Afbraak Sint-Janshof start rond jaarwisseling

met categorie:  
(Bron GVA)

In principe start nog dit jaar de afbraak van de vroegere vestiging van het Sint-Janshof en De Sprankels in hartje Mechelen, vlak bij de Sint-Janskerk en museum Hof van Busleyden. Alleen de gevel blijft overeind. In de plaats komt een luxueus woonproject.
Daardoor liepen ook de plannen van het Mechelse aannemersbedrijf Willemen, dat de oude gebouwen in de Sint-Jansstraat kocht, vertraging op. "Wij hadden gehoopt om in september met de sloop te beginnen. Maar dat zie ik niet direct zitten. Wij hopen om tegen november de nodige vergunningen op zak te hebben. Van zodra wij die hebben, starten wij meteen. Lukt dat niet, dan is het zeker na de kerstvakantie, begin 2008", zegt Luc Faes van BCS, een dochter- onderneming van Willemen.

De oudste gevel wordt behouden. "Maar voor de rest gaat alles tegen de vlakte, ook in de Van Hoeystraat", kondigt Faes aan. Achter de gevel trekt Willemen een nieuwbouw van 23 appartementen op. "De stad drong sterk aan op het behoud van de gevelpartij. Maar voor moderne flats was de indeling niet geschikt", vertelt Luc Faes. In het binnengebied plant Willemen nog eens 18 appartementen. "Ze zullen tussen de negentig en bijna tweehonderd vierkante groot zijn en aan de zijde van de Van Hoeystraat bouwen wij zes ruime stadswoningen. Ze zullen allemaal tussen de 150 en 190 vierkante meter leefruimte omvatten en beschikken over een tuin", legt Faes uit. Op dit moment loopt voor het project een openbaar onderzoek.
De vraag is natuurlijk wat de prijs is van die appartementen en woningen. Waarschijnlijk niet betaalbaar voor een alleenverdiener.
Proficiat Mechelen, jaag je eenverdieners en mindergoedverdienende tweeverdieners de stad uit want dat is toch blijkbaar wat jullie willen.
Ik dacht het ik dacht het ... dat deze topic deze richting ging uitgaan ... In ieder geval denk ik dat 150-190 m2 veel te groot is om alleen te bevolken.

Eventueel een romm-mate zoeken ? Gebeurt in het buitenland veel meer.
@ peter: Sorry, maar ik erger me daar gewoon aan dat het blijkbaar de gewoonte is om alleen maar voor de goede tweeverdieners te bouwen.
Die 150-190m2 is de oppervlakte van de woningen volgens het artikel. De appartementen zullen tussen 90-200m2 groot zijn.
Ik ben maar een eenverdiener en de prijzen die gevraagd worden voor woningen of zelfs appartementen is voor mij niet te betalen.
Ik zou het tof vinden als er bij het bouwen van nieuwe woongelegenheden gedacht wordt aan de groep eenverdieners of tweeverdieners met een minder groot inkomen. Is dat zo verkeerd?
Een stad kan toch best een sociale mix gebruiken, op alle vlakken?
binnenkort zal Mechelen nog bekend worden om de stad met de meeste appartementsblokken in zijn centrum. Het is werkelijk bedroevend dat als er ergens oudere huizen verdwijnen, er steevast appartementsblokken in de plaats komen. Ook ik erger me daaraan. Dit alles komt naar mijn mening de "leefbaarheid" in de stad niet ten goede, maar ja, we leven nu eenmaal in een maatschappij waar financiële belangen belangrijker zijn dan een mensvriendelijke samenleving.
Helemaal akkoord met Filip!! En Peter, eerlijk gezegd begrijp ik jouw meewarige reactie niet. Natuurlijk makkelijk om dergelijke zaken te poneren als je zelf - een wellicht een succesvolle - tweeverdiener (wat je trouwens van harte gegund is!) bent...

Men heeft de mond vol over jonge gezinnen (en terecht) en tweeverdieners, verder wil men ook bepaalde bevolkingsgroepen tegemoet komen, maar aan de alsmaar groeiende groep mensen zonder partner, of eenverdieners tout court - om welke redenen dan ook, wordt NIET tegemoet gekomen. toch niet erg logisch? Die moeten hunne plan maar trekken, of "maar een roommate zoeken", Peter?

