Van een 'kaske boeksering' en andere verhalen...

met categorie:  

Enkele maanden geleden liet ik in de post 'Herinneringen aan de Hanswijkenhoek - Groteva vertelt' - m'n grootvader Clément Lauwers aan het woord (1911-1995).
De man was een rasecht verteller, en hij schreef ook z'n jeugdervaringen neer, voor ons, zijn kleinkinderen - een 'schat' om te koesteren...

Uit deze pretentieloos neergepende herinneringen knip ik graag het volgende fragment ...
Het is een kleurrijk prentenboekje van een al even kleurrijke Mechelse, volkse wijk, van begin vorige eeuw...


'(...) Hard werkend hadden de mensen hier de moeite om de eindjes aan mekaar te knopen.

Voor wat de kleding betreft hadden de mannen één 'treffelijk' pak. Dat deed men aan om naar de Zondaagse Mis en naar het Lof te gaan.
Ook bij 'n begrafenis of de Vlaamse Kermis of Hanswijkenhoek-kermis, mocht het uit de kleerkast gehaald worden.
De schoolgaande jeugd had klompen aan de voet, een gelapte vest en broek; en wanneer ze thuis kwamen van school, moesten zij kleding aantrekken die nog méér gelapt was.

Ongeveer vijftig procent van de huisgezinnen had een eigen woning (door 'afkortingen' te betalen wel te verstaan).
Een groot deel der huisgezinnen huurde een plekje grond. Daar werden dan groenten en aardappelen gekweekt. Er waren er ook veel die er één of twee geiten en wat konijnen op na hielden met die voortbrengselen van het veld.
Wanneer de kinderen uit de school kwamen, moesten zijn eerst met vulblik en emmer ,paardenuitwerpselen bijeen gaan vegen: dat waren dan weeral meststoffen voor het land.
Jaarlijks moesten wij ook afgevallen boombladeren gaan vergaren op de oude Wilsonlaan (nu Koninging Astridlaan). Die moesten dan dienen om af te dekken op het veld.
In de Paasvakantie moesten wij 's morgens vroeg suikerplanten gaan halen, bestemd voor het kleinvee inde stal. En dat gebeurde achter het Kasteel van Grisar tegen Zemst.
Tweemaal per jaar moesten wij ook kortmeel op halen met de kruiwagen, bij de maalder - en die woonde achter het kasteel van de Ambroos, in de nabijheid van de pachthoeve waar mijn grootvader langs moeders zijde geboren was.
En ge moogt mij geloven: dat was 'n harde karwei, want als het geregend had, was het wegeltje langs de Leuvensevaart een echt slijkpaadje; en dan moesten wij goed trekken met een 'zeel' omde kruiwagen, geladen met twee zakken meel, vooruit te krijgen!
Bij 'n droge zomer moesten wij ook met kruiwagen een vat water halen aan de vaart. Dat was ook geen klein bier - langs Vrede-en Sint-Jozefstraat...

Voor de Plechtige Heilige Communie, voor wat de kleding betreft, waren de armsten aangewezen op de 'Bureau de Biènfasance' of op de 'Dames van Coloma'. Het menselijke daaraan was dat deze kinderen zo niet werden nagewezen...

Velen gingen ook 's middags soep halen in Coloma.
Voor wat nu de wekelijkse menu betreft:
De moeders gingen 's zaterdags, al naar gelang de behoeften van het gezin, twee à drie kilogram 'stoofkrabben' kopen op de markt.
Dat werd dan zoals bij ons, 's namiddags gaargemaakt.
's Avonds kregen we dan een voorsmaakje vanwat we 's zondags mochten verwachten: elk een 'talloor' voor zich met wat boterhammen. In dat bord: wat saus met een beetje mosterd, en ... dan maar 'doppen' in de saus. En smaken dat het deed!
Des zondags kwam dan het vlees aan de beurt met aardappelen of groenten.
Mogelijk kwam er dan in de loop van de week nog eens een sneetje 'kipkap' van Jules den beenhouwer bij. 'Juul-van-de-slijger' was de specialist van de 'kipkap' op de Steenweg.
Dat voor wat het vleesgebruik van de week betrof.
Voorts hadden we iedere avond ons bord geitenmelkpap.
Eens per week hadden we nog een bakharing of boeksering.
Vader kocht ze met een ganse 'kas' ineens.
Bij iedere feestelijke gelegenheid aten we krentenbrood.

Men kan het de mensen van toen dan ook niet kwalijk nemen dat zij al hun zorgen en armoede uit hun hoofd banden voor één of twee dagen ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis van den Hanswijkenhoek...'
 

