mijn levensstory

met categorie:  
Hey Bloggers.

Ik heb zoojuist mijn eigen levens story nogmaals gelezen (zie hier en hier), Jan heeft daar een excelent werkje van gemaakt.maar na het de tweede maal het gelezen te hebben heb ik 2 fautjes gevonden ,dewelke ik nu ga verbeteren Eerst,mijn eerste huwelijk was in 1949,in 1947 ben ik in het leger gegaan,(Jan ,dat kan wel faut geweest zijn)Tweede,ik ben op pensioen gegaan in 1989,niet 1998,Dat kon wet een typing fout geweest zijn,tenslotte ben ik toch geen typist,Overal ik ben echt tevreden met de story.

Again ,Thanks Jan.
Graag gedaan Louis!
Jouw verhaal van geëmigreerde Mechelaar, die na zovele jaren 'terug' bent via Mechelenblogt, is het waard om verteld te worden...
Bedankt voor deze correcties!