Bart Somers & co verliest vertrouwen

met categorie:  
BRON RADIO REFLEX

Gisterenavond vond de eerste gemeenteraad plaats sinds het vertrek van de schepenen Leo Stevens en Frank Nobels uit de CD&V naar het project van burgemeester Somers, "Beter Mechelen". Sinds vorige week is ook duidelijk dat Stevens en Nobels onder de naam CD&O - Christen Democratisch en Onafhankelijk - binnen het nieuwe kartel met VLD en Groen! naar de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen trekken.

Voorafgaand aan de gemeenteraad voerden de jongerenafdelingen van CD&V en NV-A nog actie op de Ijzerenleen, aan het verkiezingssecretariaat van het nieuwe Mechels kartel VLD-CD&O-Groen!. De jongeren gaven een copieerapparaat, dat de toenmalige VU in 2000 van Bart Somers gekregen had, terug.

De gemeenteraad zelf dan werd geopend met een verklaring van CD&V-fractieleidster Gusta Thys die meedeelde dat Nobels en Stevens hun lidmaatschap van de partij zelf beëindigd hebben. Deze beslissing werd door het partijbestuur bekrachtigd.

Mon Janssens, voormalig SP-gemeenteraadslid - maar nu onafhankelijke, ging verder. Hij betreurde het dat er niet meer controle uitgevoerd werd op de 'invoering' van de namen van mensen die hun steun geven aan het project "Beter Mechelen". Vorige week - tijdens zijn verlof in Portugal nota bene - belandde Janssens zijn naam op de website. "Ik geef hier nogmaals mee dat mijn inzet én steun de komende verkiezingen ten volle zal uitgaan naar het SP.a & Spirit-kartel, ondanks ikzelf niet meer zal opkomen op 8 oktober 2006" zei Mon Janssens vol overtuiging.
Hij vroeg zich ook af of na de stoelendans van de jongste weken de CD&V-fractie nog verder haar steun kan geven aan de twee ex-CD&V-schepenen? "Deze politieke chaos, gecreëerd door Somers, vind ik héél triest voor deze stad" ging Janssens verder en vroeg daarop een "vertrouwensstemming" aan.

Burgemeester Bart Somers deed nog een poging de vraag - aangezien deze te laat op de agenda werd gezet - naar de volgende raad te verdagen. Maar dit was zonder Frank Creyelman gerekend, want de Vlaams Belang-er vroeg een stemming waarbij het punt onder "hoogdringendheid" toch zou besproken worden. 2/3 van de gemeenteraad diende zich hierover uit te spreken. 29 tegen 12 stemmen volgde Creyelman en het punt - de vertrouwensstemming - kon plaatsvinden. Voor een tweede maal werd de vergadering geschorst voor overleg.

De motie klonk als volgt : "De gemeenteraad van de stad Mechelen, in vergadering van 1 juni 2006, hernieuwt zijn vertrouwen in het voltalig college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen."

De stemming gaf het volgende resultaat : 17 ja, 18 neen en 6 onthoudingen. Enkel CD&V en VLD stemmen voor. Wat betekent dat dit college geen vertrouwen meer krijgt van de gemeenteraad.
Juridisch heeft deze uitslag geen waarde, maar symbolisch spreken deze cijfers boekdelen .....

Verbazend?
Spijtig voor Mechelen - maar wie met vuur speelt...
Ik herhaal dat ik hoop dat Mechelen in oktober 'positief' kiest. (en er zijn best positivieve alternatieven buiten dat ene dat nu voorgesteld wordt als de enige mogelijkheid voor de niet-verzuurde, vooruitziende Mechelaar...)
er zijn best positivieve alternatieven door jans