Ik vond Filip's opmerking dus helemaal zo gek niet, zijn verdere argumentatie nog minder. Blijkbaar tellen enkel de goedverdienende tweeverdieners en gezinnen mee. Eenverdieners, die niet per definitie zo goed verdienend zijn: 'pech, jongens/meisjes'?


Verder kan ik me ook vinden in LeJo's betoog...
Zolang deze "politiek" er maar niet voor zorgt dat we binnenkort een pak banlieues rond Mechelen krijgen, mag er gebouwd en verbouwd worden in Mechelen. Vooral om sommige stadskankers voorgoed te laten verdwijnen. Maar is er niet genoeg verdiend aan betaalbare stadswoningen of zo, dat er steeds nieuwe blokken moeten neergepoot worden ?

Hallo, Bartje S. !
@filip: Dat Mechelen een sociale mix nodig heeft daar ben ik zeker van. Helemaal akkoord. Maar van zodra dat een nieuwbouwproject op poten wordt gezet met bepaalde prijzen, dan is jullie reflex meteen: 'Lap het zal wel weer vor tweeverdieners zijn'.

Hallo, dit is een gevolg van de vrije markt he ... Laat het nu duidelijk zijn dat de stad hierbij slechts een beprekt rol heeft. Of moet de stad hier alles regelen ? Ik hoop het niet.

Verder zijn er heel wat creatieve oplossingen voor dit probleem. Hierbij enkele:
- renoveer een kleiner huisje.
- renoveer een groter huis en verhuur een gedeelte.
- zoek een room-mate. Ik heb nog altijd geen argumenten gehoord waarom dit niet zou kunnen ! In buitenlandse steden is dit schering en inslag, en heel wat vrienden eenverdieners uit mijn omgeving doen dit ... Ik snap eigenlijk niet waarom dit idee wordt weggehoond ?
Om op Lejo en Gymicko te antwoorden. Ben ik voorstander van het renoveren van bestaande woningen. Helaas is dit allicht economisch minder haalbaar voor grote firma's. Er zijn slechts hier en daar wat gekken (of begeesterden) die een persoonlijk risico nemen om iets te renoveren, zoals uw dienaar.
M.a.w. meer sociale woningen in de binnenstad? Een punt van de SP.a, maar het laatste experiment in die zin, zijnde het komplex de Zeeridder is niet echt een succes te noemen. Verder heeft de stad sinds Somers altijd geponeerd dat men meer ging investeren in woongelegenheid voor twee verdieners. Wat geschiedt! Jullie kennen mijn standpunt wel dat Mechelen echt een meer verdienende en dus meer uitgevende mix van bewoners nodig heeft dan het tot nu toe het geval was. Maar ik kan de opmerkingen van Filip best begrijpen. Misschien is het ogenblik gekomen om eens te kijken of we nu niet te veel in de andere richting gaan investeren, want eerlijk gezegd, de aankoop van een flat in de binnenstad, waar ik op termijn van droom ,wordt voor gepensionneerden zoals ik twijfelachtig aan deze prijzen. Anderzijds - wat te doen met de gewettigde opmerking ( en ergens ook mijn voorkeur) oudere huizen te moderniseren ipv er appartementsgebouwen op te trekken. Goed idee, maar wie kan zich dat permitteren? Juist... goedboerende tweeverdieners. Een vicieuze cirkel vrees ik.
@Peter: ik neem aan of je je met je antwoord je ook tot mij richt? Of wellicht zag je mijn reactie over het hoofd.

1.
Niemand zegt dat de stad alles moet oplossen. IK zei (maar daar las ik nog een antwoord op) dat men, en dat is niet alleen de stad, wél het alsmaar over tweeverdieners en gezinnen heeft, niet over eenverdieners/ alleenstaanden.

2.
Sociale Mix: daar kan niemand tegen zijn, maar dan wel in de ruime zin van het woord. Of zijn de eenverdieners misschien niet zo sociaal?

