Gaan privatiseringen te ver bij de stad?

met categorie:  
Locomotiefstraat


Op 27 april 2007 maakte Radio Reflex reeds gewag van het volgende op zijn nieuwspagina.


 • Sinds enkele maanden heeft de firma Janssens de concessie voor de verkeerssignalisatie in onze stad in handen.

 • Prijzen voor plaatsing van tijdelijke verkeersborden (o.a. parkeerverbod) is hierdoor duurder geworden voor de inwoners (van 12,5 € naar 35 €).

 • De firma Janssens springt nogal kwistig om met het plaatsen van borden wanneer het een opdracht van de stad betreft (aangetoond met een aantal concrete voorbeelden).

 • De firma plaatst de borden vrij laat, wat meteen betekent dat een aantal voertuigen reeds geparkeerd staan wanneer de borden worden uitgezet. Hierdoor dient de stad op te draaien voor de takelkosten, want de automobilist treft in dat geval geen schuld.

 • Ook de stad moet aan de firma betalen per geplaatst bord.

Gisteren op het journaal van VTM kon je het volgende zien en horen

Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen de firma Janssens uit Lokeren, dat gespecialiseerd is in verkeerssignalisatie. Het gerecht verdenkt het bedrijf ervan ambtenaren te hebben omgekocht om contracten van de overheid te krijgen, onder meer bij Belgacom. De zaakvoerder en de commercieel directeur van Janssens zijn ondervraagd. Vorige maand zijn er ook huiszoekingen geweest bij hen en een paar bedienden.

Ik rij zelf niet met de wagen dus dit was mij allemaal niet opgevallen, was het niet dat het volgende zich afspeelde in de wijk Arsenaal sinds vorige week woensdag.

Op woensdag 30 mei werd een parkeerverbod afgekondigd voor donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni (tussen 7u en 17u) voor het uitvoeren van schilderwerken in de volgende straten.

 • Locomotiefstraat - minder dan 400m - 20 borden (10 aan elke zijde)

 • Draaibankstraat - minder dan 400m - 20 borden (10 aan elke zijde)

 • Aambeeldstraat -(enkel stuk tussen Locomotiefstraat en Draaibankstraat) 50m - 4 borden (2 aan elke zijde)

 • Hamerstraat - 200 m - 8 borden (4 aan elke zijde)


In totaal dus 52 borden geplaatst op een afstand van 1000 m (de stad betaalt per bord aan de firma Janssens). Zie ook eens naar de 2 foto's. Als je zou inzoomen dan zou je ook nog de borden achter de borden zien staan. Het is eens iets anders natuurlijk om het bord niet meer door het bos te zien. Deze borden werden wel degelijk door de firma Janssens geleverd aangezien hun logo op de achterzijde te vinden was. Een mogelijke verklaring voor het grote aantal borden is het wisselend parkeren. Er stond een bord aan elk begin en einde van een parkeerstrook. Wettelijk is dit volgens het nieuwsbericht op de website van Radio Reflex op 27 april echter niet verplicht.

Een parkeerverbod voor zowat 60% van de beschikbare parkeerplaatsen in een buurt lijkt mij sterk overdreven. Zeker wanner dit ingaat om 7u ’s morgens. Volgens mij moet je op zijn minst de mensen die moeten gaan werken de kans laten om met hun wagen weg te rijden, zodat er parkeerplaatsen vrijkomen waar de rest van de auto’s samen geparkeerd kunnen worden (er is al jaren een nijpend tekort aan parkeerplaatsen in de wijk Arsenaal).

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni gebeurden er echter geen werken. Blijkbaar is de politie wel voorbij gereden want er werden boetes uitgeschreven aan foutparkeerders. Op vrijdag werden de borden dan overplakt met een parkeerverbod van 04/06 tot 06/06. Op maandag 04/06 was nog steeds niets gebeurd. Gisterenmorgen (05/06), toen ik rond 8u20 het huis verliet, was een firma de witte lijnen die de parkeerplaatsen afbakenen aan het trekken in de Locomotiefstraat.

Al deze feiten op een rijtje zettend, stel ik mij toch enkele vragen...

 • Uitbesteding van zowel schilderwerken als het uitzetten van borden met een parkeerverbod zorgen blijkbaar voor communicatiestoornissen. Loopt/liep deze communicatie niet beter wanneer dit in eigen beheer van de stad/politie wordt/werd gedaan? Gaat deze privatisering dan niet gepaard met een verminderde dienstverlening? Zeker wanneer de inwoners van onze stad ook zelf meer moet betalen voor het plaatsen van een bord (35 € ipv 12,5 € per bord)?


