Cornelius Jansen Crucifix

met categorie:  
Crux
(c) Irma

hello Guys, een beetje meer about dat fameus cross,spijtig dat het in het engels is.Mischien zal er toch een mechelaar zijn dat het kan lezen.

Cornelius Jansen (1585-1638) a bishop of Flanders,initiated a reform movement within Catholicism of the tenets was a belief in predestination in which the action of God is required before the soul could be converted and saved. This results in fewer souls selected. THE CRUCIFIX ASSOCIATED WITH THIS BELIEF MOVES THE ARMS OF CHRIST SO THAT THEY ARE STRAIGHT UP, RATHER SPREAD OUT IN AN INVITING GESTURE. Famous converts include Blaine Paschal. The movement was suppressed in France but is still active in the Netherlands,one of the groups known as Old Catholics. THIS POSITION ON THE CROSS BECOMES A PART OF THE ICONOGRAPHY OF CHRIST ON THE CROSS, but does not always have this specific meaning

Wel dat is alles,ik hoop dat er iemand is dat het kan vertalen,ik heb te veel van mijn vlaams vergeten om het te doen.Louis.

(Update: vertaling hieronder)
Cornelius Jansen (1585-1638), een Vlaamse bisschop, was de stichter van een dogmatische hervormingsbeweging binnen het katholicisme. De kern hiervan was een geloof in voorbestemming, waarbij tussenkomst van God nodig is voordat de ziel bekeerd en gered kan worden. Dit resulteerde in minder uitverkoren zielen. HET KRUIS DAT BIJ DIT GELOOF HOORT, PLAATST DE ARMEN VAN CHRISTUS ZODAT DEZE RECHTOP STAAN, IN PLAATS VAN UITNODIGEND GESPREID. Onder de vooraanstaande bekeerlingen behoort Blaine Paschal. De beweging werd onderdrukt in Frankrijk, maar is nog steeds actief in Nederland, waarbij een van de groepen de naam "Oud-Katholieken" draagt. DE POSITIE VAN HET KRUIS WERD EEN DEEL VAN DE ICONOGRAFIE VAN CHRISTUS AAN HET KRUIS, MAAR HEEFT NIET ALTIJD DEZE SPECIALE BETEKENIS.
Hallo Louis

ik weet weet niet of het Jansenisme nog actief is hier, maar ik heb de vraag per email gesteld aan Rik Torfs, eminent godsgeleerde en een niet onbekend mlediafiguur. Misschien weet die er meer over. Afwachten maar en de groeten uit Mechelen
Met de groeten van de vertaler :-)
Mijn dank voor de vertaler,Goed Werk,ik heb het geprobeert maar somtijd kan ik niet de rechte woorden vinden,volgens ik heb uitgevonden spreken zij alleen dat er nog plaatsen in Nederland zijn waar die order nog bestaat,maar die zeggen niets over Belgie.Thanks again,Louis.
Cornelius was in elk geval de gezworen vijand van de Jezuieten en een (wel zeer vroege) Flamingant.

Gezien het Jansenisme een tak is van de Katholieke kerk (maar wel als afvallig bekeken door de paus), de macht van de Jezuieten en de protestantse Nederlanden is het straf dat er tot op heden nog sporen te vinden zijn in het volksgeloof.

