Waar is de Befferbrug gebleven...

met categorie:  

(foto: Befferbrug in 1922)

Onlangs postte Jan Goovaerts op Flickr nog enkele oude foto's van Mechelen,zoals ook deze: de oude Befferbrug over de reeds lang gedempte Melaan tussen Befferstraat en Veemarkt.
De vliet werd, zoals de andere watertjes in de stad, gedempt rond vorige eeuwwisseling. De brugleuning in blauwe hardsteen, bleef nog staan tot 1922.
De locatie van de loop van de Melaan en de plaats van de brug is nog wél herkenbaar in het straatbeeld. Let maar op het uitspringende huis - en let ook op de bebouwing in de Zakstraat, waar deze vliet verder naartoe liep...

Een verdwenen stadsgezicht?
Niet helemaal...
want waar kwam de leuning terecht?
...

(foto: Jan Smets)

... inderdaad: de brugleuning kwam terecht in de Kruidtuin, niet ver van de ingang aan de Bruul.
(foto: Jan Smets)


...of hoe een stukje erfgoed een andere bestemming kreeg...
Nu vraag ik me af of er nog andere relicten van verdwenen stadsgezichten, monumenten... een andere functie, of plaats, kregen?
(zoals ook bvb. het Boerenkrijgkruis naast de Kathedraal een kopie is van een kruis dat ooit de Hoogbrug sierde..., 'In den Boer à la mode' of de 'Pekton' die van plaats verhuisden, of...)
En...zijn er nog restanten van de zogenaamde 'wafelijzerbruggen' over de afleidingsdijle?
of...van de ouwe Winketbrug?
Is het waar dat er nog overblijfselen zijn van het oud station in de Comet?
Heeft Mechelen inderdaad nog wel wat van die brocante herinneringen her en der binnen zijn muren?
Hier al wat info.
In de Lange Heergracht (zijstraat van de Merodestraat, staat een huis, niet ver van het paardenstraatje, dat een gevel heeft die te vergelijken is met de typische houten gevels in de stad maar hier uitgewerkt is in baksteen en vakwerk. Dit huis is afkomstig (of een kopie van) een woning die in de oude steenstraat stond (nu Van Beethovenstraat) en die ook werd afgebroken om Lamot uit te breiden ( dus een gelijkaardig verhaal als de Pekton).
Verder is het algemeen gekend dat het puin van de platgebombardeerde Ijzerenleen zich nu grotendeels bevindt onder de talud die leidt van de zandpoortvest naar de kruidtuin ( dus die helling bergaf!)

Het doksaal ( een beeldhouwwerk van Van Steen) dat vroeger voor het altaar van de St.Rombouts stond werd afgebroken. Het centrale deel daarvan staat nu in het Groot seminarie en de zijdelen daarvan staan opzij links en rechts van de ingang van de kathedraal.

En ik meen te weten dat er verteld wordt dat de stenen van het Sint Jans gildenhuis ( Merodestraat, schuin over het museum VAN Busleyden) zou opgebouwd zijn uit de stenen van een afgebroken stadspoort. Maar of dat ook klopt is natuurlijk iets anders.
@Jan: Een stuk Wafelijzerbrug, namelijk de Oude Nekkerspoelbrug vinden we terug langs de Vrouwvliet: ergens tussen de Antwerpse en Liersesteenweg ongeveer over de parking van kasteel Tivoli.

Maar je moet wel goed kijken, ze is helemaal overwoekerd.

Is natuurlijk wel (nog) niet hergebruikt.

Zie http://www.flickr.com/photo...
Ik weet ook waar enkele van de gietijzeren afsluitsels die rond de kathedraal aan De Beyaert stonden zijn gebleven, maar ik vermoed dat ik beter niet verklap waar die zijn 'hergebruikt'.
...daar hoorde ik ook al iets van 'ronken'... ;-)
Van recuperatie gesproken: de oude spits van Sint-Romboutstoren zou op de Sint-Janskerk terecht gekomen zijn?
Waar of niet waar?
Dit laatste is gestaafd door een stadsrekening dacht ik, dus dat moet dan wel kloppen ...

Nog een leuke: De ramen in de benedenverdieping van wat nu boekhandel Salvator is, die zitten in het huis ernaast in de bovenverdieping. Qua recuperatie kan dat tellen !