Een in tweeën gescheurde cd&v, een sp.a zonder Mechelse protagonisten, een alleenstaand VB en de 'nieuwe Somers' lijst ... Leg het eens uit jans? Waar zitten de coalitie mogelijkheden? Wie met wie, en welke 'sterke' oppositie? Specificeer eens 'positief kiezen'? Ik zie géén keuzemogelijkheid hoor, ik zie slechts een (goed) uitgekiende Somers strategie die tot lukken gedoemd is, en dan herhaal ik mijn vraag (uit een andere topic) Moeder, waarom kiezen wij?
Jaja, de verkiezingen zijn in aantocht mensen. Laat u niets wijsmaken. Deze resultaten zijn idd niet verbazend. Tel de stemmen van oppositiepartijen Vlaams belang en Sp.a bij elkaar op en je zit al op 17 stemmen tegen.
Deze resultaten zijn inderdaad symbolisch maar Creyelman weet ook wel dat de pers dat oppikt en alle negatieve reclame over Mechelen is mooi meegenomen want dat past perfect in hun negatief verhaal dat ze willen ophangen van Mechelen.
Is de Mechelaar hier echter mee gediend? Ik denk het niet.
Er staat een fout in het artikel van radio reflex aangaande de actie. Het was Somers die de toenmalige CVP een kopieermachine bracht.
Met deze actie heeft Jong cd&v en Ronduit N-Va het klakkeloos kopiëren van het partijprogramma van het kartel door Somers en zijn allgaartje willen aanklagen. Je moet al ziende blind zijn om niet te merken dat beter Mechelen en kopie is van de kartelslogan: met Mechelen gaat het beter , en met u ?
Ik was trouwens ook op de gemeenteraad en ik adviseer iedere mechelaar om eens te gaan kijken, de zin om op somers te stemmen zal snel dalen.
@jejo: Ik heb jaren de gemeenteraad gevolgd en ben ermee gestopt sinds somers burgemeester is geworden. Mensen die geïnteresseerd zijn in toneel moeten de gemeenteraad gaan volgen. Als je geïnteresseerd bent in politiek ben je daar aan het verkeerde adres. Somers lacht zelfs de verkozenen van het volk uit en speelt daar een slecht stukje theater, en dit elke maand opnieuw. Ik vraag me echt af of dit zo verder kan!
Van Butsel zal je daar in elk geval niet zien. Die man heeft zelfs nog geen dag gezeteld als gemeenteraadslid.
Wel straf dat NVA zijn eigen kartelpartner CD&V te kakken zet door zich te onthouden. En dan maar zeggen dat ze niet met spelletjes bezig zijn.
Ik vind ten eerste niet dat de NVA de Cd&v een hak heeft gezet maar eerder Somers en zijn volgelingen.
Ten tweede is de NVA nog geen geleding van de CD&V en heeft zij recht op een afwijkende mening in verleden heden en toekomst. Ik vind dat de NVA zo een belangrijke rol speelt in het kartel en voor mij is de NVA een zeer gewaardeerde en complementaire partner.
Dat is meteen ook weer heel duidelijk Jejo.
@ikke: ik ga ook geregeld naar de gemeenteraad kijken, maar ben het helemaal niet eens met jou. Ik vind inderdaad dat alle Mechelaars eens zouden moeten aanwezig zijn. De partij die in de eerste plaats door de mand valt is het Vlaams Belang. Als je daar zit is het echt hallucinant dat deze mandatarissen 1/3 van de Mechelse stemmen halen.
Ik sluit me aan bij Jejo. Er is helemaal geen sprake van dat N-VA de CD&V te kakken zou zetten, om dan ook maar dat plastische woordgebruik te nuttigen. Trouwens, ik las eerder op de blog ook al dat CD&V en N-VA verdeeld zouden zijn? Niets is minder waar hoor. N-VA komt prima overeen met haar kartelpartner CD&V.

Zo was er gisteren ook de geslaagde gezamenlijke actie van Jong CD&V en Jong N-VA. Waarbij we het kopieer apparaat dat Bart Somers - toen in de oppositie - zes jaar geleden aan de toenmalige CVP (dus niet VU zoals Peter schreef) 'schonk' met als reden "dan kunnen jullie ook een programma maken, je kan het onze kopieren". Maar aangezien dat Somers niet alleen ei zo na de Slogan van het Kartel CD&V-N-VA schaamteloos overneemt (van "Met Mechelen gaat het beter" naar "Beter Mechelen" is een kleine stap) en op vlak van Cultuur de open stadslijst blijkbaar bepaalde programma punten schaamteloos van het kartel overneemt, kan zij deze kopieermachine beter gebruiken ;-)

Bij deze actie, alsook bij de andere acties die CD&V en N-VA al samen deden was er allerminst sprake van verdeeldheid, hetzelfde geldt voor andere initiatieven dat het kartel al samen organiseerde.

Wat het betoog van "Ikke" betreft. Het is helaas waar. Hoe Somers op de gemeenteraad soms of nee: vaak.. tekeer gaat is een weinig fraai spektakel..
Dat van dat overnemen van het cultuur-programma van de cd&v vindt ik echt om te gieren. Frank Nobels is 12 jaar schepen van cultuur. Hij kent cultureel Mechelen als zijn broekzak. En nu ineens komen al zijn ideeen van "de partij". Ik begin meer en meer te snappen waarom Nobels vertrokken is.
@ Koen
Het is duidelijk dat u nog nooit een partijprogramma hebt gelezen.
Als u ten tweede denkt dat al de punten omtrent cultuur in het programma van Nobels komen overschat u zijn intellectuele capaciteiten.
U maakt ook de onterechte intellectuele brug tussen het cultuurprogramma en Nobels. Het zal u msschn verbazen maar er zijn nog andere mensen met cultuur bezig als Nobels en de partij was het dan ook niet altijd volmondig eens met Frank (wat normaal is in de politieke interactie partij-mandatarissen-gemeenteraad).
Feit is wel dat Nobels alles wat rond cultuur gebeurd is als zijn intellectuele eigendom ziet (HLN vorige zaterdag). Ik denk dat we met zo'n uitspraak snel uitgesproken zijn.
Koen: ik ben de laatste om de capaciteiten van Frank Nobels in twijfel te trekken, en mij hoor je ook niet ontkennen dat hij er verstand van heeft.
Ik heb ook niet gezegd "al zijn ideeën komen van de partij". Ik stel alleen vast dat bepaalde programmapunten van het kartel (waar hij tot voor héél kort deel van uitmaakte) nu op de 'open stadslijst' opduiken, waarop toevallig Nobels en Stevens prijken... toeval?

