Een nieuwe entrée voor Mechelen

met categorie:  

Katelijnestraat in een nieuw kleedje

Vandaag werd in buurtcentrum De Rooster een eerste voorstelling gedaan van de uit te voeren werken van de Katelijnestraat om de reacties van de bewoners te vernemen.

Katelijnestraat
( Foto Nelly )


Het betreft de aanpassing van het ganse wegdek met voetpaden en de heraanleg van het plein rond de Katelijnekerk. De werken zijn reeds gepland voor begin 2008.
Er werd in het ontwerp geopteerd voor de bescherming van de zwakkere weggebruikers. De ontwerper is dezelfde als die van de Melaan, het is dan ook niet verwonderlijk dat we in de nieuwe Katelijnestraat een aantal eigenschappen van de Melaan terugvinden.

Naast de uitgenodigde buurtbewoners waren de aanwezigen onder meer; burgemeester Bart Somers en Greet Geypen als schepen van openbare werken die met dit project haar eerste straatvernieuwing op haar palmares mag schrijven. Er was bovendien nog een van de stadsingenieurs aanwezig. De presentatie werd gegeven door de ontwerpers.

De Katelijnestraat
Het betreft een pracht project dat van de Katelijnestraat eindelijk de noordelijke entrée maakt die Mechelen verdient.
Het wegdek wordt voorzien van geslepen kasseitjes zoals in de Melaan. Er komt weer een verhoogd voetpad om de voetgangers te vrijwaren van al te opdringerige automobilisten. Wat zeker werd voorzien is dat het voetpad aan de linkerkant minimaal 1.5 meter breed zal zijn over de ganse lengte van de straat, dit moet de voetgangers voldoende ruimte geven om van en naar het centrum te gaan. Gehandicapten en kinderwagentjes kunnen daar ruim passeren. Aan de andere kant is er een voetpad voorzien van minimaal 90 cm.
Boven de Melaan komt een speciaal beton dat bij regenweer cirkelvormige patronen vertoont zoals de banken aan de Melaan. De cirkels moeten duiden op de kringen gemaakt door regendruppels in het water om te verwijzen naar het water van de vliet dat eronder passeert.
Om een idee van de verlichting te krijgen kan je als Mechelaar eens een kijkje gaan nemen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat volgens Bart Somers, daar lijkt de nieuwe verlichting het meest op in het huidige ontwerp.

Parkeervoorziening
Een minpunt is een concessie die moest worden gedaan, een aantal parkings werden gesupprimeerd te voordele van fietsers en voetgangers. Om toch ongeveer een status quo te behouden in het aantal beschikbare parkings werden meerdere oplossingen gevonden waaronder meer plaatsen aan de centjesmuur. De burgemeester heeft ter plaatse gewaagd om een belofte te uiten omtrent de huidige OVAM. Er zullen parkings voorzien worden voor de bewoners. Wat nog niet zeker was is of het om een blauwe zone zou gaan of dat het een andere vorm zou aannemen. Er wordt tevens gebrainstormd of het een nieuwe ondergrondse parking zal worden met een woonproject erboven of gewoon een bovengrondse parking zoals ze nu reeds onofficieel gebruikt wordt.
Persoonlijk ben ik voorstander van een ondergrondse met een woonproject wanneer het losstaande woningen betreft. Wat de blauwe zone betreft weet ik het niet zo want momenteel is er een wisselwerking tussen de forenzen en de bewoners. Overdag komen de niet mechelaars daar hun wagen plaatsen om te gaan werken en ’s avonds worden ze afgewisseld door de bewoners. Op die manier is de parking optimaal benut.
Wanneer men nu bijvoorbeeld naar de parking voor de Kathelijne kerk kijkt ziet men dat die overdag zo goed als ongebruikt is en ’s avonds is ze volzet door de bewoners.

Golf van renovatie.
Om de verkrotting tegen te gaan wordt momenteel een project opgericht samen met een private investeerder om stukje bij beetje de verkrotte panden in de straat op te kopen en volledig te renoveren waarna ze weer van de hand zullen worden gedaan om met de zo vrijgekomen gelden nieuwe renovatieprojecten te kunnen bekostigen.

