Veel voorkomende familienamen in 2006

met categorie:  
Top 50 voor de gemeente Mechelen

1 Peeters 607
2 Jacobs 417
3 Janssens 393
4 Verbruggen 243
5 Verlinden 242
6 Lauwers 240
7 Maes 237
8 Verschueren 236
9 Hendrickx 234
10 Buelens 233
11 Van der Auwera 229
12 Goossens 228
13 Van den Broeck 227
14 Claes 219
15 Goovaerts 217
16 Mertens 214
17 Aerts 201
18 De Wit 198
19 Andries 186
20 Willems 184

en ... Smets op nummer 24, Leemans op nummer 42, Torfs op 43, Somers op 44 en Stevens op 46 ....

Leuk, mijn naam staat ertussen...

En voor diegene die van nog meer cijfertjes houden :

10-daagse Weervoorspelling voor Mechelen

http://www.hln.be/hln/alg/p...

LOL
Joepie, de tweede plaats! Wat heb ik nu gewonnen?
Gimycko staat pas op nummer drie, ge zijt dus voor hem, tenzij den Toon van de Gouden Vis nog opduikt !
Mijn naam staat er ook tussen, maar ik pleit onschuldig.
Ikvermoed trouwens dat de naam nog sterker vertegenwoordigd is in Hombeek en Zemst, waar de roots liggen van stamvader Goovaerts.
Ik kan al raden wiens naam er weeral in de categorie "slechts 1 exemplaar" zit (lacht)
Volgens http://www.familienaam.be/ hebben we 43 netelsen in Belgie, en 1 (jaja) in Mechelen.
Je bent dan ook een uniek geval Sint! ;-)
Stel dat er zo meerdere exemplaren zouden rondlopen in onze stad...

Smets pas op 24?
Ik zou gedacht hebben dat 'we' hoger zouden staan in het klassement...
In héél Vlaanderen zijn we meer 'aanwezig' denk ik...
Waar staat Meuris ?
Peter, heb jij zo nog een lijstje ?
Maar dan misschien van... voornamen.
Want dat is in de loop der tijden ook veranderd.
Zijn er nog vele Maria's en Jozefs of Gusta's en Jules' ?
En wat is het tegenwoordig ?
Bjorn, Jente of Mohammed ?
Ik ben dan toch echt helemaal uniek in Belgie, er is er maar ene met mijn achternaam :-))
Ik sta op 23 (De Vos). Nochtans zijn wij - onze familietak - niet afkomstig van Mechelen, maar van het Payottenland. Maar blijkbaar was onze naam ook hier al ingeburgerd vooraleer mijn ouders in de vroege jaren '60 naar de Dijlestad migreerden.
Maes op n°7,maar in gans Belgie op 3. Nà Peeters en Janssens.
Ik kan echt niet geloven dat er binnen de top 50 geen allochtoon klinkende naam voorkomt. Nr. 50, gedeeld door DOMS / VANAKEN met 113 vermeldingen, en alles ervoor alleen autochtone namen? Vreemd...!
Marc, het is een Mechelse top 50 he. Als je het aantal autochtonen procentueel vergelijkt met allochtonen is dat niet verwonderlijk hoor. Tenslotte hebben zij ook niet allemaal dezelfde achternaam ;-)
Volgens familienaam.be Wij zijn met 44 in België waarvan 1 in Mechelen :-)
Dit zijn wel cijfers van 1998, want inmiddels heb ik twee dochters en me dunkt hebben we dezelfde achternaam en wonen we op hetzelfde adres.
Overigens is mijn moeder blijkbaar wel uniek in België.
Slecht nieuws,de echtgenote van Jos v/d Hoek,is vannacht overleden.Jos onze oprechte en innige deelneming in deze moeilijke tijd,wij wensen u veel sterkte.Jos Maes Wilgenstraat 36.
Sterkte, Jos, ook van mijnentwege.
Jos, mijn oprechte deelneming
Jos, we steunen u.

Wie kent er in Mechelen namen die gerelateerd zijn aan het begrip 'Tijd'? bvb Tijtgat, Secondo, Primus, Snel  enz. Hartelijk dank.

Kortleven. Zonder dank.

Langenasem. Zonder klank.

@G.L.: Is dat een familienaam? Er zijn Kortlevens in Mechelen en tamelijk dicht bij de kapel op het Oud Kerkhof lag al decennia geleden een Kortleven die ondanks zijn naam ne langen asem genoten had. Behalve die naam en het flink verschil tussen de jaartallen was me niets bijzonder aan de zerk opgevallen en nu staat bij vele in die omgeving een bordje dat er ontgraving gaat plaatsvinden; geen idee of hij er ook bij is.