Beste jan ik stuur u email een foto uit de serieusewandeling van den Hanswijkenhoek uit 1947. !! Groetjes
Grappig. In mijn home region heet dat type haring niet "boeksering" maar "boestering".
Njam, njam ne lekkere boeksering - komt volgens mij van boksharing of bokking (gerookte haring) en dat gebakken op een vuurtje en dan op een booke, beter als nen hamburger mannekens.
Jan ik zal hier een ook een paar herinneringen neer zetten,ik ook had een paar blokken om naar school te gaan.In de winter vond ik dat wel niet erg plezierig,omdat die niet zoo goed waren om baantjes te glijden in't school.Ook in den oorlog ging ik met mijn vader en broer naar het vuilnisdump in Battel om te ziften voor ashes,die wij dan verkochten voor een frank per kilo,Het was op zoo een dag,toen wij een lading gingen leveren in de Lokomotiefstaat dat wij ons leven hadden kunnen verliezen.Toen wij den Bruul in draaiden met ons karretje,de amerikaanse luchtmacht kwam over en bombardeerde het arsenaal.Wij zagen de vlammen uit sommige huizen komen in de verte.Dat was genoeg en wij zijn dan maar omgekeert en terug naar huis gegaan.Toen wij in de Zelestraat kwamen ,kwam de tweede vlucht over (in het geheel 5),Op een andere dag bij het einde van den oorlog Zat ik op het dak van ons huis (#44)om de pannen terug in orde te leggen,( die waren zoowat weg ge blazen van de luchtverplaatsing van een V1 die op de kliniek in de Stassartstraat was gevallen.)en daar kwamen 2 V1's over een links en een rechts van mij,en ik had geen plaats om te schuilen,gelukkig bleven zij doorvliegen,Dat zijn een paar van mijn herinneringen van WW2 en van mijn jeugd.
De beullekens uit den haring of de milt, da was mijne lievelingskost op vrijdag. Daar zaten geen graten in weet je. Clément heb ik nog goed gekend Jan. Nen doorbrave man die goed vertellen kon.
Nog van dat....
Ah, Jos, dan heb je mijn grootvader goed gekend. Ja, en ik geloof best dat hij een graaggezien man was.
Een goeie grootvader was hij alleszins.
Toch blij om jouw reactie te horen - doet plezier.
De liefde voor mijn wijk, voor Mechelen, en voor geschiedenis heb ik zéker van hem geerfd.
Houden zo Jan-s.
Toen ik vorig jaar een luisternamiddag had georganiseerd in Den Abeel.
Vooral voor de talrijke inwijkeling in die nieuwe wijk, stonden - nee zaten - ze versteld over de rijke geschiedenis van de Hanswijkenhoek. Wat het meest tot de verbeelding sprak waren wel de zes-en-zestig - 66 - cafées voor WO II.
Verder succes gewenst met je interessante blogs.
Heeft er ooit iemand iets gehoord of gelezen over de Mechelse "Bond tegen de openbare onzedelijkheid"?

Via-via kreeg ik onlangs een documentje in handen dat de "zedeloosheid" in en rond "de putten van Hofstade,alias Hofstade Baden" beschrijft. Een verslag van een "ooggetuige" opgeschreven in augustus 1931. Met de ogen van vandaag...hilarisch...
Het hele verslag is 5 getypte bladzijden lang. Te lang dus om te posten. Maar de "besluiten" wil ik jullie niet onthouden...
1.Op de staatseigendom,die de putten van Hofstade zijn,wordt onbeschroomd en in 't publiek aan naaktcultuur gedaan.
2.De vrouwen leggen er alle eergevoel en alle eerbaarheid af.
3.Het verker aan de putten is een gedurige aanslag op de goede zeden.
4.De jeugd van beide geslachten die er den voet zet komt onvermijdelijk zoozeer onder den indruk van al de uitspattingen die ze te zien krijgt,dat de sluimerende driften oplaaien en noodzakelijker wijze hun voldoening opdringen,in gezelschap of in eenzaamheid.
5.Het is er 'n anarchie en 'n ontuchtoord in open lucht.
6.De staat is de grootste verantwoorelijke uitbuiter van dit ontuchthuis,want door het verhuren,ten precairen titel,van den grond voor het opslaan van tenten enz.treedt hij op als beschermer en de aanmoediger van de zedeloosheid.
(letterlijk overgeschreven uit het verslag)
in 1931 zal het zedelijk gedrag nog naar de norm geweest zijn, als die mens van dat verslag nu op een doordeweeks strand eender waar zou rondstruinen kreeg die ter plekke een attaqeu waarschijnlijk.
Ik weet niet dat " Het document" de echte opstellers vermeld. Het ging uit van het bisdom, weet ik zeker!
Scouting , in de begin jaren, werd ook beschuldigd van allerlei onzedelijke daden. Kamperen was er één van!
Weten jullie dat de dancings en bals van de jaren 20-30-40, oorden van verderf waren? Wulpse meisjes en driftige jongens vierden er hun instincten bot!
Ja wadde, en toch was dat wat men op de preekstoel verkondigde. Hoe zit dat nu op de TD-s en fuifen?
Het verslag is niet ondertekend.Er staat alleen dat het geschreven is voor "Mechelsche Bond tegen de openbare onzedelijkheid". Maar het kan een initiatief van het bisdom zijn geweest.Hier volgt nog een stukje,letterlijk overgeschreven:

Eergisteren sprak ik met oude kennisen van Hofstade over de verwildering der bevolking die daar schrikbarend toeneemt.Als een der groote oorzaken noemde men mij de onzedelijkheid die aan de putten te zien is.Ik vernam ook dat de nieuwe Commandant der Gendarmerie van Hofstade (hoewel niet pratikerend)walgt van al wat aan de putten omgaat,maar zich machteloos gevoelt ertegen in te gaan:de gendarmen zijn op afstand gekend en gesignaleerd en kunnen daarom moeilijk op heeterdaad betrappen.

Vooral dat 'hoewel niet pratikerend' kan op enige invloed van het bisdom wijzen...
Dank u JaTo.
Plezant om die ouwe dingens NU te lezen.
Moesten die van toen de huidige "halsuitsnijdingen" en minirokjes zien....
Plezant? Jos,ik heb er mij al krom mee gelachen.
JaTo: DE jos is meine bruure,dus oek géné gewone zenne
Mecheleir:dat had ik al ergens gelezen.
Zolang het niet besmettelijk is...en het binnen de familie blijft...Hoe "ongewoner" hoe liever!
JaTo,
Ja man met die ouwe 'dingens' kunnen we nu echt goed lachen. Ik vraag me dan wel af: Zouden ze toen er ook niet mee gelachen hebben? Ik meen van wel.
Voor hen die het bestemd was, daar was toch niets tegen te doen , denk ik.......

Punt 2. Wij houden alles in de familie,
behalve hetgeen hier naar buiten wordt gebracht!
mvg
Jos, mijn scanner is stuk. Als ik eens veel tijd heb tik ik de 5 pagina's in (in hun originele versie) en mail ik ze naar u. Kunnen we samen lachen.
Ik zou natuurlijk ook een nieuwe scanner kunnen kopen...bedenk ik mij nu. Zal eens uitkijken naar zo'n 3in1 spul...
Aan de mannen van den hansewijkenhoek wie herrinerd er zich nog het schilderswinkeltje van Winkler den bakker Jannes met lief in de winkel Rikske de coifeur de fotograaf Van den brande het Sarmake en Rikske de schoenmaker enz. dat zijn herrineringen uit mijn jeugd the'60s Heb daar een paar jaar van mijn jeugd gesleten bij Rikske de coifeur ...
Mijn haren zijn in m'n kinderjaren ook nog geknipt door Rikske-de-coiffeur (zijn kapsalon is nu het postkantoortje op de Tervuursesteenweg...).
En voordien, toen ik nog jonger was, werd ik 'netjes' bijgeknipt door Fons-de-coiffeur (vader van bondsvoorzitter en jeugdrechter Jan Peeters), over de Vredestraat...
Aan JaTo en Jasper en Jans en..die het willen lezen!

Eerst den tattoo, pardon de Jato bedanken, goed gewerkt jong! Hedde gij geduld ja, zo maar 5 blz typen om een onbekende te plezieren. Ik schrijf dat hier om aan alle bloggers te laten weten dat alle bloggers hoogst waarschijnlijl toffe gasten en gastinnen zijn!

