Basisschool St-Jozef-Coloma maakt milieubewuste keuze!

met categorie:  (foto: Jan Smets)


De basisschool Sint-Jozef-Coloma heeft altijd m'n sympathie weggedragen; niet alleen omdat ik in deze wijkschool zélf m'n broek versleten heb,
maar ook omdat ik er vele jaren actief ben geweest in ouderraad en schoolraad.
Deze school heeft steeds een héél milieubewuste koers gevaren.
Mooi zo!
En sinds kort is men nog een stapje verder gegaan op deze weg.

Vrijdagavond werd op een zonnige receptie de nieuwe speelplaats voorgesteld, én wat meer was: ook het 'percolatierietveld'..., in aanwezigheid van schepen Magda Van Loon en minister Kris Peeters.
Waarlijk een primeur!
Als eerste school in Vlaanderen zorgt ze ervoor dat door middel van dit rietveld, haar afvalwater op een natuurlijke en duurzame manier gezuiverd wordt!
Er diende een nieuwe speelplaats te komen.
Zoveel was duidelijk. Al jaren werd er hardop gedroomd, werden plannen getekend, werden kinderen, ouders en leerkrachten bevraagd...
En... uiteindelijk werden de plannen gerealiseerd, zodanig dat de school nu een schitterende nieuwe speelwei heeft, in een mooi groen kader tussen de restanten van het Colomabos, Sporting-Mechelen, Colomakerk en Chirodomein, en de achterkant van de Stenenmolenstraat.
Zo is er een cosy-corner met zitbanken, een amfitheater, een modern afdak een grote zandbak en een speeltuig met vele uitdagingen...

Wat nu het rietveld betreft:
'Een aantal technische beperkingen vormden de voedingsbodem voor de milieuvriendelijke keuze die de school maakte', verduidelijkt directeur Stef Van Malderen.
'De riolering loopt dwars door het Coloma-Instituut, en kon niet worden omgeleid, zodat er een keuze diende gemaakt, tussen 'n ingewikkeld systeem van putten en leidingen, of...het milieuvriendelijke perculatierietveld'.
Nu is iedereen oprecht blij met de gemaakte keuze!
De leerlingen worden alzo nauw betrokken bij het waterzuiveringsporoces.
Het systeem moet nog even wachten tot het riet volgroeid is - maar de kinderen zijn al goed op de hoogte van de werking ervan.
Er staan infoborden en de kinderen kunnen via geurbuizen en venstertjes de weg van het water volgen.
Knap!
Zo je de kans krijgt: neem er eens een kijkje. Beslist de moeite!

Hoe werkt het rietveld?
Er wordt 'n basis uitgegraven waarin een waterdoorlatende folie gelegd wordt met daarop een drainagebuis in een laag grof grind.
Daarbovenop ligt 'n laag gewassen zeezand met een bepaalde korrelsamenstelling, afgescheiden van de grindlaag door 'n folie.
op het zand komt 'n laag grind met daarin 'n verdeelsysteem om 't afvalwater over het rietveld te verdelen.
Het afvalwater wordt na 't doorlopen van een septische put verzameld in een pompput, van waaruit het op het rietveld gepompt wordt.
Het afvalwater sijpelt langzaam door 't zand.
Op de zandkorrels en de rietwortels zitten micro-organismen die de opgeloste vervuiling uit het afvalwater halen.
De bovenst helft van het zandbed is zuurstofrijk - onderin is het zandbed zuurstofarm.
Op die manier wordt een goede stikstofverwijdering bekomen.
Om fosfor te verwijderen dient ijzerhoudend materiaal aangebracht te worden zoals ijzerslakken of ijzervijlsel, die de fosfor binden...

Een ingenieus en milieubewust systeem!Een initiatief waarvoor deze school een dikke pluim mag krijgen!
Proficiat voor deze Mechelse school!


www.coloma.be

Ja, dat is inderdaad een heel mooi en vooral praktisch initiatief als ik dat hier allemaal lees.
Ne dikke proficiat aan de basisschool Sint-Jozef-Coloma met deze primeur!
Inderdaad mooi gedaan! Bij Villa Zonnebloem zijn ze ook bezig met plannen om de speelplaats te vernieuwen... Misschien moeten ze maar eens een kijkje gaan nemen?