"Kip uit de poot"

met categorie:  
Op 1 maart gaat de ophokplicht in over gans België. Zowel particuliere als professionele pluimveehouders moeten zich naar deze maatregel schikken, willen of niet. Geloof je dat jij daar niet toe verplicht bent dan neem je het risico een proces aan je been te krijgen. Hoever wil of moet je gaan in deze situatie.
Een en ander kan je al lezen op de site van het Federaal Voedsel Agentschap FAVV waarvan hier een uittreksel.

... Gelet op de evolutie en aangezien het risico buiten de gevoelige natuurgebieden niet helemaal uit te sluiten is, zal de ophok-of afschermplicht voor pluimvee vanaf 1 maart worden uitgebreid tot het ganse land en niet beperkt blijven tot de gevoelige natuurgebieden.

Nu al wordt aan iedereen aangeraden om pluimvee af te schermen van wilde vogels of op te hokken en om pluimvee en andere vogels binnen te voederen en van drinken te voorzien...

... Vaccineren is een strategie die zou kunnen worden ingezet in de bestrijding van vogelgriep in België. /...
(Uit het persbericht van FAVV dd 20 februari 2006)Als vogelliefhebber sta je daar dan met je ganse collectie mooie (of lekkere) dieren. Er zit niks anders op dan je hok uit te breiden of af te dekken. Als het aantal dieren niet te groot is kan je voor 20¤ tot 50¤ al een oplossing fabriceren. Je kunt er natuurlijk voor opteren in geval het kippen, kalkoenen, eenden of ganzen betreft om de dieren onmiddellijk in je voedselketen te brengen, dit zou als particulier een economisch rendabelere oplossing kunnen zijn. In dat geval zal je het keukenafval nadien moeten composteren of wegwerpen in plaats van het om te laten zetten in de lekkere dagelijkse eitjes.
Vind je dit geen optie weet dan dat het risico reëel is dat je dieren ondanks de maatregelen alsnog besmet kunnen raken.

De keuze is aan uzelf.

Hoewel ik kippenvlees erg kan smaken hou ik dit toch liefst een tijdje weg uit mijn menu .
Dat dit onnodig is wil de Franse Chirac bewijzen door openlijk gevogelte te eten, zo lees ik in "De Standaard On Line" vandaag 26/02/2006. Onze eigen ministers deden dit ook al eerder in de week. Totaal geen risico als je de raad van het FAVV in acht neemt:

Risico voor de mens
... Langs orale weg (eten van besmet vlees of besmette eieren) is er, voor zover bekend, geen gevaar voor besmetting omdat het virus niet opgewassen is tegen de neutraliserende werking van het menselijke maagdarmkanaal. Het is evenwel aangeraden om enkel pluimveevlees en -producten te consumeren die voldoende werden verhit (>70°C)...Misschien vinden we binnenkort ook in Mechelen loslopende gedumpte kippen in de parken zoals er al in de stad Gent gesignaleerd zijn. Bij de vorige ophokperiode liep er rond de Katelijne kerk een haan rond die elke ochtend trouw de bewoners wekte met zijn gekraai tot hij op een dag vermoedelijk deel uitmaakte van iemands menu...
Rond Telenet hebben er ook gedurende enige tijd 2 kippen rondgelopen.
In hombeek aan de brug zitten er naar schatting wel 50! ik vrees dat het aan tal daar gevoelig gaat stijgen door mensen die hun "dump kip" wat gezelschap willen gunnen.
@kris:Is het u ook al opgevallen hoe snel de commercie is met het inspelen op de topics? Kijk eens hiernaast bij de advertenties...
haha, had ik niet gezien nee, ach we leven nu een maal in een maatschappij met handige jongens die overal "als de kippen " bij zijn.
Zonder kop?
ja zeg, die is goed 'kippenvangmachine', ze mogen de levende kippen altijd bij mij dumpen als ze vet genoeg zijn voor de diepvries
Feitelijk zit ik te wachten op een (flauwe)mop over het aantal kippen dat er bij Telenet rondloopt...;-)
Feitelijk zit ik te wachten op een (flauwe)mop over het aantal kippen dat er bij Telenet rondloopt...;-) door JaTo

