Zelfstandigen tegen erkenning toeristisch centrum

met categorie:  
(bron uit Nieuwsblad 19/9, topic stond ook in GVA 18/9)

MECHELEN - Het stadsbestuur onderzoekt een erkenning als toeristisch centrum. De handelsadviesraad gaf een negatief advies. Ook Unizo ziet dat niet zitten, omdat zelfstandigen dan hun enige vrije dag, zondag, zullen moeten opofferen.
Begin juli deelde Toerisme Vlaanderen aan de Vlaamse kunststeden mee dat er een nieuwe regelgeving bestaat voor zo'n erkenning.
'Voor Mechelen vormen die nieuwe criteria geen probleem', weet Gaston Maes, waarnemend beheerder bij de Dienst Toerisme.
(...)
Ook Unizo is tegen de erkenning, omdat die gepaard gaat met zondagswerk. 'Zondagsrust is voor iedereen een sociale verworvenheid. Zelfstandigen hebben slechts één vrije dag, hun zondag', stelt voorzitter Wim Jorissen. 'Ook als een gemeente erkend is als toeristisch centrum, betekent dat geen verplichting voor de handelaar om op zondag te openen. Natuurlijk, als de concurrentie opent, kan de ander moeilijk achterblijven', beseft Gaston Maes. (kcb)

Bent u voor of tegen winkelen op zondag ?
Dit nieuws stond gisteren al in GvA Peter. Ere wie ere toekomt.
@Wout c: peter heeft het uit het Nieuwsblad gehaald. Dan moet hij toch niet zeggen dat het uit GvA komt?
Heb het aangepast.. bedankt
Toch iets waar men voorzichtig mee moet zijn, dat winkels openen op zondag: hoe leuk het idee ook mag zijn dat alles 7 dagen op 7 open is, vergeet nooit dat er op lange termijn een domino-effect optreedt, op zondag naar de winkel gaan zal er dan niet meer bij zijn want dan moet u gaan werken.
Ik hoorde gisteren op de radio iemand pleiten voor winkels die 7 dagen op 7 open zouden zijn, zodat 'jonge tweeverdieners met kinderen' ook kunnen gaan winkelen nà hun werk. Dat je hierdoor wel een probleem creëert voor de jonge gezinnen van de winkeliers en hun personeel, tja, daar had die man niet bij stilgestaan.

Ik ben alleszins géén voorstander van winkelen op zondag. Enkele winkelzondagen rond de Kerstdagen e.d., tot daar aan toe, maar zélfs dat hoeft niet voor mij.
Ik kan die zelfstandigen wel begrijpen natuurlijk, iedereen wil wel een dag vrij. Maar het is toch weer tekenend dat de grootste categorie klagers uitgerekend die zelfstandigen zijn die dan wel moeten leven van hun klanten. Zelfstandigen kiezen zelf voor een andere vorm van werken en zouden moeten inzien dat alles zijn konsekwenties heeft, net zoals iemand die opteert voor een carrière in het leger er niet moet om zeuren dat hij vandaag of morgen naar een of ander oorlogsgebied wordt uitgestuurd en riskeert een kogel door zijn kop te krijgen. Dat er echter over die zondagsrust mag worden nagedacht is m.i. logisch. Dat daardoor echter de erkenning van toeristisch centrum, die voor een bepaalde groep zelfstandigen (lees de horeca), misschien wel baat kan brengen, in het gedrang zou komen zou ik dan weer het summum van kortzichtigheid vinden. Maar moeten we daarvan verschieten? Nee toch, als je ziet dat vele (horeca) zaken het nu al bestaan op de meest onverwachte dagen en ook wel zondagen toe te houden.
Overleg is misschien nodig, maar laat Mechelen maar een erkenning als toeristisch centrum krijgen
De weinige uitzonderingen rond de feestdagen en zo ("winkelzondagen") maken dat dan net zo leuk, maar veralgemeen dat toch niet. Waarom moeten gewoontes trouwens steeds weer wijken voor economische argumenten? Daarenboven is de erkenning op zich geen reden tot het openhouden, m.a.w. winkels open op zondag is geen voorwaarde tot erkenning...!
@ Filip: Als een krant iets als eerste brengt, is dat de bron... Zeker als ze dat een dag eerder deed.
@Wout C: ik heb dat bericht gelezen op de website van VRT, de dag dat het ook in GvA stond.
Ik vermoed dat zij zich toch gebaseerd hebben op berichten vanuit het stadsbestuur hierover.
In dat geval is de bron het stadsbestuur of desbetreffende dienst.
Moeten we dan in toekomst zetten gepubliceerd in krant x en gebaseerd op bron z?
Allemaal: het volstaat om de bron te vermelden waar je het bericht haalde. Als iedereen dat zou doen, dan was er geen probleem. Dan kan je zo makkelijk tracen wie er eerst was. In dit geval was Nieuwsblad dus voldoende.

Als het Nieuwsblad bvb. niet vermeld dat de bron X was (om begrijpelijk redenen), dan is dat het probleem van het Nieuwsblad, en hebben wij hier goed geciteerd !!

