan antwoord ik in het frans. Als de commentaar van die persoon mij niet bevalt dan krijgt die van mij ' het schuifke', maar dan gaat het over de attitude van die persoon. Ik kan het ook niet helpen maar er lopen miljarden mensen rond die eerder engels, spaans of frans zouden trachten te spreken of te begrijpen dan ons nederlands. Als de betrokken madam de tentoonstelling beter zou begrepen hebben mocht het taal-budget wat groter geweest zijn dan zou ik dat meenemen naar een volgende tentoonstelling als agendapunt. Ondertussen zijn we weeral 15 jaar verder en is er waarschijnlijk meer kans voor subsidies ( drukwerk ) dan toen. Ik ben trouwens nog niet naar de Rik Wouterstentoonstelling geweest maar het benieut me om te weten of de ondertitels ook in andere talen zijn.
Over meertalige bordjes gesproken. Afgelopen weekend in het dorp Transinnes verbleven (waar? inderdaad! 2 man & een hoofd van een edel dier groot). Maar alle aanduidingen rond de enige toeristische attractie van het dorp (de openbare bron annex badhuis, een flatulentje groot) waren in onberispelijk FR/NL. Om een puntje aan te zuigen.
In deze discussie lopen 2 aspecten door elkaar: een bezoeker kunnen aanspreken in z'n eigen taal of een bezoeker standaard aanspreken in iets anders dan Vlaams (Nederlands). Op het eerste ben ik trots als mij dat lukt (zo'n telefoongesprek in het Duits is toch minder evident dan ik dacht), en vooral te gebruiken voor toevallige passanten of nieuwe inwijkelingen. Met het tweede zou ik voorzichtiger zijn, omdat het de integratie van die persoon ook niet vooruit helpt als hij nooit de lokale taal te horen krijgt.
@kazamel: We hebben in Mechelen niet eens een Nederlands bordje aan onze grootste attractie !! Namelijk de torenbestijging van UNESCO werelderfgoed.
Ik kan mij niet voorstellen dat er in de cultuurraad of in welk ander adviesorgaan ( gidsenbond?) nog geen agendapunt is geweest over de meertaligheid van 'aanduidingen' in de meest brede zin van het woord.
Het kan niet opgaan dat Mechelen van de ene zijde zit te 'stoefen' over het aantal chinese ( bijvoorbeeld) toeristen en dat we zelfs een chinese gids hebben en dan langs de andere kant ons heel kleinburgerlijk blijven beperken tot de nederlandse taal.
Alvorens ik weer op mijn ketel krijg dat ik neerbuigend over mijn taal doe.... je moet kiezen: ofwel alles en alleen in het nederlands ofwel toeristische items ook in andere talen; daarbij bezie ik het frans als grote europese taal en niet als taal van achter het bos ( kolenwoud ).
Maar luc toch, niemand heeft toch gereclameerd op de meertaligheid voor ontvangst van toeristen. Wie een Engelstalige, chinese, oezbekistaanse of bommerskontige gids vraagt en ervoor wil betalen doet dat toch. Maar wil jij bij de le boulanger/bakker je pain/brood gaan bestellen en en door die ge-bonjour/goeiedagd worden. Ga naar italie, een mooi land en bestel er je goederen in het italiaans en als je dat niet kan gebaar je maar of ze Engels kunnen. Het zal hen worst wezen of je hen niet verstaat. idem diti voor spanje, frankrijk enzovoort. Daar kan je ook gidsen in je taal vragen en heb je iets anders nodig, dan breng je maar een tolk of een woordenboekje mee zoals de nederlanders doen.
@Lieven, ik denk dat we naast mekaar klappen,
- ik ben één van die 26 snuiters die ' up yours' zegt tegen de Carrefour indien ze me zo zouden begroeten
- ik wil begroet worden in de taal van de streek en dat is nederlands; als de kassierster hoort dat ik die regionale taal niet meester ben dan mag zij van mij overschakelen naar een meer verspreide taal. Als zij vermoedt dat ik met haar linguïstieke voeten aan het spelen ben dan mag zij mij met een gerust gemoed 'droppen' en links laten liggen.
- De reactie van Koendv komt bij mij over als zijnde van een ander gehalte: de stad of één van haar lokale verenigingen nodigt uit voor een tentoonstelling, die het lokale belang overstijgt, dan moet je als organisator voorbereid zijn op zulke reacties als de madam van Namur.
Voor mij is het niet de taal die primeert maar wel de persoon. Een taal die op een hautaine manier gehanteerd wordt, daar knap ik op af.
Dus als er iemand reclameert, c'est moi!
De laatste woorden van de Brabanconne zouden ze eigenlijk moeten veranderen...

