'Mechels'... een wereldtaal?

met categorie:  
Vorig jaar 'promoveerde' een ludiek lied, in de Laatste Schow van Mark Uytterhoeven, het Mechels tot een 'weireldtaal'.
Gunther Neefs zong het ondertussen populair geworden lijflied van menig Mechelaar (geschreven door die eerstgenoemde bekende stadsgenoot) de ether in...

't Mechels': een wereldtaal?
Nou ja...
We zouden het wel willen...

Onlangs kreeg ik een aantal ouwe Mechelse uitdrukkingen onder ogen, waar ik, nog nooit van gehoord had - of sommige alleszins al eeuwigheden geleden hoorde uitspreken...
Ik wil ze hier graag op 'den Blog' gooien.
Misschien kennen sommigen er nog kleurrijke andere?
Wie weet?
'Ba den Blàve staan'
= zijn handelsstock in de roepzaal van De Blauw na failliet te gelde maken.
(In zijn roepzaal op de Ijzerrenleen voor de oude Vleeshalle, verkochten de broers De Blauw alle tweedehandse goederen, o.m. ook uit faillissementen. Het gebouw werd samen met de vleeshal platgegooid door 'n bombardement in 1914)

'Stront van néve-n-heiring is te Mèchele vèsse vis'
= gezegd tot iemand die zich aan grootspraak bezondigt.

'Da trekt er zoevuil oep as man zjileu oep d'hoêgbrug (of 'oep de Deigempout')
= Dat lijkt er helemaal niet op.

'Ha-j-hijt er zoevuil verstand van as 'n koei van soffraan 't eite'
= Hij heeft er helemaal geen verstand van.

'Da sal teig-n-a twiê platte Mechelse gescheite zan!'
= je zal erover springen.

'Het plafon van de Groête Met schildere' ( of 'witte')
= als leegloper zijn tijd verprutsen.

'Lache-n-en schriêve stekt in iên beuzzeke'
= Men slaat makkelijk van schreien in lachten om; ook om een onstandvastig karakter aan te duiden.

'Ne solferstek in veer doon en e glas beer iniens ôôtdrinke'
= misplaatst profijt.

'Madam Kwijk, tsondags gelak in de wijk!'
= veel praat, weinig poen.


Ik ben benieuwd of er nog bloggers zijn die deze uitdrukkingen ooit hoorden gebruiken...
Kennen jullie nog variaties, of andere 'sappige' zegswijzen?

(topic gemaakt met het onvolprezen 'Woordenboek van het Mechels dialect' van Hendrik Diddens naast mij...)

wat denken jullie dan van deze:

frèt a aar oep hé, schèt kalotte en ga oe parruk in Parijs verkoepe.

M.a.w : stop met altijd zagen en zaniken.
@ rudi uw spreuk is op het lijf van de mechelaar geschreven
Als inwijkeling in Mechelen (ondertussen 15 jaar) stoor ik me nog altijd over het gezanik en het geklaag van een groot deel van de Mechelaar
"Trekt eroep gelak me gat oep nen hulleklont."
Het lijkt er helemaal niet op.

Hulle = kolen. Maar dat weten "de Mecheleirs" wel!
"Da sal teig-n-a twiê platte Mechelse gescheite zan!"= je zal erover springen.

Ik begrijp het verband niet zo goed tusen de beeldspraak en de betekenis. Is er een mogelijke uitle voor?
@natan: inderdaad, we gebruiken de spreuk dan ook in de "plezante" om te alluderen op dit negateve karaktertrekje!
Ik heb vandaag ook een uitdrukking bijgeleerd:

Gij denkt zeker dat ik een Sintromboutstès ( tès = zak)heb.

Dwz: je denkt zeker dat ik veel geld heb.

Verklaring: de legende vertelt dat Sint Rombouts geen geld had, maar als hij zijn werkvolk moest betalen ging hij in zijn zak en God zorgde er wel voor dat er geld uit kwam.

Het is de eerste keer dat ik die hoorde, maar het is wel een mooie en het komt van een Mechelès. Maar in de groep was er verder niemand die ze kende!
@ rudi:die uitdrukking heb ik ook nog nooit gehoord.Deze wel: As ge dee tétteres nog wilt late zwààge angt dan e groet slot an uiren tout. Heefd niks te make mé sommige politiekers.
aa patatte gaan afgieten: gaan plassen
En die champetter da zei tegen ne chauffeur dat oep den trottoir stond :

veurôôt, achterôôt, eraf of 'k zet er a oep.
Natan, u stoort zich aan het "gezanik en geklaag" terwijl u zelf één van de meest negatieve mensen bent op deze Mechelenblogt.
@ Paul Als je al mijn posts zou lezen van laatste jaar, zou je beter moeten weten. Ik behoor tot de categorie van de zeer gelukkige (ingeweken) Mechelaars en heb al veel mensen overtuigd om in Mechelen te wonen.
Globaal genomen ben ik tevreden over ons stadsbestuur (we worden als mechelaar echt verwend). Zowel bij het huidig schepencollege als de vorige zie ik min en pluspunten, misschiens omdat ik geen partijlid ben en dus me niet zo laat beïnvloeden door partijpolitieke propaganda.

