Van Butsel trekt, Vervotte duwt

met categorie:  
MECHELEN - Minister Inge Vervotte duwt de CD&V/N-VA-lijst in Mechelen. Nieuwkomer Karel Van Butsel trekt de lijst. Dat werd vanmorgen gezegd op een persconferentie in Mechelen. Het kartel trekt met de slogan 'Van respect word je sterk' naar de gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen. ,,Op dit moment heeft de Mechelaar twee opties'', zegt Van Butsel. ,,Ofwel kies je voor het Mechelse kartel van het respect ofwel voor het blok van het conflict. Wij willen met ons kartel CD&V/N-VA een positief alternatief bieden.''

Karel Van Butsel was nooit eerder mandataris voor CD&V, wel was hij zeven jaar vrijwillig voorzitter van CD&V Mechelen. Bij de voorzittersverkiezingen van CD&V op nationaal niveau, was hij één van de drie kandidaten.

Minister Vervotte duwt de lijst. ,,Omwille van de inzet van de mensen en de realisaties die ze tot nu toe al bereikten, wil ik me voluit scharen achter het Mechels project. Uiteraard zal ik mijn engagement op het Vlaams niveau verder zetten, maar ik wil in Mechelen wel mijn taak opnemen als lijstduwer'', klinkt het.

Bron De Standaard Online
Vreemde slogan, ik dacht dat ik CD&V de laatste weken net volop: 'Met Mechelen gaat het goed, en met U ?' zag communiceren

(een slogan die ik persoonlijker sterker vond)
Respect betekent dat iemand zich in een positie wringt waarin de anderen verplicht worden hem eerbied te betuigen zonder dat hij het verdient.
Bijvoorbeeld sommige ouders.
Met de resultaten in mijn achterhoofd van de verkiezingen in 2000, 2003 en 2004, wordt Van Butsel hoogstwaarschijnlijk de volgende burgemeester van onze stad...in tegenstelling met de huidige burgemeester zal hij zich full-time met onze stad bezig houden...en hopelijk behoren de bestuurlijke blunders van stadsbestuur (o.a. euroshoppingdossier) definitief tot het verleden...
Ja, dat zou leuk zijn, maar rekening hoedend met de wetenschap dat ze ons willen laten betalen omdat we onze auto parkeren op 1.5 km van 't centrum, boaf, als ik zou gaan stemmen, dan liever niet voor die schavuiten.
Hebben de andere PP's hun programma voor Mechelen al bekend gemaakt trouwens?
Voor zover ik weet pleit de Mechelse CD&V voor een 'buurtgerichte mobiliteitsaanpak'. Heel wat inwoners klagen steen en been over 't parkeerbeleid, dus vind ik het cruciaal dat een PP vanuit het bestuur haar oor bij hen te luisteren legt. Trouwens de Mechelse CD&V heeft nog niet haar verkiezingsprogramma vrijgegeven, wel de lijst van haar tenoren. En, dat 'respect-verhaal' blijft mijn inziens voor de Mechelaar ontzettend belangrijk én nodig!
Respect vanwege het stadsbestuur voor de Mechelaar is inderdaad héél belangrijk...maar dit respect moet niet alleen blijken in de reclameslogans en partijprogramma's maar ook in de concrete beleidsdaden van onze stadsbestuurders... het dossier Euroshopping getuigt van niet veel respect voor de Mechelse belastingbetaler ....dit dossier ligt nog altijd als een baksteen op mijn maag ...ik ben benieuwd hoe onze toekomstige burgemeester Van Butsel dit dossier zal oplossen....
@Natan,

Laat me je gerust stellen: de lessen uit het dossier Euroshopping worden door mij klaar en duidelijk getrokken. Je kan ze al terug vinden op mijn persoonlijke weblog in de betreffende periode zelf.

Wat "respect" betreft: "Van respect word je sterk" is de nationale globale lijn, wij blijven natuurlijk zeggen: "Met Mechelen gaat het beter, maar hoe is het met u".

Ten slotte: ik vond een uitspraak van Vandeurzen schitterend: "Respect moet van twee kanten komen, maar vooral van ons".
@ Karel van Butsel ik heb juist je website bezocht en je weblog beperkt zich tot zaterdag 18 maart...voorgaande periodes heb ik niet gevonden...dus ik blijf in het ongewisse betreffende de lessen die je getrokken hebt uit euroshoppingdossier

In ieder geval heb ik respect voor ieder hardwerkende en eerlijke politicus...ik wens je veel succes met je campagne

Het enigste flauwe aan je laatste persconferentie, vind ik je uitspraak dat de verkiezingsstrijd gaat tussen je kartel en het blok van het conflict...alsof VLD-Vivant of SPA-spirit niet meer de hoofdrolspelers zijn in de volgende verkiezingen...
ik hoop dat het blok van het conflict niet door je wordt gekapituleerd tot inzet van de verkiezingen...anders zal je nog verschieten van het resultaat
@Natan: wat betreft mijn webstek: als je naar weblog bovenaan gaat, kan je de historiek terug vinden. Normaliter eentje per week, deze week is het te druk geweest en heb ik moeten skippen, dus vandaar dat 18 maart nog op de opening staat. Maar als je naar "weblog" gaat kom je normaliter alle weken tegen...maar ik bespaar je het zoeken en geef uit het vuistje mijn mening hier dan maar. OP risico dat dit onderwerp gaat overheersen in deze rubriek, wat niet de bedoeling is. Maar ik vermoed dat de andere bloggers dat wel zullen beletten...

In grote lijnen eerst de analyse: ik denk dat er een flater begaan is in de manier van aanpakken (en misschien wel vooral in het communiceren), ik wil niet geloven dat er meer aan de hand is zoals sommigen suggereren, maar ik vind het dramatisch dat de kans gegeven wordt dat te denken, en ik vind het flauw dat iemand van het schepencollege zegt "nooit met de handen open te zullen staan" na in de gemeenteraad zelf mee gestemd te hebben met diegenen die hij daarmee meent te moeten aanvallen.

Nog erger zou zijn dat de door de aanpak heropende discussie "welk project" als gevolg zou hebben "geen project". Tot daar de analyse.

Dus dé eerste les is: wees duidelijk van in het begin over wat je gaat doen en wat de rol van eenieder daarin is (jury, schepencollege, ...). Want anders is er iets ongelooflijks belangrijk, namelijk in dit geval de aanpak van een kankerplek, dat door procedures dreigt vertraging op te lopen of erger. En das misschien nog erger dan de discussie welk project nu het beste is. Te vermijden dus.

Les twee: als je als politiek advies in wint, moet je verdorie goeie redenen hebben om daar achteraf van af te wijken. Dat lieten we al in het coalitieakkoord 2000-2006 inschrijven voor de gewone adviesraden, dat had dus des te meer moeten gelden voor het advies van zelf gecreëerde organen.

Gedane zaken nemen echter geen keer, het belangrijkste is nu dat de kankerplek wordt aangepakt. En snel.

En wat je ander punt betreft: wees gerust hoor, alle partijen zullen meespelen in de verkiezingsstrijd. Maar dé uitdaging is natuurlijk een goed bestuurbare stad met en vanuit een duidelijke visie, en dat kan een pak makkelijker als er een duidelijke leiding en lijn kan uitgezet worden. Niet te veel partijen samen maakt dat makkelijker. Met andere woorden: als het niet één tegen allen moet worden. De Mechelaar moet dat volgens mij beseffen. En ook dat is natuurlijk wat ik bedoel met de uitdagende keuze om voor "respect of conflict" te kiezen...

