Latijn in Mechelen (hulp gevraagd)

met categorie:  
Laura, die nog steeds Mechelen afspeurt voor Latijnse teksten zoekt de volgende vertalingen. Wie helpt haar ?

- wat betekent de P.P. op de achterzijde van het standbeeld van Margareta van Oostenrijk

-Trium Bertholdorum, qui saeculo decimo tertio MECHLINIAE dominabantur hic ultima domus:

dit vond ik in de Sint-Romboutskathedraal. De vertaling is me onduidelijk.

- et memoriae Iacobi van Kiel sacelli SS. Sacramenti provisoris obiit hic 26 feb. 1695
(komt van een grafschrift uit de Sint-Rombouts)

-Sancto Marco, Evangelistae Ludovicus Deudon archidi aconus. Obiit 18 January 1719 R.I.P.?

Alvast bedankt
'et memoriae Iacobi van Kiel sacelli SS. Sacramenti provisoris obiit hic 26 feb. 1695'

Vertaling:
'En ter nagedachtenis van Jacobus van Kiel (van het kleine heiligdom/kapelletje SS ?), voorzien van de heilige sacramenten, hier gestorven op 26 feb. 1695.'

Ik zal het verder eens navragen aan mijn tante die klassieke filologe is.
Even geduld...
'Sancto Marco, Evangelistae Ludovicus Deudon archidi aconus. Obiit 18 January 1719 R.I.P.'

Vertaling (onder voorbehoud):
'Voor de heilige Marcus,'
en dan ofwel:
- evangelisten (onderwerp)
- voor de evangelist (datief)
- van de evangelist (genitief)
'aartsdiaken Ludovicus Deudon. Gestorven op 18 januari 1719 R.I.P.' (rust in vrede)
die P.P. intrigeert me, stond die in enige context op puur op zich ?
de P.P. staat achteraan het beeld van Margareta van Oostenrijk.
en die P.P. stond puur op zich.
het kan de afkorting zijn van ofwel
pater patriae (vader van het vaderland) of
praemissis praemittendis (wat vooropgesteld mag worden). Iemand een idee?
Kan het een steenhouwersmerk zijn uit het Antwerpse atelier, waar het marmeren beeld indertijd werd gekapt? Ik heb het PP-teken nog niet gezien. 't Is maar een suggestie.
Het kan inderdaad een merkteken zijn, zeker als het zo op z'n eentje staat.

Ik zal vanavond op weg naar huis eens een omwegje maken en langs ons Magriet passeren
Misschien Par Porteur, in plaats van het standbeeld met de post op te sturen heeft de beeldhouwer het beeld met iemand meegegeven om het naar de Grote Markt te dragen ... ;-)
Ben ook op zoek gegaan naar de P.P.(initialen van een werknemer-beeldhouwer in dienst bij Atelier Rousseau(x)?) Eerst in enkele boeken en daarna bij nonkel Google. Helaas, tot nu toe niets gevonden. Alleen een interesante site http://www.strecker.be (Beelden in Mechelen)
Kent iemand de vertaling van
de twee platen op het
gasthuis in de Keizerstraat?
Niet van buiten, maar als ik me niet vergis handelt de tekst over de Maagd Maria
Volgens de "Gids voor Oud-Mechelen" van Marcel Kocken :
Links van de toegangsdeur tot de kapel staat een Latijnse tekst i.v.m. eerste steenlegging. Dit gebeurde op 3 juli 1854 door Leopold I.
Rechts een tekst die betrekking heeft op de ingebruikneming en de inwijding van kapel en gasthuis in 1858 door kardinaal Sterckx.
Die twee teksten over Maria staat naast het Mariabeeld in de keizerstraat, niet op het gasthuis.
Zeg die P.P waarvan sprak staa tussen SPQM (=betaald door de belastingbetaler van Mechelen) en de datum ... Misschien brengt dat de mensen op ideeen ?

Ik laat hieronder de verbuigingen enigszins buiten beschouwing.

p.p. kan betekenen 'per procurationem', 'bij volmacht' (op het standbeeld staat alles in hoofdletters, dus daardoor is dat niet meteen uit te sluiten). Minder onwaarschijnlijk echter, betekent P.P. hier 'propria persona', 'in eigen persoon' (een geijkte afkorting in hoofdletters) wat hier zou begrepen kunnen worden als 'voor eigen rekening', 'op eigen kosten' van wat erboven staat: SPQM 'Senatus et Populusque Mechliniensis' analoog aan het beruchte SPQR van de Romeinen, hier dus 'het bestuur en het volk van Mechelen' (in feite natuurlijk het stadsbestuur, welk voor het oude Rome de Senaat geheten was die zogezegd optrad in naam van het volk en zich dus bij afkondigingen en opschriften steeds als Senaat en Volk liet kennen), dus hedendaags doodgewoon 'de Stad Mechelen'. Mogelijk ook is deze P.P. een (wat minder geijkte) afkorting voor 'propria propter', 'voor eigen rekening'. We weten dus wat het in het Nederlands wil zeggen, al is de Latijnse term een tikkeltje onzeker. De hele tekst staat op Mechelen Mapt vertaald, met voor de Latijnse tekst de bronvermelding, waaruit ook blijkt dat de Stad tot de tekst besliste (en de kosten droeg):

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530)

P.S.: Op de overlegpagina bij dat artikel (tab 'overleg'), wordt 'Margareta' tegenover 'Margaretha' afgewogen.