"...Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht
Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht"

Ik zou er dit van maken...

"...Het Nederlands, dat ge onbevreesd moogt spreken
In Vlaanderen, in vrijheid en terecht !
Het Nederlands, dat ge onbevreesd moogt spreken
In Vlaanderen, in vrijheid en terecht !
Gij, Vlaming, eeuwig in ‘t gevecht...
Voor Vlaand’rens eigen bestaansrecht !..."

Toemtoemtoem...

Dan noemen we dat... het VlamingenLied.
en dat op de muziek van de marseillaise
is het niet zo dat de ambtenaar in Zemst alleen nederlands MAG spreken? Als die provocateur wel begreep wat men hem vroeg dan moet een simpel ja toch wel lukken. Er is bij sommige franstaligen wel een economisch lampje gaan branden en zij gaan wel moeite doen om nederlands te leren.
Als ik als loketbediende een vreemdeling ontvang mag ik in die alleen in het nederlands te woord staan. Maar als die persoon zich de moeite getroost om mijn taal te spreken zal ik hem daarvoor enige lof toezwaaien, in het ndl verder gaan en, indien mogelijk, herhalen in zijn eigen taal. Als er echter klanten zijn die reeds jaren in Mechelen wonen en nog geen letter ndl spreken dan vertik ik het om een andere taal te proberen.
Verder ben ik volledig akkoord met de stelling van rudi.
En maak u ook geen zorgen voor het tegenovergestelde: heel ver weg diep in Wallonie alwaar heelder hordes Vlamingen en Hollanders een chalet of caravan of vakantiebuitenverblijf hebben staan bedienen ze u in de winkel ook in het nederlands hoor. Daar kunnen ze bijna bruine saus maken voor bij uw gebakken vis.
Maar ik blijf het wel grappig vinden dat de meeste chauvinistische Vlamingen graag nederlands spreken en in het nederlands aangesproken worden, nederlands... zoals in Nederland, een ander land dat niet gelijk is aan Vlaanderen.
Ik zou om te beginnen al eens werk maken van een onafhankelijke taal en een Groot Woordenboek der Vlaamse Taal.
Als statement in de zin van: hier zijn we, totaal onafhankelijk, we hebben zelfs onze eigen taal! Nu spreken we officieel de taal van een ander land (lacht).. En dat voor een regio waar constant over onafhankelijkheid gezeverd wordt.
Zelfs de Amerikanen praten geen engels he, die praten minstens Amerikaans engels.
gelijk als Benidorm, Alicante, Torremolinos .... "waarom naar daar?" "lekker gemakkelijk, daar spreken ze nederlands!"

Wie zonder zonde is ....
Maar Netelke, ik geloof dat dat een grap is want Nederlands is een noemer voor iedereen die elkaar in dezelfde taal begrijpt, zo west en andere vlamingen, hollanders en een pak anderen die als ze hn dialect wat opschonen mekaar verstaan. Datzelfde heb je voor het Frans waals, picardisch zuidfrans parisiens etc. Naar analogie heb je ook het Spaans en het Engels.
In Vlaanderen verwacht ik in het nederlands aangesproken te worden, enkel en alleen nederlands.
Als ik in wallonië ben moet ik respect tonen en frans spreken, hoe schabouwelijk het ook is.
Heeft allemaal met "respect" te maken.
Sommige mensen zijn daar gevoelig aan, anderen weer niet (en zijn dan weer gevoelig aan andere dingen waarvan ik vind dat ze overdrijven...).
Trouwens, je wordt nog altijd geacht de (taal)wet te volgen, of je er nu akkoord mee bent of niet.
@SDV: klopt als een bus! Zo is het maar net; Ik sluit me dus volmondig aan bij woorden...
Er zitten hier in BELGIË en ik benadruk BELGIË dus ook extremisten!!!
Vlaamse extremisten en extremisten worden op dit moment, in de wereld, vaak beschouwd als terroristen.
Hier in "vlaanderen" met kleine "v" hoor, zijn het steeds weer de "vlaams-puriteinse Fascisten" die de kop opsteken met hun Vlaams-nationalistisch gezwets.
!!!Verachtelijk!!!
!!!Schandelijk!!!
Kijk in de wereld wat nationalisme teweeg heeft gebracht:
WO II, Joegoslavië, Rwanda, kongo, Kosovo, Tsjetsjenië, Dafour, enz, enz,...
Vlaams of Frans in een winkel!?
Waar maak je je druk over?
!!!Schandelijk!!!
!!!vlaams nationalisten: fascisten!!!
Oh ja ik wens ook sinds de belgenmop van de "formatiepoging Letherme" aangesproken te worden met Belg, vlaming is immers een scheldwoord en reden tot lachen in de rest van de wereld.
Zitten we hier met een KoningshuisKoekendozenBelgicist ?
Ik vraag mij af waarover sommigen hier zich druk maken, als ze hun eigen foto's al in 't Engels ondertitelen...
Als we nu gewoon allemaal eens Engels zouden beginnen klappen, zou het problem of the way zijn :-)
Het leven is veeeeeel te kort om te bakkeleien over zo'n domme dingen, vind ik.
Let's enjoy and don't bother.
En Vlaming , in 't kort ?
Met een grote V !
Ben ik ook een facsist, rassist en weet ik veel omdat ik de taal van moeder en vader spreek en eer?