Bye, en bedankt trouwens voor de vorige reactie die getuigt van rustig gezond verstand en openheid van geest (amai, das nogal wat, en dat zo laat op de avond ;-) ).
@ Natan
Voor alle dudielijheid: het betreft de webstek http://www.karelvanbutsel.be en niet de plaatselijke CD&V webstek die hier een link heeft.
- gaat vervotte haar mandaat effectief opnemen als zij verkozen wordt? ik meen me te herinneren, van de vorige verkiezingen, dat zij hard van leer trok tegen politici die wel opkwamen maar hun mandaat dan niet opnamen.
- verder denk ik niet dat eender welke andere partij tegen 'respect' is. dan liever een iets meer uitdagende en minder veilige slogan.
- voor mij geen burgemeester die minder soaps wil en blijkbaar écht gelooft dat jongeren geïnteresseerd zijn in eucharistievieringen.
- verder vraag ik me af of onze 'toekomstige burgemeester' niets beters te doen heeft dan fora af te schuimen. nu ja, iedereen is uiteraard vrij te doen wat hij/zij wil. respect.

vriendelijke groeten,
een 21-jarige jongere
@Nic
- Net daarom is Inge Vervotte ook lijstduwer en geen lijsttrekker. Ze wil hiermee gewoon aantonen dat ze achter deze lijst staat. Als je als lijsttrekker opkomt en dan niet gaat zetelen, dan geef je m.i. wel een ander signaal.
- Er zijn inderdaad jongeren die nog echt geïnteresseerd zijn in eucharistievieringen. En ook vele anderen niet inderdaad. Maar wat doet dit terzake om te beslissen of Karel Van Butsel al dan niet een goede burgemeester zou zijn? En dat Karel VB ooit zou gezegd hebben dat hij minder soaps wil? Ja dat zou best kunnen, maar ook hier weer dezelfde vraag: Doet dit echt terzake? Zijn er geen andere inhoudsvollere argumenten om voor of niet voor iemand te kiezen?
- Je kan nooit voor iedereen goed doen blijkbaar. Over het algemeen wordt er geklaagd dat de politici te ver van de burger staan, te weinig luisteren naar wat er leeft onder de mensen enz. En mijns inziens kan je via fora als deze site wel voeling houden met 'de burger' (in dit geval de Mechelaar). En dus laat Karel (net als anderen ook al deden) hier zijn mening af en toe horen.
Omdat Karel Van Butsel ook nog hier tijd voor wil maken, heeft hij daarom niks beters te doen?

vriendelijke groeten,
een 29-jarige jongere.
@nic: ik vind het juist goed dat een kandidaat-burgemeester of eender welke politicus op dit forum in debat gaat met de inwoners van onze stad!!! er zijn nog politici op dit forum, maar het zouden er nog veel meer moeten zijn!
p.s. zelf beperk ik me liever tot het lezen van de blog: ik heb niet over alles een mening, maar dit wou ik toch even zeggen!
Een uittreksel uit het dagboek waarover het ging. Om maar te zeggen dat de reactie "iets tegen soaps hebben" lichtjes overdreven is. Ik ben meestal voor iets (hier: appreciatie voor mensen die iets gedaan hebben), eerder dan "tegen". Dit geheel ter zijde. Nu het kleine uittreksel, geschreven op een zondag.

"Toch eerst nog even terug naar gisteren. Ik heb gisteren immers iets “speciaals” meegemaakt. In Battel, mijn wijk in Mechelen, ging het “vormsel” door. Maar niet het klassieke vormsel samen met de plechtige communie op 12 jaar. Het ging over 8 jonge mensen van +/- 17 jaar, die (zoals ze het zelf verwoorden) 6 jaar lang “op tocht” geweest waren naar hun vormsel. Samen. En met hun begeleiders. Een viering van bijna 2 uur, en een receptie binnen in ons kleine kerkje nadien. Een broodjesmaaltijd voor de familie en een privéfuif van de vormelingen sloot het geheel af. Honderden aanwezigen in de H. Mis. Tientallen mensen tussen 12 en 20 jaar. En geen anachronisme, maar veel enthousiasme. Een viering met Metallica, Mariah Carey en een kinderkoor als afwisselende muzikale begeleiding. Een samenhorigheidsgevoel zoals het wellicht vroeger in eucharistievieringen ook heeft bestaan. Mooi om mee te maken. En toch zo zeldzaam.

Ik heb me daar verbaasd zitten afvragen wat we in onze westerse samenleving allemaal overboord hebben gekieperd. Of om het een beetje uitdagend te stellen: is het niet beter dat mensen wekelijks in een kerk moeten aanhoren dat ze elkaar graag moeten zien, dan dagelijks op TV-soaps te zien hoe ze elkaar moeten bedriegen…?

Natuurlijk moeten we niet terug naar “de tijd van toen”. Maar een hedendaagse waardebeleving zoals ik ze gisteren meegemaakt heb, moet haar plaats in onze samenleving krijgen. Voor gelovige christenen, moslims of anders gelovigen, en voor niet-gelovigen. Plaats voor waardebeleving, plaats voor bezinning, plaats om tot rust te komen. Even weg uit de “rat race”.

Toch maar niet de hele zondag werken dus."
Ben nu eventjes niet meer bereikbaar. Als ik niet meer reageer heeft het dus niks met bovenstaande te maken hé.
Voor mij toch liever geen Karel Van Butsel als burgemeester. Tekenend was het debat op de Katholieke Hoge School Mechelen waar meneer Van Butsel, naast enkele nietszeggende tussenkomsten vooral bezig was met ijverig de ideeën van burgemeester Bart Somers neer te pennen. Niet iedereen is met dezelfde creatieve geest geboren. Maar als burgemeester mag er toch een beetje inhoud aan te pas komen.
De tussenkomsten van de heer Van Butsel laten inhoudelijk inderdaad vaak te wensen over. In plaats van "respect" zou "bescheidenheid" ook niet misstaan.
Wat is het standpunt van CD&V met betrekking tot het slopen van de colomakerk? Schepen Leo Stevens is de grote voorstander van de afbraak van de kerk. Meneer Van Butsel slaagt erin het CD&V standpunt in complete mist te hullen. Hij blijf de tegenstanders van de afbraak sussen dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Wij hebben graag duidelijkheid. Wil CD&V de kerk van St Jozef Coloma én de pastorie slopen ja of neen?
Toch wel raar dat meneer Van Butsel overal staat te roepen burgemeester te willen worden zonder nog maar één dag in de gemeenteraad te hebben gezeten.
Hij is zelfs nooit aanwezig als toeschouwer om de gemeenteraadszittingen te volgen.
Van hoogmoed gesproken.
Van bescheidenheid gesproken.

