475e verjaardag van de vestiging te Mechelen van "de grote raad"

met categorie:  


Ter Herdenking van de 475e verjaardag van de vestiging te Mechelen van "de grote raad" ging op 5 juni 1949 een historische stoet uit. Deze stoet moet volgens een ooggetuige een groots evenement geweest zijn in Mechelen. Hij woonde toen aan de Lange Nieuwstraat en de toenmalige geburenkring aldaar had op zich genomen om de intrede van Alva in Mechelen uit te beelden in deze stoet.
Op Wikipedia.org vind ik over Alva en Mechelen "Op 2 oktober 1572 plunderden en moordden de Spanjaarden onder zijn leiding in de Zuidnederlandse stad Mechelen, nadat er daar in de maand september voordien even een niet-katholiek bestuur aan het bewind was geweest."

Was deze historische stoet werkelijk zo'n groot evenement in Mechelen?
Welke geburenkringen werkten er nog mee? Welke taferelen beeldden zij uit?
Is er ook nog een herdenking geweest voor de 500e verjaardag in 1974e en de 525e in 1999?
Weet er iemand iets meer over Alva in Mechelen?

Grote Markt

He Lars, welkom ! Mooie post. Ik hoop dat we hier een interessant verhaal te horen gaaan krijgen ... Misschien zijn er nog mensen die aan deze stoet herinneringen hadden ?

De 525e herdenking is volgens mij niet echt gevoerd in 1999, of vergis ik me ? Ik heb wel ergens een boek in de kast staan van 1974 ronde de 500e herdenking van de Grote Raad.
schitterend verhaal! schitterende foto's...
Maar, ik ben te jong om over deze 'herdenking' iets te weten...
Ik denk dat oudere bloggers misschien meer kunnen vertellen. Hopelijk.
Ondertussen doe ik wel wat zoekwerk.
(NB.:welkom op Mechelenblogt!)
'(...) erger nog werd het in Mechelen vanaf 2 oktober toen de Spaanse Furie losbrak en Mechelen drie dagen door de troepen van Alva werd geplunderd.
Niets werd ontzien noch gespaard. Burgerhuizen, winkels en werkhuizen werden opengebroken, kloosters en kerken leeggeroofd en ontheiligd, mannen vermoord en vrouwen en meisjes verkracht.
(...)
'Alva en zijn leger vielen de stad binnen.
Als represaille mochten de soldaten van Alva gedurende twee dagen en twee nachten hun lusten botvieren.
Deze Spaanse Furie zorgde lange tijd voor een anti-Spaanse reflex bij de Mechelaars.'
(...)
'Tijdens de opstand tegen koning Filips II werd de samenstelling van het stadsbestuur bij herhaling gewijzigd.
Om verdere beroeringen te voorkomen schafte landvoogd Alva alle stadsvrijheden en de ambachtsgilden af.'

(fragmenten uit drie verschillende delen van 'Waar is de tijd - Mechelen')
Prachtige foto's, Lars, welkom bij Mechelen Blogt.
Ik herinner die mooie stoet wel.Ik denk dat men dat een calvacade noemden,en dat die alle 25 jaren zou uitgaan,ik weet niet meer welk jaar het was.Ik weet dat het iets te doen had met de grote raad.Maar ik denk dat dit VOOR den oorlog was.Denken wij over dezelfde uitgang?
Wel Louis, de cavalcade is iets anders, en die gaat zeker om de 25 jaar uit, en dat was in de gezegende jaren: 1913 - 1938 - 1963 - 1988 - 2013

Maar deze stoet zou gerelateerd zijn met het installeren van de Grote Raad in Mechelen door Karel de Stoute (1473). Nu als ik daar 475 bij optel kom ik toch op 1948 hoor ... en dan natuurlijk

1948 - 1973 - 1998 - 2023

Redenen genoeg om de feesten !
Peter,bedankt voor die Info.Louis
Ter info...