Enne.. ik heb altijd voor Nobels veel respect gehad, zoals veel Mechelaars. Maar tevens zoals veel Mechelaars betreur ik zijn overstap naar de Somers & Co.
@Jejo: inderdaad.. Dat interview met Het Laatste Nieuws van vorige zaterdag sloeg écht alles...
Ik denk dat CD&V Frank Nobels niet genoeg steunde in zijn culturele ambities. Bv Nobels lanceert het voorstel om te onderzoeken of Mechelen zich kandidaat kan stellen als culturele hoofdstad (Mechelen heeft meer beschermde monumenten dan Brugge!). En wie is de eerste om Nobels terug te fluiten...
Spijtig dat veel Mechelaars omgaan met de politiek als was het voetbal. Ze kiezen een ploegje en de tegenstanders. Misschien verklaart dat ook waarom de Mechelse politiek vaak in tweede klasse lijkt te spelen.

Ik kan enkel vaststellen dat er veel veranderd is. En de kern van de zaak is te beoordelen of je die veranderingen goed of slecht vindt. En daar moeten de verkiezingen om draaien. Want bekwame spelers spelen de bal, niet de man.

Als je naar de vuisten grijpt kan je best oppassen voor die ene partij die daar nog het meeste ervaring mee heeft :-)
@anke: Mag ik herinneren aan “het oordeel van Salomo”, een werk van de Mechelse schilder Michiel Coxcie (1499-1592) die twee jaar geleden werd aangekocht door de stad Mechelen. Na “intensieve onderhandelingen” slaagde Nobels er in om dit werk voor 300.000 € te kopen. Wie floot Nobels toen - tevergeefs maar wel publiekelijk - terug? Inderdaad. Leo Stevens. Hij kon met dat geld een voetpad vernieuwen. De vetes tussen deze twee schepenen zijn trouwens ontelbaar. Dus zeg niet zomaar dat CD&V Nobels heeft afgeremd, dat was meermaals Stevens. Nu zijn het terug "vrienden" die wegens hun "hart voor de stad" terug samen op stap gaan ;-)
Het ging hier over het cultuurbeleid en het intellectuele vaderschap hiervan, Steven
Moest ik van Gennez zijn, ik zou direct het zwembad- en internationaal skatepark-idee patenteren voor Van Butsel ermee weg is.
Blijkbaar verliest Somers niet alleen in Mechelen het vertrouwen...
http://www.vrtnieuws.net
Hilarisch gewoon wat men hier op deze blog leest. CD&V heeft op zijn laatste vergadering zeker beslist om Somers (en de stadslijst) aan te vallen met het stelen van hun slogan en programma. Jongens toch.
Is het niet aan een nieuwe kandidaat-burgemeester om met NIEUWE projecten en visies voor Mechelen naar voor te komen. Dit vind ik echt té gemakkelijk en belachelijk voor woorden en getuigt van weinig creativiteit.
Is het programma van CD&V dan al afgewertk? Dit werd toch nog uitgewerkt in diverse praatcafés, net zoals de stadslijst nog geen vast programma heeft. Over wat liggen jullie hier dan te discussiëren?
En over het stelen van ideeën en slogans, die actie van jongCD&V is hen blijkbaar ook al eens voor gedaan.
Inspiratie mannen!
Het enige dat ik onthoud van het programma van CD§V is de slogan respect! Daarmee dekt de vlag alle ladingen. Ik leid daaruit af dat ook volgens die partij de tot nu gevoerde politiek zo slecht niet was
( natuurlijk niet want CD§V zit in coalitie). Maar het probleem is dat de kandidaat burgemeester zich moet profileren en dat kan dus niet anders dan tegen zijn eigen mensen in de coalitie. Wringt daar niet het schoentje? Het probleem zit hem bij de CD§V intern, over de figuur van Karel Van Butsel, dit is nu toch zonneklaar.
En vandaar de vage slogan respect!
Natuurlijk heeft het kartel CD&V/N-VA aan een 2de zwembad gedacht en willen wij hier werk van maken. N-VA is hier al langer mee bezig. Het mag misschien verbazen maar naast cultuur heeft dit kartel ook de nodige ideeën over sport.
Respect is echt niet zo'n vage slogen. Er zouden in onze huidige maatschappij veel minder problemen zijn als iedereen iedereen met respect zou behandelen.
@rudi:
Ten eerste is een slogan meestal een vlag die alle ladingen dekt. Of is 'beter Mechelen' dan geen 'vage slogan'?

Ten tweede wringt het schoentje helemaal niet binnen CD&V-NVA. Op ons partijbestuur van een tijd terug werd Karel Van Butsel unaniem voorgedragen als onze lijsttrekker. Dat de heren Nobels en Stevens op dat moment niet het lef hadden om zich ook kandidaat-lijsttrekker te stellen of om hun tegenkanting tegen te uiten tegen het lijsttrekkersschap van Karel getuigde van weinig politieke moed van hun kant. Als ze dan achteraf nog overlopen naar hun vriendje Bart Somers zegt dat veel meer over deze 'heren' dan over de partij.

De ganse CD&V en NVA-afdelingen staan 200% achter Karel Van Butsel, Walter Schroons, Magda Van Loon, Marc Hendrickx en alle andere kandidaten. Dit vertrouwen werd in een laatste vergadering nog eens unaniem bevestigd.