Die sterke CVP schepenen die meneer van Butsel laten voorgaan.
Dat standpunt over de Colomakerk kan toch niet van belang zijn voor uw stem ?
Er is geen enkele partij die de kerk wil vernietigen zonder een nieuwe kerk te zetten. En het is aan de kerkfabriek te beslissen wie de kerk waarvoor mag gebruiken.
Ik denk ook niet dat de kosten van de oplossingen erg verschillen ?
We mogen van politieke partijen, en in deze zaak zéker van cd&v, toch een duidelijke stellingname verwachten? De kerk staat nu al jaren leeg. Leo Stevens is vóór afbraak van de kerk. Als parochielid mag ik toch weten wat het standpunt van Karel Van Butsel is?
Inderdaad Kassier. Niet iedereen binnen de CD&V is even gelukkig met grootheidswaanzin van Van Butsel.
@ parochie Coloma: waarom post je niet onder je eigen naam want nu komt het precies over of je spreekt voor de ganse parochie en dat zal ook wel niet waar zijn.
Ben je soms een lid van Rim?
LOL,lol,lol
@Isabelle VDH

Op wie moeten we dan stemmen voor een meer 'down to earth' beleid? Karel Van Butsel lijkt me iemand die heel ongeduldig is en moeilijk kan zwijgen. Twee slechte eigenschappen voor een politicus. Ik hoop dat hij goed kan luisteren.
Zoals reeds eerder gezeg stelt zich de vraag of het nodig is 1,25 miljoen euro te stoppen in de bouwx /restauratie van een kerk;

1. er is nog slechts een klein percentage dat naar de kerk gaat
2. men beschikt zelfs niet meer over de nodige prietsers om in al de kerken missen op te dragen
3. in een straal van 2 kilometer rond de colomakerk vint men drie kerken waar men naartoe kan ( kerk Brusselsesteenweg, kerk in Hoftstade, kerk in Hanswijkstraat )
4. diegenen die nog naar de kerk gaan (gepensioneerden) kunnen gratis met de bus naar de kerk
" vindt" uiteraard beetje te vlug getikt
tegenargumentatie:
1. percentage kerkgangers is onmiskenbaar geslonken. Spreek ik niet tegen. Toch is de parochie nog een 'jonge', dynamische gemeenschap met méér kerkbezoekers dan vele andere parochies in de binnenstad en de rand.
2. Natuurlijk zijn er kerken in de naaste omgeving - maar onderschat niet de kracht van het gemeenschapsleven in de eigen buurt. Of je het graag hebt of niet: ook gelovige mensen hebben hier recht op.
En natuurlijk zijn er weinig priesters over. Maar niet alleen 'missen' zijn 'zaligmakend'. Er zijn ook andere manieren van gelovig samenkomen. Dit is Kerk van 'onderuit'.
3. er gaan niet alleen gepensioneerden naar de kerk - misschien verbazend: hier komen ook nog heelwat jongere mensen naar de kerk.
4. Volkshuizen, culturele centra, café's, kerken, theaters... het brengt allemaal mensen bij mekaar: en da's waar een maatschappij beter van wordt... Dus?
5. Niet van alles waar ik belastingen voor betaal, 'geniet' ik... Ik betaal ook graag voor de geneugten van andere gezindheden...
6. Er is een duidelijk prijsverschil in een eenvoudige nieuwbouw en een restauratie.
Deze parochie wil geen luxe-architectuur - enkel een plaats om bij mekaar te kunnen komen. Is dit dan écht te veel gevraagd?
Al 6 jaar sleept dit dossier nodeloos aan.
Kan het met de ouwe kerk: mij goed- zonder de ouwe kerk: eveneens OK. Maar hak knopen door.
5. Ik denk héél soepel en tollerant naar anders-en niet gelovigen. Wie me kent wéét dit héél goed - maar graag ook begrip voor het standpunt van gelovigen zoals ik, en de toch nog grote groep gelovigen van Coloma, met de simpele vraag om een eigentijds, (niet luxueus) kerkgebouw. Nu blijven we al jaren op onze 'honger' zitten...

NB: wie post onder de naam 'Coloma'?
of 'parochielid Coloma'?
Jans,

1,25 miljoen blijft veel geld.

4-6: als U een ontmoetigsruimte wil OK maar moet op kosten van de gemeenschap een kerk annex parochiezaal gebouwd worden?

trouwens wanneer je mensen wil ontmoeten dan vindt je voldoende gelegenheden in en rond Mechelen.

Nog even iets over de kerkfabrieken;ik lees in de krant dat pastoor DE GENDT een dispuut heeft met Electrabel betreffende de facturering van electriciteit in door de kerkfabriek verhuurde appartementen.

1. is het de Core-bussiness van een kerkfabriek om appartementen te verhuren?

2. waar haalt de kerkfabriek de middelen om appartementen aan te kopen en te verbouwen

3. moet de gemeenschap nog de tekorten van de kerkfabrieken aanzuiveren wanneer diezelfde kerkfabrieken hun gelden in de vastgoedsector investeren
Beste Dirk,
1. Waar haalt u dit bedrag? Er is zelfs nog niet eens een plan getekend voor een eventuele nieuwbouw.
(Voor mij hoeft een dure restauratie niet hoor - ook niet voor deze parochiegemeenschap - Het zijn 'anderen' die hier naar vragen).
2. Een parochiezaal hebben we al (Kranske). Er is dus absoluut geen vraag naar bouw van een parochiezaal. Waar haalt U dat? Er is alleen een denkpiste rond een multifunctionele ruimte met een gebedsruimte. (denkpiste!).
Trouwens: voor parochiezalen 'draait' de gemeenschap niet op, hoor.
3.Natuurlijk zijn er tal van ontmoetingsplaatsen in Mechelen, - die ik ook graag frequenteer (denk je écht dat gelovigen wereldvreemde kwezels zijn die zich enkel achter pilaren verschuilen? )
Voor alles is er een plaats en een bestemming.
M'n Margriet drink ik op café, voor toneel ga ik naar 't Arsenaal, voor m'n levensbeschouwing ga ik naar de kerk...
4. Met Dirk DeGendt heb ik niets te maken. Ik weet weinig of niets van het reilen en zeilen van de kerkfabriek van de Katelijneparochie. Ik spreek over de situatie van Coloma. (en neem van mij aan: dit is hier een heel 'arme' parochie - geloof het of niet. Maar wél 'rijk' aan gemeenschapsleven!)
5. Verder wordt het hier seffens nog een ideologische discussie - en tot zover wil ik niet gaan. (toch niet op een medium als dit - elders heb ik absoluut géén probleem om hierover te praten). Dus, ik ga me verder hier onthouden van reacties en commentaar.

En verder wil ik toch nog maar even vermelden dat ik moskee, café, volkshuis, ontmoetingsplaats voor vrijzinnigen, kerk, wijkhuis, parochiezaal, boedhistische tempel... graag aanwezig zie in dit Mechelen.
Verscheidenheid kleurt en verrijkt de samenleving.
Zo kijk Ik naar m'n Mechelse buren - met respect, openheid en tollerantie!
Maar mag ik, ook met déze kijk, mijn levensvisie 'beleven', in een geschikte ruimte?
@Dirk Jacobs:Advocaat zeker? Dossierkennis O (in de krant gelezen).
;-)
k heb 't gevoel dat deze blog door bepaalde politici nogal misbruikt wordt om hun campagne te voeren.
Spijtig, want zo hollen we het oorspronkelijke doel, waar Mechelaars hun mening konden geven over wat hen bezig houdt, voorbij denk ik.
Het zwepen met mooie theoriën en wetenschappelijke verklaringen is alvast niet aan mij besteedt.
@jato,

ken jij de juiste cijfers?
Is het de taak van de kerkfabriek om appartementen te verhuren?