Heraanleg van Kathelijne kerkhof .
Dit brengt ons tot een ander deel van het project, het pleintje voor de kerk en het Kathelijne kerkhof. Dit wordt uiteindelijk weer een echt pleintje. Er was keuze tussen twee ontwerpen, volgens de stadsingenieur die ook aanwezig was; een ontwerp met perken met ronde afwerking en een strak hoekig ontwerp. De keuze viel uiteindelijk op het ontwerp met de strakke vlakken, dit zou beter passen bij het idee dat het vroeger een kerkhof was, ik denk dit persoonlijk ook wel.
De uitwerking is prachtig, de vlakken zijn gevuld met gras zodat er kan gespeeld worden met de kleinsten. De randen dienen als zitbank, naar analogie met de banken op de Melaan. Deze randen varieren in hoogte volgens een schuin vlak zodat zowel de korte en lange benen er hun gading vinden.
De begaanbare ruimte is eveneens naar analogie met de melaan beplaveid met natuursteen, alleen de voorziene palen met spots vallen een beetje uit de toon.

Aanpassing op 6/09/2007 15:06 :

Stadsheimelijkheid.
Ook de stadsheimelijkheid werd opgenomen in het plan. er komt ook een groenbank, een zitbank met groen, en ook hier werd met het idee van water gespeeld duidend op het vlietje dat er nog onderloopt. Een pandje speciaal beton rond de bak dat bij nat weer ook de waterkringen vertoont zoals boven de Melaan.

Bomen.
Er zijn drie soorten bomen voorzien waarvan twee soorten voor op het Katelijnekerkplein. Op de plannen ziet het er echt prachtig uit

Het kan alleen maar beteren hé!
Bedankt voor dit fijn verslag Lieven. Ik ben blij dat de stad de Katelijnestraat aanpakt. Deze straat heeft echt een masterplan nodig !

Enkele hoogtepunten:
- verkrotting trachten op te lossen
- voetgangersvriendelijk
- Melaan suggereren (ik hoorde trouwens dat het doortrekken van de Melaan tot aan het Groen Waterke te duur uitviel voor de stad ?! Kan iemand dat bevestigen ?)

Vraagtekens:
- Wat met OVAM ? Ondergrondse parking ? Wat er boven ?
- Groenvoorziening ?
- Verkeersremmers ?
Kan de Katelijnestraat ook niet zo een mooi rood kleurtje krijgen zoals op den Tervuursesteenweg ?

Dat valt op !

LOL
Mooie vooruitzichten voor de Katelijnestraat! Bedankt om het uit de doeken te doen, Lieven !

@Peter: ik ga akkoord met de hoogtepunten, en stelt me dezelfde vragen...

@Gimcycko: Aub. Please. SVP. Bitte. Dat NIET !!!!
Wat zijn de plannen voor de stadsheimelijkheid?
@ markec :
Alles wel in de Rooien Hoek ?
Werken de Fietssuggestiestroken ?
Hopelijk nog geen accidenten gebeurd nu de Scholen zijn begonnen...
Er IS - helaas - wel degelijk al een accident gebeurd, maandagnacht, ter hoogte van de Elf Novemberstraat, niet tijdens schooltijd dus. Of het met de fietssuggestiestroken te màken had, dat weet ik niet. Alleen was de straat gebarricadeerd door de politie, "meneer naar waar moet u?", "Kan u omrijden", dus ik via de Leliestraat, Vaart en Voetbalstraat richting huiswaarts en zag ik verderop menig zwaailicht: t moet serieus geweest zijn...
Het ideaal is :
Voetpad-fietspad-autostaanplaats-baan heen-baan terug-autostaanplaats-fietspad-Voetpad...
Alhoewel de Katelijnestraat 1-richting is, denk ik toch dat het ideaal moeilijk daar te verwezelijken zal zijn...
Hopelijk maken ze er geen Slingerstraat van met bloembakken...
Liever een Slingerstraat dan een circuit van Zolder :-)
Het probleem met de Katelijnestraat is dat ze erg smal is. Als je bv de geparkeerde auto's al kunt weghalen, heb je al meer mogelijkheden. Ik zie niet direct een mogelijkheid in de omgeving en dan kan er inderdaad misschien geijverd worden voor (alweer - zucht) een ondergrondse parking aan het KatelijneKerkhof.
En zoals reeds gesteld : wat met de Stadsheimelijkheid ? Gingen ze daar ook geen nieuw Mastodont neerpoten of zo ?
De tijd van toen :