 • Gaat diegene die bepaalt welke straten een parkeerverbod krijgen (stad, politie of privé-firma?), niet in de fout wanneer hij/zij een parkeerverbod uitvaardigt dat 60% van de beschikbare parkeerplaatsen betreft in een afgesloten wijk vanaf 7u ’s morgens? Kunnen eigen stadsdiensten niet op kleinere schaal te werk gaan en zo beter op de noden van de inwoners inspelen? Kunnen we hier opnieuw spreken van een verminderde dienstverlening?


 • Zou de stad ook 35 € per bord betalen? Is dit dan wel goedkoper dan in eigen beheer?


 • Onder punt 335 van de beleidsverklaring van het Mechelse college lees ik: "Taken van publieke dienstverlening worden in principe uitgevoerd door eigen stadsdiensten. Enkel bij belangrijke prijs- en kwaliteitsverschillen, kan het afstoten van bepaalde diensten in overweging genomen worden." Indien blijkt dat deze diensten goedkoper en van betere kwaliteit zijn in eigen beheer, zal de huidige coalitie dan ook de moed hebben om de klok terug te draaien wanneer het contract met de privé-firma afloopt?


Locomotiefstraat
Welk zinnig stadsbestuur gaat iets tegen een hoge kostprijs in privé handen geven wanneer het dat zelf veel voordeliger kan doen?? Dit zaakje ruikt verdacht veel naar belangenvermenging en doet aan Waalse toestanden denken.
Interessant artikel in De Standaard van vandaag over onder onderzoek naar fraude vandaag:

Het gerecht is een onderzoek gestart naar miljoenenfraude door bij het signalisatiebedrijf nvJanssens.
Het Dendermondse gerecht startte het onderzoek naar Glenn Janssens en zijn levenspartner VT4-omroepster Ilse De Meulemeester naar aanleiding van de verdachte flamboyante levensloop van het paar. Ze rijden rond in peperdure auto's, vliegen met helikopters en maken zelfs uitstapjes en reizen met privéjets.

Het Dendermondse gerecht onderzoekt of Ilse De Meulemeester het eventuele fraudegeld van de nvJanssens in haar interieurwinkels in Antwerpen en Brugge heeft gestopt. Het gerecht onderzoekt ook of die interieurwinkels niet als dekmantel zouden zijn gebruikt om een deel van het mogelijke fraudegeld wit te wassen.

Het luik Ilse De Meulemeester is een uitloper van een veel groter gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke fiscale miljoenenfraude door het signalisatiebedrijf nv Janssens en zaakvoerder Glenn Janssens, de levenspartner van Ilse De Meulemeester en bijgenaamd 'de keizer van de wegwijzer'. De nv Janssens stelt 200 mensen tewerk en is de marktleider in de sector.

Vorige maand al vielen speurders van de financiële sectie van het Dendermondse gerecht binnen in het bedrijf van Glenn Janssens in Lokeren. Bedienden en de commerciële directeur van het signalisatiebedrijf werden langdurig verhoord. Ook de villa van Janssens en De Meulemeester werd doorzocht.

.Glenn Janssens werd een tijdlang van zijn vrijheid beroofd, maar uiteindelijk terug vrijgelaten.

In gerechtelijke kringen konden we intussen vernemen dat in dit onderzoek ook een corruptieluik wordt onderzocht waar politici bij betrokken zouden zijn. Ze zouden smeergeld hebben ontvangen voor contracten voor signalisatie langs de wegen door de nv Janssens.

In het dossier duiken ook de namen op van invloedrijke politiemensen die voor signalisatie op politieauto's ook al geld zouden hebben ontvangen van Glenn Janssens en zijn bedrijf. (dbs,tv)
Wanneer de Politie destijds parkeerborden plaatste dan werd een lijst opgemaakt van al de wagens die reeds geparkeerd stonden op het moment dat de borden geplaatst werden;

Wanneer achteraf een PV werd opgemaakt of je wagen werd weggesleept dan kon je aantonen dat je wagen er reeds stond voor de borden geplaatst werden en je bijgevolg niet op de hoogte was van het parkeerverbod. Hoe zit dat nu?