Of denk je dat het in een partij met interne twisten (zoals u het wil laten uitschijnen) anders mogelijk zou zijn dat er deze ochtend 20 militanten en kandidaten (waaronder Karel, Walter en Marc) in Battel de bewoners een bezoekje hebben gebracht? Ook onze actie van Jong CD&V en Jong NVA bewijst dat er van interne twisten (binnen CD&V en binnen het kartel) geen sprake is.
Ik vind het wel grappig om lezen want ondanks het feit dat het college het vertrouwen niet kreeg is de agenda van de gemeenteraad zonder al te veel problemen afgehandeld geweest.Dat zegt toch ook iets.
Het is nogal logisch dat een partij niet met zijn interne problemen naar buiten komt net voor de verkiezingen maar als de twee belangrijkste schepenen opstappen zo dicht tegen de verkiezingen is er meer aan de hand dan gebrek aan politieke moed hoor.
@Mark Vc, je felle reactie is voor mij het zoveelste bewijs dat het niet pluis is binnen je partij. Ik volg de stelling van Gaelle.
Telkens als je de figuur Karel Van Butsel in vraag stelt volgt een stekelige reactie. Voor mij is dit duidelijk hoor. En ja Nobels en Stevens zijn nu éénmaal twee boegbeelden van CD§V . Maar als je als schepen al jaren je uiterste best doet en je wordt dan in eigen partij zwaar bekritiseerd ( en met wat voor argumenten - je eigen mensen doen het niet goed, nou ja! meer respect - feiten aub, geen vage slogans) door iemand die "out of the blue" komt, dan is het niet meer dan menselijk dat je de deur dicht gooit.
En kan de CD§V verklaren waarom zij in de stemming van donderdag dan toch stemden voor de coalitie? van hypocrisie gesproken.
@rudi
Sukkelaar
Iemand die weet waarover hij spreekt...?

Ook een sukkelaar dus...
Marc, kasteelheer en hielenlikker van Karel: hoe moet ik vatten dat het goed gaat met het kar-t-elblok van cd&v en nv-a als in de gemeenteraad de ene zus stemt en de andere zo stemt als het gaat om het vertrouwen aan deze coalitie? Als dat ongeregeld zootje binnenkort de stad moet gaan besturen, staan we er goed voor.
Koen, ik denk dat je gelijk hebt als je stelt dat de hardwerkende schepenen Nobels en Stevens - je kan voor of tegen die mannen zijn maar niemand kan toch ontkennen dat ze beiden op hun departementen van cultuur en openbare werken hard gewerkt hebben - zijn geslachtofferd op het altaar van de ambitie van Karel om per sé en ten koste van alles burgemeester te willen worden. Ik begrijp trouwens iets niet: als ik de kranten mag geloven, hadden Vanbutsel en Somers een voorakkoord getekend om na 6 oktober de stad te besturen. Dan ik versta ik niet dat je de coalitiepartner en de eigen schepenen blijft aanvallen. Van schijnheiligheid gesproken. Maar ja, is hypocrisie niet de deugd bij uitstek van de tsjeven? Des te meer hypocriet als je weet dat Kareltje elke zondag het evangelie voorleest in de kerk - of all places - van Battel...Het evangelie volgens Karel, zeker. Awel, van die hypocriete boer geen eieren.
Sommige mensen die menen te weten waarover ze spreken zijn klaarblijkelijk op hun lange tenen getrapt. Omdat de waarheid kwetst misschien?
beste mensen, en met name "iemand die weet waarover hij spreek" en "charles legrando" laat ons nu toch eens proberen van de BAL te spelen, NIET DE MAN....

Je hoeft een blogger die een andere mening toegedaan is dan de jouw écht niet te beledigen hoor, dat kàn écht niet de bedoeling zijn!!!

Rudi, Gaelle, nu ik dichtbetrokken ben bij dit kartel, heb ik toch ervaren dat het er écht waar in dat kartel en ook in de CD&V - voor zover ik daar zicht op heb - geen sprake is van verdeeldheid, wat jullie of wie dan ook moge beweren of denken.... ik zeg het dan wat minder fel, misschien geloven jullie mij dan wel ;-) (he, dat rijmt!)
Markec, ik lees de kranten en tracht mezelf een opinie te vormen. Ik neem feiten rustig op maar ben me ervan bewust dat die feiten door mensen worden gemaakt. Vandaar de link tussen één en ander. Dit is niet de man spelen. Maar als die man oorzaak is van een aantal minder fraaie ontwikkeleingen, tsja, het zij zo
Charles - de mannen in kwestie zijn de bloggers, niet de politici. Ik vind het alleszins weinig respectvol dat "Iemand..." Rudi een sukkelaar noemt omdat die iets zegt dat blijkbaar hij ('iemand") niet apprecieren kan, maar evenzeer vind ik het niet netjes van jou als je daar poneert "Marc, kasteelheer en hielenlikker van Karel". Dàt was mijn blijkbaar niet duidelijke standpunt; hier op dit forum: laat ons toch een beetje vriend elijk voor mekaar blijven, meer vraag ik echt niet hoor ;-)