Ik vind dit eerlijk gezegd een erg enge benadering. Gelovig of niet, dat doet er in deze kwestie niet toe.

Ik stel alleen vast dat de kerkfabrieken in deze stad met de renovatie van tientallen panden fors hebben bijgedragen aan een mooiere stad. Veel verenigingen kunnen dankzij die kerkfabriek tegen een betaalbare prijs een lokaal huren.

Bovendien vangt diezelfde kerkfabriek ook nog eens een deel van de woningnood: Mechelaars die het minder breed hebben kunnen ook bij pastoor De Gendt terecht. Cfr het verhaal van Maria in 'Het leven zoals het is'

Zelfs als het OCMW niet in staat is de armen of minderbedeelden onder ons te helpen, is er altijd nog de kerk. Laten wij dit toch niet vergeten.

In plaats van de pure cijfermatige en levensbeschouwelijke visie moeten wij dit ook voor ogen houden. Ik vind het ergerlijk dat mensen vandaag nog steeds in hokjes denken.
@filip- "geen enkele partij die een kerk wil afbreken zonder een nieuwe te zetten" naar mijn bescheiden mening is het niet de taak van een partij om over een gebedshuis te beslissen, laat staan om een plan uit te tekenen voor een nieuwe kerk!
Stel je voor! als daar dan geen reactie op zou komen zag je mij nooit meer in een stemhok, wat de consekwenties ook zouden zijn.
@Dirk Jacobs:Neen, ik ken de juiste cijfers niet en ik gebruik er dus ook geen...

Zoals u in de krant leest over een dispuut tussen priester Dirk De Gendt en Electrabel, zo lees ik in de krant over een onderzoek van de KU Leuven:
"De dossierkennis van een advocaat laat te wensen over, net als zijn sociale vaardigheden. Daardoor verloopt de communicatie stroef. Een advocaat is duur, geeft weinig informatie over de vooruitgang van een zaak...."
En precies dat maakt de advocaat ongeschikt voor de politiek. ;-)

Zie ook de bijdrage van Sint-Netels dd.30-3-06.
Overigens ben ik het volledig eens met de reacties van Jans en Sven
Ja...ja-cobske.
Da zen ie nagels mè koppe hé man!
As ge het ni goe wet , zwegde beiter.
@Dirk Jacobs:Uw vraag 2:"Waar haalt de kerkfabriek de middelen om appartementen aan te kopen en te verbouwen"

Niet van Agusta, niet van OMOB(Ethias), niet van.....

En van "asverbranding" heb ik in de kerk al horen praten, maar van "geldverbranding"...... ;-)
Gisteren gehoord in den Barcelone:
Het verschil tussen Het Eiland en een echt kantoor is zoals het verschil tussen Karel Van Butsel en een echte burgemeester.
(en dan zeggen ze dat niemand Van Butsel kent!)
Jato:
ik ken Uw beroep en dit van de andere bloggers niet. Zelfs indien dit het geval was zou ik dit niet gebruiken in mijn argumentatie.

Zeker zou ik niet gaan veralgemenen en iedereen uit dezelfde beroepsgroep over dezelfde kam scheren.

Trouwens zeer gemakkelijk om anoniem het hoge woord te voeren.

Zwak, zeer zwak.

En Jos van den Hanwswijkhoek; ik weet het heel goed.

Je mag je nog steeds geen vragen stellen over de herkomst van de centen van de Kerk;

Sven, die enkele appartementen gaan de woningnood in Mechelen niet oplossen. Trouwens stond destijds niet in Uw krant een artikel over de personen
( het waren geen sukkelaars ) die deze appartementen huurden tegen een nogal belachelijk lage prijs?

En de restauratie van gebouwen; allemaal gesubsidieerd.

En Kris: wanneer kerken worden gebouwd en gerestaureerd met gemeenschapsgeld dan heeft de burger via de politiek wel recht op inspraak;
@Dirk Jacobs:Een koekje van eigen deeg,dáár moet je toch kunnen mee omgaan...
Anoniem? Meestal niet, soms vergeet ik wel mijn e-mail. Maar dat maken wij nu weer goed.
@Dirk Jacobs:Uit uw argumentatie mag ik verder afleiden dat u niet alle reacties "goed" leest. Doe eens moeite en kijk een beetje hoger. Mijn reactie op 2/4 om 19:40:14. Goed lezen
en...klik eens op mijn naam. Anoniem?

En kijk dan ook eens verder naar de bijdrage van Sint Netels. Dan zal u mijn reactie beter begrijpen... ;-)
@Dirk Jacobs:Sorry,ik gaf u hierboven een verkeerd tijdstip. Het moet zijn 19:33:14
Bon, dus volgens Karel Van Butsel draait het bij CD&V vooral om respect.
Nu, in al mijn commentaren op een hoopje gegooid ben ik niet bepaald zacht geweest voor de politici in het algemeen, iets wat mij al een hele boel verwijten heeft opgeleverd en meermaals de opmerking dat de hedendaagse politicus niks te maken heeft met het beeld dat ik ervan ophang etc..
Waarvan akte.
Delen diezelfde politici de Mechelaars afgelopen week fijntjes mede 'dat de beslissing omtrent de blauwe zones en betalend parkeren NA de verkiezingen zullen genomen worden'. Hahahahaaha.
Om het in de taal van de amerikaanse advocaat te zeggen: I Rest My Case.
@dikrjacobs: Beste Dirk, en wie heeft die lage huurprijzen aangepakt? Idd, Dirk De Gendt. Geloof me, da's een Outlaw hoor. Hij sloopt heilige huisjes, ook al is hij een pastoor :-)

Trouwens, ik heb nooit beweerd dat het woningenpark van de kerkfabriek de woningnood in Mechelen oplost. Mààr alle beetjes helpen.

Ik denk toch dat je me gelijk moet geven. Mensen denken te veel in hokjes.
ter info: de "Koen" die hierboven reageert, is niet ondergetekende "koen". Een hoofdletter of kleine letter, 't is een wereld van verschil. Misschien kan "Koen" een andere ondertekening kiezen om verwarring in te toekomst te voorkomen. Of was dat nét de bedoeling?
Veel koenen en veel oenen
@ Karel Van Butsel : hierbij de lessen die je kan trekken als toekomstige (?) burgemeester uit het dossier euroshopping:
a) zorg voor een degelijke beleidsvoorbereiding : bv. systematisch voorafgaandelijk inschakelen van een stadjurist betreffende alle overheidsopdrachten waar grote bedragen gemoeid zijn, op die manier kan je de juridische risico's bij dergelijke grote projecten op voorhand beter inschatten;
b) luister naar de ambtenaren van de betrokken stadsdiensten
c) betrek maximaal de buurt waar het project wordt gerealiseerd: dit vermijdt véél verzuring achteraf
d) communiceer op een eerlijke manier over de beslissingen van stadsbestuur
e) laat het laatste woord niet over aan de grote projectontwikkelaars
f) voer wedstrijdreglementen op een correcte manier uit
Natan toch. Ik denk dat je je dromen voor werkelijkheid neemt. Van Butsel wordt nooit bugemeester in Mechelen.
Bart Somers forever!!!!
@ Anke Bellman : inderdaad, never change a winning team!
hahaha, als ik bovenstaande lees zou ik bijna wensen dat Gennez het werd!, wat een onzin toch, winning team! als het erom gaat de stadskas leeg te consumeren aan nutteloze bouwprojecten, ja, dan zijn ze wel met stip gewonnen. en ja het was nodig dat de lamot opgewaardeerd werd, maar om een uitbreiding van kantoren voor het stadhuis, nu om te dopen tot "huis van de mechelaar" dat is alleen maar PR hoor, maar blijkbaar trappen daar nog altijd mensen in, zoals in zovele boutte uitspraken van een bepaalde persoon.
idd. ik blijf ook liever 2 uur wachten om mijn nieuwe identiteitskaart te verifiëren.
COLOMAKERK
Lees vandaag ( 7.04.06 ) in de krant dat LIBERTUSKERK ook op instorten staat.