3.
Jouw 'oplossingen'
- roommate: is niet per definitie voor elkeen de gewenste/ en zo voor de hand liggende oplossing (wie heeft dat weggehoond dan, beste Peter?), maar het is van jouw geschetste 'oplossingen' wél de meest haalbare denk ik, en dat valt alleszins te overwegen...
- woning renoveren: kostenplaatje?! Zoals Rudi in zijn post terecht aanhaalt: daar is ook het nodige geld voor nodig: wie kan zich dat permiteren: alvast geen simpele zaak voor een simpele eenverdiener !
- een persoonlijk risico nemen: allemaal goed en wel, maar je moet je dat ook kunnen permiteren he.
Peter: je noemt jezelf als 'voorbeeld' van iemand die een persoonlijk risico neemt, maar je vertelt er niet bij dat je géén éénverdiener bent.

@Rudi: idd. men moet de piste van de - al dan niet goedverdienende - tweeverdieners niet noodzakelijkerwijze verlaten, zoals ik ook al aangaf, maar er mag ook wat aandacht voor andere doelgroepen zijn !

Eigenlijk wou ik alleen maar zeggen (maar op die post werd niet gereageerd) dat men NAAST de tweeverdieners & de gezinnen nu eindelijk ook eens oog mag hebben voor andere categoriën, waaronder de steeds groter wordende groep alleenverdieners en/of alleenstaanden.
Wat is tegenwoordig de prijs van een vierkante meter in het Stad ? Is het nog mogelijk een krot te kopen van rond de 1 miljoen frank (25.000 euro) om het dan plat te leggen. En om daarop dan een fijne nieuwe kleine woning neer te poten ? Met 5 x 20 meter heb ik al genoeg voor een kleine bel-etage met dakterras. Ik zie bv op Kattenberg zoiets wel gebeuren en elders in de Stad zijn nog zulke mogelijkheden, maar de eigenaars laten de boel liever verkrotten dan te verkopen.
@markec,rudi, filip en lejo in treed jullie allden bij.
Ik kan hier alle pleidooien voor een sociale mix enkel bijtreden. Het is natuurlijk zo dat enkel de grote projecten in het nieuws geraken en die zijn (haast per definitie) van promotoren en dus gericht op het laten rinkelen van de kassa. Daarna zijn er tal van projecten die minder op de voorgrond treden. Niet alleen van particulieren, maar ook de MGW en het stadsbestuur (Regie Stadsvernieuwing) blijven zorgen voor kleinschalige projecten her en der verspreidt, ook in de binnenstad. Juist achter mij om de hoek bijvoorbeeld (Jodenstraat): de stad heeft er -met steun van het Stedenfonds- een oude ongezonde woning gesloopt. Het terrein wordt nu verkocht als sociale kavel voor een ééngezinswoning. Dergelijke initiatieven worden natuurlijk wel geen afzonderlijk item op deze blog (waarmee ik zeker geen steen wil werpen naar de actieve bloggers).
- Kijk Markec, dat voorstel van Gimycko is nu een kleinschalig ding dat mogelijk is voor een eenverdiener. Een kleiner huisje renoveren is niet alleen maar voor tweeverdieners weggelegd. Ik ken genoeg *EENVERDIENERS* die dat deden en doen.
- De economische realiteit is nu zo dat grote bouwprojecten worden opgezet met grote luxe-appartementen. Daar waarmee veel meerwaarde is te verdienen. Vergelijk het met een nieuw cafe, dat verkoopt tegenwoordig ook graag cocktails, daar is meer winst mee te maken. Je kan het samen met mij betreuren maar dat is de economische realiteit.
- Als Filip schrijft: "Proficiat Mechelen, jaag je eenverdieners en mindergoedverdienende tweeverdieners de stad uit want dat is toch blijkbaar wat jullie willen.", dan denk ik dat hij bedoelt dat de stad hiervan de oorzaak is.
- Dat persoonlijk risico dat ik nam was inderdaad als tweeverdiener, maar in mijn directe omgeving kan ik zo een aantal EENVERDIENERS opnoemen die iets dergelijks deden. Het kan dus wel he Markec.
- Sociale woningbouw in de binnenstad, daar kan niemand wat tegen hebben, maar doe het dan niet zoals bij De Zeeridder, want dat is geen toonbeeld van sociale mix, noch van integratie. Gelijk heb je Rudi.
- Walter dat is een interessant artikel voor op de blog hoor !
@Peter: Ja waarom niet eigenlijk? Mijn voorstel: je komt hier een fotootje pakken en we maken een nieuw item. Iets in de aard van "op speurtocht naar de sociale mix via kleinschalige projecten".
Hoe gebeurde dit vroeger eigenlijk ? Al die Herenhuizen zullen ook wel een smak geld gekost hebben. En was die Burgerij dan zo rijk dat ze hier het 1 (beschermd) monument na het ander konden neerpoten ? En hoe leefden hier dan kleine arbeiders ? Zaten die allemaal geklemd in kleine Beluikjes of zo ?

