Maak van de Brusselpoort opnieuw een 'poort'!

met categorie:  
De Brusselpoort is van oudsher een attractiepunt aan de rand van de stad. Maar zoals ze er vandaag bij staat, is het een surrealistisch gebouw: volledig omgeven door asfalt, centraal op een druk verkeerspunt, amper bereikbaar voor voetgangers. Van een poortfunctie is al lang geen sprake meer en wie het museum wil bezoeken, moet eerst enkele rondjes lopen tot men het zebrapad ontdekt, waarlangs men dit gebouw kan bereiken. Uitnodigend is anders!
Ooit zal dit drukke punt van de ringlaan heraangelegd moeten worden. Misschien bestaan er al concrete plannen in die richting. Hoedanook: wij bloggers kunnen onze suggesties via deze weg meedelen aan de bevoegde autoriteiten...
Brusselpoort (foto van Emmeke)
Wat mij opvalt bij de Brusselpoort is dat het eigenlijk helemaal géén poort meer is. Een poort is per definitie een doorgang in een gesloten muur, een toegang, i.c. een ingang naar de stad doorheen de stadsmuren die het centrum omgaven. Het is duidelijk dat de Brusselpoort sinds de afbraak van de wallen in de 19de eeuw deze functie niet meer vervult. En door de aanleg van het kruispunt rondom het gebouw is het zelfs voor voetgangers zo goed als onbereikbaar geworden.
Mijn voorstel is om - ooit - die poortfunctie in ere te herstellen door de monumentale Brusselpoort opnieuw als ingang te laten fungeren, niet voor het autoverkeer (dat is niet realistisch), maar wel voor voetgangers. Dat kan door de omgeving van de Brusselpoort grondig te hertekenen, zodat de poort niet meer middenin een kruispunt staat, maar in een deels verkeersvrije groene zone. Zo zal ook het museum aantrekkelijker worden voor toeristen.
De poortfunctie kan ook geaccentueerd worden door op de een of andere manier de oude gesloopte stadsmuren te reconstrueren of tenminste te suggereren. Bijvoorbeeld door langs beide zijden van de poort een deel van de muren weer op te trekken over een bepaalde afstand, door de walgracht opnieuw aan te leggen en met water te vullen... Ik denk hierbij niet onmiddellijk aan een natuurgetrouwe historische reconstructie; er zijn moderne middelen om hetzelfde effect te bereiken zonder per se een metersdikke stenen muur te bouwen en een gracht van enkele meters breed uit te diepen. Een moderne constructie kan een muur suggereren. Een waterpartij kan een gracht suggereren. Een ander element kan de verdwenen buitenpoort aanduiden.
Hoe die 'reconstructie' of 'suggestie' moet gebeuren, laat ik over aan architecten, vormgevers, kunstenaars. Misschien 'n tip voor een architectuurwedstrijd: de heraanleg van de Brusselpoort-omgeving met het in ere herstellen van het gebouw als 'poort'. Of zijn er bloggers die ideeën in die richting hebben? Kortom, maak van de Brusselpoort weer een 'poort'!Koen, ik kan je helemaal volgen in je betoog, en ik steun je dan ook volmondig... de heraanleggin van de Ring is inderdaad iets wat sowieso zal moeten gebeuren, ik wil dan bij deze ook ten volle je oproep steunen: laat ons inderdaad de Brusselpoort meer (terug!) tot POORT maken... al was het maar voor voetgangers en fietsers... en ze niet langer laten liggen als eiland te midden het asvalt...

De ring verleggen, ter hoogte van de Brusselpoort, aan de zeg maar vaartkant enkel verkeer... en aan de stadskant ter hoogte van de poort het verkeersvrij maken... het stukje rijweg dat dan 'naast' of als je dat liever hoort 'voor' de poort komt te liggen, zal dan wel een stuk smaller zijn om aan beide rijrichtingen te voldoen, tenzij je natuurlijk van de hele ring een eenrichting maakt...

