VogelVrij

met categorie:  
Heb je onlangs het schrijven ontvangen waarin u wordt gevraagd een inventaris te maken van uw persoonlijke vogelbestand?

Hierin word je voorgesteld dat bij een mogelijk incident van H5N1, meer bekend als de vogelgriep, alle gedomesticeerde vogels binnen een omtrek met straal van 1 km mogelijk worden afgemaakt als voorgestelde maatregel uit het noodplan van het FAVV het federaal Voedsel Agentschap. Het wordt echter nog beter
In De Standaard On Line lezen we op zondag 12 maart 2006 in "Extra maatregelen vogelgriep klaar" dat er extra maatregelen worden getroffen waaronder onder andere de perimeter van de bufferzone wordt vergroot tot 3 km.
Ik heb eventjes de simulatie gedaan voor een perimeter van 3 Km vanaf de Markt in mechelen. <%popup(20060312-vogelvrij.GIF|892|708|Klik hier voor de foto: Mechelen Markt, PERIMETER 3Km)%>, hier zien we dat wanneer er zich een H5N1 incident voordoet:
Een koppel doodgevallen eenden, duiven, Waterkipje. . .

in de volgende gebieden:
Battel, Muizen, Hombeek, Nieuwendijk, Vrijbroek park, Vaart, Tivoli. . .

alle vogels die zich in Mechelen bevinden een gewisse dood zullen tegemoet treden.

Van kanarie en parkiet met papagaai, kippen en kalkoenen, eenden, ganzen en noem maar op; al je lieve huisdieren zullen op een of andere manier worden afgemaakt.


  1. Gevoelsmatig is het zeker niet leuk om zelf het doodvonnis van je dieren te mogen invullen, alsof je zelf de vogelvrijverklaring van je vrienden ondertekend.
  2. Redelijk houdt het geen steek gezien het niet die huisdieren zijn die de ziekte verspreiden, zij blijven immers trouw in je tuintje of in hun kooitje terwijl de veroorzakers, trekkende vogels, nagenoeg ongrijpbaar zijn.
  3. Tevens merken we meer en meer dat de markt van de pluimveebedrijven die men door deze maatregelen wil beschermen, door diezelfde maatregelen helemaal wordt gewurgd . De prijzen storten in doordat de vraag nagenoeg onbestaande is.
  4. Door het afmaken van mogelijk zieke vogels wordt tevens een beginnend immuniteitssysteem tegengewerkt, met andere woorden de dieren hun systeem kan onmogelijk de ziekte overwinnen waardoor de ziekte blijft bestaan. Door het ongemoeid laten van het virus zullen er zeker veel vogels sterven maar de overlevenden zullen een afweersysteem hebben dat de ziekte overwint. Nu zullen er OOK veel vogels sterven zonder dat het virus overwonnen wordt.


Waar zijn we als mensen nu mee bezig, denken we echt nog steeds de natuur de baas te kunnen?
Zoals zo vaak, is het niet de vogelgriep zelf die veel slachtoffers maakt, maar de angst voor het fenomeen. De enorme rampscenarios die te pas en te onpas worden verspreid maken veel schade.

Zoals Lieven hier aanhaalt kunnen we weinig doen om de uitbraak van de ziekte tegen te gaan. Helaas zijn we in onze moderne maatschappij op een vreemde manier aan het omgaan met het begrip risico. We verzekeren ons tegen alles en nog wat, zodat we onze verantwoordelijkheid door een verzekering afkopen.

Helaas kunnen we ons niet verzekeren tegen de vogelgriep. Common sense, ofte gezond verstand lijkt me meer aangewezen om met deze situatie om te gaan.
Ik hoop dat de politie het ernstig opneemt. Want mijn gebuur heeft kippen en ik kom op boerderijen.
Filip, wat ga jij dan bij de kippen van de buren doen dat je schrik hebt om hun eventuele virussen mee te dragen?
Je bent toch helemaal niet verplicht van die brief in te vullen en terug te sturen?
Ik vraag me inderdaad af of iemand die wel zal invullen.
De truc met de dôôf, plotseling blijkt er in Mechelen en omstreken geen enkele kip meer rond te lopen.
Simonne,
de kleine pluimpjes en de stank van kiekens gaan heel ver.
wacht nog een beetje en de gebraden kiekens vliegen zo in uw mond!
Ik heb nog altijd zo geen formulier in mijn bus gekregen. Misschien woon ik net buiten de schutkring of moeten ze hier nog passeren om te bussen?
Ach,ik heb die brief op 1 maart via internet doorgestuurd (dat bespaarde me een zegel)en ik heb er niets meer van gehoord. Mijn 2 kippen beschikken over zowat 12m² en daar heb ik een groot net overgespannen want meer kan ik ook niet doen. Maar wat mij dan wel even verbaasde: er werd aan het gemeentebestuur van Boortmeerbeek gevraagd wat er dan moest gebeuren met de her en der in de natuur vrij rondlopende kippen. Hun antwoord (gelezen in De Belleman): "dat is niet aan de orde".....!!!???
Tenzij dit land op ELK niveau bestuurd word door onbekwamen, vraag ik me af waarmee ze dan eigenlijk wel bezig zijn.
De "markt" mag dan wel wat ingestort zijn (de kweker krijgt nog slechts een habbekras voor zijn kieken), aan de winkelprijzen is daar dan toch niet veel van te merken.
In Dilbeek heb ik de meute ganzen of he noem je zoiets (toom misschien) zizn rondlopen ZONDER afscherming zomaar op straat om zoals altijd de bermen kaal te vreten. Ik vind het een goed idee om daar ganzen voor te gebruiken, in Lokeren doen ze dat ook, maar geld de wet niet voor iedereen?

Ik vind het geheel zo een beetje een klucht, waarschijnlijk georchestreerd op Europees niveau en de Belgen willen dan weer eens extra hun best doen.
en de kippen in hombeek aan de zennebrug zijn ook verdwenen, verplaatst of opgegeten? niet één meer.
48¤ subsidie van de EU per 100kg vlees. Wie biedt meer?

Liever de broederijen afbouwen dan de vraag weer aan te wakkeren.
Ik begin er zowaar een complot van GAIA in te zien tegen de vleesetende mens.