Weet er iemand wat er met het Prieeltje van Den Botaniek is gebeurd ?
Toen de oude Sint Pieterskerk werd gesloten en later afgebroken werd de preekstoel, een werk van Valckx verkocht aan de Germanuskerk van Tienen, waar je hem nog altijd kunt gaan bekijken.

En er zijn genoeg getuigen van de gesloten kloosterkerk van de Norbertinessen uit de Bruul (nu "Jezuiëtenkerk) terug te vinden in de St.Rombouts. Niet alleen de indrukwekkende preekstoel komt uit die Norbertinessenkerk (en dat is algemeen bekend denk ik) maar ook een aantal witte "cartouches" met heiligenfiguren in de kooromgang rond het hoogkoor, maar ook een prachtige witmarmeren communiebank van de hand van Quellin. Die staat in heel haar lengte aan de zijkapel die men de Sacramentskapel noemt ( 1ste zijkapel links van de hoofdingang - je kan er niet naast kijken)

En de toren van de oude St.Romboutstoren werd in 1482 afgebroken en op de toren van de Sint Jan geplaatst Jans, dat klopt.
Delen van de 'Komiezenhuizen' werden herbruikt in en rond het kasteel van de familie H. Van der Auwera in Muizen.
O.m. de toegangspoort van het domein zou gebouwd zijn met restanten van de eens zo bekende gebouwen.
En ik lees nu ook in 'Mechelen, de mémoires van een stad' (Frans Vermoortel) dat de poort met Grieks fronton, van het Hof van Palermo in de Zakstraat, toen het in het bezit was van de tapijtweverij De Wit, afkomstig is af het woonhuis 'In de Swaen' dat in 1918 werd afgebroken op de Grote Markt (om plaats te maken voor café-cinema Royal)...
Ik ben voor recuperatie als het maar eerlijk gebeurd!
En in de Begijnhofkerk hangt er nog een Christusbeeld dat afkomstig is uit de oude kerk op het Groot Begijnhof buiten de stadsmuren. Dit werd tijdens de godsdienstoorlogen gesloopt.
En de zuilen van de Kommiezenhuizen staan ergens in de Muizenhoek dacht ik.
@ Jans

De Zwaan, momenteel café Royal op nummer 29 van de Grote Markt, was destijds een zeer belangrijk gasthof. Over de oorsprong is weinig bekend. Wel volgde Keizer Karel V, samen met zijn 3 zusjes een hertenjacht op de Grote Markt, vanuit de vensters van dit gasthof (15/08/1510). Het pand had een brede inrijpoort met een in steen gebeiteld opschrift “In de Swaen”, telde twee verdiepingen, met elk zes vensters en bezat muren die bezet waren met goudleder.
In 1818 werd het huis eigendom van Cornelis Jozef Scheppers, brouwer en tevens schepen van de stad, die de houten gevel, de laatste van de Grote Markt, liet afbreken. In februari 1843 werd het huis verkocht : “te koop de schoonste en aangenaamste woning der stad, op de Grote Markt met uitgang in de Geitstraat, eigendom van wijlen Scheppers Estrix, onlangs nieuw gebouwd met inrijpoort”.

Gedurende de oorlog 14-18, woonde de Duitse plaatscommandant in dit nummer 29. Iedere dag verliet hij de woonst te paard, komende uit de brede poort welke links in de voorgevel was ingebouwd. Die poort bevindt zich momenteel in de Zakstraat nr 16, zijnde het huidige ABVV.
In den Boer à la Mode