Je moet weten dat de Mechelse Goedkope Woningen hun huizen hebben ingeplant in de buitenwijken (Tervuursesteenweg - Antwerpsesteenweg - ... ) !
@gimycko: Een van de eerste sociale woningbouw projecten staat trouwens in jouw favoriete straat: De Schaalstraat ! Mooie huisjes met een voortuintje, proper en clean.

En dat was juist geleerd van de Engelse 'tuinwijken', om de mensen uit hun fortjes of beluikjes te halen.

Wat er van zij, wonen is duur ! En alleen wonen is het duurst ... Dat is nu eenmaal de realiteit. Moeten we er nog een tekeningske bij maken ?
:-)
(interessante topic !!)
@Walter: Post gerust een topic, er komt dan wel een foto bij !
@ Peter :
Ik ken de huisjes uit de Schaalstraat.
En ik ken de waarheid over alleen wonen...
Ik ben nl een Loner...
Ik hoop asap een betaalbaar krot te vinden dat ik kan platgooien (enkel voor de 100m2) om er mijn bel-etage met dakterras op te zetten !
In de Moensstraat staat er iets naar mijn zin, maar het wordt (nog) niet te koop aangeboden...
@Peter: bedankt om te antwoorden... ik denk alleen dat de jou bekende eenverdieners mogelijks een ietwat ruimer budget hebben dan het mijne..
Alleszins: ik blijf een en ander in de gaten houden.. je weet maar nooit ;-)
Want zoals je zelf gelukkig toch ook weet: 'alleen wonen' is niet bepaald goedkoop ... we zijn het bijgevolg ééns. En een tekening hoeft niet ;-)

@Walter: dat was voor mij ook nieuwe informatie, zéker interessant om er een aparte topic aan te wijden...
Peter en / of Markec: bezorgen jullie mij dan eerst eens een handleiding hoe het moet. Ik denk niet dat ik al over de vereiste toegangsrechten beschik om zelf een topic te plaatsen.
Filip, je hebt ontegenzeggelijk gelijk dat de aanschaf van een woning in de stad zowat onbetaalbaar begint te worden voor éénverdieners. Maar voor tweeverdieners begint het ook een harde noot te worden. Bovendien is het buiten de stad zeker niet goedkoper... bekijk dan maar eens de prijzen van woningen in de Streekkrant. En het hoeven dan nog geen villa's te zijn... De hoge marktwaarde van de huizen wordt dan nog eens extra gelardeerd met een stevig makelaarspercentje.
En als ezelsstamp komt daar bovenop nog eens een flinke brok registratiekosten (notariskosten en de onverzadigbare fiscus). Ja, 't wordt inderdaad erg zwaar om nog iets betaalbaar te vinden.
Ja, een "karaktervolle" woning is eigenlijk een schoon woord voor een Krot. En zelfs een karaktervolle woning is tegenwoordig niet meer goedkoop. En dan blijft nog de vraag welk vlietje onder die karaktervolle woning loopt...
@peter: Het gaat hem over het feit dat als er nieuwbouwwoningen gepland worden dat altijd voor tweeverdieners is. Ik moet de eerste projectontwikkelaar nog tegenkomen die zegt dat hij een project opstart voor eenverdieners.
Wat het renoveren van een klein huisje betreft, ben ik al jaren op zoek. Ofwel valt het binnen mijn budget maar zijn de renovatiewerken zo groot dat je daar met een serieuze financiële tegenvaller zit ofwel valt het net buiten het budget.
Ik wil gerust een deel verhuren maar de bank berekent de leningen enkel maar op je eigen inkomen. Dus zit je wel met een vicieuze cirkel tenzij jij een bank kent die hiervoor extra geld leent als je een deel van je woning verhuurt?
En wat mijn opmerking betreft over Mechelen. Als de burgemeester van Mechelen zegt dat hij tweeverdieners wil aantrekken en in alle talen zwijgt over eenverdieners dan is Mechelen toch gedeeltelijk medeverantwoordelijk.
De stad kan best aan een bouwpromoter zeggen dat er in hun projecten moet voorzien worden in woonruimte voor alleenstaanden of éénverdieners. Vraag is of dat de stad evenveel opbrengt?
(sorry voor de late reactie maar had mezelf per ongeluk uitgelogd net voor ik een paar dagen op vakantie vertrok en had niet meer de tijd om mijn aanlogmail terug te zoeken. :-) )
@peter: ik vind die woningen in de Schaalstraat heel leuk. Ik ben al een hele tijd is benieuwd en zou er is graag een kijkje binnen nemen om te zien hoe het eruitziet qua lay-out en dergelijke.
Ik zou het wel tof vinden om daar te wonen.
@Filip, bedankt voor de reactie. Wonen is duur, en alleen wonen is erg duur. Maar het gaat hem ook over hoeveel bokes met confituur ge er voor over hebt. Ik zou de mensen niet de kost willen geven, (ook tweeverdieners), die jaren lang het erg smallekes hebben om hun droomwoning te verwerven.

