OVAM-gebouwen in stadshanden

met categorie:  
Ovam

Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken heeft de Vlaamse Regering afgelopen donderdag ingestemd met de vraag van de gemeenteraad van Mechelen om het vroegere OVAM- gebouw en -parking aan de stad Mechelen te verkopen.
Door deze beslissing kan de stad Mechelen een interessante site bekomen voor de stadsontwikkeling. Het gebouw , gelegen in de Kanunnik De Deckerstraat situeert zich immers in het stadsgedeelte waar het stadsbestuur plannen heeft voor stadsvernieuwing. De gebouwen zouden socio-culturele en educatieve diensten (tweedekansonderwijs, welzijnszorg, basiseducatie,…) huisvesten. De binnentuin van de gebouwen zal een publiek karakter krijgen. De parking is nodig om de grote parkeerproblematiek van de buurt een oplossing te geven. Om die redenen krijgen de eigendommen een duidelijk maatschappelijk verantwoorde bestemming, ingepast in een structurele visie van het stadsbestuur op de buurt.

De totale raming van de waarde van de gebouwen is door de diensten van het Aankoopcomité Mechelen geschat op 2.165.000 euro. Ontvangsten die door OVAM zullen aangewend worden om de huur van haar kantoorgebouw aan de Stationsstraat 110 te financieren. (Bron Radio Reflex)
@Peter,das goe nieuws.Na ma hoope dat da ni te lang deurt veu da de mensen er kunne van geniete.(parking-zenne)
Dat is zeer goed nieuws, want het tweedekansonderwijs zit vandaag de dag niet altijd even goed gehuisvest.

Publieke tuinen zijn uiteraard ook altijd een pluspunt, hopelijk in combinatie met een woonzone, zodat er sociale controle ontstaat.
Dan reklameren de geburen en wordt de boel gesloten.
Dat is de typisch Mechelse luie-ambtenarenreflex.
inderdaad niet slecht, we zullen zien wat de effectieve invulling van de gebouwen en parking echt voor de buurt in petto heeft.
Ze kunnen er misschien repetitieruimtes in maken zodat mechelse groepjes er kunnen repeteren??
Het is maar een idee.
De parking zal wel binnenkort ook een betaalparking worden zeker?
Tenzij ze er een gratis parking voor de buurtbewoners van maken met slagboom en een kaart zodat de bewoners er op ieder moment opkunnen.
Het is maar een idee om de parkeerdruk in de straten wat te verlichten.