[ al geef ik toe, - en daar zinspeel je dus ook op - dat ik het niet allemaal zo netjes vind wat je over Van Butsel hier poneert ]
Charles - in welke krant heeft er ooit gestaan dat "die man" oorzaak zou zijn van een aantal minder fraaie ontwikkelingen? De waarheid is dat blijkbaar voor veel politici niet de mensen belangrijk zijn maar wel de macht m.a.w. het eigen belang.
Wanneer je de krant leest dan zeker het artikel over de recentste opiniepeiling jou niet ontgaan zijn. In de krant staat wel dat Bart Somers bij de eigen achterban met een zware populariteitscrisis worstelt.
Ik ben altijd bereid om over alles de discussie aan te gaan, maar alleen als de discussie kan gevoerd worden op basis van argumenten en op een normale manier. Als er hier naar mij, naar Karel en anderen wat gescholden wordt, louter en alleen omdat jullie een andere mening op na houden, zegt dan heel veel over het niveau van een aantal mensen hier.
Als er dan nog argumenten bijgesleurd worden die er helemaal niks mee te maken hebben maken jullie jezelf helemaal belachelijk. Wat doet het (in deze discussie en in het algemeen) ertoe dat Karel voorleest in de kerk van Battel?
Het onderwerp van deze topic was trouwens Bart Somers. Ik sleur er toch ook niet zijn privé-leven bij?
@Mark VDC: helemaal akkoord!
@ charles
Dat ge domme, incorrecte dingen zegt en slecht ingelicht blijkt te zijn is één zaak , mensen beginnen uitschelden is iets anders.
De grootste dommerik heeft in België recht op een mening , maar bloggers uitschelden is beneden alle peil.
Voor mij hoort u niet thuis op een blog.
Als het hier echt gaat over vertrouwen in Bart Somers, even dit gebeurde.
Tijdens de Algemene Bewonersvergadering van de Dorpsraad van Hombeek werd door een van de leden een realistisch overzicht gegeven van de problemen ivm verkeer en openbaar domein. Volgens Somers, naast Stevens en Lamon,was dit niet pasbaar in de positieve wolk die hij&Co rond het stadsbestuur blaast en viel hij de moderator, door hem betaald, in de rede en begon hij zichzelf te verdedigen en zijn zogezegd zeven engagementenplan van het vorig jaar te verdedigen.Prachtige show, veel woorden, weinig concreets, geen direct resultaat. Na de vergadering was hij snel weg, geen gesprek, geen discusie, Hombeek is volgens hem ondankbaar en negatief,toen woonde hij daar nog.
Ondertussen wacht Hombeek nog altijd op die prachtige verwezenlijkingen die beloofd zijn.
Vertrouwen, dat moet je verdienen, met daden, niet met heel veel woorden.
Maar een gesprekje volstond om in de krant de volgende dag te lezen: "Bankstraat wordt heraangelegd". Over de inhoud van de vergadering geen woord, het moet toch positief zijn, die Somerse wolk. Wat er in de Bankstraat gaat gebeuren is allesbehalve zeker, zeker geen heraanleg, wel enkele beveilingingrepen.
sorry ... het laatste woord moet zijn beveiligingsingrepen
Hier wordt inderdaad niet zelden de man gespeeld ipv de bal.
Het hypocriete is wel dat dit vaak uit CD&V hoek komt op Bart Somers en recent nog de twee schepenen Nobels en Stevens.
De butler heeft het gedaan...
Wie verwijt anderen een hypocriet te zijn? Charles Legrando.

Ik denk dat hij zichzelf best een hypocriet noemt. Om dit te staven toch even een citaat van hemzelf uit de topic over 'Frank Nobels en Leo Stevens':

"Er wordt steeds meer op de man gespeeld en niet op de bal. Arm Vlaanderen.
door charles legrando op 29/05 15:55:35"

Zijn schrijfsels in deze topic spelen waarschijnlijk niet op de man? Wie is er hier eigenlijk de hypocriet? En nee James, ik denk niet dat Charles Legrando uit CD&V-hoek komt... .
Ik moet toch even kwijt dat er inderdaad te veel op de man wordt gespeeld, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat men het vooral moeilijk heeft als die bal direct op Karel Van Butsel wordt gespeeld. Ik meen me te herinneren, Marc VDC, dat er de laatste dagen ook regelmatig op de man Bart Somers, op de man Leo Stevens en op de man Frank Nobels werd gespeeld. Maar dat is toevallig niet van belang zeker?
Dus ik ben volledig akkoord dat we dit temperen, maar verdorie Karel Van Butsel is hier niet het énige slachtoffer hé.
En het welles-nietes spelletje gaat door op een volgend item of hoe de mechelaar virtueel op de verkiezingskar springt waar de politiek de teugels (of eerder touwtjes) van in handen heeft.