@ Some. Die Langenasem is hier zelfs ooit eens opgedoken in de teksten maar ik weet niet meer waar en wanneer. Over Kortleven gesproken, ne Corthout heb ik heel lang geleden wel gekend. Het was mijn leraar vakkennis in den TSM ten tijde van Vermandere. En n'en bekwame.

Vandenavont . (Battel)

@G.L. Een 'langenasem' van in de dertig is hier 2 jaar en 38 weken geleden opgedoken en droeg zo nu en dan iets bij en benutte wel eens bewust een Mechels woord. Een andere blogger verwees met 'zij' naar euh, in dat geval 'haar' maar zelf noemde hij zich geboren en getogen "Mechelaar", niet "Mecheles". Het zal evenwel slechts een pseudoniem zijn, gekozen wegens die naar 't schijnt typisch Mechelse term van mannelijk genus. Op het eerste zicht komt een dusdanige echte naam niet voor op het Internet en een zulke familie bleef hier blijkbaar niet plakken.

Corthout wijst op een lengte doch geen tijd. Vandenavont (ook van mekaar geschreven) is een goeie en Pieter Van Avont werd hier in 1600 gedoopt. Nachtegaele is al een trapje verder want allicht eerder omwille van zangtalent dan tijdsvoorkeur overgenomen. De Laet komt van de feodale rechtstoestand.

In een ver verleden woonde er recht over ons een dokter Van den Avond (Astridlaan nr 193). 

De Jong, De Jongh, De Jonghe impliceren een tijd.

Some,

oep zeun blokken als nickname impliceert toch ook tijd, want Blok is toch (bijna voltooid) verleden tijd!

:-)

@Jokke, uw wensen niet voor werkelijkheid nemen hé. Een score van 10% is dus nog steeds niet voltooide tijd:-) En zoals een vlaams spreekwoord nog steeds zegt: nooit het vel van de beer verkopen vooraleer hij geschoten is. Ne mens op jaren zoals gij zou dat toch nog moeten weten:-)

Daarbij, we wisten niet dat "Jokke oep zeun..." kon raomen en dichte zonder zeu gat oep te lichte... Andere attributen impliceren pas echt een tijdloos tijdsbesef: Ik ken ene oep zeun sloeffe als ongevraagde toenaam voor een automobiele figuur iets ten noorden van Mechelen maar slechts wie Jos heet en zich ondanks amper loof op de kruin bladerrijk weet, mag hier eens gokke.

Misschien komen deze namen in aanmerking !

De Laet

Present

Van den Eynde

Somers

Verbinnen

Verdoodt

Verstreken

@Nys Jos:

De Laet had ik hoger reeds gediskwalificeerd: Een laat was een vrij persoon die wel diensten en pacht aan de heer moest, een lijfeigene was een bezit van de heer. De naam komt van een homoniem van het tegengestelde van vroeg en heeft dus niets met tijd te maken. Slechts zoals zeer vele familienamen vond de naam een oorsprong in een inmiddels verouderd begrip. Bijvoorbeeld Van Genechten voor iemand die bij de locatie voor de rechtszittingen woonde of die bij het gerecht werkte (Middelnederlands 'genachte', 'genechte' betekende rechtsdag, rechtszitting), Van de Perre (perre, parre was een ingesloten terrein).

Verbinnen bevat zoals veel andere namen 'ver-', een samengetrokken 'van der' en dat betekent meestal eigenlijk 'van van de': "de zoon van de zoon van" (vermits onze familienamen via de vaderlijke lijn doorgegeven werden). Soms, zoals in Verbinnen, is de diepere 'van' een herkomst uit een plaats: eventueel was de eerste Verbinnen (een zoon) 'van de Van Binnen' en dus "de zoon van die van binnen", ofwel was de eerste Verbinnen zelf "van der binnen" waarin 'der' een verdoffing is van 'daar'. Het stamwoord 'binnen' lijkt me niet aan tijd verwant. OK, men zegt wel dat iemand binnen is, als hij reeds (een tijd lang) goed geld verdiende, maar dat lijkt me vergezocht en die betekenis voor 'binnen' ligt allicht niet aan de oorsprong van de naam (zie verder).

Verdoodt is net zo gevormd en ook 'dood' is een toestand die op zich geen tijd uitdrukt. 'Haemers' heeft toch ook niets met tijd te maken alhoewel een hamer nog niet bij de Big Bang gemaakt werd.

