Toelagen voor unieke/vernieuwende culturele projecten

met categorie:  
Subsidies te verkrijgen voor Bijzondere en Vernieuwende Projecten 2007!

Stel, als (lid van een) theatergezelschap wil je samenwerken met studenten en een beeldend kunstenaar om een verfrissende opvoering in een verrassend en kunstig decor uit te werken.

Stel, je bent (lid van) een vereniging en je wil samen met een erfgoedorganisatie een cursus opzetten ‘familieverhalen vertellen aan mijn kleinkinderen’; je kent een auteur en een illustrator die een selectie van de verhalen willen bewerken tot een boek.

Ben jij cultuur-minded, een echte aanstoker en wie weet: een groot organisator? Bedenk dan zélf een project en krijg er misschien nog geld voor ook!


In het kader van het cultuurbeleidsplan is het mogelijk om toelagen te verkrijgen voor bijzondere en vernieuwende projecten. De financiële ondersteuning kan tussen de 250 en de 5.000 euro bedragen.

Hieraan zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden:
1. De projecten moeten passen binnen de doelstellingen van het cultuurbeleidsplan
2. In de eerste plaats wordt gekozen voor projecten die in een samenwerkingsverband worden georganiseerd. De inbreng van elke partner moet daarbij duidelijk zijn.
3. Indien er geen samenwerkingsverband is, dan moet het resultaat van het project duidelijk van belang zijn voor meerdere Mechelse culturele actoren (organisaties en/of kunstenaars).
4. De projecten zijn van tijdelijke aard of zijn een startfase van een proces dat later in de gewone werking wordt opgenomen.

De domeinen waarop de projecten betrekking kunnen hebben zijn:
- Kunst- en/of erfgoedcreatie
- Educatieve werking, culturele competentie
- Cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming
- Cultuurcommunicatie


Praktisch

Aanvraagformulieren en reglement kunnen bekomen worden via cultuurcommunicatie@mechelen.be, op het nummer 015 27 47 88, of kunnen afgehaald worden bij:
- In&Uit Mechelen • Hallestraat 2-4-6 • 2800 Mechelen
- de infobalie van het Cultuurcentrum Mechelen • Onder den Toren 12 • 2800 Mechelen.

Je dient jouw projectaanvraag uiterlijk in op 1 december 2006 bij de dienst cultuurbeleidscoördinatie (p/a Stadsschouwburg – Keizerstraat 3 – 2800 Mechelen). Digitale inzendingen genieten echter de voorkeur (cultuurcommunicatie@mechelen.be).


Is dit de nieuwe progressieve VLD?
Nee hoor, de subsidie Vernieuwende Projecten bestaat ook buiten Mechelen.

Lokaal ga je wel andere data of andere reglementen terugvinden, maar het idee erachter bestaat al een tijdje en vind je dus ook op andere plaatsen terug.