In den Boer à la Mode

Het huis In den Boer à la Mode, het nr 6 op de hoek van de Scheerstraat, is pas opgetrokken in 1905. Voorheen was op die plaats en handelszaak gevestigd, die in 1529 als “Op den Gulden Kemel” stond geboekt, wat in 1578 tot een gewone “Kemel” werd gereduceerd. Nadat het nog een tijdje de naam Parijs had gedragen, werd het rond 1829 estaminet La Giraffe.
Zoals alle huizen langs de noordzijde van de Grote Markt werd het ook aangekocht door de stad Mechelen, met het oog op een eventuele vergroting van het stadhuis. Het was de bedoeling in dit huis het politiekantoor onder te brengen. De eigenares Mevr. Wed. Gluckers-Elen ontving hiervoor 17.736,86 frank. Omdat de Stad nog geen concrete bouwplannen had, werd de woning openbaar te huur aangeboden. Vier liefhebbers melden zich, het huis werd toegewezen aan de h. Mengelkoch voor een huurprijs van 1.001 frank per jaar en voor een duur van 9 jaren.
In 1895 wordt het huis bewoond door Ch. Van Daele-Aerts die er een tabakswinkel, een “magasin de cigares”, uitbaatte onder de naam A la Giraffe. Op de gevel stond toen nog wel G. Claes, menuisier, te lezen.
In 1902 had de stad alle woonhuizen laten afbreken, die in het Oud-Paleis van de Grote Raad, kant Befferstraat, waren ingebouwd. Een van deze huizen, “onze” Boer à la Mode, werd steen na steen ontmanteld en genummerd met de bedoeling deze gevel volledig herop te bouwen op de Grote Markt, hoek Scheerstraat.
Op 11 november 1904 werd beslist het huis De Giraffe af te breken, waarna dan onmiddellijk werd begonnen met de opbouw van de nieuwe gevel. Het werk werd toegewezen aan de laagst biedende aannemer, Alph. Hertsens, voor een som van 2.994 fr.
Reeds op 20 november 1905 kon de nieuwbouw in openbare aanbesteding te huur worden aangeboden. In zitting van de gemeenteraad van 1 maart 1906 werd het huis toegewezen aan L. Verfaille, koopman in tabak, uit Borgerhout tegen 900 fr per jaar en voor een termijn van 9 jaren.
Op 31 december 1906 volgde de heropening “van het oud gekend huis De Giraffe, Grote Markt 6” door J. Joosen-Sillis, handelaar in tabakswaren, met als publiekstrekker “het bijzondere merk Anvers Central, bekroond met de zilveren medalie in de Internationale Tentoonstelling van Brussel 1900”.
In 1967 kocht de bank Paribas het huis aan. De bank liet in 1969 de gevel reinigen en het houten raamwerk van de vensters, het vergulde deurraam en de balustrade van het venster op de eerste verdieping vernieuwen.
@ Roger Kokken

De zuilen van de kommiezenhuizen staan inderdaad in de Muizenhoek. Als ge van Mechelen komt, over de brug van de Dijle, links op de hoek (tegenover het Café "Brughuis"?
Jos, je gaf hier weer schitterende aanvullingen! Jij beschikt over een uitgebreide kennis (of...archief).
Dit ondervond ik al meermaals...
Beste Jans, Jos Nys is niet de eerste de beste. Zijn vader zaliger ( was zijn voornaam niet Louis?) was één van de grote specialisten van Mechelen. Een wandelende encyclopedie, werkzaam in het museum ( corrigeer me als ik me ergens vergis Jos ) en op de hoogte van alles over onze stad. Niet te verwonderen dat zijn zoon ook zo'n expert is. Ik heb ooit van Louis een ingekleurd kaartje gekregen et daarop de vlietjes en dat gebruik ik nog stees als leidraad bij mijn opzoekingen over de vlietjes.

In de jaren tachtig heeft het VOC enkele kwissen over Mechelen georganiseerd waar ik steevast aan deelnam en het was altijd de ploeg met Louis Nys die het haalde. In die ploeg van Louis zat trouwens ook de vader van Monne"OCMW" Janssens. Ik kan je verzekeren dat ze een harde brok waren om te kloppen. Eén keer heeft onze ploeg echter gewonnen en dat met een schamel puntje voorsprong. En fier dat ik was dat we Louis en zijn ploeg hadden geklopt. Al moet ik toegeven dat ik zonder de in breng van mijn vader en een vriend van hem over het oudere Mechelen uit hun jeugd dat ook niet gelukt was. Ik herinner me nog als gisteren een vraag over een school, waar ik niet direct het antwoord al wist, maar waar Frans direct mompelde : " de dame de Maries" natuurlijk. En uitgerekend toen haalden we het! Waar is de tijd? En nu schiet me plots te binnen dat Ferre toen de kwismaster was. En misschien weet Jos Nys nog wie er nog in die ploeg zaten. Hijzelf mogelijk ook?
Vrienden,
‘k Ga hier twee vliegen in een klap slaan, héél vriendschappelijk, meer een schouderklopje.
Blokpoort: Is in 1914 met de beschietingen van het fort van Walem totaal verwoest ( denk aan Blokstraat om de plaats te situeren. Na WO I werden de zandstenen gebruikt om het Gildenhuis Sint Jan te bouwen, in de Merodestraat.1919
Kolommen te Muizen: Correcte situering. Weet u dat de koper de familie Van der Auwera is, de eigenaars van de kledingzaak VEDEA. De veldweg/oprijlaan leid naar zijn kasteel. Alle kleermakers zijn geen armoezaaiers zoals een oud liedje wel laat/liet vermoeden. Als oud kleermaker weet ik zulks.