Moest er een stok op internet staan men zou er zijn tegenhangers mee slaan tot bloedens toe.
Plaats uw stem met de verkiezingen en daarmee uit in plaats van te ruziën. ruzie
@Rudi: Al wat je wil, maar maak van politici geen 'slachtoffers' hé.
Ze moeten maar tegen een stootje kunnen (mag een ferme stoot zijn). Ik ben voor een harde aanpak van politici, maar wel op een correcte manier en met respect voor de privé-persoon.
Bovendien, hun grootste vijanden zitten altijd in eigen rangen.
Charles legrando werkt blijkbaar ook op zondagmorgen op het stadhuis.Charles, je zou beter niet zo laf zijn en gewoon je naam eronder zetten. Zet je anders misschien beter op de pc van Karine of het bureau naast het jouwe!
Nu weet ik waar die O van CD&O voor staat: onnozel!
PS: voor de andere bloggers, vraag maar eens op het stadhuis welke schepen er op zondagmorgen aanwezig is! Je zal direct CHARLES LEPETITO leren kennen!
Leo Stevens ?
@rudi: waarom heb je me nog steeds niet uitgelegd wat de relevantie was van uw 'opus dei' betoog in deze politieke discussie?
Niks anders te doen, wim, op deze zonnige maandag dan nog eens de blog door te lezen en terug te komen op een post van 19 mei?
In elk geval lees wat daar staat. Ik heb gewoon een open vraag gesteld. Dat is mijn goeie recht, zoals het ook je goeie recht is daar op te reageren. Als je absoluut bewijzen wil dan kan ik je die niet geven en dat was ook niet de bedoeling, gezien de open vraag. Ik noteer alleen dat je een hevige fan bent van Karel Van Butsel. Dat is ook je goeie recht en het is mijn goeie recht geen fan van hem te zijn. Dat mag ik toch zeggen hé!
Zoals ik ook blijf zeggen dat ik politici die veel te sterk bij een godsdienst aanleunen, zoals dat bij Karel het geval schijnt te zijn, wantrouw. En nu ik verneem via Charles legrando dat hij in de kerk voorleest (al geef ik toe dat ik dat zelf niet gezien heb en dit dus het voordeel van de twijfel heeft)is dat wantrouwen nog gegroeid. Het is ook Karels goeie recht en dat is zijn eigen persoonlijke instelling die ik respecteer, maar ik zie dit niet graag in de politiek weerspiegeld ( ik denk dan aan de almachtige christelijke zuil die zo'n 80% van onze samenleving en dus ons geld in handen heeft)
Die "open vragen", die insinuaties, zinsneden als '... het geval schijnt te zijn...', '... ik meen te weten dat', '... ik heb van een insider gehoord dat...'; al die zaken hebben van deze blog gemaakt wat hij geworden is. Alleszinds geen goede politieke discussie, wel een heen en weer geroep van pro's en anti's. Posten met als doel 'te scoren' en niet om een relevante bijdrage te leveren. En ik vind dat jammer, want ik ben heel geïnteresseerd in politiek (louter passief), maar wat ik hier lees heeft niets meer met politiek te maken.
Je maakt je er nogal gemakkelijk vanaf Wim, praat eens met Karel Van Butsel. Een aanrader.
test
@ Rudi
Ik geef Wim gelijk. Ik vraag me af als het feit van het in de kerk voorlezen niet relevant is waarom wordt dit dan toch wordt vernoemd ? En de verdediging van iets te zeggen als waarheid en u er dan van af te maken als een open vraag doet me denken aan demagogoisch verbale trukjes van een bepaalde partij. "als je absoluut bewijzen wilt, kan ik die niet geven" dan lijkt het me beter om te zwijgen.
Het meeste was ik onder de indruk van het verpletterende argument praat eens met Karel. Ik raad dit iedereen aan en men zal snel merken wat dat hij een politicus is waar de boodschap centraal staat i.p.v. de vorm.
Maar wat me nog het meeste stoort is het privéleven van politici op den blog te grabbel werpen. Ik meen dat er over andere lijsttrekkers in Mechelen wel andere zaken te zeggen vallen.
U merkt dat respect toch niet zo'n vage term , zoals u zo overduidelijk maakt.
U merkt dat respect toch niet zo'n vage term IS, zoals u zo overduidelijk maakt. (is al laat :) )
Wat ik straf vind aan de gemeenteraad is dat die mannen twintig minuten te laat beginnen en dan van het publiek eisen dat het recht staat voor hen.
Rudi, heeft de Christelijke zuil werkelijk 80% van de maatschappij en dus van ons geld in handen? Kan je daar wat meer over kwijt, vind ik wel boeiend. (Misschien zelfs een apart item van maken op de blog?)
steven, om hierover een apart item te maken heb ik te weinig informatie. De quote 80% is te nemen zoals hij is. Het kan evengoed 65 % als 90% zijn. Voor details zou je verder moeten zoeken maar ik geef je enkele dingen ter overweging:
onderwijs : ik denk dat 75% van het onderwijs in handen van het vrije net is. Je hoeft maar gewoon eens te kijken naar het aantal scholen in telefoonboeken en dan is dit duidelijk.
Ziekenzorg : de meeste ziekenhuizen zijn afhankelijk van de Christelijke zuil, zo ook zorgverstrekking. Ik verwijs hier naar de Mechelse situatie : het laatste ziekenhuis dat niet tot die zuil behoorde (Dodoens) staat nu op het punt overgenomen te worden Sint Maarten. Tot die groep behoren o.a Sint Maarten in Duffel en ik denk ook Imelda in Bonheiden ( van dit laatste ben ik niet zeker) In Mechelen zit in de Nokerstraat de groep Emmaus, een overkoepelend orgaan dat al die administraties overkoepelt. Zij zijn gevestigd in het prachtige gerestaureerde Cellebroedersklooster in de Nokerstraat - op zich al een bezoek waard.
Tenslotte : mijn kompaan de Ferre heeft ooit een wandeling ineengestoken ( voor vrijzinnigen bedoeld) over het kapitaal en de eigendom van de Kerk in onze stad. Tijdens die wandeling wordt aangetoond hoeveel huizen er in Mechelen van de diverse kerkfabrieken zijn. Dat is naar het schijnt verbazend. Mogelijk kan ik hierover via hem wel gedetailleerde info krijgen. Als illustratie kan ik je zeggen dat het nieuwe pand in de Schoutetstraat ( die nieuwbouw naast Trendson)eigendom is van de kerkfabriek van St.Katelijne.
Verder zijn praktisch alle panden in het Begijnhof ooit eigendom van de kerk geweest. Voor huur of kopen kom je dikwijls daar terecht.
Denk even aan de verzekeringen ( zoals de DVV, meen ik te weten )of sommige bankinstellingen (het oude Bacob, hoe heet het vandaag nu alweer?)
En wat dan met de Boerenbond en de sportklubs?. Denk verder aan KAV, vakbonden ( ACV is veruit de grootste in Vlaanderen)
Pas nu even op, voordat ik weer de banbliksems van CD§V over me heen krijg : we moeten dit relativeren, veel van die situatie is historisch gegroeid, onderwijs en ziekenzorg zijn al eeuwenlang in handen van de Kerk, er was toen niks anders. Maar al dit alles is verweven in een vlot werkende en goed georganiseerde organisatie, een al eeuwenlang gesmeerd draaiende zuil die alle achterpoortjes kent en de truken van de foor om geld uit de grote pot te schrapen. Onderschat vooral de "sussen" niet.
Natuurlijk, ook de Sossen en vrijdenkers hebben hun zuilen en proberen dan ook weer hun deel van de koek te krijgen en gekonkelfoes is dan niet uit de lucht. Ethias is daarvan een uitstekend voorbeeld, eveneens een goed geoliede maatschappij die ook haar graantje meepikt. Je hoort me dus niet alle schuld op één zuil werpen, maar de verhoudingen zijn toch een beetje scheef getrokken meen ik.
Met als gevolg getouwtrek van uit alle opinies. Dat bijvoorbeeld ook de loge ( dus de "andere" kant) hierbij een rol speelt valt niet te ontkennen.
Die-hard vrijdenkers worden soms met hun neus op sommige feiten gedrukt als ze één of ander contract sluiten en dan tot hun verbazing in de Christlijke zuil terechtkomen.
Met excuses voor sommige onjuistheden in namen enz. maar ik denk dat dit niet ver van de waarheid zit.
Voila, vandaag zit ik niet op het stadhuis maar ben ik gewoon thuis aan de Tervuursesteenweg!
Ik deed het om even stoom af te laten, vergeef me! Vonden jullie die nickname Charles Legrando niet goed gevonden?
Whoehahahahaaaaaaaahoehoehoehoeha
????
@JanS: Zonde ... iemand maakt blijkbaar gebruik van een andere naam. Wat denken jullie moeten we deze hele blog beveiligen met paswoorden om zeker te zijn dat we met de juiste mensen te doen hebben ?
Goed idee Peter, een manier om het kaf van het koren te scheiden.
Ik hoor de Somers hier weer wa zeggen: dubbel kindergeld in september!! Gelukkig had ik mijn kotszakje vlakbij.
Zeg nu nog eens dat hij de floch ni wil trekken op zijne carrousel in oktober.
Volgens mij is Laffe Leo nu gewoon een beetje aan het overdrijven om te camoufleren dat hij ook hier door de mand is gevallen
Wie is hier zo laf om op een dergelijke méér dan walgelijke manier misbruik te maken van 'bekende namen'?
(Bart en Kristl? - en WANNEER is 'Leo Stevens' 'Leo Stevens'? - en wanneer is hij 'Charles Legrando'?).
Wie speelt hier deze smerige en domme spelletjes?
Eén of andere idioot? de Schepen zélf? iemand die er belang bij heeft om 'mist' te verspreiden? Iemand die de anti-politiek wil voeden?
Ik, en ongetwijfeld ook nog vele andere lezers, WETEN het NIET meer.
Ik heb ook m'n duidelijke mening over de huidige Mechelse politieke sitatie; maar IK ben wel wie IK ben - en onder mijn EIGEN naam schrijf Ik waar IK voor sta.

