Het Mechelse burgerschap

met categorie:  
Dit verlengde weekeind heb ik me het boek 'Het Steen en de burgers' aangeschaft ... En ik heb het meteen uitgelezen ... Mooi werk rond de vroege geschiedenis (lees de Middeleeuwen) van onze schone stede ...

Laat me even citeren over het Mechelse burgerschap in die tijd ... Wie het schoentje past ...

We schrijven ... de 13e eeuw !
pp 33 ...
Omdat het volledige burgerschap naast rechten ook veel plichten met zich meebracht, wenste niet iedere inwoner van Mechelen ook burger te worden. Het verwerven van het burgerschap was namelijk geen verworven recht dat elke inwoner met zijn geboorte meekreeg. Om het volledige burgerschap van Mechelen te verkrijgen moest men aan een uitgebreid profiel voldoen.

Een eerste vereiste was dat de kandidaat het burgerschap wenste te verwerven uit vrije wil. Daarnaast moest een kandidaat-burger een christen zijn die bovendien uit een wettelijk huwelijk geboren was. De eerste drie voorwaarden zijn afkomstig uit het kerkelijk recht. (...)

De kandidaat mocht (...) geen burger zijn van een andere stad. Was hij het toch dan moest hij zich eerst uitschrijven als burger uit zijn verblijfplaats. Hij moest van onbesproken naam en faam zijn, mocht geen schulden hebben, geen bedrog gepleegd in de handel of een faillissement hebben ondergaan. Hij mocht tevens niet lijden aan besmettelijke ziekten, of handelingsonbekwaam zijn door geestelijke of mentale stoornis. Uit dezelfde voorwaarde volgt dat hij ook meerderjarig moest zijn (in Mechelen vastgesteld op 25 jaar of voor een ontvoogde wees ten vroegste op 18 jaar).

Uit de verplichting om krijgsdienst te verrichten, indien het stadsbestuur hem daartoe opriep, volgde de eis dat de kandidaat fysiek gezond moest zijn en van het mannelijk geslacht.

Daarnaast moest hij de bereidheid tonen om zich nuttig te maken voor de gemeenschap, wat zich kon uiten in het betalen van belastingen. De kandidaat werd tenslotte onderworpen aan een proeftermijn van een jaar en een dag. Indien zijn gedrag in deze periode onbesproken was en aan alle bovenstaande voorwaarden voldeed, kon hij worden toegelaten.

(...)

In ruil voor alle verplichtingen genoot een burger van aanzienlijke voordelen. Als volwaardig lid van de stadsgemeenschap genoot de burger van alle priviliges die ooit aan de gemeenschap waren verleend, bvb de vrijstelling van tol.

De burger genoot persoonlijke vrijheid, dwz dat hij was vrijgesteld van alle karweien en traditionele lasten die werde opgelegd door een heer aan zijn onvrijen of horigen. Als volwaardige burger kon hij deelnemen aan het bestuur van de stad.
Leuk verslag.
De vraag is nu : Zijn de Tijden veranderd ?
We zijn ietske later maar er is nog helemaal niks veranderd. Tsjevenstreken zijn immers onuitroeibaar.
Peter, ge hebt een bommetje gedropt...
Ik heb enkel geciteerd ...
(ben wel benieuwd naar de reacties ...)
@peter: geen schrik dat Mechelen zou kunnen leeglopen? ;-)
De "Open VLD" van Bruin-Blauw-Bartje communiceert bij mijn weten enkel over/met "de burger" en zeker nooit over/met "de inwoner", "de mens" of -stel u voor en hou u goed vast- "de kunstenaar"...

De "BBB van de Open VLD" is volgens mij dan ook niks meer of minder dan een door zijn opportunisme wel zeer sterk en vlot verkleurende tjeef die nog steeds enkel en alleen het "stadspaterschap te Mechelen" beoefent. BBB BastAAA!
Boeiend verslag! ...en al klinken sommige voorwaarden nu wel wat ouderwets en onbegrijpelijk - het leert toch dat ook in de Middeleeuwen burgers rechten én plichten hadden. Dat was dan ook (net als nu) nodig om de gemeenschap goed te laten functioneren.
Maar de gemeenschap zorgde dan wél voor de bescherming van de burger...
...dus toch al een begin van een sociale zekerheid..., nog niet zo verfijnd misschien, maar toch...