Info opgeslaan in mijn bolletje, opgedaan gedurende de vele toeristische
Auto rally’s. Waar is de tijd, dat de benzine bijna gratis was.

Toemaatje: Van middag voor het eerste na 3 maanden en half in ’t stad geweest, omdat ik moest. Mensen wat stinkt het enorm in ’t centrum.
Rieken jullie dat ook ? Pakte op mijn gemassacreerde longen, moest veel hoesten wat nog wel pijnlijk is. Ik dacht onmiddellijk aan de Japanners die met maskers aan rond lopen. Denk dat ook te doen, met carnaval dan!
Jos.
Hallo Jos!
Blij dat je terug een stapje in de wereld kan zetten..., beginnend bij Mechelen...
En...bedankt voor de bijkomende info!
Hou je taai!
Goh wat vergeten.
Hebben julie die foto goed bekeken?
Een lamp van 1/2 watt !
Dat was toen wel echt bezuinigen, daar kunnen wij met ons spaarlampen niet tegen op. Ook merkwaardig: En vente ici, daar is nu nog steeds een zaak voor verlichting enzo.
Ik meen zelfs nog altijd de familie Van der Kinderen. (?)
Beste Jos, bedankt voor die info over het St Jansgildenhuis. Dit bevestigt wat ik ooit ergens meende gelezen te hebben, alleen wist ik niet meer van welke poort. Maar dat houdt in dat die poort pas in 1914 uit hetstadsbeeld verdween. Heeft Napoleon niet de wallen laten slechten en volgden dan niet de poorten wegens onnodig. De meeste werden wel vervangen door tolhuisjes (cfr de kommiezenhuizen) Ik ga eens verder neuze over doie Blokpoort, maar ik durf niet aan je woorden te twijfelen hoor.
Welkom terug, Jos !!

En dank aan je méér dan waardevolle bijdrage aan deze an sich al interressante post !
Enne.. nu je het zegt... 1/2 watt!! Amai!
Ik heb eens verder gekeken en ik vind niet direct terug wanneer die blokpoort werd afgebroken, maar vanaf 1805 werd er een besluit genomen de muren te lechten, al bleven sommige poorten nog jarenlang staan. In 1806 werd de Katelijnepoort afgebroken en de muurtussen Koepoort en Nekkerpoort volgde in 1808. Daartussen stond dus die blokpoort, maar verder geen nieuws over wanneer exact. Heeft Jos vd hoek misschien meer exacte info, die is welkom
In 'Mechelen volgens van den Eynde'(Marcel Kocken), lees ik op blz.160:
'...de drang om volkomen te breken met het verleden was er in de eerste helft van de 19de eeuw o.M.de oorzaal van,dat zowel wallen als poorten werden gesloopt en grachten gedempt.
Het besluit van 25Prairial An 13 (=14 juni 1805) liet toe over te gaan tot het slechten van de muren en de poorten van de stadsomwalling.
Evenals naar een oud voorbeeld schetste A. Van den Eynde omstreeks 1845 de vroegere toestand in de omgeving van de Blokpoort...'

Lijkt het zo niet dat de Blokpoort toen al (grotendeels) was afgebroken?
Of zie ik dat verkeerd?

In 'Oud Mechelen ' van Godenne is er wel nog sprake van een gedeeltelijk bestaan van het BlokHUIS, gelegen op de Vrouwvliet, nabij de Antwerpse Steenweg. Het was één van de forten rond Mechelen.
Het bestond nog gedeeltelijk in 1906.
In het boek van Kocken staat geschreven dat dit Blokhuis ontsnapte aan afbraak in 1781 (na decreet Jozef II), en tot 1892 dienst deed als poedermagazijn.
Daarna nog enkele tientallen jaren als hooimagazijn...

Maar Blokpoort en Blokhuis hebben wel niets met mekaar te maken zeker?
Of zou er verwarring opgetreden zijn?