STOP NU DEZE BLOGVERVUILING!!!!
En duizenden fans roepen je na: HARDCORE LEEFT
NU weet IK genoeg.
Bedankt.
Voor MIJ hoeft het niet meer.
Ik ga me 'amuseren' met andere topics;
Gegroet.
Laat DIT hier maar de speeltuin blijven van bloggers met minder verstand dan... (hoe zeg je dit beleefd?)
Leo wil je aub terug normaal doen?
Ik weet dat je overspannen bent maar uw taalgebruik nu is er toch wel zwaar over. Je bent nog altijd een schepen van Mechelen. Vergeet dat niet.
@jans: Goed dat jij weg bent. Inhoudelijk voeg je toch nooit iets toe aan deze blog. Altijd weer dat rechts gezanik, meer komt er bij jou niet uit.
Misschien toch deze blog beveiligen met paswoorden zoals peter voorstelde?
Tenzij dit maar tijdelijk is. Misschien even afwachten.
Ik vindhet eigenlijk wel mooi, de ene keer word Karel van Butsel aangevallen, de andere keer Somers, en ondertussen verget men waar het echt over gaat. Het enige dat ik hier hoor zijn verkooppraatjes.Dat iemand als Frank Creyelman die stemming er dor krijgt of iemand anders doet helemaal niet ter zake. Feit is dat het zijn recht is net als alle anderen, feit is dat het raar is dat het vertrouwen weg is en dat er toch moeiteloos een agenda afgewerkt word zonder de zaken eerst te bespreken. Dit duid voormij zoals gewoonlijk maar op een ding. ALLE betrokken partijen zitten er maar voor een ding en dat is hun postje. Wie van deze kerels moet ik, als modale burger nu nog geloven als ze mij een programmma onder de neus duwen?
Dus voor alle partijen en politiekers, hier valt een stem te winnen als je mij kan overtuigen, maar doe het dan niet met loze beloftes of verkoopspraatjes want die ruik ik van ver afkomen. Wie durft het aan?
Probleem is dat wie dit aandurft niet gehoord wordt. Een bewonersvergadering zoals ik ze reeds aanhaalde is Hombeek, hoe het eraan toegaat op de gemeenteraad, hoe Somers daar eigenlijk eelke week op zijn bek gaat en dan maar wat begint te schelden tegen Geert Bervoets omdat die alle dossiers overduidelijk veel beter kent...
Jammer genoeg is de Gazet van Antwerpen eerder een reclameblad voor Bart Somers dan een objectieve informatiebrenger. Het Laatste Nieuws is hierin toch iets minder gekleurd.
Ik heb net twee berichten verwijderd waarin iemand 'ondertekende' met mijn naam 'jans' om een smerige reactie te posten. (Qua 'stijl' te vergelijken met wat die 'Charles Legrando' een paar berichten hierboven, postte, en waar hij me 'rechtse' (??) en 'nietszeggende' praat verweet te verkondigen).
DIT KAN ECHT NIET MEER!
Gooi je masker af - of STOP.
Klopt wat Homor schrijft.
Een gans "debat" op de gemeenteraad waar Somers er andermaal niets van blijkt te kennen en de dag erop staat hij weer als grote triomfator in de Gazet van Antwerpen. Kan ook moeilijk anders aangezien die krant al op voorhand door Somers getipt en al gedrukt wordt voor de gemeenteraad is beëindigd.
Waar is de tijd dat er in Mechelen nog een links krantje was: "den ambetante Mecheleir". Hierin werden de zaken steeds prachtig blootgelegd.
Nooit gekend. Van voor mijnen tijd waarschijnlijk.
Tja, wat is dit hier allemaal zeg, ik ben die spelletjes ook al een hele tijd beu, en dat een Schepen daar aan mee doet, overspannen of zat, daar heb ik ook mijn bedenkingen bij !!!Ik ben inderdaad ook voor het voorstel van Peter om de Blog te beveiligen met paswoorden, zoals het op den Antwerpse Blog gebeurt. Dan zal het vlug gedaan zijn met al die "valse grapjes" maar het zal vooral deze blog behoeden tot VERVUILING !
@jans: OK dat je als moderator de berichten die valselijk onder jou naam verschijnen verwijderd hebt. Ik begrijp echter niet dat je ook berichten van Leo verwijderd. Het is niet omdat hij momenteel mogelijk dronken is dat je hem in bescherming moet nemen vind ik.
Aan al onze al dan niet frequente bloggers: bij deze even signaleren dat er misbruik wordt gemaakt van sommige gebruikersnamen.