Dat projectontwikkelaars alleen maar voor tweeverdieners bouwen is waarschijnlijk omdat dit voor hen het meeste opbrengt. Pure vrije markt. Helaas misschien maar zo werkt dat toch ? Dat ze oude stukken huis laten staan, is tegenwoordig ook omdat men dan de aanpalende appartementen vaak met een pittoreske meerwaarde kan verkopen.

Maar zoals Roger zegt is het ook voor tweeverdieners soms een harde noot.

Verder ken ik wel een bank die (tenminste enkele jaren geleden) een potentiele huurinkomst meerekende als inkomst.

Toch nog een vraagje: Wat bedoel je met: "woonruimte voor alleenstaanden of éénverdieners" ? Hoe ziet dat er uit ? Hebben we het over gesubsidieerde appartementen a.k.a sociale woningen ?
@Filip: Die schaalstraatwoningen zijn tof he. Voortuintje en in de week een park achter denk hoek, en twee winkelstraten op een steenworp.
@peter: die woonruimte kan onder de vorm van appartementen zijn die niet zo groot in oppervlakte zijn of eerder kleinschalige woningen met 1 maximum 2 slaapkamers. Het hoeven niet persé gesubsidieerde woningen zijn, enkel gewoon kleiner in oppervlakte.
Waarom niet aan een promotor vragen om een aantal woningen te bouwen in de stijl van de Schaalstraat maar dan op een hedendaagse leest geschoeid?
Peter - Er wordt helemaal niet verlangd dat er voor eenverdieners extra voordelen of kortingen/ subsidies zouden voorzien worden....

Geen positieve discriminatie: wel gewoon rekeninghouden met alle leden van de bevolking, dus ook met eenverdieners die toevalig wel een groot en steeds groter wordende groep van die bevolking uitmaken.

Maar durven luidop dénken/ hopen van betaalbare woningen voor iedereen, dus ook voor eenverdieners, is blijkbaar hetzelfde als leven in utopia... daar zijn we het ALLEN over eens dénk ik...

En 't gaat em dan echt niet over "bereid te zijn een boke mnder te eten alleen". Dan nog blijft wonen, zoals je zelf toegeeft een dure zaak.
Met maar één inkomen heb je ook de nadelen die Filip duidelijk geschetst heeft. En niet alleen op gebied van wonen: ga eens op reis: hoeveel méér betaal je voor een éénpersoonskamer?

Om derhalve toch met een positieve noot te eindigen: Filip's voorstel lijkt me een goede mogelijke oplossing. Een haalbare kaart ook. Maar goed. Hoe een en ander gaat uitdraaien is dan weer wat anders. En of de bouwpromotoren er oren naar hebben...
Dat is nog wat anders...

