Koningen van de straat

met categorie:  

Misschien heeft ooit zo'n 'koning van de straat', zo'n typische volksfiguur, model gestaan voor houtsnijder Adriaan Van Landscroon, toen hij z'n later zo beroemde' Vuylen Bras', 'Viezen Bruydegom', of 'Opsinjoorke' gestalte gaf?
Wie weet?
Feit is, dat tot zo ongeveer de helft van vorige eeuw, Mechelen verscheidene van zulke volksfiguren telde in z'n rangen. Elke wijk had zo wel zijn 'figuur' dat door een wat afwijkende fysiek, eigenaardig gedrag of gewoontes, een tikkeltje uit het rijtje sprong...
Misschien bestaan ze vandaag ook nog wel, hier en daar - maar of ze ooit datzelfde kleurrijke 'sterrendom' bereiken als de vroegere 'Koningen van de straat' is nog maar zeer de vraag. Daarvoor is onze tijd iets te gepolijst geworden...
Waar ze geboren werden? Hoe hun werkelijke naam was?
Van velen is het nooit geweten. Ze waren er, ze strompelden door de Mechelse straten, en wisselden er ooit het tijdelijke voor het eeuwige...
Maar een aantal 'bijnamen' circuleren nog in het collectieve geheugen van de oudere Mechelaars...
Je verwacht ze in een 'Ost-decor', of in de marge van 'de Plezante Wandeling' van Rudi en Ferre...
Deze post wil niet meer zijn dan de pretentieloze opsomming van hun namen - als een soort van eerbetoon aan al deze volksfiguren ...
Niet meer en niet minder...
Hoorde je ooit de namen vallen van volgende 'Koningen van de straat'?Kobe, Rikske den Bult, Karno, Manke Toer, Sooite Fit en Fan, Zot Lowieke, Doke Vod, Zatten Rone, Negus, Mille Antiek, Pijn in den Buik, Pist-in't-jeir, Schijt in de Ketel, Peeren Ivau, Mie Bougie, 't Schief Smoeltje, de Snottebellen, De Schieve Garde, het Gardevilleke, den Buskop, Grote Smoel, de Zot Willems, Stafke, de Schieve Keuning, Klein Desireeke, Scheile Lau, Neus Patetter, Rosse Virge, Jommeke den Hakkeleir, Petrus den Ullekont, Roos Pastoor, Sneeuwwitje, de Smalle...Misschien niet altijd de meest 'fijnzinnige' benamingen...
Maar is het geen kleurrijke kanttekening van een niet eens zo lang voorbijeMechels verleden?

@jakke : die crossputten lagen aan de kruisbaan achter de kapel van pius X, dat is nu wel industriezone geworden, kben daar ook gaan crossen vroeger ...
'Op de Zoutwerf (huis nr. 2) stond eertijds een huis met een eenvoudige houten puntgevel: 't Haasken.
Circa 1885 werd 'het Haasken' gesloopt. In de plaats kwam een, inmiddels ook al verdwenen eenvoudig gebouw dat in de herinnering van veel Mechelaars nog voortleeft als het logement 'In den Haas'. Hier verbleven sukkelaars met 12 stielen en 13 ongelukken die niet goed wisten waar naartoe.
Een van de bekendste figuren die er ooit verbleef was 'Rikske den Bult'. Zijn eigenlijke naam was Henricus Van den Eynden en hij wer in 1888 in Antwerpen geboren. Als jonge man nog verzeilde hij in Mechlen en verdiende hij er de kost met op zaterdag de hele markt af te lopen en voor elk kraam enkele ogenblikken op zijn 'trekzak' of harmonika te spelen. Hij kreeg dan doorgaans een aalmoes. Op zondag liep Rikske de herbergen af. Hij speelde een 'airke' muziek en hield dan een collecte voor zichzelf. Dat mocht toen nog allemaal zonder politietoelating en geen enkele cafébaas zou Rikske de deur hebben gewezen.
Rikske overleed in het OLV-Gasthuis in 1950, amper 61 jaar oud.
Iedereen dacht dat Rikske véél ouder was.
Hij was zowat de laatse van dit soort straatfiguren dat in Mechelen ronddoolde...'