http://mapt.stadmechelen.be...
* Achter de Stadsheimelijkheid zijn er mooie verbouwingen geweest in het complex van Huygebaert, maar het pleintje daar zelf blijft plein ? Hier kan men trouwens ook de loop van de Melaan tonen !!

* Verder liep het verkeer van Antwerpen tot ergens in de 15e eeuw vroeger langs de Kerkhofstraat (=huidige Stassartstraat), achter de kathedraal, Scheerstraat over de Grote Markt. Toen men een stukje kathedraal bijbouwde (=Nieuw Werk, letterlijk dus), werd de doorgang te smal, en is men de Katelijnestraat gaan gebruiken, met de huidige problemen tot gevolg. Alleen dat stukje kathedraal terug afbreken is geen optie meer zeker :-). In ieder geval is de Katelijnestraat niet voorzien op zoveel verkeer !

* Ik hou trouwens ook mijn hart vast als ze brede voetpaden voorzien en de fietsers in twee richtingen laten rijden. Op die manier krijgen auto's in de Katelijnestraat na een bocht soms ineens een fietser in tegenrichting te verwerken.
Voor alle geintresseerden¨zijn de plannen te bezichtigen in dienstencentrum De Rooster. En al ben ik van de oppositie, het is een prachtig
plan. De "entree" van onze stad zal eindelijk een waardige toevoerstraat worden. Ga maar eens kijken zou ik zo zeggen! De Ovamparking is in studie en de Stadsheimelijkheid is mee opgenomen in de renovatieplannen voor gans de straat. Nogmaals ,ga maar eens kijken.
@ eddy Luyten :
Nu nog wat doen aan de Hoogstraat en de Adegemstraat...
Eenrichting blijft ook hier een mogelijke optie...
(Of the Topic)
In Mechelen hebben we een Hoogstraat en een Hoogstraatje (jaja, dat straatje bestaat echt).
Kunnen we daar bv. (ik zeg maar wat) niet de PeuterMeurisStraat of de MarkecStraat van maken ?

LOL
Ik ijver meer voor het afschaffen van straatnamen die genoemd zijn naar mensen die we toch niet meer kennen. Stassart ? Tinel ? Geef mij maar terug de Koestraat of Kerkhofstraat.
Dit klinkt idd veelbelovend. Als ik de kans heb, ga ik ook 's naar de plannen kijken. Of staan ze al ergens online? De werken zullen wel verkeersellende opleveren, maar wie schoon wil zijn moet pijn lijden. Het 'vierkantige' ontwerp van het kerkhof lijkt in dezelfde lijn te liggen als het strakke van Grote Markt, Haverwerf en Veemarkt, en consistentie in design levert vaak het mooiste resultaat.
Net als Gimycko ben ik wel benieuwd naar wat de stad denkt te doen in hun fase 2, zijnde Hoogstraat en Adegemstraat.
Over fietsers tegen de auto-rijrichting in; ik fiets nu elke ochtend tegen de rijrichting de OLV-straat en de Adegemstraat door. En dat is een ...ummh... verrijkende ervaring. Vooral in de Adegemstraat ter hoogte van de Novotel lijken autobestuurders dan pas door te hebben waarom het centrum van Mechelen een 30km/u-zone is.
De OLVstraat tegen de rijrichting infietsen is zelfmoord ! :-)
en de Katelijnestraat dan?
@gimcycko: de MarkecStraat? Dat kunt ge de mensen écht niet aandoen vind ik ;-)

@Eddy Luyten: bedankt voor de tip, ik idd; een dezer eens kijken

@Peter: akkoord, "Koestraat", "Kerkhofstraat", ... véél beter !