In het boek 'Bouwen door de eeuwen heen' wordt niet vermeld wan waar de stenen van het gildehuis afkomstig zijn...
Die Blokpoort stond NIET in de vestenring. Zij stond buiten het stad. aan de overkant der Vrouwevliet. Ergens waar de Blokhuistraat is. Ik heb bovenstaand verkeerdelijk Blokstraat geschreven. Nu is mijn , bescheiden mening, Blokpoort en Blokhuis zouden wel eens één en hetzelfde gebouw kunnen zijn. Waarom buiten de stadsring een poort ofte huis? Naar ik ergens las was het een vooruitgeschoven uitkijk en verdedigingspost richting Antwerpen aan of op de Oude Antwerpse baan. Neem maar eens een groot stratenplan van Mechelen, je ziet het zo. Nu was het zo dat in 1914 ALLE gebouwen binnen het geschutsgebied van het fort van Walem werden platgeschoten. In vogelvlucht lag het blokhuis toch niet zo ver van 't fort en kan het zijn dat zowel de Belgen als de Duitsers dat geval hebben kapot geschoten. Voor beiden was een verhevenheid een mogelijke uitkijkpost om de kanoniers richtlijnen te geven voor het bijstellen van hun geschut.
Wat het Gildenhuis betreft ben ik 100% zeker dat het met de stenen van het Blokhuis is gebouwd. Ik kan zo direct niet zeggen uit welke bron ik dat weet, maar 't is zo hoor! Het boek "Bouwen door de eeuwen heen, deel 9n" is helaas geen evangelie . Ik heb dat hier nogal eens geschreven. Sommige boeken/schrijvers spreken elkaar tegen.
En zo blijven de historici stof hebben om te discucieren, zoals wij hier zo vrolijk doen. Als heemkundige bij De Semse ondervind ik dat herhaalde bij voordrachten ect. Tot welke gedachtenwisseling een oude postkaart kan leiden hé Jans. Nog van dat.
Jos, ik zou een masker aanschaffen als dat de énige belemmering is, om buiten te komen! volhouden makker!
Jos: boeiende materie! Ik kan me vinden in jouw uitleg... 't Lijkt me héél aannemelijk.
Blokhuis en Blokpoort één en hetzelfde gebouw? Zou best eens kunnen als ik al het vorige geschrevene bij mekaar leg...
@Jans en allen...
Dit geval liet me niet los en ben dan maar in de kou gaan snuffelen tussen mijn pampieren. Nog alleen dit voor vandaag. Mijn hypothese was fout!
Mea culpa...
Er waren inderdaad twee Blok gevallen.
Blokpoort was gelegen aan de vesten tussen de Koepoort en de Diestse poort, beter bekend als de Nekkerspoelpoort.
En Blokhuis was gebouwd aan de kruising Oude Antwerpsebaan en Vrouwevliet zij diende als kontrolepost voor het verkeer tussen Antwerpen en Mechelen. Laat het ons een vooruit geschoven verdedigingspost noemen. De rest zal voor morgen zijn, de rust roept!
Zal is nadenken over een masker....Driewielerke
Slaapwel aan allen.
@ Rudi.

Bedankt voor de lovende woorden aan het adres van mijn vader zaliger. Inderdaad Louis.

Wat een archief de man mij nagelaten heeft, is ongelooflijk. Ik maak er dan ook dankbaar gebruig van.

Wat betreft de quiz in het VOC (Onder den toren), herinner ik me dit alof het gisteren gebeurde.
Onze ploeg : "Den appel valt niet ver van den boom" bestaande uit : Bompa Maurice Janssens, Bompa Louis Nys en de zonen Monne Janssens en Jos Nys.
Die bewuste avond (een vrijdag): de quiz begon om 20u00.
Monne Janssens (Voorzitter OCMW) moest naar een plechtigheid (de ingebruikname van de eerste scanner in Mechelen) en ikzelf was weerhouden op een syndikale bijeenkomst als vakbondssecretaris.
Onze ploeg is dan maar gestart met een noodploeg. Maurice Janssens, Louis Nys en de twee kinderen van Monne, Ief en Els.
Om 22u30 hebben dan de "Appels" de "Bomen" kunnen vervoegen. We stonden toen 18 punten achter. Op de eindmeet kwamen we slechts 1 puntje tekort om de ploeg van Rudi van de overwinning te houden.
Dat waren plezante jaren. Ik meen te weten dat onze ploeg toen 4 van de 5 uitgaven van deze "Mechelen quiz" gewonnen hebben.
Quizmaster bij deze quizzen was inderdaad Ferre Uyterhoeven en ik moet u verzekeren dat de vragen niet van de poes waren.