Voor de oorlog was het Frans die onze taal trachtte te minimaliseren( ken uw geschiedenis mannekes) en nu steek het Engels op, als dezelfde boosdoener. Wedden dat het binnen afzienbare tijd Chinees zal zijn ?

Nee, zonder fanatisme, eer de taal die je thuis sprak. Wees fier een Vlaming te zijn. Als je verstand het toelaat, leert gerust andere talen maar verloochen je moedertaal niet.

Dat heeft niets te maken met nationalisme en andere ismen, dat is gewoon je cultuur eren die je geerft hebt van je ouders.
Er is niks op tegen dat men de taal van de ouders eert en spreekt.
Er is nog minder op tegen dat men het dialect in ere wil houden.
Maar we moeten de realiteit onder ogen zien.
Vroeger leefde iedereen in zijn eigen streek en was er taalkundig zo goed als geen probleem.
In de loop der tijden, is de wereld echter veel kleiner geworden, omdat de mens transportmiddelen uitvond die almaar sneller gingen en de afstand tussen twee gebieden snel overbrugbaar maakte.
De mens kon zeer snel van de ene naar de andere kant van het land reizen.
Door het internet kan je in een fractie van een seconde en met een simpele klik communiceren met de andere kant van de wereld.
Misschien moeten we ons taalkundig dan ook iets tolleranter gaan opstellen, want als de Vlaming (Belg) alleen maar Nederlands wil praten en de Waal (Belg) alleen maar Frans, gaan we mekander nooit verstaan.
Onderling kunnen we dan ieder ons eigen brabbeltjesdialect blijven hanteren.
Ik ben er ene uit den tijd van "Make love, not war" :-)
Ik denk dat uitgerekend Belg een lachwekkend scheldwoord is beste Jay. Spijtig dat mensen als jij nog altijd niks geleerd hebben uit onze "nationale geschiedenis". Dit landje is een misbaksel van de 19de eeuw gerealiseerd door nationalisten die plots een Belgische reflex inriepen. Toevallig (?)Franstaligen en meestal Luikenaars. . Dat waren dus ook nationalisten: volgens jouw redenering dus even verachtelijk als de vlaamse nationalisten waarover je het had. Blijf maar kruipen voor het Belgische "nationalisme". Ik pas er voor. Enne als Vlamingen zo'n rechtse extremisten zijn als je hierboven uitspuwt dan had het hier al lang bovenarms op gezeten. Ik geef je op een briefje - read mij lips - als het ooit tot een splitsing zou komen dan zal dat met geweld bestreden worden vanuit Wallonië. Of ben je de Koningskwestie (ik oordeel nu niet over de kern van de zaak) vergeten. Toen werd er met Waals straatgeweld beslist dat de stemming pro Leopold III eventjes opzij geknokt werd. Of ben je het Luikse geweld tegen de eenheidswet vergeten? Een heel spiksplinternieuw station kapot geslagen (Liège Guillemins). En in de voeren, de man met het geweer die schoot op de Vlaamse betogers? En tenslotte de waanzinnige reactie op die RTBf fake nieuwsuitzending. Trouwens vanuit die RTBf-hoek is ook niet veel objectiefs te verwachten
Nee jongen, blijf maar rustigzwaaien met je Belgische achterhaalde vlag en ga mee de dieperik in met dit zinkende schip.
Enne... ik ben GEEN fascist, maar Vlaming en fier het te zijn.
Zij die me kennen, zal het allerminst verbazen, maar ik kan me hélemaal vinden in Rudi's betoog...