Inderdaad: laat ons hier op de blog eens alle mogelijke scenario's bekijken en besrpeken, waarom niet!
Ideaal zou zijn dat het autoverkeer op de ring gewoon in een tunnel onder de Brusselpoort rijdt, zoals aan het station van Leuven, maar ik neem aan dat dit een onbetaalbare utopie is.
Prima oplossing inderdaad, maar ik deel je vrees dat het een utopie zal blijven...
Goedkoop, effectief en het kan mooi zijn indien goed vormgegeven: een 4 tot 6 meter hoge metalen loopbrug van de bushalte rechts achter de hoek als je uit de Hoogstraat komt, helemaal tot aan de overkant, met in het midden een 'afrit' naar de zijkant van de Brusselpoort.
Meerdere vliegen in 1 klap:
1: veilige oversteek voor de talrijke en jeugdige voetgangers en fietsers die elk spitsuur van dit onoverzichtelijk kruispunt gebruik maken.
2: kost geen stukken van mensen.
3: Kan een publiekstrekker zijn; waarom niet? Een mooi vogelperspectief over de ring én de Brusselpoort.
Een pracht voorstel dat mits wat goede wil te realiseren is. Hoe ? Door zoals in Hasselt (en ook elders) de ring enkelrichting te maken tegen de klok in. Dan kan niet alleen de Poort weer aansluiten bij 't stad, maar kan over een veel grotere lengte nog een groene wandel- en fietsboulevard ingericht worden. Er zijn al ideeën in die zin opgeborrelt. Groot probleem: de vesten zijn gewestweg en daar zweert men nog altijd bij "doorstroming" als eerste te realiseren doel. Maar misschien kunnen we al beginnen met de druk op te voeren.
Liever geen bruggen! Ik woon vlakbij de Brusselpoort en zou niet graag meemaken dat 'voorbijgangers' mijn slaapkamer binnen kijken :-)
Ik heb het vorige week nog geprobeerd om zonder overhoop gereden te worden tot in de Brusselpoort te geraken als voetganger.

Dat is niet simpel.