Ik gruwel van twee fenomenen: Vlaams Belang (en hun negativisme) en slecht bestuur/oude politieke zeden (zoals euroshoppingdossier, overloperij Nobels/Stevens/Lamon, PS-gesoemel in Charleroi).

Als inwoner van de wijk Nekkerspoel vind ik een gemiste kans van huidig schepencollege dat ze te weinig geïnvesteerd hebben in de wijken om de sociale achteruitstelling tegen te gaan. Het is in die wijken dat de verzuring het grootst is en het Vlaams Belang de meeste stemmen haalt.

Ik ben tevreden dat sommige binnen de VLD (zoals Greet Geypen)dat ook beseffen, met name dat er nog veel werk is in de herwaardering van de wijken. Het volstaat niet louter en alleen aandacht te hebben voor het binnenhalen van twee-verdienersgezinnen (zoals mij) of de centrumbewoners, maar het schepencollege moet ook aandacht hebben voor alle inwoners van Mechelen (allochtonen, inwoners in buitenwijken, alleenstaande gezinnen, senioren, armen,...), wat Bart Somers te weinig gedaan heeft.
Bedankt voor je 'patatten-bijdrage' Mittekemuis.
-een volkse, maar wel leuke zegswijze.
Enne, weet je wat een 'Pissànendôkelijr' is? = een halve gare of kwibus.

En ken je de volgende uitdrukking?

'Ze koume van de Pisseweg'
= Betekende zoveel als: ze zijn met z'n tweetjes gaan wandelen, waar je praktisch geen mens ontmoet.
De Pisseweg is de oude benaming van de huidige Polderstraat...
@Natan: ik vind het altijd nogal gemakkellijk om steeds hetgeen te benadrukken wat niet goed is zonder voor uzelf de oefening te maken hoe het dan wel zou kunnen en er een constructieve inbreng aan te koppelen. Afbreken is gemakkelijk, mee nadenken over opbouwen is een stuk moeilijker.
Met alle sympathie voor de reacties - maar 'politieke' discussies graag op de topics die hierover gaan (zopas heeft Peter er nog eentje geopend...).
Hier gaat het over Mechelse uitdrukkingen.
Bedankt voor het begrip.
gIJ DENKT DAT GIJ DEN BAAS ZIJT ZEKER jANS
Beste JanS, ik volg je wel dat dit niet politiek mag worden, maar ik kan nu niet laten toch natan van repliek te dienen.
Beste natan, het is sinds dat de VLD aan het bewind is onder Verhofstadt dat er eindelijk in dit land dingen zijn in beweging gekomen die jaaaarenlang muurvast zaten onder het bewind van vooral SPa en CD§V. Dat dit allemaal niet zo goed loopt is ondertussen duidelijk maar het werd hoog tijd dat er een nieuwe wind waaide. Ook in Mechelen. En daar ben ik Somers en C° zeer dankbaar voor en daarom mogen ze verder doen. Dat het niet allemaal kosjer is, hoor je me niet zeggen, maar eerlijk gezegd was het dat vroeger ook niet. En heb je er al eens bij stilgestaan hoe de situatie er misschien had uitgezien met bijvoorbeeld de oude ploeg? Dus mijn conclusie is dat de nieuwe bezems wel goed geveegd hebben. En over je sociale inzet: niks dan bewondering, maar ik heb vroeger al eens betoogd dat één van de problemen van Mechelen nog steeds is dat er een onevenwicht is tussen minder begoede burgers en meer begoede burgers, met als gevolg minder verbruik in de binnenstad en dus achteruitgang van de handel en verloedering van de stad. Mechelen is geen rijke stad hoor, natan en men wil een kapitaalinjectie, o.a. met die tweeverdieners. Ten langen leste komt dit ook de minder begoeden ten goede want een rijke stad heeft meer kapitaal voor sociale projecten. En daar knelt het schoentje!
p.s; politieke antwoorden misschien vanaf nu beter op de topic over de "bootverlaters", maar dan eerst een seintje hier misschien?
We zijn geen rijke stad. De begroting is inderdaad in evenwicht, maar alle verliezen zijn doorgeschoven naar de autonome gemeentebedrijven, zodat Somers kan zeggen dat hij een postieve begroting heeft.
Leterme heeft ook de rommel van Somers moeten opkuisen toen hij minister president werd. Ik hoop dat Van butsel genoeg krachten heeft om Somers zijn rommel op te ruimen. Trouwens hoeveel lijken gaan er nog uit de kasten vallen. Als men op het mechels stadhuis eens schone kuis zou houden, dan zal het visa schandaal van Antwerpen peanuts lijken.
@ Rudi héél korte reactie: ik heb toch géén kritiek op de kapitaalinjectie van tweeverdieners in Mechelen. Ik heb het zelfs gemeld als één van de positieve realisaties van Bart Somers: zie mijn reactie van 9/11 om 23.33 uur op de topic van st Netels dd 8/11 " POLITIEK UW MENING TELT (VLD)
@ Jans Sorry hoor, maar ik mag toch reageren als Paul me ten onrechte beschuldigd van negativisme...sommige bloggers slagen er niet in onderscheid te maken tussen feiten, persoonlijke meningen, kritiek, propaganda en negativisme
natan, heeft bart somers ooit uw liefke afgepakt of zo? kdacht dat eerst dat ge deftige kritiek gaf, maar het is al lang duidelijk dat ge meer met een anti-somers-campagne bezig bent dan met de mechelse politiek. zelf in dezen topic kunde er ni mee ophouden.
voer eens een positieve campagne met kareltje, dan zal misschien eindelijk eens blijken wat zijn capaciteiten zijn.
Inderdaad, laten we proberen een beetje positiever te zijn. Iedereen kan positief zijn over wie hij of zij wil. Ik denk dat het beter voor de politiek zal zijn...
Als Oud Nederlandse, mag ik mij hier helemaal niet mee bemoeien, maar Mechelaars, die blog gaat om je mooie stad en niet om wat jij denk ... plaats liever was opbouwends we zijn toch niet Mechelen aan't afbreken.help het hart want je bijzonder mooie stad bewaren, met een optimistisch geluid, en ook in Amsterdam gieten we het "water van de piepers"
En nu terug Mechelse uitdrukkingen a.u.b. ?
als ik al die kritiek hier lees aan elkaars adres kan ik niet anders dan besluiten met:" ze emme in mekanders rape geschete"
Sorry Jans Volgende wijsheid is niet in het mechels, toch wil ik het jullie niet onthouden:

Alle baat helpt zei de mug, en piste in de zee
Alle baat helpt zei de schipper en hij blies in het zeil
Alle baten helpen zei de begijn, en zij roerde heure pap met een naalde.
Alle baten helpen zei de beer en hij snapte naar een mug.
Daar is maar één baat en elk zoekt ze, namelijk eigen baat
wat een wind zei de begijn en de pastoor liet ne scheet!
De deugd in 't midden zei den duvel en hij ging tussen twee begijnen zitten.
ook deze is een oude Mechelse zegswjze, als een persoon naar iemands adres vroeg en hij had er eigenlijk geen zaken mee antwoordde de Mechelaar:
"Ossenbollengank numero kipkap, er hangt ne zak reigenwater bouve de deu en er lei dalle vouf stappe ne stront"
Hoe is het met de Jef? Nog iets van gehoord?

"Ginne gallem"
dien y-d-in een te keut bed geslope of dien is deu z'n aar gegroeid
= een kaalkop hebben

Al was het maar om naar het onderwerp terug te keren...
De VZW Mechelen 2000+ strat eind deze maand met een nieuwe reeks dialectlessen . Op 20 Januari en 3 , 10 en 17 Februari kunnen Maneblussers terecht in de boverzaal van restaurant Dumont ( vemarkt ) om er ' veu niks ' hun Mechels bij te schaven . Stichter Edward Coremans wil dit jaar nog veel meer doen dan dialectlessenh geven alleen .
10 februari: ben je zeker? Dan ga ik daar namelijk al naar een kaas -en wijnavond in diezelfde bovenzaal.. of zijn die lessen overdag?
De lessen zijn om 14 uur gegeven door Marcel Kocken , Clèment Rochette en Jezuiet Maurits Delbaere
Aha... (oef)... dan is er natuurlijk géén enkel probleem... ;-)

Het blijkt telkens op een zaterdag te zijn?
Alvast interessante lesgevers !!

Kan er iemand aanvullen :

dus

e kieke is gien mus, ne stamp is gene kus, ne...... is gien ete, da hadde moete wete.

wa komt er op de pleuts van de puntjes

nen Amerikaan is giene Rus

Wètter soems iene van al dee slumme bloggers waddat 'n "laovètkas" wilt  zegge? Ik weit et zeunne!  En de Jos Naos zal et oek wel weite.

Midde in de nacht en dèn nog zoe iet bedenke . Ik tip op een lavabokast uit grootmoeders tijd. 

Neije Loewee, da-d-is et ni, ma  Mark Korbiel en Marc1 dee wisten et wèl en Jokke oep z'n blokke oek.

Geen flauw idee Roger.

Ik leest het als "lui vijt kas", of zie ik dat verkeerd ?