Moet de Stad nog eens 1,25 miljoen Euro
investeren?
Dirk, met alle respect. Dat de kerk van Nekkerspoel er slecht aan toe is, is geen nieuws. Ik heb in mijn archief even een artikel opgezocht dat op 4 januari 2005 in GVA is verschenen:

Kerk Nekkerspoel takelt af

Federatiepastoor klaagt uitblijven restauratieplannen aan

Om verder verval tegen te gaan, dringt een restauratie van de Sint-Libertuskerk in Mechelen-Nekkerspoel zich stilaan op. Maar het dossier zit muurvast. "Volgens de architect is een stabiliteitsstudie nodig, maar de stad wil daar niet van weten", zegt federatiepastoor Dirk De Gendt.

Mechelen
"Nochtans verkeert de kerk op Nekkerspoel in danig slechte toestand. Een van de tussengewelven in de toren is al gedeeltelijk ingestort en de ijzeren draagelementen van het dak zijn op verscheidene plaatsen doorgeroest", weet de priester.
In de jaren tachtig werden aan het dak al eens voorlopige herstellingen uitgevoerd. "Maar nu dringt zich een volwaardige restauratie op. Dat is de enige oplossing om de verdere aftakeling van de kerk te stoppen. Hoe langer wij wachten, hoe hoger de kosten zullen oplopen", gaat De Gendt voort.
Sluiting
Als de stad niet ingrijpt, vreest hij dat Sint-Libertus op termijn hetzelfde lot beschoren is als de Sint-Jozef Colomakerk: sluiting. "Dat zou een heel spijtige zaak zijn. Elke zondag zakken gemiddeld drie- tot vierhonderd gelovigen naar de kerk af voor een van de twee missen", aldus de federatiepastoor. Volgens hem komt er geen schot in de zaak omdat er discussie is over de aanpak van het dossier. "De architect vraagt een stabiliteitsstudie. Maar de stad meent dat zo'n studie niet nodig is", zegt Dirk De Gendt nog.
"Wij hebben helemaal geen bezwaren tegen een stabiliteitsstudie, maar wij denken dat het goedkoper kan", reageert hoofdingenieur Gust Van Thillo van de stedelijke dienst Openbare Werken. "Bovendien is de kostprijs van de studie al meegerekend in het ereloon van de architect."
Beste Sven,
in de toekomst zullen meer en meer kerken moeten gerestaureerd worden.

de vraag is of dit economisch en financieel haalbaar is.

Gelet op de specificiteit zijn restauraties duur.

Hoeveel kerken er in Mechelen staan weet ik niet maar het moeten er toch wel een 15-tal zijn.

Zou het niet beter zijn om gespreid over Mechelen een drietal gebedsruimtes te voorzien. Dat hoeven dan geen theatrale gebouwen te zijn zoals de huidige kerken; ( te duur in onderhoud, verwarming enz. )

Zoals hoger al gesteld komt er toch geen volk meer naar die kerken en heeft men te weinig pastoors om in elk van die kerken de mis op te dragen;

Het blijft anders niet meer betaalbaar.
Ik ben het met je eens dat over de toekomst van de vele kerken moet worden nagedacht. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de kerk daar zelf ook mee bezig is.

Anderzijds is er wel de realiteit dat het onverantwoord zou zijn om de historische kerken in de binnenstad af te breken. Die zijn toeristisch gezien een te grote troef voor de stad.
Ik vind het wansmakelijk dat bepaalde politici (Van Butsel op kop) deze weblog gebruiken om zich populair te maken. Zelf een inzending of anderen daarvoor gebruiken, nogal doorzichtig hoor. Wat betreft Euroshopping: Van Butsel moet niet te hoog van de toren blazen, zijn partij (4 schepenen notabene) heeft het dossier mee goedgekeurd.
Jammer dat velen daar intrappen en dit niet opmerken.
En wie heeft dat onding daar ooit laten neerkwakken?
Was dat niet onder CVP-bewind, of ben ik dan toch mijn geheugen kwijt?
Samengevat, mijn mening , die nooit gevraagd word: Is regeren niet de kunst om vooruit te zien?
Zonder kommentaar zou Kamagurka zeggen.
Wat de Colomakerk betreft :
laat ons denken wat goed of slecht is voor de prijzen van de huizen. Ik heb al voldoende naast bingbongofiele pastoors gewoond om er een schrik voor kerktorens aan over gehouden te hebben.

En politici zij vooral bezig met aan de gevolgen van hun beslissingen of die van hun voorgangers te verhelpen.
@ Dirk Jacobs: ik zou wel érg graag weten of het jouw persoonlijke kruistocht is om Coloma geen kerk te gunnen - of dat het het standpunt is van jouw partij. Is voor mij wel erg belangrijk - vergeet niet dat heelwat Christenen vandaag de dag ook stemmen op de socialistische partij... ook hier in Coloma. 't Is een belangrijke weet...
Voor sommigen kan dit hun stemgedrag wel bepalen in oktober...