Hoe we dit nu moeten oplossen laat ik aan verkeersdeskundigen over, maar het zou zonde zijn om dit schitterend stukje erfgoed niet meer bij te stad te betrekken .... Ik zou een duidelijk voetgangersgedeelte zelfs doortrekken naar de vaart en het park, allemaal troeven die we veel meer kunnen uitspelen.
Nog een geluk dat Polle den Eerste er voor gezorgd heeft dat die poort bleef staan. Van 1948 tot 1964 heb ik vlak aan de Brusselpoort op de Astridlaan gewoond en ik heb de verkeerssituatie alleen maar van kwaad naar erger zien worden. 'k heb ooit nog de bomen zien omhalen om de eerste schuinse verbinding van de Hoogstraat naar de Astridlaan te maken. En inderdaad, 't is allesbehalve een sinecure om de tentoonstellingsruimte te bezoeken.
Een tunnel lijkt me echter quasi onmogelijk, gelet op het gewicht van dat bouwwerk en hoe diep zou men dan wel moeten graven?
@ Koen, Een zicht in je slaapkamer... Voer voor "Het leven zoals het is"???
Uiteraard zet je zoiets niet pal voor de huizen, dat spreekt vanzelf, maarreuh.. als je op de Astrid- of andere laan woont, en je zet de vensters van eender welke kamer eens vierkant open, hebben de inwoners van de appartementen en huizen aan de overkant dan geen zicht in je interieur? 't Is nu niet dat onze lanen en vesten volgebouwd zijn met bungalowkes he?
Soit, ik zou zo'n passerelle eerder laten wegneigen van de huizen, en met een strategisch geplaatst afdakje of spiegelglasje het overblijvende zicht op de huizen hinderen, voor zover dit nodig is.
Als ik een dezer eens 5 minuten tijd heb zal ik eens een voorbeeld 'photoshoppen', en dit is tegelijk een oproep aan eender wie vlot omkan met dit soort software en een goed gedacht denkt te hebben, kunnen we eens uitpakken met de goeie gedachten die circuleren in Mechelen.
Wadenkte?
Als je de komende dagen wat mensen de Brusselpoort en/of omgeving vanuit verschillende hoeken ziet fotograferen weet je gelijk hoe laat het is (lacht)
Ik ben nu al benieuwd naar het resultaat !!
De ring is een gewestweg: zij moeten het iniatief nemen. Wel is het zo dat de stad al enige suggesties heeft gedaan voor een globale aanpak vanaf de Louisastraat tot voorbij de Brusselpoort. De idee is een plein te creëren rond de poort zodat de toegang wordt vergemakkelijkt. Voetgangers en fietsers zouden dan onder de poort kunnen rijden, stad in en stad uit. Het zijn nog maar ideeën en er werd gevraagd aan het gewest de ring werken te plannen in een volgende meerjarenplanning 2007-2009. We blijven alvast verder lobbyen om kredieten los te weken want goedkoop zal het ezker niet zijn.
Een plein zou wel de fraaiste oplossing zijn - maar ik besef dat dit niet de simpelste manier zal zijn...
Hopelijk is er genoeg goeie wil en creativiteit aanwezig bij de bevoegde beleidsmensen om er daadwerkelijk aan te denken, én uit te werken...
(enne: is een voetgangerstunnel vanuit de Hoogstraat én Brusselpoortstraat, uitkomend onder de poort een dwaas idee? of?)
Zeker niet dwaas maar wel peperduur...maar je weet maar nooit: in Leuven kreeg Tobback van het gewest ook een tunnel aan het station.
Wat mij betreft: een plein met veel groen en een uitgebreide water feature is hier van harte welkom. Ik denk dat je de bewoners vlak bij de poort (waarvan ik er één ben ;-) niet enthousiast zal krijgen voor een reconstructie van een deel van de stadswallen: dat zou veel daglicht uit onze huizen weghalen en dat vinden wij niet leuk. Van mij mag de heerschappij van Koning Auto hier een flink stuk teruggeschroefd worden...
droom maar stilletjes verder. Soms denk ik dat normaal verkeer de komende 50 jaar niet meer mogelijk zal zijn in mechelen, we moeten uitkijken dat we nog iemand blijven vinden die aan politiek durft doen hier, met al die surrealistische ideeen en projecten die veel verkeers en andere ellende meebrengen?!!
Als we zo bezig blijven lokken we alleen nog betonboeren naar de politiek hier, er is genoeg gebouwd en hertimmerd de laatste jaren, we kunnen ff voort met dit patrimonium! en er zijn andere varkentjes te wassen in deze stad.
Ik zie het nog veel ruimer.
Je zou over de ring “Guido Gezellelaan – Olivetenvest – Koningin Astedlaan – Van Benedenlaan – Schuttersvest” veel minder verkeer hebben als ze dit verkeer omleiden naar de Autosnelweg E19 tussen afrit Mechelen Noord en Mechelen Zuid.
(Zoiets hebben ze ook gedaan voor de N25 Nivelles-Leuven waar men het doorgaand verkeer over een stukje van de E411 laat gaan)

Het zou in iedere geval veel mooier zijn voor de stad. Minder brede straten zullen nodig zijn, enkel voor lokaal verkeer & bussen. Dan kan je eventueel de waterpartij terug naar boven halen (afhankelijk van de beschikbare ruimte : een uitbreiding van de jachthaven), eventueel de oude wal gedeeltelijk terug opdtrekken, desnoods maak je hiervan een verhoogde (ongeveer 1 meter hoog) park omgeving (komt ook voor op de ring rond Leuven).