Ik ben benieuwd naar het antwoord van de heer Torfs (dank je Rudi, Floris en Louis)
Ik bedoelde volksdevotie ipv volksgeloof.
Allo Louis,
Toch wat gevonden bij je priester? bedankt man.
Bij het nogmaals bekijken van die crusifix op getreepte achtergrond, besef ik dat de oringinele op een wit kruis hangt!
Ik wacht nog steeds op antwoord van KUL en bisdom.....Godsmolen maalt langzaam, de huidige generatie moet maaar geduld leren oefenen: Is een schone deugd!
Hallo Jos.ik heb niets uitgevonden bij mijn preacher,Ik vond het on mijn PC onder "Cornelius Jansen Crucifix".Louis
O! Sorry Louis, ik dacht echt dat je preacher je wat had bijgebracht over het Jansenisme. Zodra ik nieuws heb van KUL decaan specialist in Jansenisme stuur ik het rechtstreeks naar jou. Een samenvattig komt op deze blog. De crucifix historie van het begijnhof verwacht ik van het Bisdom-archief.
Wachten maar.....
Jos
Wat die crucifix betreft : ik denk
( wat zeg ik, ik ben zeker)dat het gaat om de kopie van het origineel van Duquesnoy (daar hadden we het al uitvoerig over) die nu tegen een gestreepte pijler in de Begijnhofkerk hangt. Vandaar die strepen.
Zoals gezegd, het origineel heb ik maar één keer gezien, maar ik twijfel er aan of de originele op een wit kruis hangt. Ik heb net een foto in gids voor oud Mechelen opgezocht. Het kruis van het origineel is niet wit!
En van de KUL en professor Torfs nog geen reactie - geduld is een schone deugd. Sommigen wachten al 2000 jaar op de komst van Christus, op een dag zal het dus niet aankomen.
Goed licht bruin is inderdaad geen wit!
Zal die dag een extra witte bril hebben opgehad...die bestaan , zoals roze brillen....
Torfs is geen Godgeleerde maar een eminenente prof in kerkelijk recht, wat iets héél anders is.
Neem het mij niet kwalijk maar ik wordt dat betweterig gedoe hier hardstikke beu. Waar is die eerste blog over het Begijnhof naar toe? Dààr meldde ik al de vragen aan KUL en Bisdom. Komt daar nu een zeker rudi ook eens op het podium, waarom is dat nodig?. Ben ik in je vaarwater terecht gekomen man?
Wat ik al lang ondervond : hier zitten ettelijke Narcisten en mensen die echt denken dat ze het warm water hebben uitgevonden . En nu maar wachten wat voor reaktie hier opkomt....Jos zal wel weer de boter hebben gegeten! Maar wat wil je...geen diploma's, op 13 1/2 jaar uit schoolverbannen wegens storend gedrag. ADHD kende men toen niet en een legertje psychologen heeft mij ook niet opgevangen
Ondanks dat ben ik toch opgeklommen tot adjunct-zaak voerder van een verkoopshal van 15.000 m2 meter. Natuurtalent, zei mijn ontdekker.
En daar ben ik fier op.
Jos,ikhoop dat ge het mij niet kwalijk neemt.Maar heel die zaak was begonnen toen ik Jan vraagde om eens een foto te maken van de preekstoel in de St.Kathelijnekerk,Ik weet nog altijd niet wat de Begijnhofkerk tedoen had met de preekstoel van de Kathelijne Kerk.Weet gij dat mischien?
jos vandenhoek, wat heeft je gebeten? Ik denk ik mij mag permitteren te zeggen dat die "een zekere rudi" al een blogger is van het eerste uur, lang voor dat "josvandenhoek" opdaagde. Astamblieft zeg!
Ik heb inderdaad ook weet van die andere post over de Begijnenkerk, vandaar mijn verbazing dat onze Amerikaanse Louis plots met een post verscheen over dat Christusbeeld. En dan heb ik het initiatief genomen een mail te sturen aan die prof in kerkelijk recht. Ook uit persoonlijke interesse. Of mag ik dat misschien niet doen? Ik verwijt je toch niet dat jij langs jouw kant enkele vragen stelt! Inderdaad, Torfs is geen Godsgeleerde. Neem me niet kwalijk oh Jos! En dan verwijt je anderen betweterig en Narcisist te zijn. Amaai mijn oor.
shashi3: op het gevaar betweterig en narcisitisch over te komen kan ik je vertellen dat er op het eerste gezicht geen directe overeenkomst is tussen die preekstoel van de Katelijnekerk en de Begijnhofkerk.
Wat ik wel weet is dat die preekstoel van de hand is van Valckx, leerling van de bekende Theodoor Verhaegen.
Verder weten we niet wie de maker is van de preekstoel van de Begijnenkerk.
Dus veel verband zie ik niet, maar misschien weet jans dat wel. 't Zal wel een misverstand zijn zeker.
nu mijn reply to rudy,ik was niet degene die over dat crucifix begon,ik weet niet meer wie die foto van dat kruis op Mechelen blogt heeft gezet,en begon vragen te stellen over Cornelius Jansen,en plots was iedereen involved,daarom begon ik ook een beetje te onderzoeken om julie een beetje te helpen,That's all there was to it.Sorry that some poeple are upset about it,My apology.
Met mijn reactie op deze "zaak" kan ik mij misschien compleet belachelijk maken maar toch probeer ik het... Toen ik eens in de Begijnhofkerk stond te kijken naar die crucifix vertelde een gids(?) mij dat die Christus met z'n armen omhoog hing ...omdat het beeldje uit een olifantentand was gemaakt en gewoon de vorm van die tand volgde (??!!)
In deze discussie is inderdaad vergeten dat men vermoedt dat Duquesnoy gewoon de figuur uit één grote olfantstand gesneden heeft en daarom dus heeft de figuur van Christus die vorm. Dat was trouwens de favoriete uitleg van de kapelaan. Hij interpelleerde hiermee steeds toen ik het Jansenisme-verhaal deed in de kerk en als hij daarbij aanwezig was! hihi!
Tussen haakjes, één van onze aartsbisschoppen, Boonen (+1651) had sympathie voor deze "ketterij. Ik weet niet wanneer exact het kruisbeeld van Duquesnoy werd aangekocht, maar zijn levensloop zit we pal in de "regeerperiode" van Boonen!

en shashi3 - no problem, ik had het met mijn opmerking eigenlijk niet over jou. Wel over het korzelige antwoord van Josvandenhoek.
Het is niet omdat een crucifix uit ivoor gesneden is dat de armen niet gespreid zouden kunnen zijn. Er bestaan genoeg voorbeelden van ivoren kruisbeelden mét gespreide armen, weliswaar niet uit één stuk gesneden. Dan zijn de armen er apart aan toegevoegd.