Tussen haakjes: uw ex-nationale voorzitter, Stevaert, heeft ooit wel gepleit voor volle kerken - net zoals volle volkshuizen is dit een 'zegen' voor het gemeenschapsleven'. Da's tenminste een veel opener en minder-in-hokjes-denkende mentaliteit.
Ik gun je dat volle volkshuis - Graag zelfs.
Kan je écht parochie Coloma niet gunnen waar het nood aan heeft? Of is je frustratie naar al wat christelijk is te groot om dit in te zien?
Het spijt me - ik denk niet zo krampachtig over andersdenkenden. Integendeel. Verscheidenheid kleurt voor mij de samenleving.
Het spijt me om telkens dezelfde zure oprispingen te moeten lezen...
Ik begrijp alleszins niet je verbeten en voortdurende reacties op het feit dat Coloma niet méér vraagt dan een gebedsruimte, aangepast aan de noden van deze tijd.
Parochie Coloma (voor de zoveelste keer herhaal ik het hier) vraagt géén dure restauratie! Is dit écht teveel gevraagd?
Trouwens: de bouwvalligheid van Libertus is al jaren geleden vastgesteld.
Ook besef ik wel dat niet elke neo-gotische kerk ten allen prijze voor het nageslacht moet bewaard blijven. Da's inderdaad niet haalbaar. Een eerlijke inschatting van de architecturale waarde van zo'n gebouw zal zich opdringen.
Over de historische kerken in de binnenstad bestaat géén twijfel. Die dienen uiteraard beschermd te zijn om hun cultuurhistorische waarde. Logisch.
Alléén is het wel belangrijk dat, zoals hier in Coloma, een belangrijk deel van de bevolking (ook al is dit aantal afgenomen) een eenvoudige kerk-ruimte ter beschikking kan hebben. (en niet alleen diegenen die hier wekelijks komen, maar ook de occassionelen...). En nogmaals: niet alléén priesters houden de 'kerk' recht (integendeel) - dus niet alleen 'missen' zijn 'zaligmakend'. Een kerk kent ook andere vormen van 'samenkomen'.
Wil eerst de toestand van Coloma zonder vooroordelen bekijken, om dan een eindoordeel te vellen.
@kris, toch blijf ik er bij dat we eindelijk een winning team hebben in Mechelen. Zoals alles moet je een kosten-batenanalyse maken en dan kan niemand, maar dan ook niemand, ontkennen dat er veel, zeer veel ten goede veranderd is in deze stad. Ik ben er eigenlijk tegen dat we een stadsbestuur dat veel ten goede veranderd heeft, na de eerste zes jaren al wandelen sturen en dat omwille van persoonlijke vetes, rancunes, sympathieën en andere geruchten. Natuurlijk kost ons dit allemaal geld, maar koken kost geld. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt, ook door je gewraakte PR man. Maar als je niks doet kan je geen fouten maken en ik vind dat er voorheen veel te weinig gedaan werd. En over de fouten van het verleden zullen we maar zwijgen zeker. Die geldverslindende kemels worden hier regelmatig aangehaald. Denk dus eens niet met gekleurde vooroordelen en antipatiën en wees logisch.
@Jans,goe gezei,@rudi oek goe gezei,ikke hem et oek goe gezei.
@ De Charel: Karel Van Butsel zegt hier tenminste onder zijn eigen naam zijn mening. En is daar iets mis mee? Iedereen wil toch een open communicatie met de burgers?
Dit trouwens in tegenstelling tot een aantal andere partijen die hier alles lezen, maar mensen onder verschillende namen wel kritiek laten komen geven op bv Karel.
Aan Filip,
goe gezeit op 07/04-16.44.31
Een bedenking voor JanS en Dirk Jacobs:

jullie weten wel dat ik agnost ben en grote twijfels aan het bestaan van een zich met ons bemoeiend Opperwezen, maar dit wil niet zeggen dat ik vind dat alle kerken zo maar moeten verdwijnen. Zij maken deel uit van ons patrimonium en verdienen voor hun erfgoed onze aandacht. Ik volg wel Dirk als ik soms twijfel of de hele gemeenschap de kosten van dit behoud moet dragen en zoals ik al dikwijls stelde, ik vind dat organisaties ( welke dan ook) die een levenshouding propageren dit eigenlijk met hun eigen middelen moeten doen. Maar enfin, dit was slechts een aanloopje.
Ik heb vandaag, in Leiden, moeten denken aan jullie dispuut toen ik toevallig in de Sint Pieterskerk aldaar kwam en tot mijn grote verbazing heb vastgesteld dat men die kerk gebruikt als een soort cultuurcentrum. Ik zag er foto's van optredens en er worden ook diners e.d. georganiseerd. Vandaag verkochten vrijwilligers er wijn als sponsoring. Misschien een idee, dat voor sommigen dan wel een blasfemie zal zijn, maar je ziet er werd hier wel degelijk over de toekomst van die prachtige kerk gedacht, zij het op een wat vreemde manier. 't Is maar dat jullie het weten...
Als de Colomakerk in een slechte staat is en dringend een restauratie kan gebruiken of dient afgebroken te worden en vervangen door een nieuw exemplaar lijkt het mij zeer logisch dat de kosten voor dit alles integraal gedragen worden door de kerk zelf en niemand anders.
Dat men er überhaupt nog maar aan denkt van hier 1cent gemeenschapsgeld in te pompen... uiteindelijk is een geloofsorganisatie zelf verantwoordelijk voor de financiering van zijn patrimonium, net zoals elke andere winkel, en is er een winkel die slecht draait dan gaat die dicht, draait de winkel goed dan blijft die open en breidt misschien zelfs uit.
Ik denk niet dat de gemeenschap met financiele hulp over de brug moet komen omdat een geloofsorganisatie niet in staat is zijn gebouwen te onderhouden zoals het hoort, dat zijn hun zaken, per slot van rekening ligt het niet aan de gemeenschap dat een 'boodschap' slecht verkoopt.

Ik gun de mensen van Coloma zeker een kerk, maar als ik mezelf iets gun moet ik daar ook voor werken/sparen, ik ga niet in mijn omgeving om steun mekkeren.
Of is er iets in het werken/sparen concept dat onbegrijpelijk is? Het werkt nochthans voor miljoenen mensen hoor.
Jans,

ik ben maar een simpele jongen uit de kempen. Hoe komt u erbij dat ik het standpunt van de socialistische partij zou vertolken.

Het feit dat ik uit de katholieke kempen kom is wellicht een van de reden waarom ik mij nog druk maak over het vele geld dat zonder morren aan de katholieke kerk ( rechtsstreeks en onrechtstreeks )wordt geschonken.

Als niet-gelovigen werden mijn ouders en ik steeds met de nek aangekeken door de deftige katholieke burgers;
( want wij gingen niet naar de kerk niet naar het college enz. )

Van hokjesdenken gesproken.

Nu de katholieke kerk aan gelovigen en invloed verliest is elke kritiek op de katholieken plots hokjesdenken.

Komaan hé vriend niet met mij hé!!!!
Trouwens, elke gelovige een miske in het kerkske van zijn eigen parochieke... is dat ook geen vorm van 'hokjesdenken' misschien? Wat is er voor de beminde gelovigen eigenlijk op tegen van een paar stappen verder te zetten om naar de mis te gaan? Ik treed Dirk bij als hij zegt dat een 3-tal katholieke gebedsruimten voor Mechelen moeten volstaan, geraken die ooit overvol ( en dat succes gun ik hun ) kunnen ze altijd een filiaaltje bij opendoen, dat geldt voor alle winkels, dus ook degenen die een geloof verkopen.

@jans: is het soms jouw persoonlijke kruistocht ( toepasselijke benaming ) om in elk hol van Pluto een kerk neer te poten?
@Dirk Jacobs: laten we mekaar geen liesbeth noemen.

Je schrijft: "k ben maar een simpele jongen uit de kempen. Hoe komt u erbij dat ik het standpunt van de socialistische partij zou vertolken."

We lezen hier:
http://www.s-p-a.be/regiona...

Of... misschien ben jij een àndere Dirk Jacobs?
Dat kan natuurlijk he, de naam Jacobs komt wel meer voor, maar in dat geval help je dat misverstand ongetwijfeld de wereld uit.. in het andere geval zie ik het nut er niet van in te ontkennen dat te zijn wat je bent aangezien je daar wellicht toch àchter staat?