.
Ik snap de verzuchting van veel alleenstaanden of niet-veel-verdieners, maar er is echt nog wel mogelijkheid voor die mensen om iets te kopen hoor, in Mechelen. Wij zijn ook geen grootverdieners, maar hebben toch ons huisje kunnen kopen. Het opknappen gaat langzaam, want er groeit helaas geen geldboompje in de tuin, maar het is perfect doenbaar. Alleen, veel mensen willen meteen een groot huis/appartement, aan een lage prijs. Tja, die tijd is toch al een paar decennia voorbij ....
Zoek een beetje extramuros in plaats van in het centrum, stel de verwachtingen van minstens zóveel slaapkamers, én een garage, én een oprit én een grote tuin, én ... een beetje bij, ga met een open blik wat huisjes/appartementen bekijken en je zal nog verbaasd staan.
Denk ik ook Katrientje. In ieder geval met een open blik gaan huizen kijken is een gezonde manier om met de dingen om te gaan ...
@Katrientje bedankt voor het begrip en duidelijk antwoord...
Let wel: ik reken mezelf absoluut NIET tot die groep van mensen die perse een groot huis etc. willen voor weinig geld, dat dat niet kan weet ik ook wel he ... Integendeel...
Een bescheiden woning, die betaalbaar is, liefst in de stad... ja, t zou mooi zijn...
... een garage heb ik al helemaal niet nodig: zoveel plaats neemt mijn fietske niet in beslag zenne ;-)

En ja, extra-muros: ja, dat is al zeker minder moeilijk.. I know... (ik woon nu trouwens ook extra-muros), ...maar de discussie ging hem m.i. nu net wel over wonen IN de stad, iets waar ik al jaren van droom... gezien mijn huidige situatie zal het wel bij dromen blijven, maar wie weet..
Never say never ;-)

@Peter: met "open blik" kijken akkoord, dat stelt niemand in vraag! En dag geldt ook voor andere zaken... Die open blik zou ook kunnen inhouden: begrip hebben dat nu eenmaal niet voor iedereen alles zo 'vanzelfsprekend' is...
(zucht) Markec: Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend Markec. Ge hebt gelijk. Ik geef toch toe dat wonen duur is, en alleen wonen erg duur ?!

Maar door te kankeren en verwijten te slingeren aan stad Mechelen en aan vastgoedmakelaars, kom je geen stap dichter tot bij je droom.

Verder nog even melden dat Mechelen eigenlijk nog een erg betaalbare stad is, als je het vergelijkt met Leuven of Lier om maar iets te noemen.

Momenteel Te koop op Immoweb:
- Standonkstraat 95.000 EURO volledig te renoveren.
- Caputsteenstraat (niet echt centrum), volledig gerenoveerd, 2 slaapkamers 107.500 EURO.
- Veluwestraat, drie slaapkamers, 110.000 EURO

Ik tel 28 huizen tot 150.000 EURO. Allicht niet allemaal in het centrum, maar wel in de nabijheid er van.

Dat is de prijs die ge in gedachten moet hebben momenteel ... Tja ... Wonen is duur !
@peter: waar en wanneer heb ik aan Mechelen en de vastgoedmakelaars verwijten geslingerd? Kankeren? Verwijten slingeren?
Ja, 't zal wel zeker? (mag ik ook eens zuchten?)

Ik heb gemeld wat mijn bezorgdheid is, heb de SITUATIE in kaart pogen te brengen vanuit mijn standpunt. Waar heb ik stad Mechelen een verwijt gestuurd? of de vastgoedmakelaars: heb enkel in een van mijn laatste posts me afgevraagd "...of de bouwpromotoren oor hebben naar..".

Léés mijn posts. Dan wéét je dat ik 'niet zomaar kanker en of verwijten stuur naar'. Integendeel:Maar goed; als jij het zo ziet: so be it.

JA in andere steden is het NIET beter; klopt. FEIT.
Om terug tot het 'core topic' te komen, is het adwachten hoe het bouwproject zal verlopen, en hoe luxueus en (on)betaalbaar het al dan niet gaat worden...
Eerste Alinea van mijn vorige post was gericht aan Markec. Tweede alinea zijn de verwijten die van Filip komen, eerste post deze topic.
Nu goed ?
@peter: had ik net mijn antwoord helemaal klaar om te verzenden, zie ik dat jij jouw reactie ondertussen veranderd hebt...

Maar hij is alleszins correcter dan de eerste versie ... toch wil ik je mijn antwoord - dat ik dan ook even ontdoe van ondertussen overbodige argumentatie - niet onthouden:

Als antwoord op:
"Ik denk toch dat je de stad/bouwpromotoren verwijt om enkel aan tweeverdieners te denken ? Dat je zelf in de kou blijft staan omdat zij niet aan eenverdieners denken ? Of vergis ik me ?"