Zo heb je het beeld van de oude stadswallen met het water errond (al dan niet gedeeltelijk) en heb je minder verkeer.
Naar mijn mening, zullen er dan geen tunnels nodig zijn, omdat er enkel lokaal verkeer passeert.
Ik moet bekennen dat ik toch instem met het realisme van kris. Opnieuw, je zit met een veel te sterk toegenomen verkeer, maar al met al valt het op de "kleine Mechelse ring" nogal mee, de spits is drukker, maar je komt toch weinig echt lang stil te staan. Mooie ideeën allemaal, maar ik vrees zeer onrealistisch.
Ik zou in de eerste plaats willen werk maken van he volledig afwerken van de grote ring rond Mechelen. Maar dan moeten we Katelijnse en Bonheidense varkentjes wassen. Ik hoor ook over gigantische prooecten ter hoogte van het centraal station Arsenaal en verder met viaducten van daar naar de E19 etc...
Eerlijk gezegd lijkt een heraanleg van die kleine ring me nu niet direct prioritair.
En dan nog: is die 'grote Mechelse ring' echt de moeite om af te werken? Zoals gezegd zijn de file's nu ook weer niet zo groot, dus is het zo dringend dat ons geld in beton en asfalt verdwijnt? Der zullen wel belangrijker noden zijn me dunkt.
En terzijde: Als Katelijne en Bonheiden moeilijk doen, dan is dat de schuld van Mechelen zelf; hadden we heel de ring op eigen grondgebied gepland dan moest er nu niet vriendelijk gevraagd worden of het alstublieft mocht. Waren er misschien akkoorden hieromtrent afgesloten in het verleden? Tja, nooit een afspraak voor de toekomst maken met mensen die maar 6 jaar benoemd zijn he, dat is toch een beetje logisch.
Vandaag voor de lol eens een voetgangersbrug getekend in inventor, nu nog de poort gaan trekken en het geheel bijeen schamoteren, ik stuur u het resultaat door, koen.
Ge maakt me curieus Sint.
Allez, Jos zal zich ook eens gaan moeien.
Ik weet dat 'men' me een ambetanterik vind, IK heb daar geen last van hoor!
Dat gaat zo als je bijna 80 jaar word! Ik ben gewoon van spijkers met koppen te slaan. Zonder kop vind ik géén spijkers, dat zijn volgens mij houten pinnekes....je weet wel van die ' voiageur' in houte pinnekes. Je mag/moet dat groot zien ...in de tijd/toekomst. Das niet voor vandaag of morgen!
Als men metro's kan aanleggen enzovoorts, waarom geen ondergrondse autobanen? Toekomst denken noem ik dat.
Stel je voor dat de 'binnenring'ondergronds zou liggen..
Een zéér rustige VEST. Geschikt voor plaatselijk verkeer en fietsers en voetgangers. Zie je de , eertijds 12 poorten,als in/uit rijplaatsen?