Tweede probleem je plaatst je wagen juist buiten de verboden parkeerzone doch een of andere leukerd verplaatst het bord zodat je toch in overtreding komt te staan. Quid?
Hetzelfde is ook gebeurd aan de parklaan met het schilderen van de fietspaden. Na drie dagen geen beweging hebben we maar eens gebeld om te horen wat de bedoeling was van die verbodsborden zonder dat er maar íets werd uitgevoerd .. het duurde nog es een paar dagen voor men in gang schoot ...
...als dit allemaal waar is (en ik twijfel er niet aan), zal dat contract toch eens hoognodig moeten herbekeken worden, want zo wordt écht wel onnodig geld van de Mechelaar weggegooid...
Ook in onze straat is er een dag parkeerverbod geweest zonder dat er werken werden uitgevoerd. Ik vind het toch wel bedenkelijk dat dit blijkbaar op heel wat plaatsen voorkomt.
Het schepencollege is reeds een kleine
maand met deze problematiek bezig! Men onderzoekt nu of de eigen diensten dat zaakje niet goekoper kunnen klaren...
Dat onderzoekje had men beter vooraf gedaan, zou ik zo denken, kwestie van dat fameuze "goed bestuur".
Het stadsbestuur zou beter als ze die facturen binnenkregen, direct moeten gezegd hebben dat ze niet betalen voor alle borden. In de wet zal toch wel ergens vermeld staan hoeveel borden er moeten staan om een bepaalde afstand parkeervrij te maken? Dat ze zich daar dan op beroepen en dan is het maar aan de firma om te reageren.
Ik ben ge-dé-gou-teerd!
Als dat een voorbeeld is van goed bestuur, amai mijn botten. Dit zaakje stinkt...
...als dit allemaal waar is zal dat contract hoognodig moeten worden herbekeken ...
Wat dus de bedoeling zal zijn, alhoewel
het logischer is om de paarden voor de wagen te spannen!!!!
Wat de afstanden betreft, dat is bepaald in de ... wegcode welke geacht
wordt als door iedereen gekend...
Vandaag in GVA gelezen: de stad stelt zich zelf blijkbaar ook vragen bij het contract. In maart heeft het college beslist om de samenwerking met Janssens te evalueren...
@Eddy Luyten
Men had dit onderzoek inderdaad beter vooraf gedaan. Privatisering gebeurde door vorig bestuur met die partij van het zogenaamde goed bestuur in de meerderheid.
De nieuwe coalitie, zonder die partij, beslist al na 3 maand om de privatisering te evalueren en overweegt om terug de eigen diensten in te schakelen.
allez toch goed nieuws, want als een firma zomaar om 't even welk bordje plaast dan is't wel echt in-triest.
een gevaarsbord (driehoek) met een zwarte pijl naar links in plaats van een bord verboden te parkeren met pijl naar beneden (tot hier geldig). Zie Kannunnik De Deckerstraat
Net op het nieuws: zaakvoerder firma Janssens legt bekentenissen af van fiscale fraude en poging tot omkoping van ambtenaren...
Is België dan echt om zeep ?
Als je al niet meer mag sjoemelen met je belastingbrief en als je al niet meer mag proberen om een ambtenaar om te kopen, is het erg gesteld.
Waar zijn de zekerheden van vroeger naartoe ?
De mensen kunnen tegenwoordig niks meer uitstaan. :-)
Vroeger had een mens tenminste nog zekerheden.
Jan Goovaerts: waar zijn de achterpoortjes naar toe??
De stad heeft het geld al terug verdiend, aan de parkeer boetes van jongste dagen.
Te weinig parkeerplaatsen, dus hebben veel buurtbewoners van o.a. Locomotiefstraat en Tenderstraat, de kas gespijsd. Bedankt
De achtterpoortjes zijn in een of andere aannemer zijn achtertuin beland ;-)
ach wat voor zever vertellen jullie allemaal.
Elk bedrijf in de signalisatie maakt een prijs, voor zoveel borden. Men geeft op voorhand hoeveel verkeersborden er moeten staan of hoeveel het hen zal kosten.
Nu nv Janssens hadden de beste prijs, dus de laagste en voordeligste prijs. Daarom hebben nv Janssens het werk gekregen. Nu dat bedrijf kan zijn prijs zo laag houden dat andere signalisatie bedrijven niet meer aan de bak komen. Dus gevolg faillissementen.
Glenn janssens zal wel wat gesjoemeld hebben maar dan wel niet door te hoge prijzen te geven. (wie doet dat niet, het nadeel is dat Glenn er mee uitpakt en dat was niet zo verstandig, want de mensen kunnen dit niet verdragen)
Trouwens een grotere sjoemelaar zit ergens ander en is niet Glenn Janssens.
En die aannemers, die kunnen toch lezen en communiceren.
Ik vind het raar na zoveel jaren er pas achterkomen die aannemers toch zijn jullie zo dom.
Trouwens wij de kleine man, wij laten ons elke dag in 't zak zetten, maar wij maken er niet zoveel spel over. Omdat de hogere geplaatste mannen nooit naar ons luisteren.
Vanessa de kleine man.