Dan: Den Hanswijkenhoek. Jongens allee ook meisjes...breek me de bek niet open.
Ga alleen reageren over de coiffeurs. Wij, van over de vaart, gingen altijd bij Polleke op de hoek van de Withuistraat. Hij was een broer van de Fons, dus; ook ne Peeters.
Toch nog ook de Winkler. In den tijd dat den deze toneel speelde op Coloma was de zoon van Winkler -Karel?- onze decor schilder. Als het doek open ging kwam er gewoonlijk uit de zaal, bij het zien van het decor, een langgerekt Oooooh! Waar is de tijd van de revues, de drama's en vooral van de plezante stukken waarin wij , als speler, ons konden uitleven. Ja den Hoek was een plezante gemeenschap!
En kennen jullie de Gillet dan niet op de Tervuursesteenweg,een grote winkel vol prularia ?
Aan Foga,

Heb ik toch onder een andere blog geantwoord zeker. Maar daar styond ook al een antwoord.
Wil je je even naar 05/01 Koningen v/d straat begeven, daar vind je wel het gevraagde over de mannen van de Gilé.
mvg
Ik lees van foto's die gestuurd worden, maar waar kunnen we deze bekijken ?
Deze link aanklikken en je kunt alle fotos die als "tag" Mechelen hebben bekijken.

http://flickr.com/photos/ta...
Ik lees hier regelmatig dat men oude foto's van Mechelen rondstuurt.

Zou het niet tof zijn om deze te publiceren in een blog ?

Ik stel me kandidaat om zo'n blog te beginnen.

Wie foto's heeft van hoe Mechelen er vroeger uitzag, mag ze inscannen en doorsturen naar djangoo@pandora.be.

Je kan ze daarna bekijken op http://oudmechelen.skynetbl...

Laat ons er een blog van maken waar we uren op kunnen ronddwalen en met weemoed terug kunnen denken aan hoe het vroeger was.
@djangoo: Al eens gekeken op http://www.beeldbankmechele... ?
En verder, enig idee over auteursrechten van foto's ?
Wanneer je zelf de foto's genomen hebt, en je geeft de toestemming voor publicatie, is er geen enkel probleem met auteursrechten.
Het is ook helemaal niet de bedoeling om met deze foto's commercieel gewin te maken.
Het is de bedoeling om ze te delen met ander Mechelen-lovers.
Helemaal mee eens ...
Om nog eens op de Tervuursesteenweg terug te komen.
Er was daar in den tijd ne cinema. Ik was een tiener en woonde niet in de buurt, dus ben ik er maar ene keer geweest. Naar "Die Tsardas Fürstin" met Marika Rökk.

Lijkt mij een goed idee: een blog over de films waar we vroeger naar toe gingen in de Eldorado en de Rex enz. Jullie mogen mijn idee pikken!
Hello Roger,
Weet je eega nog de naam van de cinema waar de Nopri/Sarma was?

Je kan Germaine en mijn geheugen helpen. Heeft er iemand daar een foto van? Daar aas ik op!
Bedoelde cinama op de Tervuursesteenweg was de "LUX"
'k Zal eens in mijn archieven duiken om een foto op te zoeken.
Andere cinema's waren :

Cinex (Bruul)
Eldorado (Botermarkt)
Familia (College)
Flora (Veemarkt)
Forum/Luxor (Hallenstraat)
Lux (Tervuursesteenweg)
Rex/Calypso (Botermarkt)
Rio (Bruul)
Studio (Bruul)

Voor deze cinama's waren er nog anderen, later hier meer over.
In de Beeldbank staan foto's van cinema Rio en Eldorado.

Volgens hen was de Rio op de Leermarkt, dicht bij de Botermarkt. In 1956 is hij uitgebrandt.
Misschien is hij daarna naar de Bruul verhuist.
'k Ben geboren en getogen in den Ham en bij bij mijn weten was de Rio in den Bruul, waar dat nu den Inno is. Naast de Rio was de ingang van de Novelty (dancing)achetaf kwam er dan ook de Studio bij.
Ik herinner mij nog heel goed de brand. 't Was een zeer strenge winter en het bluswater bevroor onmiddellijk.
Ja Jos, ik denk dat je gelijk hebt. Ik had ook nog nooit gehoord van een cinema op de Leermarkt.
De brand in de Rio was op 1 februari 1956, dus midden in de winter.
Op de foto's staan de brandweerwagens op de Leermarkt, vandaar mijn vergissing. Dat zal de achterkant van de cinema geweest zijn, waar nu de achterkant van de Inno is.