(Marcel Kocken)
D'er was toch ook nog een (oude ?) man die zoals Rikse de café's afging maar dan met een saxofoon. In de jaren 60 heb ik hem dikwijls gezien. Hij liep een beetje scheef - door die saxofoon - en zijn gezicht stond er ook wat naar.
En dan nog enen die bollekes (snoepjes) verkocht in de café's.
Van die twee ken ik de naam niet.
Dag Germaine,

Die met zijn bollekes. Als ik me niet vergis was dat ne neger. Naam onbekend.
Die prees zijn waar als volgt aan:
Bolle veu de manne
Dikke tetten veu de madame

Als we dat thuis ook riepen als ons moeder met vlierbollen onze hoest wou verzachten, was de klap op onze achterste onderkant niet ZACHT!
Ja Jos, ik denk ook dat het een neger was. Als ik het me goed herinner noemde men hem wel eens "den tjoektjoek". Maar zo werden waarschijnlijk alle bruine of zwarte mensen genoemd.
De bedoelde neger – tjoektjoek, noemde ‘JEFKE’ ofte ‘JOSEPH’. Zijn werkgebied was o.a. de wekelijkse zaterdagse markt in Mechelen. Nadat ik hem een tijdje uit het oog verloren was, liep ik hem tegen het lijf in… Parijs. Dat was in 1967 of 68. Ik was toen op doorreis in Parijs met de fiets/trein naar de Alpen/Pyreneeën. We hebben het toen met hem nog over de goeden ouden tijd in Mechelen gehad.
Watdie zwarte betreft : was dat niet lakka lakka boema? Die verkocht op de Racing van die zwarte bollekes in een puntzakje. Ik geloof dat hij lakka lakka boem riep, vandaar de naam. Altijd een lachend, nederig gezicht. De tijd van de kolonie weet je wel?
Over Rikse den Bult volgend anekdote. Hij kon niet goed spelen schijnt het behalve in WO II het lied van de Duitsers : "wir fahren gegen Engeland". Bij de bevrijding in september 1944 werd er flink gefeest en ons Rikske deed ook mee natuurlijk. Al speelde hij wel altijd...jawel " wir fahren..." Waarop men Rikske aan de kapstok hing!
Nog een volksfiguur, maar dan iets recenter, was de Frits.
Eind de jaren 70, en de jaren 80, zat hij altijd op een bank in de geerdegemstraat en maakte met iedereen een babbeltje.
Hij verkocht naar ik me liet vertellen door mijn ouders, ook koperwerk.
De bank waar hij zat, zou ondertussen ook verdwenen zijn.
Café's in de Hanswijckenhoek :

Café Sporting, nu een taverne, op de hoek van de tervuursesteenweg en de geerdegemvaart.

Café Schuttershof, tussen de vredestraat en de leliestraat, nog steeds actief.

Café Rozenhof, op de hoek van de wilgenstraat, nu Taverne Harlekijn.

Café Breugelhof, rechtover de vorsenborgstraat, nu een frituur.
Achter de café was een grote zaal, waar tijdens de kermissen kon gedanst worden.
Ook de fanfare gebruikte deze zaal om er te repeteren.
Uitbaters waren Constant en Mariake, broer en zuster.

Café Dahlia, op de hoek van de dahliastraat en de abeelstraat, jarenlang uitgebaat door Julien en Maria.

Café in de Pomp, op de hoek van de muizenstraat.
De uitbater was een pompier. (vandaar 'de pomp')

In de Wandeling, in de geerdegemstraat, net naast de kleine witte huisjes aan het kapelletje.
Uitbaters waren Achiel Goovaerts en Anna Peeters.
Achter het Café was een kegelbaan.