Misschien eens aan denken om zoiets eens te organisren onder onze bloggers.
@allen, ik wil graag eens meequizen bij gelegenheid.

@jos: Geef mij maar dienen stadslucht, geen geurtjes van 'den buiten' he. 'Stadslucht maakt vrij'... (grapje). Fijn om te horen dat je terug buiten kan/mag !
Ikke ook meekwissen.
Wat betreft de blokpoort, deze sloot in feite het Zwartzustersklooster af en stond naast de vroegere vliet "de Heergracht" ongeveer op de kruising van de huidige Lange Heergracht en de Blokstraat. Met wat goeie wil zowat op de plek van het appartementenblok naast het gasthuis. Ik zal er een afbeelding van posten.
Floris, is er iets veranderd? Als ik op Nucleus inlog om een bericht te editten krijg ik nog enkel berichten van een paar weken geleden.
Details heeft peter per mail verstuurd... Het komt erop neer dat de site achter de schermen verhuisd is.
Terug on topic; die lamp van een halve Watt intrigeert mij. Daar komt dan toch bijna geen licht uit? Of waren de gloeilampen vroeger dan zoveel efficienter?
De eerste lampen waren kooldraadlampen. Dit type lamp werd in 1908 opgevolgd door de metaaldraadlamp (gespoten draad). Eind 1912 brandde de eerste gloeilamp met een getrokken metaaldraad, in het najaar van 1913 kwam de grote doorbraak: de Half-Watt-Lamp.

Op http://www.philipsmuseumein...
vinden we:

1913 ‘1/2-Watt’, eerste gasgevulde lamp voor buitenverlichting.
1915 ‘Arga’, eerste gasgevulde lamp voor binnenverlichting.

Die lampen waren dus high-tech !!
Bij mij thuis branden er praktisch enkel nog ledjes, en ik moet zeggen dat de compteur ongelooflijk veel trager draait tegenwoordig, tot voor een paar weken keerde ik nog terug als ik zag dat ik boven het licht had vergeten uit te doen, maar tegenwoordig kan het mij niet veel meer schelen dat het licht de hele dag brandt.

Maar lampen van een halve watt? amai, ik denk dat ik het licht gewoon constant liet branden (lacht)!
LED verlichting, lijkt me leuk... Kun jij ook de kleuren aanpassen? Maar zelfs met LEDs kom je tegenwoordig niet toe met een halve Watt.
Over recyclage gesproken: ik heb ooit een mooi kapiteeltje 'afgetroggeld' op de vroegere steenkapperswerf naast de kathedraal. Het was stuk van de zuidelijke dwarsbeuk (als ik me niet vergis het oudste deel van de Sint-Rombouts). Een typisch vroeg-gotisch knoppenkapiteel, dat bij de restauratie vervangen werd door een nieuw stuk.
Het origineel van ca. 1300 (?) maakt sindien deel uit van mijn tuindecoratie.
Dag Bloggers,

Jos is gaan snuffelen in zijn werkkamer (?) tussen al het stof – zeker 4 maanden niet meer opgekuist, ’t is éne hoop rommel – maar gevonden hoor. In zoverre bronnen exact zijn is de info dat ook!
Blokhuis: Werd gebouwd in 1492 over en rond het kruispunt Vrouwevliet en Oude Antwerpse baan. De noordelijke vooruit geschoven verdediging - en controlepost. Men schrijft dat de muren 4 meter dik waren! Oorspronkelijk bestond het Blokhuis uit een uitkijkpost, bolwerken en een spui onder de toren.
422 jaren later – 1914 – begon men met de afbraak. Was het geheel zodanig in verval? Of kapot geschoten gedurende de gevechten rond het fort van Walem? Nergens enig antwoord te vinden op mijn vraag.
Beiden samen?
En waarom juist in WO I, weer zo een trucje van het stadsbestuur om de werklui te behouden van opeising door den Duits?
De witte zandsteen zouden dienen voor de uitbouw en herstelling van de stadsschouwburg…
Na de oorlog werden ze echter gebruikt om het St. Jansgildenhuis te bouwen. Mysterie? Er zal wel een reden zijn waarom het zo gegaan is.
Als je bij gelegenheid voorbij het Gildenhuis wandelt bekijk dan de stenen is echt goed , ze stralen de glans van 515 jaren uit.
Bronnen: Jan Neckers en Berlemont.