Represaille is een wraakneming en vergeldingsactie.
Heeft dus niets te maken met de verschillende furies die de lage landen kenden.

Het plunderen en moorden en verkrachten enz...enz... is in feite een “recht” toegekend aan de overwinnende soldaten, als beloning voor hun overwinning.. Vergeet toch niet dat de meeste legers - toen - waren samengesteld door huurlingen. En de meest begeerde beloning voor een overwinning was een driedagen durende vrijheid van handelen in het overwonnen gebied.
Dààr haalden de soldaten hun beloning voor de harde strijd: Stelen, plunderen, moorden en wat ze een tijdje misten....vrouwen=verkrachtingen.

Het feit is ook toegepast door de Stalinistische troepen. Toen er protest kwam van de Westerse mogendheden over de Russische uitspattingen , antwoordde Stalin heel simpel:
“En, wat hebben wij moeten doorstaan van de Duitsers? Ik gun mijn soldaten hun pleziertje.?”

Beste Bloggers, bestudeer eens de ware geschiedenis van de periode 1930-1950 en zelfs later....En schrijf dan je gefundeerde mening neer. Lees geen oorlogshistoriek van Generaals, maar geschiedenissen van de “ gewone burger.”

Hopelijk heb ik wéér niet op lange tenen getrapt, ik zelf heb nogal lange tenen..als het geschiedenis betreft.

En in 1948 volbracht ik een deel van mijn militieplicht, weet uiteraard niet veel wat er toen in Mechelen gaande was. Moest bruggen bouwen!

Een raad: spendeer wat tijd aan het stadsarchief, aleer een mening te uiten over iets wat je niet weet.

Losjes uit het PC-klavier van Jos
Waar is den tijd: 1948 liep ik ook in de calvacade als schildknaap met men klarinet in de hand (soms ook in mijne mond)samen met de Harmonie St.Cicillia(van onder den Toren) Ergens moet ik daar nogwel een foto van hebben,of misschien bij een van men broers??
Als de Grote Raad in Mechelen geïnstalleerd werd in 1573, hoe komt het dan dat het 475 jarig bestaan gevierd werd op 5 juni 1949 (zoals we op de dankbetuiging kunnen lezen) en niet in 1948?
Hoe kan je 475 jarig bestaan vieren van iets dat in 1573 gesticht is als het volgens mijn berekening dit jaar nog maar 434 jaar bestaat??
Mijn excuses oprichting was 1473... En nu heb ik er voor de veiligheid het rekenmachientje bij gehaald :-) 1949 - 1473 = 476 en niet 475
'Een raad: spendeer wat tijd aan het stadsarchief, aleer een mening te uiten over iets dat je niet weet.'

op wat slaat dit, beste Jos v/d Hoek? Gaat dit over de citaten die ik even tevoren bracht uit 'Waar is de tijd'???
Ik denk dat ik U niet helemaal begrijp.
@jos: Ik begrijp het ook niet helemaal ... Toch een beetje:
- Jos vermoedt een verkeerd gebruik van 'Represaille'.
- Maar Jan citeert gewoon uit 'Waar is de tijd', een uitgave door gerenommeerde historici.

Ik dank dat Jos hier een beetje te voortvarend is te werk gegaan ...
Oprichting van de Grote Raad van Mechelen was in 1473.
Alva en de Spaanse Furie in Mechelen speelde zich af op2/10/1572 dus 100 jaar later !!!
Heel juist Jos.
Dit is niet persoonlijk bedoeld hoor.

Maar onze geschiedenisboeken staan vol van dergelijke "missingen".

Wat represaille betreft, sla den Dikke is open...

De drie plunderdagen waren een recht van de huurlingen.

Geschiedkundige fouten...
Las nog onlangs het volgende over de Vierendeelbrug over de Leuvense vaart:
"...werd door het verzet opgeblazen op 17 mei 1940, de vierspoorbrug..."