In den Boerenhandel, in de geerdegemstraat.waar momenteel ‘Grasmachines Verbinnen’ gevestigd is. (gegevens volkstelling 1910)

In Sint Jozef, op de hoek van de geerdegemstraat en de tervuursesteenweg (volkstelling 1910)
Bedankt Jan voor deze aanvulling (die eigenlijk beter zou aansluiten bij de post: 'Van de Dardanellen tot de gerotste gevel', over oude herbergen in de Hanswijkenhoek - van 15/3, door Jans / maar geen nood hoor - bedankt.)
Café Schuttershof ligt wel tussen de St Jozefstraat en de Dennenstraat en café Dahlia ligt op de hoek van de Abeelstraat en de Matigheidstraat, maar soit.
Zo weer een stukje "Hanswijkenhoek" voor mensen met een droge lever. Als ik zo dat blog gedoe overloop zitten er daar heel veel met een droge lever tussen. LOl :-)

Info: WIe graag alle staminees van de Hoek wel kennen, raad ik aan het boek van Staf Van Goethem " ST JOZEF COLOMA"
1896 - 1996, te raadplegen.
Blz. 61 - 62 - 63; daar vind je ze alle 66 met naam, uitbaters en adres.

Voor Jan en..alleman. In de Geerdegemstraat situeerd Staf 4 staminees: Huisnummers, 2-8-12-17.
Ik neem nu tijdelijk afscheid. Wegens verplichtingen met een sterfgeval in mijn naaste familie. Tot eind mei.
Allo? Wie is er geinteresseerd in een foto van Lies van 't schief gat, met hare groentencamion? Staan en zit erbij, ene nonkel Beire & Constant.

Meld u aan met E-mailadres en je ontvangt ze, de foto , niet Lies enz..
Stuur 'Lies van 't schief gat' maar door Jos...
Ik ben benieuwd...
(tussen haakjes: de 'Koningen van de straat' scoren VOORLOPIG nog beter dan de 'koningen van 't stadhuis'...
Maar lang zal dat waarschijnlijk niet meer duren...
;-)
Jans, kop op man, "de straat haalt het altijd"
denk maar aan de vele revoluties , wie weet nemen de Bloggers het bestuur ooit eens over....lol :-)
Een bestorming van het stadhuis zie ik niet zo dadelijk zitten ;-)
Maar als 'Schief Gat','Rikske den Bult', 'Pist-in-'t-jeir' en die vele andere 'Koningen van de straat' maar hun plaatske krijgen in de Mechelse annalen - dan ben ik een tevreden man...
@ jos v/d Hanswijkenhoek
voor mij ook 'Lies van 't schief gat'.
'k Heb den indruk dat er in Mechelen meer dan één 'schief gat' was, o.a. op de Berthoudersplein hadden we ook een 'schief gat'.
@Rudi: die zwarte bollekensverkoper riep laka laka bomma. Ik heb hem begin jaren 50 ooit bij Giraud (in den Breughel) het kongolees liedje "Uele Uele maliba makasi" weten zingen.
Ik heb hem altijd weten lachen.
@ Roger.