Het is onmogelijk om alle bronnen te raadplegen ...
Akkoord met Peter in deze: als je een post plaats, kan je best de bron vermelden die jij gebruikte... het is niet aan de bloggers om te gaan uitvissen of krant X eventueel de mosterd bij krant Y haalde of omgekeerd he ;-)
Waar zijn we in godsnaam over bezig? Het gaat hem hier over de erkenning van een toeristisch centrum met de gevolgen voor de winkelsluitingen en niet over de scoops van de kranten hé.
Mag ik dan ook hardop de vraag stellen:"Als Mechelen een toeristisch centrum is, kan de SintRomboutstoren dan ook opengesteld worden ook tijdens de week in de herfst en winter ?" Het is toch UNESCO werelderfgoed ?
Peter, de permanente openstelling van de toren is iets waar de stad nu al jaren aan denkt, maar praktisch (denk gewoon aan veiligheid, surveillance etc...)niet zo snel te realiseren is.
Anderzijds kan de toren het hele jaar door bezocht worden, op welk uur je maar wil op afspraak en onder begeleiding van een gids. En verder zijn er de vaste bezoekuren vanaf Pasen tot einde september op zaterdagen en zondagen om 14.15 u. In juli,en augustus is dat zelfs dagelijks. Dus, dat valt nogal mee denk ik.
Ik weet het Rudi, ik weet het, en bedankt om het nog een keertje op een rijtje te zetten.

Maar zeg nu zelf, dé toeritische top-attractie van onze stad, zou toch in de week ook buiten het 'hoogseizoen' moeten toegankelijk zijn. Er zijn momenteel 103 gidsen, vorig jaar een 25 afgestudeerd en dit jaar hopelijk :-) nog zo veel. Alles pakweg 150 gidsen waarvan er mosschien 80 aktief zullen zijn. Dan lijkt het me toch dat het mogelijk moet zijn om de torenbestijging elke dag te organiseren ? Met een gids!? Als we dan toch een toeritisch centrum hebben ?

Enfin het is maar een ID .... :-)
Ik stoor mij er zeker niet aan dat jullie de collega's vermelden als bron, zelfs als het eerst in onze krant stond. Het was idd gewoon een persbericht van de stad.

Voor primeurs en eigen nieuwsgaring ligt dat natuurlijk anders.

Mijn enige betrachting is onze lezers zo volledig mogelijk informeren en het is leuk vast te stellen dat daar ook heel wat bloggers tussen zitten. Ik vind de discussies trouwens erg verrijkend en zoals jullie weten soms zelfs bruikbaar voor de krant

Crossmedia storytelling heet zoiets tegenwoordig: media die elkaar versterken.

Is dat niet mooi?
ik wil even melden dat ook in de winter regelmatig torenbestijgingen zijn: op de eerste en de derde zaterdag van de maand, van oktober tot in maart dus.

Dat is zeker nog niet genoeg, maar tenminste is er geen pauze van 6 maanden meer.
aha, dat is nieuw voor mij Rebekka! Goed zo zou ik zeggen.
Enne Peter, er zijn wel veel gidsen maar van oudsher zijn er niet genoeg meertaligen die pakweg één dagelijkse "open" torenbestijging kunnen garanderen. Geloof me, als het er op aan komt meertaligen te vorderen dan is de keuze snel gemaakt of er wordt niemand gevonden....
Maar niet te pessimistisch die bijkomende dagen zijn een goeie zaak, alleen nu moet dat nog de wereld worden kond gemaakt!!
Enne, moirgenavond doe ik een visita alla torre in Italiano. Weliswaar met wat haar op, maar voldoende om die gasten van die school -(het is de derde keer dat ik die opvang) een leuke avond te bezorgen. Zeker omdat zij dan terugkomen van Engeltalige excursies en blij zijn hun taal dan ens te horen, met haar op of niet. Het gaat heml trouwens om een uitwisselingsproject met het college van Hagelstein
Veel succes met de italiaanders Rudi ...
(en ik start morgen om mijn talen op te poetsen)
Zondagrust een sociale verworvenheid en andere sectoren dan niet. Dit zou een kans zijn voor Mechelen om zich op de kaart te zetten
De discussie vergt een mentaliteitswijziging over flexibel tijdsgebruik, mobiliteit, en spreiding van allerlei stress en luchtvervuiling, ook beschikbaarheid van SCHAARSE arbeidskrachten die op hetzelfde tijdstip (gedurende de week van 8 tot 5) MOETEN aktief en beschikbaar zijn terwijl de kinderen MOETEN naar school gaan of er een opvang moet voor voorzien worden.

Als de zondagsrust een "probleem" is, is de "avondrust" niet evengoed een "probleem" en moeten nachtwinkels dan ook maar sluiten ?
Zou het bvb niet aangewezen zijn het vuilnis 's nachts op te laten halen zodat onder meer de ochtendspits gevrijwaard wordt ? Er is geen meerkost wegens "toeslag nachtarbeid" omdat de vuilnisdiensten sneller kunnen werken, en met een beetje goede wil worden de stortplaatsen ook toegankelijker buiten de dagstress.

Nogal wat winkels doen sowieso pas open om 10 uur, zijn bvb niet open op maandag, om god weet welk motief.

Wat wou ik zeggen : "Tuurlijk mag Mechelen zich profileren als toeristisch centrum" en zalige zondagen temidden van gezelligheid. Niemand is verplicht om op zondag open te doen.

"Zondag" is geen heilig huisje, het is een obsessie.