Verder is ook den deze naar die fase benieuwd...

Tegen de rijrichting rijden, zelfs al mag je als fietser, vind ik toch sowieso niet altijd zo wenselijk...
Onlangs liep ik door het Paardenstraatje en merkte een glazen bord tegen een gevel met erachter een korte geschiedenis van deze straat.
Kan dit (goedkoop) initiatief niet in meerdere straten ?
Goed voor de toeristen (eventueel voorzien van een Engelse Ondertiteling) en de geinteresseerde Maneblusser ?
@ Peter : Namen die we (niet meer) kennen ? Check MechelenMapt...
Kleine aanpassing gedaan omtrent de Stadsheimelijkheid, ik had er vannacht nog aan gedacht maar het werk gaat voor he.
@Peter en Marec, er werd ruimschoots door de bewoners op gedrukt dat er nog steeds te snel werd gereden, verschillende zaken werden voorgesteld waarvan de drempels er zeker niet zullen komen wegens overlast voor de omliggende gebouwen.
Er werd ook voorgesteld om de kasseikes te vervangen door tarmac, wat een idee. De schepen van OW legde uit dat er om het schodderen van de mechelse bodem door vracht- en ander vervoer, een speciale techniek zou worden toegepast. Als ik het goed begrepen heb zou men met densiteitsverschillen werken zodat door de verschillen in eigenfrequentie van de materialen de trillingen niet worden doorgegeven aan de funderingen van de naaststaande woningen. Hopelijk valt het plafont er dan niet meer in.
Ik liep zonet door de Nieuwe Beggaardenstraat. Is dat pand van Huygebaert (of zoiets) geen uitwijkmogelijkheid om auto's te stallen ?
Ze waren daar aan het werken of den boel aan het opknappen. Er leek ruimte voor autostaanplaatsen...
Het lijkt veelbelovend. Hopelijk zal het dan ook zo uitgevoerd worden en gaan ze niet op het laatste momenten een aantal dingen wijzigen of schrappen.
Ben net terug van de Rooster. Geen plannen gezien daar.
Enig idee waar ik ze wel kan inkijken?
@DIRK, Ha ja ik was erbij toen alles werd ingepakt, de blijvenplakkers zien al eens iets meer he ;-).
Ik wilde een stukje lenen om een foto op het web te kunnen zetten maar iedereen wilde naar huis.
Mss vindt je gehoor bij Mevr Geypen op kantoor.
Iemand een website om de plannen te bekijken ? We gaan toch met onze tijd mee he ?
Tegen de "rijrichting" in fietsen is niet
alles. Maar ik heb ook niet altijd zin om
"den tour van Mechelen" te doen. Trouwens
automobilisten weten toch van de dubbele
rijrichting voor fietsers!Van de Grote Markt richting Katelijnestraat kies ik steevast de Melaan mooi en makkelijker.
Gymicko@
De Hoogstraat en de Adegemstraat staan ook op het program, doch voor volgende jaren. De bedoeling zou zijn om die eveneens "deftig" aan te pakken.
De Sint-Katelijnestraat heeft voorrang vanwege toevoer naar parking grote Markt, wat wel logica in zich heeft.Sorry voor de verkeerde inlichting om de plannen in te kijken.
Ik had dat zo begrepen; het zal dus Befferstraat zijn zeker?
@ Eddy Luyten :
Als je begint aan de Hoogstraat-Korenmarkt-Adegemstraat stel ik voor :
-Eenrichting Hoogstraat in - Adegemstraat uit
-Hof van Cortenbach wordt permanent Spiegel/DansPaleis voor de Senior Citizen
-Oude (Nu bijna opgeknapte) Kinderbibliotheek wordt Kindercinema
-Hoekhuis Hoogstraat/Ring wordt inkomhal voor het BrusselpoortMuseum (met ondergrondse toegang)

(Ik kan best ineens doorvragen - Ne Neen heb ik al, ne Ja kan ik misschien krijgen - LOL)

En nu nog effe brainstormen over de Adegemstraat