Maar goed. Wat mij in deze hele thread en ook op andere threads stoort is de houding van sommigen waaronder Dirk & Sint-Netels ten opzichte van de katholieken. Ik die dacht dat de tijd van "sossen" versus "katholieken" lang voorbij was... jongens toch. Waarom zo giftig.?
Zelf ben ik (durf het haast niet te zeggen!) ook christen, en alhoewel geen pilaarbijter, steeds meer geïrriteerd rakende door hoe hier al wat christelijk of kerkelijk is door sommigen door het slijk gehaald wordt. En erger nog: ik vind het beneden alle pijl hoe hier mensen persoonlijk aangevallen worden: zeker als ze durven laten blijken christen te zijn. Komaan, moet er nog zand zijn.. een beetje (oops volgens sommigen mag ook dat niet, nietwaar Sint-Netels) RESPECT voor MEKAAR aub.
Of je nu katholiek, protestant, moslim, agnosticus, ... of whatever bent!!!

@Sint & Dirk: ik betreur het zeer dat jullie ervoor kiezen de bal ipv de man te spelen blijkbaar. Jullie kritiek aan het adres van JanS, een blogger die telkens zéér genuanceerd is in zijn standpunten én telkenmale respect toont voor andere standpunten, is op zijn ZACHTST gezegd allesbehalve netjes.

Zonder bedoeling de discussie nog verder aan te wakkeren, moest me dit toch even van het hart.
@markec:
1: Alhoewel ik er waarschijnlijk ongelooflijk mee in herhaling val, herhaal ik het nog maar eens: Iedereen mag voor mijn part doen wat hij/zij wil, zolang het mij niet stoort. En daar valt elke hobby onder, ook gelovig zijn.

2: Met een deel gemeenschapsgeld een gebedshuis restaureren/bouwen... wat vind ge daar nu echt zelf van?
Sint Netels,

Napoleon heeft destijds de goederen van de kerk in beslag genomen en in ruil daarvoor de kosten van de bediening van de eredienst op zich genomen. Tot op vandaag dient de Staat in te staan voor die kosten.

Maar uiteindelijk ligt daar niet het probleem; als er kerken nodig zijn dan moet de gemeenschap daarin voorzien.

Daar is geen discussie over.

Voor het moment telt Mechelen 23 parochies en dus 23 kerken plus de kathedraal.

Vraag die zich stelt is of men in alle ernst kan eisen dat er nog kerken moeten bijgebouwd/gerestuareerd worden.


met
Echter lijkt het mij in de huidge
Netelke netelke, altijd als een "duvel in een wijwatervat" als het over gelovigen of hun geloof gaat.
Laat u toch iedere keer niet zo gaan...
@marec, ook mijn gedacht
Schilderen kerk Hombeek: 60.000 euro waarvan 40.000 euro ten laste Stad Mechelen....
Ik ben het volkomen eens met markec.

@Dirk Jacobs, kom er dan toch eerlijk voor uit dat je de SP-a vertegenwoordigt!
Garda, ik vertegenwoordiger hier enkel mijzelf, ik spreek namens mijzelf.

U bewijst mij te veel eer door aan te nemen dat ik namens spa spreek.

Vrijheid van meningsuiting wordt zoals de vrijheid van godsdienst gegarandeerd door de Belgische Grondwet, weet U wel...
Allez (zucht) nog een keer: het staat u vrij te geloven in wat u maar wil, maar de dag dat iemand het feit dat gemeenschapsgeld ( zie vb. D.Jacobs hierboven ) misschien voor nuttiger doeleinden kan gebruikt worden dan het schilderen van een gebedshuis: weet het eens te zeggen.
En als je ooit eens in Rome komt: vergeet naast het Colosseum ook geen bezoekje te brengen aan Vaticaanstad, 't is de moeite waard, en bedenk dan: 40.000 euro voor een pot verf kon er niet af (lacht).

Ik weet dat ik mij laat gaan, en misschien zou ik het beter laten, maar ik ben nu eenmaal zo gek om te vinden dat men met belastingsgeld misschien aan dringender noden kan voldoen dan het subsidiëren van godsdiensten. Soit, ik kan mij vergissen.
Waarom niet reageren op de ambtenaren van de EU die geen cent belasting betalen op hun loon en die wraakroepend hoge lonen uitbetaald krijgen. Waar zelf de kuisvrouw meer netto ontvangt dan een gemiddelde burger (ik heb niks tegen de kuisvrouw maar er is een orde).
Is de gelijkheid voor de wet dan niet voor iedereen?
Relevantie!!!!

Kan je echt geen betere argumenten bedenken Lieven ?
Ik vermoedde al dat voor de link niet meteen bij iedereen een belletje ging rinkelen.
Belastingen worden geïnt om de zaken van openbaar nut en het openbaar bestuur te bekostigen. Zaken die anders nooit verwezenlijkt zouden worden door privé ondernemingen omdat ze ofwel verlieslatend zouden zijn ofwel een veel te hoge opstartkost met zich meebrengen.
Straatverlichting, organiseren van verkiezingen, het aankopen van schone lucht in Rusland (een lachertje), ruimtes voor allerhande culturele belevenissen waronder opera theater en hier eventueel ook kerk, godsdienstige beleving (sommigen zouden dit er niet apart willen bijzetten vandaar het vorige item). Iedereen betaalt mee voor dingen die hij al dan niet wenst.
Waar jij en netels steeds op afgeven, die gelovigen betalen ook voor de infrastructuur en mogelijkheden die anderen wensen (de anderen waar jullie duidelijk bijhoren) en die dan weer minder in hun eigen mandje passen zonder daarvoor die andere ideëen systematisch bij ieder treffen aan het kruis te gaan slaan (hé, we zijn toch in de goede week).

De categorie die echter gewoon profiteert van de bijdragen van anderen, het officieel erkende vrijbuitersgedrag, wordt nooit in vraag gesteld en dit gaat over veel hogere bedragen dan die enkele duizenden eurootjes. Die kelk laten jullie gewoon aan je passeren terwijl jullie als een Pontius Pilatus je handen in onschuld wassen.
De uitgaven waar jullie deels zelf van genieten blazen jullie hoog van de (kerke)toren. Nochtans staat het u vrij om eens naar een kerkdienst te gaan of gewoon eens binnen te wippen en het patrimonium te bekijken dat met een deeltje van uw geld wordt onderhouden of werd betaald.
Kom, kom, lieve mensen.
Kent u de geschiedenis achter dat betalen voor de katholieke kerk?
Nee? Ga even naar 15 juli 1801: Napoleon Bonaparte en het concordaat met het Vaticaan.
Te vinden op WIKIPEDIA.
Veel leesgenot..........
Naast "geloven" zijn er nog andere "hobby's" waarnaar ons belastinggeld gaat.
Waarom veroorzaakt belastinggeld dat naar jeugdbewegingen, cultuur (of iets dat erop zou moeten lijken), recepties met nieuwjaar, voetbalstadions en andere sportieve bezigheden, lawaaierige festivals met een berg afval, carnavalstoeten met een smerige stad tot gevolg,... geen wrevel? Omdat dat toevallig wel in jullie kraam past?
@parochielid van Coloma

Ben een weekje weg geweest, dus nu pas antwoord.

Op 8 december 2005 werd het standpunt van CD&V Mechelen, ondertekend door schepen Leo Stevens en mezelf, in een perstekst verspreid. Geen enkele mist dus, maar juist heel grote duidelijkheid, althans van CD&V als partij.

De "officiële" visie van de andere partijen is me niet bekend.

Je kan de tekst van ons standpunt overigens in alle openheid terugvinden op mijn webstek. Ik stel voor dat je gewoon daar eens gaat kijken, het heeft geen zin dit hier nog eens in het lang en breed te copiëren.