Brusselsepoort, waarover men hier van gedachten wisseld, zou een oase zijn van groen en water en vrij ten voordele voor verkeer van fietsers en voetgangers. 'MEN ' vind wel geld voor een stukje MELAAN. Als je de trams onder de grond kan stoppen, waarom dan niet de auto's? Die zijn véél verkeersbelastend dan de tram's hoor!!!
Ik hoor al de ' beslissers' denken: Waar halen we dat geld? En waar haalden men in de grote steden het geld voor de Metro's ? Zoeken dames en heren van het gezag.....ZOEKEN . Ze vonden in Mechelen wel de geldbron voor ondergrondse parkings die niet renderen.......? Denken mensen, denken, denken...en je vindt het wel. Is het niet NU dan zeker wel LATER. Niet te haastig te werk gaan. Laat aub ons nageslacht niet zeggen: Wat voor stommerikken waren dat in de 21ste eeuw? Wat wij soms zeggen over het afbreken van onze 12 stads poorten.
Zal maar stoppen, andere mogen ook wat neer tikken!
Een volledig ondergrondse ring is misschien wat drastisch, hoewel ik als bewoner van de Astridlaan de rust wel zou kunnen appreciëren. Maar het is m.i. niet eens nodig om alle verkeer in tunnels te steken. Een goede planoloog/verkeersdeskundige kan ook goedkoepere en meer realistische alternatieven bedenken, maar a.u.b. wel een goede expert, hé. Ik zou niet graag een tweede 'stationsplein' zien, dat op maquette mooi oogt, maar in de realiteit een miskleun is.
@netels: ik wacht vol spanning op jouw ontwerp.
Dit weekend zou het af moeten geraken, zeg, maar manne, 't zal maar een collageke in photoshop worden he, met een voetgangersbruggeske op dat ongeveer de plaats van een echte inneemt om een idee van de afmetingen te geven, van uitzicht en materialen en krachtberekeningen.. niet echt tijd in gestoken he (lacht). Van bouwkundig tekenen heb ik hoogstens wat noties.
Kun je er ineens een budgettering bijgooien Sint ?
:-)
Mag 't in staal zijn?
Ah ja... Staal ... mooi.
Staal, lekker koud en kil
en staat mooi bij die gegalvaniseerde trap die rond de poort slingert!
Heb foto van Bxl-poort met voetgangersbrug ernaast, en waar moet ik 'm nu naartoe sturen?
Zet hem mee in de originele post van deze topic ?
Hmm, toch maar liever Koen zelf laten doen, ik pruts namelijk niet zo graag aan andermans post.
Alstublieft, Netels, zet je foto erbij, dan kunnen we 'm allemaal zien.
Ja... ben nu ook wel héél benieuwd hoor!!!!!!

Plaatsen die foto, SN ! Pleeeeess?
Jaja, 't is goed.
Ik zal eens inloggen zie.
Wel wil ik er bij vermelden dat het tussen de soep en de patatten ineengestoken is he, de vorm, de kleur, de exacte plaatsing, enz,... 't is maar om een gedacht te geven van het volume he, een bovenaanzicht met kleine aanpassing van het wegdek en een klein pleintje naast de poort heb ik niet kunnen maken wegens geen luchtfoto ( iemand soms een vliegtuig? ). Roeien met de riemen die we hebben he (lacht)
Geen probleem Sint. Plaats het nu maar... ;-)
Voilà, tzitterin.
Wow... apart, en het zal even wennen worden in het straabeeld.. maar.. het hééft zeker iets....!!! Alleen zou ik misschien voor een andere kleur opteren..

In elk geval: knap werk, extra leuk is dat je niet alleen veilig oversteken kan, maar er meteen nog een panoramaatje bijkrijgt! ha! ;-)
Mooi Sint! I like the idea dat de automobilist moet opkijken naar een kunstwerk voor de voetganger.
Hoe duur is dit soort staalbouw ? Nee serieus, heb je een idee van de grootte-orde ?
... dat de automobilist best maar niet te veel opkijkt he, Peter.. anders: BOEM !!

;-)
Prachtig!! Sint Netels. Als iedere Mecheleir nu eens 5¤ stort,zouden we erdan komen??
Het is in ieder geval een heel goed idee, misschien is het toch ook wel uitvoerbaar, wie weet. Ik vind het absoluut een origineel ontwerp !
Mooi! Of het realistisch en bruikbaar is in het concept dat ik oorspronkelijk voor ogen had, is een andere vraag, maar 't oogt alleszins niet slecht.

Nog ideetjes? Een nieuwe omgeving voor de Mijlpaal aan 't station?
Quanta costa? Ahaa, zelfs al sla ik er met mijn klak naar dan kan ik er nog de helft naast zitten, feit is dat als je puur over het materiaal spreekt ( staal of beton voor het skelet, in combinatie met bv. recyclagemateriaal voor het loopvlak, ik geef maar een voorbeeld he ) je waarschijnlijk minder uitgeeft dan een sjotploeg aan een speler. Maar, aber, mais, but: Engineering -het ding moet getekend worden-, Aanpassing wegdek -dat dient een ietsje verlegd of de brug staat in de weg-, Fundering -het moet érgens op staan, liefst niet op een riool of uw voet-, Signalisatie & Verlichting -het verkeer wil ook wat-, enz,... kosten wél meer dan enkel het bruggetje op zich.
En op die vragen kan ik ulder geen realistisch antwoord geven, misschien leest er iemand mee met kennis van openbare werken die er een slag kan naar geven?