Laat jullie a.u.b. niet misleiden, de misbruikte namen en personen in kwestie hebben genoeg gezond verstand en respect voor de medebloggers om discussies niet in scheldpartijen te doen ontaarden.

Uiteraard proberen de initiatiefnemers van de blog de verantwoordelijke te achterhalen en desnoods gepaste maatregelen te treffen.

Laat het duidelijk zijn dat het niet wordt getolereerd dat het misbruik van een enkeling de constructieve sfeer op Mechelen Blogt tenietdoet.
Idd. De goede nieuwsshow laat je beter aan de Gazet van Antwerpen. Als Leo Stevens hier zatte praat loopt te spuien dan mag iedereen dat wel eens met eigen ogen lezen. Als het niet de echte Leo Stevens is die hier voor weblogvervuiling zorgt dan moet de echte Leo Stevens maar zelf eens reageren.
Misschien toch maar dringend een paswoordbeveiliging invoeren. Dan voorkom je toestanden zoals deze.
@Heidi: ik verwijderde ALLEEN berichten die onder MIJN bloggersnaam 'jans', ten onrechte werden gepost.
IK heb NOOIT een reactie van Leo Stevens (of van diegene die misschien zijn naam misbruikte, verwijderd!). Laat dit toch maar even duidelijk zijn.
En verder, beaam ik volledig wat aTom hier als reactie gaf!