Toch even samengevat: ons doel is het dossier ivm de "bescherming als monument of niet", los te koppelen van het dossier "parochiewerking", die daar nauw mee verbonden is.

Zodat de kerktoren en het kerkgebouw op hun waarde "als monument" kunnen beoordeeld worden door mensen die daar iets van kennen, los van de noden van de parochiewerking.

En zodat dus de parochiewerking op haar beurt niet langer moet lijden onder de discussie, maar vooruit kan met háár dossier om een toffe zaal te hebben voor haar werking.

Dat is de essentie van ons standpunt. Het volledige inhoudelijke luik vind je dus op de webstek.
pfffffffffffffffff, tis weer vreselijk intresant, en dan maar verdraagzaamheid prediken overal, ze kunne mekaars bloed weer drinken, laat toch die politieke discussie over fundamentele zaken ff achterwege, we komen er toch weinig mee verder.tis allemaal goed voor efkes, maar op de duur zijn we die discussies van enkelen hier wel beu hoor.ga gewoon stemmen en doe u gedacht, we zullen wel zien wie er gewonnen heeft( waarschijnlijk weer iedereen, behalve het blok)
@Kris, ik kan alvast niemands bloed drinken, en het mijne is niet beschikbaar voor anderen.

Mijn bloed smaakt trouwens veel minder goed dan een Keizer Karel of een Gouden Carolus, 't is er hoogstens een verdunning van...;-)

Serieus nu: de essentie is in elk inhoudelijk dossier: welk standpunt haalt het, maw waar staat Mechelen inhoudelijk achter, en welke basishouding ligt daar aan ten grondslag. Politiek is dan daar op een georganiseerde manier over van mening mogen en kunnen verschillen, en toch tot een oplossing komen die haalbaar is. Zodat er ook nog iets gerealiseerd kan worden voor Mechelen, zelfs al noemt dat dan "via een compromis".

De rest is alleen maar het gevecht voor het eigen grote en nutteloze gelijk.

Aan jou te kiezen waar je voor gaat, Kris.
Karel,

ik neem aan dat "de toffe zaal " gebouwd wordt met privégelden?

In het andere geval ken ik nog wel wat verenigingen die graag een toffe zaal willen

Trouwens JANS stelde op 1.04 dat men reeds een parochiezaal ( Kranske ) heeft.
Inderdaad. Ik kan wel een aantal "toffe zalen" bedenken waar meer mensen iets aan hebben: sportschuren, jeugdhuizen, fuifzaaltjes, ...
Wanneer men met gemeenschapsgeld een kerk bouwt of restaureert vraag ik mij af om welke reden een nietgelovige die kerk niet ter beschikking krijgt bij een burgerlijke begrafenis?
Nu niet afkomen dat er een speciale aula voorzien is op het stedelijke kerkhof.Wanneer iemand gestorven is in Mechelen is de uitvaart gewoonlijk in de parochie waar die persoon woont, dus kort bij huis. wanneer een niet gelovige begraven wordt dan moet iedereen zich naar het stedelijk kerkhof begeven, en dan mogen er niet teveel mensen opdagen of ze kunnen niet binnen.Waarom mag die persoon die kerk, waar hij en zijn familie ook voor betaald hebben, niet genieten van hetzelfde voordeel waar zijn medeburger wel recht op heeft?Waarom mag dat niet in de kerk?
Waarom moet de stad kosten doen om die aula te vergroten?
Wanneer er ook een burgerlijke begrafenis toegelaten wordt in de kerk zou die wat meer gebruikt worden.
Op Stuivenberg wordt of werd er de zaterdag avond wel een bal in gegeven en de dag erna een mis.
genoeg gezeverdwant dat zal ik toch niet meer beleven, ik zal maar naar het stedelijk kerkhog gevoerd worden.

door jean op14/04 18:20:43
@ jean: Valabele argumenten vind ik dat. Ik ken een uitzondering op dit principe: in 2004 er voor Patrick Egels een niet-kerkelijke herdenkingsdienst gehouden in de kerk van O.-L.-Vrouw-o/d-Dijle. Misschien moet er wel eens op een meer structurele manier nagedacht worden over het onderwerp dat u hier aankaart: kerken bieden immers een meer serene atmosfeer voor uitvaartdiensten dan bvb. een aula van een crematorium. Kerkgebouwen binnen redelijke limieten openstellen voor niet-religieuze uitvaartdiensten zou alleszins kunnen bijdragen tot een betere rechtvaardiging van de budgetten die aan deze monumentale gebouwen worden gespendeerd. Laten we hopen dat hierover in een nabije toekomst open kaart kan gespeeld worden.
Gelezen op het regionaal nieuws van Radio Reflex:

Pastoor wil kerk verhuren

Het parochiebestuur van Muizen volgt zijn pastoor Jan Anthonis niet in het idee om de Sint-Lambertuskerk aan niet-katholieken te verhuren. Zo zou de parochieherder zijn zijn kerk aan islamieten willen verhuren.
Anthonis wil zo het soms nijpende plaatsgebrek voor dergelijke diensten in Mechelen in zijn gebedshuis opvangen. De kerkfabriek ziet een aantal praktische problemen en steunt het idee van de pastoor niet. (Gepubliceerd op Zaterdag 24 september 2005)
@Wannes : Daar zijn de geesten bij ons dus nog niet rijp voor vrees ik.
In Nederland klaarblijkelijk wel, ik had gisteren een rondleiding met Nederlanders en daar breekt men naar die zeggen gewoon overtollige kerken af of geeft men die een bestemming als woonst of iets dergelijks. Zie hierover mijn post van enkele dagen geleden (Leiden). Nou ja !?
@Dirk Jacobs: Stop nu eens met rond de pot te draaien. Met een simpel JA of NEE kan u hier veel duidelijk maken.
Bent u dé Dirk Jacobs die, net zoals er priesters te weinig zijn om alle parochies te 'bedienen',moet opdraven om bestuurfuncties te 'bemannen' in verschillende wijken?
-Voorzitter sp.a wijk Nekkerspoel-Grote Nieuwendijk.
-Secretaris sp.a wijk Muizen-Leuvensesteenweg.
-Voorzitter Commissie Tucht en Geschillen sp.a provincie Antwerpen.
-Voorzitter Socio-Culturele Raad Stad Mechelen en bestuurslid sp.a Mechelen.
Weet je, ik hoor veel beloftes maar moet NOG steeds de eerste politicus tegenkomen die aan een taak gedreven begint in plaats van voor de positie of het geld. Is er iemand die me kan overtuigen dat deze mensen het menen, dan komt ermisschien wel een stem bij voor hen
Waarom geen virtuele kerk ?
Jullie geven mij toegang tot jullie wekker. Vervolgens bedien ik jullie webcams.
En dat ik zeverkes kan vertellen als de beste pastoor weten jullie al.

Trouwens, Jezus kreeg op zijn achttiende verjaardag een mercedes van zijn vader.
politiek word er in mechelen niet meer bedreven zeker?? of is het stilte voor de storm? Het was toch ni 8 oktober 2007 hé?

Leuk om dat na zoveel tijd nog eens terug te lezen. Zeker als je ene Greet Geypen als "burger" ziet reageren, waarop ze prompt op een lijst komt te staan. Enfin, zeer leerrijk om met enige afstand nog eens terug te lezen ;-)