Getekend, zoals ik me zelf altijd graag omsrhrijf, Vlaams Vrij én Verdraagzaam ! Dat gaat wel degelijk samen... Ja, ik ben fier Vlaming te zijn, en heb véél meer affiniteit met Vlaanderen dan met belgië. En neen ik heb niets tegen Walen, en neen ik ben géén fascist.

Maar het is natuurlijk veel gemakkelijker om lege stellingen te poneren zoals 'alle Vlamingen zijn fascisten'...

Enne, Jay.. ik weet niet in welk deel "rest van de wereld" jij je begeeft, maar ik oogst altijd heel veel begrip van mensen als ik de belgische situatie uitleg, en Vlaanderen heeft a) helemaal niet zo'n slechte naam als jij doet uitschijnen en is b) bekender als je zou denken.

Groeten van een trotse Mechelaar, Fiere Vlaming & Europeaan.. :-)
Ach, mensen, het is geen discutie meer waard.
Het vehikel "Belgie" hangt in de touwen en is niets meer dan een skelet.
Die "Belgische Noodregering" is een lachertje en de echtlieden wonen al apart. Ieder met zijn eigen regering.
Nog effe wachten... Het duurt nu niet lang meer.
De grootste stommiteit van Leterme is dat hij heeft
gekozen voor Belgie op te komen, terwijl hij goed
bezig was in Vlaanderen.
Ik vind het alleen spijtig voor ons Inge...
En de vlamingen - extremist - Fascisten, zij bleven van van hun gelijk overtuigd!
Doe zo verder, en bevuil het eigen nest!

Woeha!!!
Je hebt gelijk!
Uw serene en onbevooroordeelde etiketering bewijst jouw genuanceerde kijk op de zaak.
Ik ben een voorstander van een confederale Belgische staat in een Verenigd Europa.
Iets waar we volgens mij naartoe gaan.
Ik ben fier om Belg te zijn. Zelfs als dit land zou ophouden te bestaan zal ik me nog Belg voelen.
Maar als ik dan kijk dat er ook "Belgen" als Jay zijn dan vraag ik me wel af wie er hier verdraagzaam is.
Er heerst hier een dialoog, een teken van verdraagzaamheid en respect.
@ Jay ken je de betekenis daarvan wel?
In het zuiden van het land zijn de termen van Jay gemeengoed, net zoals deze termen worden uitgesproken door bepaalde groeperingen in Vlaanderen.
En dan zijn de Vlamingen racisten...

De wereld op zijn kop !
als je moet roepen en tieren en schelden om je gelijk te halen is dit een teken van zwakte.
@ Rudi :
Ja, die "Jay" moet het doen met roepen, tieren en schelden.
En hij heeft nog geen HOOFDLETTERTJES gebruikt, alleen uitroeptekentjes...

(Hij -of zij- is grappig)
Hij kon het schelde niet laten
Hij schelde den gansen dag...Boem Boem..
(Wim Sonneveld)
En zij zei den gansen dag... Non Non Non !

http://nl.youtube.com/watch...

LOL
Carrefour en Zemst.

De kassierster ‘bonjour’ zondigde tegen de regels van het huis. IN Carrefour zemst dienen de klanten in het Nederlands/Vlaams/Mechels /Zems te worden aangesproken. Een kassierster hoeft niet tweetalig te zijn bij de aanwerving testen. Wanneer zij de klant helpt in een anderen taal, is dat op vrijwillige basis. Punt amen en uit.
Vermoedelijk zal dat wel een gemuteerde zijn(vakjargon) afkomstig uit een GB van Vilvoorde of zo.
Weet wel dat Gb en Carrefour geen binding meer hebben wat het bestuur betreft.

Zemst: Oud burgemeester Louis Van Roost is de moedige man geweest die korte metten heeft gemaakt met het Frans der inwijkelingen. Op het gemeentehuis dienen alle wettelijke formaliteiten in het Nederlands te geschieden. Voor sommige zaken mag men een tolk meebrengen, maar de eigen bedienden mogen geen Frans spreken tegen hun “klanten.’
In Zemst beseft men dat zij de laatste barricade zijn tegen een herhaling van faciliteiten gemeenten. Dat zouden wij Mechelaars best mogen waarderen.