Ik vraag me trouwens af hoe lang die werken nog gaan duren (gepland was 28 mei). Ik heb reeds 2 maal een verhuiswagen moeten annuleren. En waarschijnlijk zal ik mijn hopen papier en karton deze maand ook niet kwijtraken (ik beschik niet over een wagen, en ben zelf met werken bezig).

Vorige week donderdag 3 juni heb ik naar wegenwerken Mechelen gebeld, en daar wisten ze me te vertellen dat vrijdag alles geasfalteerd werd. Als ik 's avonds thuiskwam kon ik met grote vreugde constateren dat er helemaal niets in de straat gebeurd was, met hopen telefoons ten gevolge om de verhuis weer uit te stellen. Tweede weekend naar de maan.

Gelukzak !

De gewone man gaat op weekend naar zee of naar de ardennen, in elk geval niet naar de maan :-)

Vermijdbare verkeersborden... Een heel sterk staaltje is te vinden op de rotonde van de Blarenberglaan, waar de weg naar Battenbroek, de brug over de E19 en de weg van het containerpark bijeenkomen. Daar staat een bos verkeersborden, met op de achterkant een sticker van... Janssens. Wat is er gebeurd?

Als je de standaardregeling, voorzien in de wetgeving, toepast, heb je weinig borden nodig. De truuk, is dus "kiezen" voor een andere regeling. Van het containerpark komt een fietspad op het rond punt. Dat fietspad is voorzien voor verkeer in beide richtingen. Op de rotonde is het fietspad eenrichtingsverkeer, pazrallel met de auto's. Interessant natuurlijk: het levert aan elke kruising al een verboden richting voor fietsers op, dus... een rood omrand fietsbordje. In de andere richting is er "verplicht fietspad", maar dat is normaal. De schandaligste truuk die men heeft uitgehaald is dat fietspad, wat voorrang betreft, los te koppelen van de rotonde. De standaard regels houden in dat het verkeer op de rotonde voorrang heeft, en dat verkeer dat van richting verandert (bijvoorbeeld de rotonde verlaat) voorrang moet verlenen aan fietsers die rechtdoor rijden, in dit geval de rotonde verder volgen. Wat heeft men nu gedaan? Men heeft, wat voorrang betreft, het fietspad en de rijbaan van de rotonde een verschillende regeling gegeven. Alle groene retoriek over voorrang aan de zachte weggebruikers ten spijt, moeten de fietsers die het ronde punt volgen, aan iedere kruising voorrang verlenen. Dat betekent: aan elke kruising nog een "omgekeerde driehoek" voor de fietsers.  Dit levert de idiote situatie op dat de auto's, die langs de rijbaan het kruispunt naderen, voorrang hebben tegenover de fietsers, maar dan twee meter verder toc h voorrang moeten verlenen aan de auto's op de rotonde. Het bet"ekent ook dat ze, als ze nie"t meteen doorkunnen, het fietsverkeer hinderen, want ze staan dan uiteraard net op de oversteekplaats voor fietsers. Door de voorrangsborden (en de markering met haaietanden) voor het verkeer op de zijstraten voor in plaats van voorbij het fietspad te zetten, zou een veel duidelijkere situatie ontstaan. stel je voor dat een auto die de rotonde verlaat een overstekende fietser aanrijdt, dan beschermt de standaardsituatie van de verkeersregels de fietsder, de hier uitgewerkte regeling haalt dat onderuit - of toch niet? Voer voor diskussie tussen advokaten.... Ik kan mij niet vdan de indruk ontdoen dat de onderliggende redenering hier geweest is een regeling uit te werken waarbij zo veel mogelijk verkeersborden moesten geleverd worden - ten koste van de overzichtelijkheid van de situatie ter plaatse, en de rechtszekerheid, vooral van de zwakke weggebruikers.