Het Algemeen Nederlandse woord 'verstreken' betekent weliswaar 'voorbij', 'verlopen' en is dus aan tijd gerelateerd, maar de familienaam Verstreken is slechts een homoniem dat daar niets mee te maken heeft. Het stamwoord is hier 'streek' ('streken'), zoals 'streep' ('strepen') bij Verstrepen - daar zie ik geen tijd in.

Van den Eynde, met stamwoord 'eind[e]', zou in principe op het einde van een periode (dus tijd) kunnen wijzen maar ieders vader komt wel eens aan zijn einde en ik denk niet dat men daar iemand naar zou kunnen genoemd hebben. De oorsprong van de naam wijst op het einde van een plaats: Zeer vele familenamen zijn toponiemen, en behalve die welke op een verhuis wijzen (Van Mechelen, Debrabandere, Vleminckx, enz.) hadden die dikwijls betrekking op iets in de relatieve nabijheid van de dichterbevolkte locatie alwaar men de allereerste naamdrager die naam heeft toegedacht. (Van den Berg [een nabije verhoging], Van den Bossche [een nabij bos], Uitterbroeck, [een nabij broek], Verbruggen [aan de nabije brug], Verdonck, Van de Velde/Voorde/Put[te]/Poel[e], Van Hoek, enz.). Dus de eerste Van den Eynde woonde aan het einde van het dorp, of van een weg, een reeks velden of in een of andere uithoek, steeds gezien vanuit de dichterbevolkte locatie. Zulke namen kunnen al gegeven zijn toen de persoon een geregeld bezoek aan het dorp bracht, of eventueel (en allicht zeldzamer) pas wanneer die in het dorp kwam wonen.
Wie weet, misschien kon ook het omgekeerde en was de allereerste Verbinnen een zoon van iemand die uit een dorp naar een klein gehucht was gaan wonen en daar zijn naam kreeg, maar die pa kan ook binnen een ommuurde hoeve gewoond hebben.

Somers en trouwens ook Desomer, Opsomer, Winters, Dewinter, De Winter verwijzen naar jaargetijden, dus duidelijk een tijd. Voor een De Somer moeten we al naar Zemst  en voor Opsomers nog iets verder (zie link in bijdrage hieronder).

Minder eenduidig lijkt Present. Hedendaags? Of niet tijdsgebonden: Aanwezig? Geschenk? Het blijkt dit laatste (zie hieronder).

Plaats suggesties voor Mille (zie 21/04/2014 - 09:06) misschien best pas na eventjes de waarschijnlijke oorspronkelijke betekenis van een naam te checken, bijvoorbeeld op deze familienamenlijst.

Of de naam ook in de gemeente Mechelen voorkomt, zoek je onderaan dit kaartje. Je moet dan wel Mechelen weten liggen.  ;-)

Van bijna alle hier meest voorkomende namen, zijn er steeds nog grotere aantallen in volkrijker Antwerpen; dat is logisch. Vele zijn buiten het oude hertogdom Brabant duidelijk zeldzamer. Maar onze 10e rang, Buelens, komt nergens zo dikwijls voor als hier in Mechelen, tik die naam maar eens in bij dat kaartje. Net zo typisch is Goovaerts (onze 15e - tja, Hombeek is ook Mechelen) en ook De Wit (onze 18e). Deze laatste is zelfs ongeloofijk zeldzaam in Antwerpen en dat geldt ook voor Van den Broeck (onze 13e) maar die is toch niet hoofdzakelijk Mechels en varianten op Van[ ]de[n][ ]broe[c]k maken geen groot verschil. Eerlijkheid gebiedt te vermelden dat de Sinjoren hun schade wel ruim inhalen met Govaerts en bijna dankzij Bulens (met nogal verwaarloosbaar Beul[l]ens en Bullens) en varianten op De[ ]wit[te].

Het valt op dat de drie bij uitstek meest voorkomende namen zuivere patroniemen zijn, wijzend op de voornaam van de vader. Verklaring van anders gevormde namen vergt al eens wat opzoekingen.

Toch opletten: 'biest' staat in diverse etymologische woordenboeken slechts als 'eerste melk van een koe na het kalven' en zou gerelateerd zijn aan 'zwelling'. Maar ik leerde van wijlen Aloïs Jans dat bijvoorbeeld de Biest bij de Veemarkt te Mechelen, een gewoon toponiem is voor een driehoekig plein uit de Frankische tijd. Veelal op zulk plein [wellicht pas nadat het een naam kreeg maar nog in dat tijdperk] kwam(en) de rechter(s) zetelen, meestal letterlijk op een bank onder een boom. Koddig: Verbi[e]st blijkt verwant aan Van Genechten.