in de herentoiletten van de Academie...

met categorie:  

(foto: Jan Smets)

Bij m'n laatste bezoek aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, aan de Minderbroedersgang - in Mechelen steevast 'de tekenschool' genoemd - ontdekte ik deze sculptuur in de herentoiletten...
'de Academie' of 'de tekenschool'...
Iets minder dan 40 jaar geleden ben ik er de eerste keer binnengelopen.
In het klasje van een zekere Juffrouw Servaes, kon ik me creatief uitleven...

Nadien kreeg ik les van Ewin Goyvaerts - een nog erg jonge leraar toen - Nu prachtig werk leverend als Mechels picturalist...
Ook van Frans Van den Brande (die de bronzen sculptuur van Opsinjoorke op de Grote Markt vervaardige) kreeg ik tekenles.
Veel later hebben ook m'n kinderen hun 'kunstzinnigheid' er proberen gestalte te geven...

Toen ik er onlangs terug binnenliep, kwam de sfeer van toen me terug voor de geest...
de geur van verf...
de klassieke en minder klassieke beeldhouwwerken die de gangen vulden...
de creativiteit...
de beiaardmuziek die door de ramen dwarrelde...

mooie tijd...


(foto: Jan Smets)

Eindejaarstentoonstelling academie: 23, 24 en 25 juni!
http://www.academiemechelen...

Ik kijk alvast effe rond...
Aan de houding van die "toiletdame" te zien, was ze wel een en ander gewoon...