Voor het station kan helaas geen hulp meer baten (lacht), het oude station afbreken was de eerste onombeekbare vergissing met het gekende gevolg, misschien laten inpakken in zwarte plastiek door Christo?

De Vismarkt daarentegen daar kan je wel iets waw! van maken, daar heb ik nog een goed gedacht voor..
Misschien tegen volgende week op voorwaarde dat ik nog eens... 5 minuten tijd heb (lacht)

Misschien een idee voor een nieuwe rubriek: Mechelen zoals Gedroomd.
@Sint Netels: "Mechelen zoals gedroomd"! Schitterend idee. Wat belet je deze aan te maken (als blogger kàn je dat) en er meteen je ideeen in te "zwieren"!

Topidee !!
is het realistisch om van de mechelse ring éénrichtingsverkeer te maken? ik lees hier dat hasselt dat al gedaan heeft. en mechelen is ongeveer van dezelfde omvang. de gedwongen meer te rijden kilometers, worden die gecompenseerd door een betere doorstroming? en wordt het dan weer niet te verleidelijk om door het centrum te gaan als je in tegenrichting moet zijn? maar om de brusselpoort weer bij de stad te betrekken, lijkt het me wel het minst dure idee.
@Kazamel: het is wellicht idd. de minst dure weg.. of het nu zovéél zal schillen in kilometers, dat denk ik nu toch precies niet eigenlijk...

[ Zelfs met mijn fietske ben ik op 'een ik en een gij' de ring rondgereden (al is het wel opletten, want met al dat verkeer: t is als fietser niet altijd alles...) ... ]
@Sint Netels:Tussen de soep en de patatten? Bedankt Sint voor het geleverde werk en een (mogelijke)blik in de toekomst...
Allee, merci veu de complementen he manne.

@nen echte: Awel ja, dat is een goed gedacht: als alle Mechelaars mij elk 5¤ geven beloof ik dat we er komen en er iets moois van maak, wees daar maar gerust van!
@Sint:Kunnen wij dan nu een rekeningnummer hebben...en zijn giften vanaf 3O ¤ fiscaal aftrekbaar? ;-))
Mooi idee Sint-Netels - met een paar aanpassingen is dit inderdaad een goeie en - denk ik- betaalbare oplossing!
Kijkt politiek Mechelen toe?
Wat denkt 'zij' van dit idee?
Niet laten rusten...
NB.: 'Mechelen zoals gedroomd...' : kan best aardige dingen opleveren.
Doen Sint!
We springen wel op de kar...
Ben ermee bezig, jans, nog even een brug en een walvis op de vismarkt plakken en 't is klaar!