'ik verwijt de stad'...hm nee en ja... ik stel vast dat de balans niet klopt he, en dat geldt niet enkel voor de Stad Mechelen... maar dat léés je in mijn vorige posts ook he..

Ik stel vast...

misschien even kort de gang van zaken overlopen:
Feit 1: post van jou
Feit 2: reactie van Filip die zijn bezorgheid uit en de Stad erop aanspreekt (niet ik!)
Feit 3: jouw reactie, die ik nogal meewarig vond
Feit 4; een weing later: mijn reactie..
Enz.

In mijn eerste reactie en alle volgende reacties heb ik toch voornamelijk, en toch - DACHT IK - zo genuanceerd mogelijk mijn standpunt/ vastellingen/ visie uit de doeken gedaan. En al van in het begin van de discussie heb ik toch duidelijk gesteld (niet) dat in het algemeen er 'bijkbaar' weinig oog is voor eenverdieners/ alleenstaanden en wel voor tweeverdieners/ gezinnen...
Goed. ik ga alle argumenten en bevindingen hier nu niet herhalen.

Verwijten aan de stad? Was je verwijten noemt. De vaststelling die we samen kunnen doen is wel dat OOK de stad Mechelen - en dat wou, denk ik, ook Filip zeggen - zich vooral/alleen op de tweeverdieners/gezinnen toespitst. is dat dan een verwijt? Goh. Misschien dan wel.?

Feiten blijven: en daar heeft nog niemand op gereageerd, tenzij ik erover gelezen heb, de eenverdieners/alleenstaanden - om welke redenen, of door welke omstandigheden dan ook - vormen een steeds grotere groep. Dààr aandacht voor vragen lijkt mij
a) niet zo vreemd/ gek/ raar
b) wellicht een van de grote uitdagingen voor bouwpromotoren voor de komende tijd...
Food for thought? Misschien...
Maar.. dat is wellicht een discussie die elders, op een ander niveau gevoerd moet worden..
ela ela, lief zijn voor elkaar e mannekes! ;-)
Zonder me in de discussie te willen mengen - Deze topic was al gestart toen ik nog met vakantie was... is het inderdaad niet altijd eenvoudig om een juiste intonatie te vinden op een blog.
In een 'mondelinge' discussie kan je sneller een argument verduidelijken, nuanceren, en zijn ook gezichtsuitdrukkingen zichtbaar...
Misschien is het daarom wat 'overhit' geworden...
Maar OK, ik denk dat we er toch zo'n beetje 'uit' zijn met de laatste verklaringen van de beide partijen.
Ik weet trouwens niet of de standpunten zo gek veel van elkaar verschillen.
Alléén worden andere accenten gelegd vanuit de eigen leefsituatie.
Wat natuurlijk te begrijpen is.
Weet je wat beste vrienden: spoel de eventuele wrevel door bij een Gouden Carolus, en bedenk dat het leven al bij al, niet goedkoop, maar wél plezant is!
...ook op Mechelenblogt!
;-)
@Katrientje: ik doe geen vlieg kwaad.. sorry, mag niet liegen: een vlieg wél ;-) Als pacifist, staan geweld en aanverwanten alvast niet in mijn woordenboek, als dat je mag geruststellen ;-)
Maar het weerhoudt mij niet van te discussiëren en op mijn 'strepen' te staan evenwel...

@Jans: Of we eruit zijn, beste Jan, wil ik nog betwijfelen. Of bepaalde punten blijf ik op mijn honger... Maar ik ben niet van zin om nog op met dezelfde hamer op dezelfde spijker te slaan...

Wat ik te zeggen had, heb ik gezegd. Nieuwe elementen heb ik op dit moment niet aan de discussie toe te voegen alleszins... dus een eventuele verdere post van mijnentwege komt alleen nog als repliek op.

Of het leven plezant is?
Tja. Soms wel en soms niet zeker ?
Duur alleszins, en goedkoper zal het niet worden, de Gouden Carolus trouwens ook niet... ;-)
Lieve Markec, (zo goed Katrientje ?)