Op de Leermarkt, tussen de Blaasbalgstraat en de Lange Ridderstraat was het atelier van de man die de grote uithangborden schilderde voor de cinema's. "Victor" denk ik.
Zeer zeker Jos,
De Rio was in de Bruul, op de overkant tussen de Borzestraat en de Schaalstraat. Ik kende het complex Cinex/Rio/Studio/ABC destijds als mijn broekzak omdat ik toen voor de schoonzoon van Bams, de eigenaar, werkte en het was een ware doolhof. Indien men de weg wist, kon men via de toiletten op het gelijkvloers en de boven van in de Cinex naar de Rio geraken en vice versa, en van de Rio dan weer in de Studio (wat cinemabezoek iets goedkoper maakte...)Het ganse complex liep door tot aan de Leermarkt en ook tot aan de Botermarkt. En via de Leermarkt kon men ook (gratis) naar de nieuwe dancing ABC (helemaal bovenaan). Men kwam dan via een betonnen trap achter het podium uit.
In een van de kelders (waar thans de parking van de Inno is) lag in 1961 zelfs een jacht!
De brand in 1956 teisterde voornamelijk de toenmalige dancings Novelty en ABC maar de Rio deelde mee in de schade en werd nadien hernieuwd.
Maar omdat die dancings meer achterin lagen ging het bluswerk gemakkelijker via de Leermarkt. Vandaar wellicht de verwarring.
Trouwens, op de beeldbank is niet alles 100% juist en ik heb al enkele schoonheidsfoutjes laten rechtzetten.
Goh. er was dus ooit een Cinemazaal op de Tervuursesteenweg?! Kan ik me haast niet voorstellen... jammer dat dat nu het geval niet meer is... ik zou er alvast vaste klant kunnen worden ;-)
@Germaine:inderdaad die KUNSTschilder was Victor Van Giersbergen,hij was men medewerker voor de film "Help den Toren Staat in Brand". Ik zou over die man eens een boek moeten schrijven vol Mechelse filmverhalen,wat die man allemaal heeft meegemaakt,'t is ongelooflijk.
Doen, echte mecheleir, doen.
Studio "Victor" (Victor Van Giesberghe)schilderde destijds practisch alle filmreclame in Mechelen. Ook reclameborden en borden voor o.a. 1 mei stoeten - Rerum Novarum, enz..
Hij was ook een zeer gerenomeerde cineast, zoals u.
Ik ben in het bezit van verschillende filmen welke Viktor opnam van belangrijke gebeurtenissen in Mechelen.
Voor diegenen die Victor van "Studio Victor" nog hebben gekend: ik heb nog ergens een foto van hem die genomen is tijdens een fimrally van de Mechelse smalfilmclub "Mecina". Alleen nog even zoeken en dan zet ik ze op het blog. De foto dateert uit 1955 of 1956 maar voor diegenen die de man nooit hebben gekend krijgt de naam dan toch een gezicht.
Voorwaar een kunstenaar en alleszins een bezige bij want destijds vertoonden onze cinema's ELKE week een andere film en die afbeeldingen die boven de inkom hingen waren toch verschillende vierkante meters groot.
hallo Jos volgens mij eega was het inderdaad cinema Lux wat daarna op 1Juni 1964 het magazijn Sarma/Nopri geworden is tot het op 3Maart 1999 op de fles ging en er sindsdien geen aktiviteit meer is maar op de bovenste verdieping kun je nog steeds zien dat er ooit een cinema is geweest uitgebaat door een zekere heer Van der Auwera .
Weet er iemand waar ge nog een fleske "Patrelle" kunt kopen . Het diende om de echte Mechelse, bruine vissaus , gemaakt op overgrootmoederswijze, zijn typische bruine kleur tegeven
@Leebrocke:"Patrelle" kan je kopen bij:Tierenteyn-Verlentt op de Groentenmarkt 3 te Gent. Dit huis bestaat al van 11790 !!
@Leebrock: "Patrelle" kan je sinds 1790 kopen bij Tierenteyn-Verlent op de Groentenmarkt 3 te Gent.
"Patrelle" is ook te koop in de Makro, dat is dan toch niet zo ver als Gent.
Voor wat betreft "Cinema's in Mechelen" : Een onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen en de Mechelse erfgoedcel gaat in het najaar het bioscoopleven in Mechelen in kaart brengen.
Er zouden in de loop van vorige eeuw 25 bioscoopzalen en locaties voor filmvertoningen bestaan hebben in Mechelen !!! Enkel Utopolis en het Filmhuis bestaan nog.
Daar waren nog cinema's op 'onze steenweg'. Dus in den Hanswijkenhoek.
MINERVA, tussen kerk&Stenenmolenstraat.
En in BREUGEL was er alleen in het weekend één filmvertoning.
Jos

het "artikel Mechelsche Bond tegen de openbare onzedelijkheid" in hofstade les bains

kan iemand dat artikel bezorgen? of nog andere info i.v.m. hofstade plage

marc

 

100 approval short term loans - 100% Approval short term Loans online. Are you looking for a loan that you can get at short notice? We prefer instant actions like a fast loan with guaranteed approval when we The APR on a short term loan represents the amount of your loan, cost of the loan and term of the loan. - Fast Loan with Guaranteed Approval Available Now | Fast Approval. http://quick-cashloans.info/ - short