Dus…hier is wel degelijk een verband met de gestelde vraag: Hergebruik van oude materialen.
Jos
@floris: de spots op 220v die verbruiken 2 en 3watt, degene die op 12v staan ( per series 3 van 3v met weerstand ) verbruiken zeker geen halve watt, maar dat is meer sfeerverlichting. Ik ontwerp zelf de inox-staanders en armaturen waar ze in verwerkt zitten voor mijn werk, dus aan prototypes geen gebrek (lacht)
Het is nu wel duidelijk dat het Blokhuis en de Blokpoort twee verschillende bouwsels waren. Zie uitleg van Jos v.d. hoek..

Jos, ik ben blij van u terug op het blog (ik typte bijna blok) te mogen begroeten..

De uitleg van het St Jansgildenhuis en het Blokhuis zal wel helemaal kloppen. Knap opzoekwerk.

De Blokpoort stond dus wel degelijk in de vestingsring.
“Tussen de Nekkerspoelpoort en de BLOKPOORTvonden we twee vestingstorens en drie bolwerken. Van de BLOKPOORT tot aan de Koepoort waren er vier vestingstorens en vijf bolwerken”.

“De Blokstraat liep van bij de Heergracht tussen de Nekkerspoelpoort en de BLOKPOORT tot bij de Wijngaardstraat, vandaag de St Rumoldusstraat genoemd”.

“De Groenstraat, is de straat die van bij de Blokstraat naar de Wittebrootstraat leidt. Vandaag is dit de Bakelaarstraat”.

“De Zwartzustersberg is gelegen tussen de Schermoelsbrug, BLOKPOORT en Vestbrug”.

Nu het woord “BLOK”.
Dit is de verkorting van het verleden deelwoord “BELOKEN” dat komt van het oude werkwoord “BELUYKEN”, in het Nederfrankisch “BILIECHEN” en dat “OMSLUITEN” betekent.
Een “BILOH, BELOH, BLOC” was een uitgestrekt goed, omsloten door hagen of grachten of andere afsluitingen, een omheinde akker.
Ingaand op het voorstel van Jos Nys, en de positieve reacties hierop van Peter en Roger Kokken, lijkt me het wel een tof idee om ooit een Mechelen-kwis te plannen voor bloggend Mechelen...
Zéker onthouden...
Ik wil 'm best presenteren.
Schrijf mij maar in voor de kwis. Ik weet er nog geen 2% van, maar ik ben reuze benieuwd!
Jos Nys, ik meen ook te weten dat de Blokstraat ( en dus de poort) ooit heette: schermoelblokstraat. M.a.w. het
belok van de familie Schermoel. Ik kwam daarop, toen je sprak van de Schermoelberg.
En voor ne kwis ben ik ook altijd paraat.
Als kwisser - zometeen ook weer naar een kwis! - ben ook ik natuurlijk erg geïnteresseerd ;-)
@ Rudi.

Volkomen juist. Hierbij nog enige toelichting betreffende "Het Schermoelsblok".

Het Schermoelsblok

De straat met deze naam stond reeds gekend van de XVIe eeuw af onder de naam “Schermoelsblok of Schermoelsblokstrate”, dit was de straat die liep door de omsloten gronden op de noordelijke oever van de Heergracht en die oorspronkelijk toebehoorden aan de oude familie Scerremoels.
Het blok van Scerremoels werd doorsneden met de vestingen vermoedelijk vóór het graven der stadsvestingen en moet zich uitgestrekt hebben :
-in het Noorden tot de oude baan die liep van de Katelijnestraat of baan op Antwerpen, langs de Zelestraa, de Jodenstraat, Stompaertshoek, de Wittebrootstraat (St Rumoldusstraat) naar Pasbrug en hoger op;
-in het Westen tot aan de Koeistraat;
-in het Oosten tot aan de Bakelaarstraat welke de scheidingslijn vormde tussen de gehuchten Pennepoel en de Nekkerspoel.
M.a.w. de familie scerremoel moet zeer oud zijn, want de stadswallen zijn uit de 13de eeuw en verder moet zij er warmpjes ingezeten hebben om zo'n groot domein te bezitten. Maar wie weet meer over die familie?
Op een foto uit de mechelen-pool op flickr toevallig deze foto tegengekomen.