Frans in Mechelen : Na het ontstaan van België MOESTEN alle officiële akten in het Frans opgesteld worden , in gans Vlaanderen. Wie dat niet weet kent de ontstaan geschiedenis van België niet goed. Met als gevolg dat men te Mechelen plots alle uithangborden liet verfransen. Je moet het maar weten.
Dat stond toch zo chic hé ; A la Bourse. Chevalier Marin en noem maar op.
Enne... de Malinois niet vergeten, Jos !
Just gimycko!
Den brouwer Feremans die zijn terreinen ter beschikking stelde aan de Zeutebeek
- later kreeg die veldweg de naam van Voetbalstraat,- was een Franstalige Mechelaar zoals alle rijke burgers toen.
Ook al radbraakte ze de taal van Molèire.Ik heb daar verhalen over gehoort uit de eerste hand ! 't Stond chic en het was de haute monde hé! Hij bezat daar een paardenfokkerij met prachtig chalet in vakwerkstijl.

Historiek: Het eerste terrein van FBCM
dateerd van 8 april 1906. De latere verhuis is het werk van de familie Dessain, al een even hevige fransciljonse familie, met uitgestrekte domeinen achter de Liersesteenweg. Geld geroken ?

Wat een belachelijke discussie, altijd maar die "oorlog" als er wat in het Frans is. De Vlamingen hebben meer dan anderhalve eeuw gevochten tegen de overheersing van het Frans in Vlaanderen, om het Nederlands meer rechten te geven, en nu stoort niemand zich eraan dat het Engels als een bulldozer zijn opmars aan het doen is, steeds meer de plaats van het Nederlands opeist in Vlaanderen en vele andere gebieden. Sterker nog, de meesten vinden het nog een goede zaak ook. Ik ben er zeker van, was de taal van Wallonië Engels in plaats van Frans, dan was die eeuwige spanning tussen Vlaanderen en Wallonië en al die ophef over taal er niet, dan was heel België en waarschijnlijk ook Nederland al lang 100 % Engelstalig geworden, zonder dat één Nederlandstalige zich ertegen verzette! Kan het tegenstrijdiger? Vanwaar dit verschil? Waarom heeft het Frans niet, en het Engels wel het recht andere talen te onderdrukken?

Ach ja, natuurlijk, Frans is de taal van de bezetter, Engels de taal van de bevrijder. Dat zijn echter zaken uit het verleden, die nu niet meer van belang zijn. Ik ga bijvoorbeeld iemand ook niet verafschuwen alleen maar omdat hij toevallig "Adolf" heet.

@Stormbeest:

Zo belachelijk vind ik het allemaal niet hoor...
Niets mis met een beetje fierheid. Als ik in Basel (CH) naar de supermarkt ga, wordt ik éérst in het Basel-duits aangesproken, en als men ondervind dat ik een toerist ben, in het 'hoog Duits", en dat ik me probeer te behelpen met een Duits met (veel) haar op, daar heeft men géén probleem mee....

Ik vind het éven jammer dat het Nederlands in de verdrukking komt door de 'verengelsing' dan dat er koppigaards zijn die in Vlaanderen blijven denken dat ze Frans moeten spreken...

Eigenlijk zou het simpel moeten en kunnen zijn, zoals vele Vlamingen dat al jaren toepassen:
In Vlaanderen en Nederland: Nederlands spreken, wanneer je naar Wallonië, Frankrijk, ... gaat, spreekt je vanzelfsprekend Frans... en er zijn ook nog genoeg Vlamingen die ook een mondje Duits spreken, en dus ook in Duitsland of de Oost-kantons, of eender welk Duitstalig gebied Duits (pogen te) spreken...

Een mens kan natuurlijk niet àlle talen kennen, maar voor mij is het niet meer dan NORMAAL dat je op je eigen taal FIER kan én màg zijn, en dat je als elders komt, op zijn minst moeite doet om een andere taal te spreken, desnoods met het boekje "taal x voor op reis" in de hand ;-)

Als je natuurlijk ergens gaat leven (en werken) is het natuurlijk géén luxe om de taal van het land in kwestie te leren.... Mijn broer, die in (Duitstalig) Zwitserland woont en werkt, gaat daar dan ook geen Vlaams, Engels of Frans spreken, maar uiteraard Duits. Hij gaat zelfs verder (maar dat is natuurlijk niet iedereen gegeven) en spreekt het plaatselijke dialect...
;-)


 

Mijnheer Stormbeest, zo belachelijk vind ik die discussie niet hoor.  En stellen dat niemand er zich aan stoort dat het Engels in opmars is, vind ik toch wel een grove veralgemening, die trouwens kant noch wal raakt !