Misschien moet ik het boek ook eens aanschaffen... 't lijkt me wel interessant...
Peter, eigenlijk is het een bom !
Potverdorie, om het Mechelse burgerschap te verwerven, moest je natuurlijk weer van het mannelijk geslacht zijn. Hoe is het mogelijk ?
Dames, we hebben in al die eeuwen toch wel al een lange weg afgelegd, nietwaar ?
(en waarschijnlijk vond iedereen dat toen doodnormaal...)
Een heel interessante bijdrage van Peter.
ik zou er weer niet in aanmerking komen,
voor vrouwen en gehandicapten is er toch
verbetering gekomen
Els, hou oud ben jij dan ondertussen al niet geworden ?
In elk geval proficiat je gevoerde strijd !
Doe zo voort en probeer in elk geval ook nog om al die vuile tjevenstreken uit te roeien.
amai, dat klinkt zwaar gefrustreerd m'n beste kunstenaar.
Ben helemaal niet gefrustreerd mijn beste JanS. Als echte kunstenaar aard ik het best en lever ik mijn mooiste werken meestal in een verzuurde en/of vijandelijke omgeving. ;-)
@de kunstenaar : ha ha, die strijd heb ik met vééééle zusters en moeders gevoerd !!!
Die andere strijd, waar je van spreekt, die is nog veel moeilijker.
Om er moedeloos van te worden. Overal zitten ze er bij tussen. En daar hebben we dan nog veel mannelijke medestrijders...
Onbegonnen werk, zou je denken, maar we geven de moed niet op.
@els: de Fransen van rond 1800 zouden nog eens moeten afkomen !

Die klopten hier meteen die schellekestoren van de Romboutskathedraal en beslisten ook meteen dat de Nulmeridiaan van Mechelen vanaf dan niet meer door het Gat van de aarTsbisschop zou lopen maar wel door het centrum van Mechelens Grote MarkT. Graaf hé!

Ik hoop oprecht dan ter gelegenheid van "450 Jaar AarTsbisschoppelijke Stad" ook de periode onder het Frans bewind voldoende aan bod kan komen.

Deze periode, waarin de "eucharistieviering-positie" van de Aars van de Bisschop niet langer als het culturele en/of wetenschappelijke centrum van de stad Mechelen werd aanzien is zoveel interessanter, boeiender, rijker...

De enorme toename van de wetenschappelijke inzichten die Mechelen toen te beurt viel!

Zo ook o.a. het opdoeken van het Romboutskerkof en de aanleg van de ondertussen zowel vanuit stedenbouwkundig als vanuit monumentaal standpunt enorm interessante Stedelijke Begraafplaats aan de "kerkhof"lei...

De plaatsing van een rechte trap aan de Romboutstoren...

En ook toen reeds werd met een experimentele voorloper van de huidige fractals wiskunde de "voltooide Romboutstoren" berekend op circa 149m, dit is amper 35cm verwijderd van de "ideale hoogte" die circa '80 door een zeer geleerde wiskundige werd bepaald!

Heden te Mechelen wordt er echter nog steeds/of opnieuw die ronduit ridicule 167m gepredikt en dit louter en alleen op basis van een toch wel zeer schandalige "doctoraatsthesis" die ooit werd ingediend aan de -uiteraard katholieke-"universiteit" van Leuven.

Frans Vermoortel, die brave mens, is in zijn boek over de toren veel te braaf geweest in zijn beschouwing over de "voltooide toren" doch hem treft geen verwijt. Hij is nu eenmaal een man met klasse, een wetenschapper!
Heeft iemand de bijgeleverde cd-rom al 's bekeken of zelfs doorgebladerd? Of is dat alleen voor de 'freaks', dixit de auteur?