Akkoord, meer aandacht voor kleine gezinnen/alleenstaanden, dit is een groeiende groep.
MAAR:
- Wonen is duur, alleen wonen is quasi onbetaalbaar.
- Je wil geen subsidie, maar wel betaalbare woningen.
- Dus simpele vraag: wie betaalt de betaalbaarheid van deze woningen ?
@Jans: Ik denk niet dat Markec en ik het eens zijn, maar eigenlijk hoeft dat niet. We zijn het denk ik wel eens over het feit dat er een probleem is. Over de mogelijke en wenselijke oplossingen zijn we het minder eens.

@Markec: Ik ben blij dat je geen vlieg kwaad doet. :-) maar dat wist ik al he .. :-) Enfin, we moeten er eens verder over doorbomen bij gelegenheid. Zoals Jan het zegt, dan kunnen we misschien meer nuanceren.
Kunnen we het nu over stadsvernieuwing hebben ? Want daar wou ik met deze post naartoe. Grote leegstaande gebouwen krijgen nieuwe invullingen ...
Er zal in ieder geval vraag zijn naar dergelijke appartementen/woningen anders blijven ze er geen bouwen. Er worden voldoende studies uitgevoerd om te peilen wat de vraag is op welke plaats ...

En dat het duur is ... dat is in elke centrumstad vandaag de dag en is geen puur Mechels probleem. Ik heb zelf oa in Leuven en regio Antwerpen gezocht, dan valt Mechelen heel goed mee. In Vilvoorde vind je goedkoper maar de kwaliteit is er ook naar. Als je daar een recent appartement zoekt in een rustige buurt zit je ook meteen boven de prijzen in Mechelen. En ik woon veel liever in Mechelen als in Vilvoorde !!

Het is onmogelijk daar aan te ontsnappen, dat is de wet van vraag en aanbod. Vandaag is Mechelen nog steeds enorm in trek.
@peter: Mijn verwijt zoals jij het noemt naar de stad/bouwpromotor, wil ik toch even verduidelijken. Je kan het misschien beschouwen als een verwijt, maar ik bezie het eerder als een kritische opmerking. Zoals al eerder gezegd, kan de stad aan de bouwpromotoren vragen om een deel van hun project kleinschaliger te maken, gericht op alleenverdieners/eenoudergezinnen/minder goed verdienende tweeverdieners, kwestie van dus die sociale mix te bekomen.
En dan bv een aantal woningen zoals in de Schaalstraat maar zeker niet zoals ze daar in de Varkensstraat dat gedrocht neergepoot hebben.
Kwestie van eventueel een aantal dingen die misschien niet duidelijk genoeg overgekomen waren, te verduidelijken.
En anders zullen we is samen met markec afspreken om die discussie in levende lijve te voeren in het gezelschap van een natje en een droogje. ;-)
Wat de stadsvernieuwing betreft: Hoera!! Want de boel maar laten verkrotten is niet direkt aantrekkelijk, het is me van 't weekend nog maar eens opgevallen hoe een straat visueel zoveel mooier kan worden met huizen/gebouwen die grondig aangepakt worden en weer bewoond worden. Van "vieze donkere straatjes" naar gezellige straten ... een plezier om zo door de stad te wandelen!
(hoe zit het eigenlijk met dat stukje tussen Vismarkt en Tichelrij? Wanneer beginnen ze daar? Zou ook véél schelen qua aanblik!)
Ik wil toch ook graag meegeven dat de stadsvernieuwing van de laatste jaren ook positieve effecten heeft. Er zijn een aantal grote 'gure' plekken opgekuist zoals de Lamotsite en enkele verkrotte kleinere hoeken zoals aan de Ganzendries en De Langestraat. Ook in de Sint-Janstraat zal het goed zijn als de oude schoolgebouwen een andere bestemming krijgen, liefst een woonbestemming wat mij betreft. De straat is op dit moment 's avonds volledig uitgestorven vermits er voor het grootste gedeelte gebouwen staan die alleen overdag bevolkt worden.

Verder heb ik het gebouw tot de laatste splinter mee leeg gemaakt, en ik betwijfel het ten zeerste of renovatie nog wel een optie is. Ik denk dat in dit geval renovatie gelijk staat met alles afbreken en alleen enkele buitenmuren overeind houden, en dan nog.
Wat niet wil zeggen dat het persé appartementen moesten zijn, want ik denk dat een aantal rijhuizen met tuintje in de Sint-Janstraat ook perfect haalbaar zou zijn.