De discussie of we met z'n allen Frans of Engels moeten gaan praten heeft trouwens ook een sociale implicatie: velen zullen echt niet meer kunnen (of willen) volgen, velen kunnen (of willen) niet die intellectuele inspanning doen om zich een vreemde taal meester te maken (nog lso van het feit dat je je een vreemde taal nooit volledig eigen kan maken, probeer je maar eens in te denken dat je je meest emotionele roerselen zou moeten uitbrullen in een andere taal dan deze waarin je denkt en voelt), we belanden dus in een duale maatschappij !

 

Stellen dat zij die zich verzetten tegen de invloeden van andere talen, bekrompen zijn, is dus niet alleen de waarheid geweld aandoen, het is een scheldwoord gebruiken dat geenszins van toepassing is.

 

Nooit hoor ik de verdedigers van het gebruik van het Nederlands in Vlaanderen zeggen dat de Vlamingen geen andere talen moeten leren, nooit !

Ik vraag me af of mensen er zich ook aan zouden storen indien de Dame in kwestie. Goedendag, Hello zou gezegd hebben.

@Peter:

Ik zou het alleszins ook op zijn minst vreemd vinden....

 

Wat wel belachelijk is, is op je paard springen omdat er een of andere bobone in de Carrefour "Goeiedag-Bonjour" heeft gezegd.

Ik ben van mening dat het moment gekomen is om alle communautaire paljassen uit dit land te droppen in de woestijn en te wapenen met knotsen. En vecht het daar uit. Ondertussen kunnen we ons hier dan bezighouden met serieuze zaken zoals daar zijn: onze pensioenen, ouderenzorg, economie, energie, ...

Wat ben je vooruit met politici wiens taak er in hoofdzaak uit bestaat problemen op te lossen die ze nota bene zelf gecreëerd hebben? Juist: niks, nul, nada! Ik zou zeggen: Ga eens kijken of er negens geen vendeltje te zwaaien valt en bol het af. Als je te dom bent om je eigen naam te schrijven zonder dt-fouten, te helpen donderen en hallo in een koe haar gat te roepen is het natuurlijk handig dat je dat kan verdoezelen door constant 'vlaanderen vlaamsch!' te roepen...

maar voor mij is het niet meer dan NORMAAL dat je op je eigen taal FIER kan én màg zijn

Volledig mee eens, maar veel Nederlandstaligen zijn dat mijns inziens net niet, ze vinden dat die door het Engels moet vervangen worden, getuige het overvloedig gebruik van (Neder)Engels wanneer dit nergens voor nodig is.

Ik vind het éven jammer dat het Nederlands in de verdrukking komt door de 'verengelsing' dan dat er koppigaards zijn die in Vlaanderen blijven denken dat ze Frans moeten spreken...

Ik vind helemaal niet dat je in Vlaanderen tegen Nederlandstaligen Frans moet spreken, maar er is evenmin een reden om dat in (pseudo)Engels te doen als je zelf Nederlandstalig bent.

Stellen dat zij die zich verzetten tegen de invloeden van andere talen, bekrompen zijn, is dus niet alleen de waarheid geweld aandoen, het is een scheldwoord gebruiken dat geenszins van toepassing is.

 

Op zichzelf vind ik daar niets bekrompen aan. Wat ik wél belachelijk vind, is dat men tegen de invloed van de ene taal als een bezetene vecht, en tegelijk de andere met open armen ontvangt.

 

 

@Stormbeest: wat mezelf betreft, ik denk dat wij twee het dus eigenlijk simpelweg volledig ééns zijn over deze materie ;-)

.... zoveel is duidelijk....

 

Iedereen is tegenwoordig Manager (Floor Manager, Field Manager, enz.) en al de Marketingjongens-en meisjes gebruiken tegenwoordig alleen nog maar Engelse Termen.

"Business-in-general" heeft tegenwoordig zijn eigen "Slang", die geen enkele buitenstaander nog begrijpt.

:-|

Go figure...

En dan heb ik het nog niet over de SMS-taal van tegenwoordig.

Leer eens zonder "DT" fouten schrijven Flamingant!

Den eerste keer dat ik dat verhaal hier lees. Niet om over naar huis te schrijven