Er hangt ook een 'jansenistische' (?) kruisfiguur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle, een schilderijtje bij de sachristiedeur, vlakbij om de hoek bij het Rubenstriptiek. Het is alleszins een Christus aan het kruis met opgeheven armen.
Laten we even oppassen: hetb is vrij uitzonderlijk dat er christusfiguren uit één stuk worden gemaakt en zeker als het ivoren exemplaren betreft. Slagtanden zijn te smal voor breedhangende Christusfiguren. Meestal zie je dat omdat die ( in dat geval breed uitstaande) armen aan de romp gezet zijn en daar is altijd een kleine scheidinssnaad te zien. Ik denk verder trouwens dat de kopie in de Begijnhofkerk uit gepolychromeed hout gemaakt is.
Maar er is meer. Eén van de drie prebella's (kleine schilderijtjes onderaan) van het Rubenstriptiek de "aanbidding der wijzen" uit de St;Janskerk is ook jansenistisch. Maar: dit is zo smal dat Rubens niets anders kon dan de armen omhoog schilderen. Verder is dit schilderijtje ook een zogenaamde "verkeerde" Christus. Het hoofd van de gekruisigde is geschilderd steunende op zijn linkerchouder. Normaal moet dat - iconografisch - op zijn rechterschouder zijn. Christus stierf, volgens het evangelie, met zijn hoofd in de richting van de "goede moordenaar" en die hing aan zijn rechterkant. Er is in Mechelen zo een opvallend voorbeeld in de St.Rombouts waar Van Dijk een kruisiging in de zuiderzijbeuk hangen eeft met ook een Christus met de "verkeerde" houding. Dit was daar dan wel omdat hij de diagonale bewging links onder rechts bven op het schilderij niet wilde onderbreken, zeggen spoecilisten. Waarom Van Dijk die compositie dan niet gewoon omdraaide is me altijd een raadsel gebleven.
Tot zover enkele Christushoudingen. Maar let er op: 95% van alle gekruisigde Christussen zijn met het hoofd op zijn rechterschouder.
Sorry , sorry, ik was out en nog!
Slechtnieuws gekregen. ga er nu uit voor ...hoelang weet ik niet.
Er is longkanker vastgesteld. Het ga jullie goed en ik hoop voor mij ook..........

IK bedank de Bloggers die me ooit persoonlijk hebben geholpen met info en postkaarten over oud-Mechelen.
En ook de anderen...zonder verdere commentaar.

Jos
Jos ik hoop alles gaat goed voor u.I keep you in my prayers.
Jos, kop op, de wetenschap is veel verder gevorderd dan jaren geleden. Er is dus hoop. Fight for it .
Blijf contact houden met Mechelen, geef niet op.
Ik duim voor je en alle andere bloggers ook durf ik hier wel te stellen.
All the best, Jos
Ik sluit me aan bij Louis en Rudi.
Blijf er voor gaan Jos! Je bent een vechter - probeer dit nu ook!
Moed!
Komaan Jos ! All the best...
Dank aan allen,
Zijn we toch nog vrienden!
Maandag ga ik binnen.
Nu alles organiseren voor in geval....zo ben ik nu eenmaal.
't Ergste vind nog mijn zwaar hulpbehoevende eega. We trachten ze ook te laten opnemen .
Tot later.......
Jos, veel sterkte en snel beterschap gewenst. Tot gauw op de blog. We denken aan jou en je echtgenote!
Veel sterkte toegewenst Jos!
Jos, veel moed in deze moeilijke tijden !
Heel veel moed en sterkte, beste Jos !
Volhouden, volharden, vechten en blijven verchten!
Tot gauw alhier op mechelen blogt.
Keep on fighting Jos. Niet opgeven.
Er voor blijven gaan.
Sterkte Jos.Never give up.
Wij bloggers leven met je mee.
Jos, Het spijt me dit minder aangename nieuws te vernemen. Vertrouw echter op de vooruitgang van de wetenschap.Ik wens je dan ook het allerbeste toe.
Allemaal dank voor jullie steun...

Ik zal VECHTEN, das beloofd.

Tot later.
Cornelius Jansen was niet helemaal een "Vlaamse" bisschop. Hij is een geboren Nederlander en heeft in zijn leer altijd iets behouden van het strenge calvinisme dat in zijn tijd in zijn geboorteland (de Nederlandse provincie Gelderland) heerste.

Jan Prillevitz, Overijse