Weer zo een knap staaltje van geschiedschrijving
1) Er was nog geen 'verzet' op dat moment en de brug werd opgeblazen door de Belgische Genie. En in Volk en Staat schreef een VNV-er in Juni'40: Opgeblazen door de Engelsen....Zo schrijft men geschiedenis!
2) De brug draag de naam van de ontwerper van dit systeem: Ingenieur Vierendeel.

Zo zie je maar hoe aandachtig men geschiedkundige teksten moet lezen en ja ...het stadsarchief van Mechlen bevat een schat aan gegevens. Ik ben er verslaaft aan! Helaas wegens ziekte van mijn eega en nu mezelf, valt dat allemaal stil.

Heb ik iemand persoonlijk geraakt, ik denk van niet en vermits men onwetend niet kan zondigen....Oprecht sorry aan Jan en alleman als het zo overkwam. Zal voortaan zeven maal zeven keer mijn tong ronddraaien...
De Grote Raad is gesticht door Karel de Stoute in 1473 met het edict van Thionville. Deze instelling noemde men toen echter niet Grote Raad, maar "Het Parlement van Mechelen". Dit had niks te maken met het huidige parlement maar deze instelling was het hoogste rechtscollege van de Nederlanden ( waarover later). De naam:"parlement" werd ontleend aan het grote Franse voorbeeld "le parlement de Paris". Vergeet niet dat wij toen deel waren van Bourgondië en dat deze mensen, ondanks hun vete met de Franse koningen, ook Fransen waren (de familie Valois by the way). Dus waar haalde men toen de mosterd? Ja, in Frankrijk! Of het nu moutarde de Dijon was (lijkt me dus logisch) laat ik nu in het midden. Eigenlijk was dit één van de vele stappen naar een onafhankelijke staat, zijnde Bourgondië. Deze instelling werd na de dood van Karel de Stoute ontbonden en vervangen door een ambulante (reizende )Raad en later (1504) terug in het leven geroepen onder de naam "Grote Raad van Mechelen" door Filips de Schone (broer van ons Margriet!)
Tenslotte een duidelijke vergelijking: de Grote Raad was niks anders dan het huidige Hof van Cassatie en dus het allerhoogste gerechtscollege. Men oordeelt hier nl. over de jurisprudentie van een vonnis ( de procedure) en ook vandaag is dat nog het geval. Het hoogste beroepshof is het hoogte gerechtscollege in het land wat betreft het vonnis zelf, het Hof van Cassatie is dat wat betreft de procedure. Begrjpelijk dat dit het allerlaatste redmiddel is ( en was), zoals we dagelijks kunnen lezen. M.a.w. vroeger moest iedereen (tot de inval van de Fransen einde 18de E) in opperste beroep naar Mechelen komen, vandaag is dat Brussel, vandaar het belang van de Raad voor Mechelen!
En waarover ging de eerste zitting van de grote Raad in januari 1474?: De stad Mechelen daagde de Hertog (dus nota bene de stichter!!!) voor het gerecht omdat het Parlement een aantal stadsambtenaren had overgenomen, wat niet strookte met de geldende procedure!!!. Geen gewone jongens die voorouders van ons, je broodheer voorhet gerecht dagen!!!
Als de eerste zitting idd in januari 1474 plaats had, dan verklaart dit mogelijk waarom de 475e verjaardag in 1949 en niet 1948 door ging.
Bijna juist, Lars!

Het is eigenlijk zeer eenvoudig. Het komt allemaal doordat de aarde in 1474 nog een platte schijf was waar de zon jaarlijks een rondje omheen draaide.

Vandaag de dag is de aarde echter een bol geworden die per jaar een keer rond de zon draait.

Volgens mij moet het dus ook een jaar geduurd hebben vooraleer deze verandering der omwentelingen volledig klaar was en daarom ging de 475 ste verjaardag pas in 1949 door.

Beter opletten in de fysica-les, Lars!