Is dit links misschien ook niet een deel van de oude brugleuning van de Befferbrug ?

http://img95.imageshack.us/...
De Befferbrug had een andere structuur. Het lijkt er op, maar is niet hetzelfde.
Hallo, ik ben bezig met een onderzoek naar de familie Bouwens van der Boijen en kwam in Mechelen terecht.Weten jullie iets over de familie?Ik heb gezien dat er een Hof Bauwens van der Boyen is, is daar meer over bekend?
En er is een akte over een huis op de Grootbrug genaamd Loven,en 2 huizen op de Befferbrug genaamd Onze LIeve Vrouw Hemelvaart,uit 1664.Zou iemand mij hierover willen antwoorden.Hartelijk dank.
Hallo T Hermans.

Dat pand is gelegen aan de veemarkt in Mechelen, via google kom je onder andere aan onderstaande tekst.
De huidige eigenaar , de Heer Guido De Coninck van de gelijknamige sanitairzaak aan de overkant kan je daar zeker alles over vertellen. 015/201240
Hieronder echter al wat tekst
Hof Bauwens vander Boyen

Onderzoeker : MVSA

Het Hof Bouwens vander Boyen was een van de stadspaleizen uit de 15de eeuw. In die periode verbleven Margareta van York en Margareta van Oostenrijk met hun hofhouding in Mechelen. De Veemarkt was een van de geliefkoosde plekken waar de hoogste stadsadel zich vestigde, in grote, prestigieuze woningen, dichtbij het paleis van de Margareta's.

Het Hof Bouwens vander Boyen, op nr. 35, is nu nog slechts een afschaduwing van wat het in zijn beste tijden is geweest. Oorspronkelijk besloeg het bijna de hele westzijde van de Veemarkt. In de loop der eeuwen werd het in aparte delen opgesplitst en verschillende keren gerenoveerd. In 1994 deed de MVSA hier een uitgebreid archeologisch onderzoek, dat een aantal opmerkelijke vondsten opleverde. Zo was de voormalige tuin betegeld met meer dan honderd afgedankte drukstenen. Deze waren afkomstig uit de drukkerij Van den Bossche, die tot in 1967 in het voormalige Hof was gevestigd. Opmerkelijk is een druksteen die werd ontworpen door de kunstschilder Alfred Ost. Ost was een graag geziene klant bij Van den Bossche. Daarnaast waren er ook stenen bij met (Mechelse) meubelen, reclame en briefhoofden.

Onder deze drukstenen vond men een rijk gevulde beerput. Beerputten zijn boeiende terreinen voor archeologen. Ze vinden er alles wat de vroegere gebruikers liever kwijt dan rijk waren. Dit geeft een beeld van hoe de toenmalige eigenaars leefden, wat ze aten en wat ze bezaten. De beerput van het Hof Bouwens vander Boyen leert ons dat hier van de 16de tot de 18de eeuw gegoede families woonden. Er werden kelkglazen, glazen drinkbekers, karaffen, wijnflessen en schaaltjes uit de 17de en 18de eeuw, en onversierde vensterglasfragmenten gevonden. Ook het aardewerk en de zogenaamde Spaflessen, waarin het kostbare water uit Spa in de 17de en 18de eeuw werd vervoerd, wijzen op de rijkdom van de vroegere bewoners.

Hallo,

ik ben zeer geinteresseerd in de genealogische lijn Bouwens van de Boijen, met name het gedeelte 1500-1650. Ik noem 1500 omdat ik vermoed dat de oudtse BvdB uit die periode stammen en uit Mechelen stammen.

Bent u al verder? Hartelijke groet

 

L.S.,

Ik ben ook geinteresseerd in de BvdB begin 16e eeuw. Is daar al meer over bekend? Ik heb begrepen dat de Belgische tak BvdB is uitgestorven.

Is er een relatie met de Nederlandse BvdB familie?

Waar ik naar op zoek ben, was er een Bouwens of een Bouwens van der Boijen betrokken bij het vervaardigen van kanonnen of anderzins de Mechelse wapenindustrie in 16e/17e/18e eeuw?

hartelijke groet,