Kun je trouwens boven op de Lamot of is er daar ergens een panorama op de vismarkt in de buurt?
@Sint. Goede vraag. Je kan boven op de LAMOT, maar het mag niet. Ik ben er van t weekeinde afgejaagd, met de reden dat er te weinig personeel is om de veiligheid te waarborgen.
Misschien klopt dat wel. Maar er stond wel een bord van een ING evenement, waarop stond te lezen: Mechelen Panorama.
In ieder geval er zijn fotokes van het uitzicht...
http://www.flickr.com/photo...
en volgende ...
Zeg mannekens menen jullie nu al wat jullie zeggen over dat brugontwerp van onze Sint?. Sorry Sint, maar dat lijkt er helemaal niet op, afgrijselijk vind ik dit. Er wordt nu al (onterecht vind ik ) gezaagd over die gegalvaniseerde wenteltrap, maar dit slaat toch alles. Nooit gedacht an het gezicht op de Brusselpoort vanaf de ring? Serieus blijven aub en gewoon de zebrapaden gebruiken,die je wel in twee keer moet nemen, dan kom je toch zonder grote kleerscheuren aan de Brusselpoort, zeker.
Wat de doortrekking van de "grote ring" betreft. Als we niet in een apenland woonden waar het algemeen belang wordt opgeofferd aan het eigen belang dan was die ring al jaren een feit. Maar dan heb je beleidsmakers met haar op hun tanden nodig en die zijn ver te zoeken hier te lande. ook elders voorbeelden genoeg -Zaventem bijvoorbeeld. De Belgische ziekte - vandaag een kop in het Nieuwsblad. Een Oesorapport met als resultaat dat onze belastingen het slecht van al gebruikt worden in la Belgique de papa. Maar dat was even terloops. Ik liet me even gaan. Sorry.
Tjein, nog geen verwijt dat je naar VB
ruikt? Zie PARKING 23/3 Reactie op Jos v/d Hanswijkenhoek.
Dat begingt hier wreed naar verkiezingskoorts te stinken, op den Blog!
@rudi-het doortrekken van de grote ring heeft volgens mij niet veel zin, en is denk ik, ook wegooien van belastinggeld. het algemeen belang? werkgelegenheid? zever in pakskes, indertijd is het stuk ring gelegd om de veilingen beter te kunnen bevrachten en bereiken, en dat doet het tot nu toe uitstekend, dus van de rest moeten ze dan maar afblijven. het begint altijd bij een pink, en eindigt met een arm. Zogenaamd om het "algemeen belang te dienen" worden enorme lappen grond opgeofferd voor koning auto, maar de Haaien hebben hun ogen dan al lang NAAST die ring gericht, en zijn al druk aan het speculeren of het bouwgrond dan wel industriegrond zou worden. Money, dat is het enige waar deze mensen mee bezig zijn, en al de rest is bulshit voor die mannen.
Zoals de Brugse Ezelpoort?

http://images.google.be/ima...
Ik denk...dus ik ben?
Lees ik daar in de krant dat "de Leo" een idee opperde dat ik nu is tof vind!!!
Enkel richting op de vesten.
Dat moet toch kunnen. Stel dat men tegen het uurwerk in laat rijden. Dus altijd recht afslaan om de vesten op te komen.
Ik denk( zie hier boven!) dat zulks een idee is dat door verkeersexperten diend uit geplozen te worden tot op het bot. Niet overhaast te werk gaan. Zal wel een vlottere verkeersdoorstroming meebrengen, denk ik ( weeral zie boven) Met een daaraan gekoppeld rijvak voor alle autobussen. Trams ? Dat zijn weeral extra kosten , en wat is de baat?
Al eerder gemeld: Bezint eer gij begint.
Nu nog de stap naar 'gratis ringparkings', dat kan als men maar degelijk zoek en men zal vinden...breed genoeg denken mannen ( en vrouwen!)
Voor de invalswegen vanuit het Zuiden, mijn gebied dus. Mogelijke plaatsen zijn: Bos van Grisar, naast Vvoetbalterrein Sporting, oude terreinen van Acomal en Erla. Kwestie uitzicht van die parkings, ga is kijken bij Imelda in Bonheiden. Mooie indeling veel groen en vooral HET IS GEEN KALE ASFALT VLAKTE.
Allez, ik ben in blijde verwachting. Volgens bekenden ben ik al 7 maanden ver....dat buikske hé!
Groetjes aan de mannen en... ook de vrouwen van den Blog!
En nu een ernstige vraag: Wie stuurt me degelijke scanningen van postkaarten van en over den Hanswijkenhoek? Vergeet de Hanswijkvaart niet. Ook oude foto's zijn welkom. Vanaf het station tot Muizen en Hofstade Graag met enige uitleg erbij.Alvast bedankt!!!
Heb geen commercieele oogmerken.
J.ph.maes@skynet.be