MGW

met categorie:  
Wat is er aan de hand met de Mechelse Goedkope Woningen ?

Van mijn 9 tot mijn 26 heb ik altijd met plezier in een mooie
woning gewoond van de MGW, vlak over frituur Paula.
Dat is nu 16 jaar geleden...

Kristl Strubbe haalt nu (in 2007) een beerput open !

"Waarom moet het feest voor het pensioen van een directeur 20.000 euro kosten?"

GVA-artikel


k vind het een beetje vertekend dat er over die bewuste 20 000 € gesproken is, met dat bedrag ga je bij wijze van spreken geen enkele sociale woning structureel opknappen. Een begroting beoordelen doe je ook best door het totale pakketje te bekijken, en niet door er één of twee bedenkelijke kosten uit te filteren. Ietwat populistisch vind ik.
Maar 't is
Sukkelaar, dat is nog maar het topje van de ijsberg. De rest gelezen en niet bezeft wat er daar allemaal gaande was en is?
Kristl Strubbe haalt nu (in 2007) een beerput open !
Mode LOL ON
Zijn die MGMW-huizen dan niet aangesloten op de riolering?
Mode LOL OFF

Bij elke coalitiewissel is er al str... aan de knikker geweest bij de MGW
@een huurder
sorry dat ik kritisch ben en dan maar een sukkelaar ben.
Is dat dezelfde Marc Hendrickx die op deze blog af en toe een reactie achterlaat?
Ik denk het wel Sint, maar zolang mensen zich niet registreren, ben je nooit zeker.
heb je het nu over mij of over een huurder?
soit, als het over mij gaat, ik ben niet Mark Hendrickx. K wou gewoon reageren op het feit dat ik sukkelaar genoemd wordt omdat ik een persbericht in vraag stel. Ik ben er evengoed van overtuigd dat er bij MGW veel fout loopt, maar ik heb het nogal moeilijk met ongenuanceerde aanvallen van politici die uitvergroot worden. Meer niet. Als iedereen die op deze blog kritisch is, een sukkelaar genoemd wordt, zou het hier overlopen van de sukkelaars.
Mag ik er trouwens effe op wijzen dat VLD ook in de vorige coalitie zetelde...
en dus wat boterke op zijn eigen hoofdje
heeft; althans als de gazetten juist zijn!
@Eddy Luyten : Inderdaad als de gazetten juist zijn. Het is uiteraard zo dat er altijd wat geweest is omtrent de MGW, maar hou rekening met een politieke wissel aan de top en dan wordt er wel eens afgerekend. Maar waar rook is, is vuur en ik hou me wel even op de vlakte...
En voor zover ik weet is de Mark Hendrikx van de blog wel degelijk de vorige voorzitter. Maar niks bewijst dat hij boter op zijn hoofd heeft. Ik oordeel liever niet op basis van de roddel van de straat maar met feiten...
@ Rudi, goed gezien van den arbiter!
Wat de directie betreft, die staat in voor de uitvoering ... maar altijd ondergeschikt aan de zaakvoerders welke door de coalitie aangeduid worden!
Dus wat eventuele verantwoordelijkheid betreft...
dat is nog is een vrouw dat van grote kuis houd se!!
bedankt kristl bedankt dat werd tijd ,maar nu wel netjes houden he!
een goude raad van tante kaat!!!!!!
Vandaag staat er een artikel in de krant van een fout gelopen toewijzing van een woning, nu 2 maanden geleden. Is ook mijn fout zeker (want ja, die "Marc HENDRICKX" ben ik, de vorige voorzitter), ofschoon ik al van tevoren weg was?
Ik heb nooit beweerd dat ik een modelmaatschappij achterliet, nooit -dat kan ook niet: heel veel verouderde woningen door het feit dat er onvoldoende middelen zijn om alles ineens te renoveren, veel samenlevingsproblematiek o.a. door het feit dat er meer dan 50 nationaliteiten in de sociale woonwijken wonen, een wachtlijst van meer dan 1500 kandidaten (zoals ook elders in Vlaanderen), een publiek dat steeds minder inkomsten heeft (steuntrekkers, asielzoekers, ...)enz.-, maar de vorige Raad van Bestuur (met én afgevaardigden van VLD, én afgevaardigden van SP-a (jawel, ofschoon toen in de oppositie) en Spirit (12 jaar lang was huidig schepen SALMI lid) én N-VA én CD&V én GROEN)heeft bergen werk verzet.
Thans het rapport van de ombudsman aangrijpen (waar sprake is van 52 klachten, waarvan 22 weerhouden als terecht) om puur op de man te spelen en af te rekenen met het vorige beleid (waarvan sommige mensen opnieuw in de huidige raad van bestuur zitten), vind ik dan ook van een bedenkelijk niveau. En daarbovenop komt dat dit de sociale huisvestingsmaatschappij honderdduizenden EUR zal kosten: schade-claims opzij geschoven personeelsleden, doortocht van een crisismanager, enz. !
Wie zat er dan voor Groen! in de raad van bestuur??
Voor 2000 was dat zeker al SALMI, vanaf 2001 was dat SALMI en CUYT (deze laatste als ondervoorzitter). SALMI en CUYT stapten echter in 2003 over naar SPIRIT en lieten zich niet opvolgen door iemand van (toen nog) AGALEV en bleven dus in functie. Voor deze nieuwe Raad van Bestuur vond GROEN! het aanvankelijk blijkbaar niet nodig iemand af te vaardigen, het is pas in extremis dat er toch iemand werd aangeduid (maar diens naam ontsnapt mij nu even).
een huisarts op oud-oefenplein???
mag dat nu? wat morgen? een winkeltje,een beenhouder? een tuinhuis mocht ook niet ,iets aan de gevel boren (zoals een zonnetent) MOCHT ook niet,maak is een nieuw huisreglement op en hou jullie daar aan VOOR IEDEREEN dat zou pas eerlijk zijn,ik woon 50 jaar op het oud-oefenplein er was meer dan 1 bestuur maar meer dan 1 reglement
@Marc: Wat de nieuwe raad van bestuur betreft, zit je met de stadslijst en zoals je wel weet zijn sommige postjes al meer gegeerd dan andere door de grotere partijen. Het was dus niet dat Groen! het niet nodig vond, eerder dat de kartelpartner liever die functie(s) wou.
@Filip: dit klopt niet volledig hoor. Daarenboven zou een partij als GROEN! toch op haar strepen mogen staan hebben wat dit betreft. Nu is ze dus niet betrokken bij de sociale huisvestingssector in Mechelen, watik eigenlijk zeer bedroevend vind (wat ik ook in de gemeenteraad heb gezegd).

De Mechelse Goedkope Woning (MGW) lanceert mooie, informatieve website: http://www.mgw.be.