U erbij geteld of niet? (Flauw genoeg?)
Het gemiddelde "humor"niveau op deze Mechelblog is een ietsje pietsje lager dan dat op een Al-Quada bijeenkomst!
@pier: (aardworm) uw humor kan ik niet smaken, spijtig.
Hoe zit het nu eigenlijk? Ik heb een aantal kippen. Vorige keer diende ik ze oftewel op te hokken oftewel de ren zodanig toemaken dat er geen uitwerpselen in konden vallen van trelvogels. Nu is een net voldoende???
De trekvogels mogen er niet bij kunnen. je dient ze ook onder een afdak te voederen. Maar ja, kippen scharrelen wel hè. Begrijpe wie kan. Voor wat altijd die onduidelijkheid. Het is blijkbaar nog niet zo goed geweten hoe vogelgriep overgaat.
Vorige keer moesten de kippen een hele tijd binnen blijven. Na een viertal dagen gaf Mechelen te kennen dat het voor bepaalde locaties dan weer niet hoefde. De trekvogels hebben hun vaste routes...
@pier: jammer genoeg voor mij zit ik op mijn beurt dan weer absoluut niet te wachten op een zoveelste ongepaste opmerking van u.
OK marec, indien gij niet zit te wachten, hoef ik mij ook niet zo te haasten! Bedankt hé. En chris f, je hoeft géén spijt te hebben hoor, gewoon niet lezen, dat bespaart u ergernis.
De ophokplicht voor blauwe quad-rijders met onverantwoord rijgedrag werpt alvast vruchten af. ;0)
Je ziet enkel nog quad-rijders met verantwoord rijgedrag.
@mapo, Inderdaad op EEN beweerden ze dat een net voldoende zou zijn wat kan in elk geval passen in de uitleg van FAVV.
"Het voederen en drenken van zowel particulier als professioneel gehouden pluimvee, reisduiven en andere vogels dient nog steeds binnen te gebeuren of op een dusdanige wijze buiten dat contact met wilde vogels onmogelijk is."
Mijns inziens kunnen dan ook nog de droppings in de ren vallen door de mazen heen en gezien scharrelkippen toch overal pikken is contact en besmetting daar toch ook mogelijk.
Maar ja we hebben toch het gevoel iets te doen, Als je sommige dieren effectief zou ophokken ttz in een kot opsluiten zouden ze toch maar wegkwijnen. Misschien is het toch beter om de waardevolle dieren te laten vaccineren.
Antwerpen heeft er blijkbaar ook wat last mee zie http://www.een.be
http://www.een.be/televisie...
Ik snap trouwens niet goed waarom duivenmelkers hun gevogelte niet moeten ophokken. Iemand een idee?
@jeroen van fp- dat komt omdat hij op het kerkhof ligt( na ongeval op de zandpoortvest.)
@DjiM Reisduiven werden door FAVV in een andere kategorie gestopt dus niet bij 'Pluimvee van Professionals' en ook niet bij 'Pluimvee van particulieren'. Niet dat duiven de vogelgriep niet zouden kunnen krijgen maar ik denk dat er zoveel duivenmelkers in Belgie zijn dat ze zo hard kunnen roepen dat ze gehoord worden. Op de site van de Belgische Duivenbond vind je een draaiboek met hoe en wanneer er moet opgehokt worden, ik heb dit al eerder op de FAVV site gezien maar vind het niet onmiddellijk meer terug dus: http://www.kbdb.be/vogelgri...
De bond heeft een nieuwe site.
Duivenbond.com...com com com com...
('t Is een oude mop ik weet het..)
Paul, oud maar wel grappig.
Nog even iets @DjiM, ik geloof ook dat voor duiven echt wel een uitzondering kan gemaakt worden, de dieren werden door de eeuwen heen geselecteerd op snelheid en lange afstanden en ik kan best geloven dat je die diertjes moeilijk op stok kan laten zitten, ze zouden het niet lang uithouden.
Hetzelfde zou ook moeten gebeuren voor loopvogels (struisvogel, emoe, nandoe en kasuarus)gezien die per definitie een ruime loop moeten hebben. Sommige kunnen wel 65 per uur halen. In Nederland werd inderdaad uitzondering gemaakt voor deze categorie, in België zijn ze blijkbaar nog niet zover.
Er zou een onderzoek zijn dat uitwijst dat duiven wel vogelgriep kunnen krijgen maar dat ze het niet kunnen overdragen op andere duiven of ander pluimvee. Toch nemen onze buurlanden veel strengere maatregelen naar de duiven toe; zo gerust zijn ze er niet in. In België blijft men er vanuit gaan dat het prioritair is dat de duiven (en zeker de jonge duiven) moeten blijven oefenen in vluchten. Anders boeten ze op dit vlak kwaliteit in... en minder kwaliteit is minder ping ping ping... heeft het misschien alles hiermee te maken?