U vroeg er om ... Welzijn

met categorie:  
Na de kleine bevraging bij bloggend Mechelen, komen we nu aan Welzijn. Wat wil ons schepencollege doen om armoede te bestrijden en het welzijn te verhogen ? Even kijken in de beleidsnota, en daar haalden we devolgende puntjes uit ...

Lees en discussieer !
* Het nieuwe stadsbestuur wil bouwen aan een warm en solidair Mechelen, waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten.
* Er komt een optimale samenwerking tussen stad en OCMW.
* Het OCMW zal ook een faciliterende rol spelen in het Mechelse welzijnslandschap en zal indien aangewezen, zelf de leemtes opvullen met eigen, aanvullende initiatieven. Het OCMW moet garant staan voor een klantgerichte en professionele dienstverlening.
* De erkende dienst schuldbemiddeling bij het OCMW wordt verder uitgebouwd.
* Het aantal noodwoningen wordt opgetrokken. Tevens wordt de doorstroming naar de reguliere huisvestingsmarkt bevorderd door een intensieve samenwerking met andere partners (sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappijen, woonwinkel, ...)
* De stad en het OCMW zullen nauw samenwerken met het nieuwe Wijkgezondheidscentrum.
* Stadsbestuur en OCMW faciliteren de bouw van een nieuwe regionaal ziekenhuis aan de R6.
* Het stadsbestuur en het OCMW maken werk van de uitbouw van één Sociale Huis. Elke Mechelaar kan er terecht met zijn vragen naar sociale ondersteuning.
* Het OCMW zal voldoende middelen krijgen om haar beleid uit te voeren, inzonderheid voor het realiseren van het zorgstrategisch plan en voor het samen met de stad realiseren van 200 bijkomende banen in de sociale economie.
* Het OCMW zal een intensief beleid voeren dat leefloners activeert en uit de kansarmoede tilt door hen een inkomen uit arbeid in plaats van een uitkering te bezorgen.
* De technische diensten van het OCMW worden geïntegreerd in die van de stad zonder naakte ontslagen.
* Er komt een opvoedingswinkel in Mechelen. Alle ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen er met hun vragen m.b.t. hun opvoedingstaak terecht.
* Personen met een handicap krijgen de volgende jaren bijzondere aandacht.
* De welzijnsorganisatie zijn belangrijke partners in het sociale beleid van de stad.
* Bij de uitbouw van het armoedebeleid zal het OCMW en de stad waar mogelijk ook werken met ervaringsdeskundigen.
* De stad maakt alle websites van stadsdiensten, OCMW, vzw’s,… toegankelijk voor personen met een handicap (Blind Surfer Label).
is de Mon terug ?
Die opvoedingswinkel met cursussen "properteit" en "oud papier"?
Het is te hopen dat dat ze hun belofte kunnen waarmaken!
Met de bezoekers van De Lage Drempel bespraken wij gisteren bovenstaande tekst. Het is veelbelovend, soms wat vaag. Wij stellen ons dan ook vragen over de realisatie van een en ander.
Wij willen vanuit De Lage Drempel positief meewerken aan de concrete uitwerking van bovenstaande. Wij vinden het wel onontbeerlijk dat de verenigingen als ervaringsdeskundigen echte partners worden bij de uitwerking van het nieuwe beleid.
Mogen wij daarop rekenen? Ja?
Tot ziens dan!
Ik hoop dat 'De lage Drempel' als volwaardige gesprekspartner wordt betrokken in het beleid rond welzijnszorg!
Jullie doen schitterend werk! Dit wil ik toch maar even kwijt.
Ik volg jullie werking al enkele jaren, en jullie verdienen een pluim!