Dag van de Architectuur

met categorie:  
Het architectuurbeleid van de stad Mechelen richt zich sinds enkele jaren op de herwaardering van het openbare domein en het versterken van ankerplaatsen in de fijnmazige structuur in de historische binnenstad...
De aanleg van het Dijlepad en het opengooien van de Melaan herstelden de historische waterlopen als structurerend element...
Renovatie en vernieuwende architectuur worden gestimuleerd.
Bovendien heerst er een pro-actief stedenbouwkundig beleid dat de stad kwalitatief wil versterken op het gebied van wonen en leven.

Op 14 oktober kunnen we er ons zéker van vergewissen op de Dag van de Architectuur...


(foto: Jan Smets - Huis van de Mechelaar)
Wat kunnen we allemaal bezoeken die dag?

- Huis van de Mechelaar
- Lamot
- Hoofdzetel Joker (Geerdegemvaart...)
- Cultuurcentrum Mechelen

Voor een rondleiding door de architect, bouwheer of gids, is reserveren aangewezen op
www.dagvandearchitectuur.be
of:
03-242 89 70
de gidsbeurten starten om 14 u, 15 u en 16 u (gratis)


(foto: Jan Smets - Cultuurcentrum Mechelen

Ook is er een rondleiding door de stad, met vertrek aan de Campus Fayd'herbe op de Zandpoortvest.
start: 13.30u, 14.30u, 15.30 u.
Duur: 3 uur.
...met een gids van Mechelenbinnenstebuiten.
inschrijven verplicht op bovenstaand telefoonnummer.
Kostprijs: 7 euro.

Van 14 oktober tot 26 oktober loopt er in de Campus Fayd'herbe, Interieur en Design departement KHM, op de Zandpoortvest, een fototentoonstelling over 'Hedendaagse architectuur in Mechelen'.
Ma-vr: 9u tot 18u
za-zo: 14u tot 18u
De laatste foto van Jan vind ik geweldig omwille van het feit : Oud en Nieuw...
Door de eeuwen heen is er gelukkig 1 constante : Onzen Toren !
Wat dat onze Toren, door de eeuwen heen, allemaal heeft zien veranderen :
-Gebouwen
-Mensen
-Kledij
-Muziek
-Mentaliteiten
-Politiek
-...

(Ge zouder oennoezel van weurre...)

LOL
Interesante combinatie.
De eerste foto van Jans doet mijn idee herleven over wonen in de stad.
Zo een dakterras zou ik ook wel willen, met bv zicht op onzen Toren of met zicht op den Toren van bv de OLVrouweKerk...