Aanvulling : onze zwarte bollekensverkoper riep : laka, laka, bomma, laka, laka, 'voaf frang'.
@ Jos Nys. En om het volledig te maken, riep hij op de Racing ook nog "vè de valling en de dikke tet"
Nog een kleurijke figuur was Mille van San (Zan?), een ongeletterde en in de jaren 60-80 gekende caféfiguur. Zijn laatste jaren leefde hij van het de OCMW in een klein huisje in de Heembeemd (zonder vuur noch elektriciteit) maar ik geloof dat hij van beroep ooit schildersgast was. Ik meen dat hij in de jaren 80 overleden is en ik betwijfel het dat hij de 60 jaar gehaald heeft. In de winter van 1974 heb ik hem nog onder de Brusselpoort weten slapen. Hij was afkomstig van de Hombeekse stwg of van Schonenberg. Een brave sul, tot wanneer men hem kwaad maakte. Hij had handen als kolenschoppen en dierf die ook te gebruiken.... Een anekdote: hij was ooit op de Leermarkt een dakgoot aan 't schilderen en zijn collega zei dat hij de ladder nodig had. Mille hing zijn verfpot met een haak aan de corniche en zei "pak ze dan maar". Met één hand hield en zich vast aan de dakgoot en met de andere schilderde hij verder tot de ladder terug werd gezet.
Ik heb hem één maal met een blauw oog gezien, dat was in 1973 toen Warre, de vroegere uitbater van de Picardie in de Brusselpoortstraat Mille met een biljartkeu op zijn gezicht had getimmerd. De Echte Mecheleir zal hem zeker gekend hebben.
@jos van den hanswijkenhoek - mijn email adres is rudi.demets@telenet.be. Die foto van 't schief gat zou ik graag hebben . Wil hem aub mailen.
@jans : die koninen van de straat staan al uitgebreid in vele annalen, boeken, foot's en schilderijen. En sommigen haalden de plezante wandeling.
Bezitters van foto van Lies enz...

Speurtocht gaat verder....

Familienaam is " STEKKENS "

Rest zal wel volgen.

Vermits ik steeds weer mijn gegeven s dien in te tippen...voortaan JOS HANS
OK Hans!
;-)
Jos Hans

U vroeg de plaats waar de foto van 'Lies van 't schief gat" is genomen. Wel dat is op de Leermarkt/Botermarkt ter hoogte van de Muntstraat. Als ge goed kijkt op de achtergrond ziet ge op de hoek van "den Aûven Bruul" een café. Als ik me niet vergis wa dat de 'Five O'Clock',achteraf optiek Berckvens. De rest zoek ik nog wel op.
@jos Nys:in meine jongeteid was da café Roma,mé en knappe dochter Lisset.
hoi,
jans en warre,
ik reageer misschien wat laat, maar ik ben echt blij dat iemand van jullie mij toch wat konden vertellen over "pontak"
het is inderdaad zo dat ik langs vaders kant afstam van de de fam lauwers. martha lauwers was de moeder van mijn vader. zij had enkele zussen en die noemde ze de pontaks. het was bekend da dat gn gemakkelijke waren.
ik weet ook wel dat één van de zusters, stefanie genaamd, in de geerdegemstraat heeft gewoond.
en dan had je yvonne nog, da weet ik nog, da was een zwaar geval, zij zong graag en zag graag mannen. ze hadden ook één broer, clement(denk ik)en die woonde in de st jozefstraat.
en maria die woonde in de acaciastraat.
ik ga zeker nog is de ganse familie situatie navragen bij mijn moeder. want nu ik weet hoe dat allemaal in elkaar zit met den pontak ben ik nog nieuwsgieriger geworden.
alvast bedankt!
gr,
diane
hoi jans,
nog een vraagje. hoe ben jij dan familie van de lauwersclan?
gr,
diane
Ja Jos, de "Five o'Clock", twee vensters en een deur in 't midden, alles rood geschilderd.
In 1961 heb ik daar "Klein Jeanke" driemaal na elkaar door één van de openstaande ramen op de Botermarkt zien keilen.
@Diane:
Mijn grootvader was Clément Lauwers, de jongste (1911), en enige jongen uit een gezin met verder allemaal zussen (waaronder uw grootmoeder Martha).
De anderen noemden Marie, Yvonne, Stefanie, Rosalie (en twee jong gestorven meisjes: Gabriëlle en Anna).
Mijn grootvader is in het ouderlijke huis, in de Sint-Jozefstraat blijven wonen, samen met zijn vrouw, Yvonne Anthoons, en hun dochter Gaby (mijn moeder dus).
De ouders van uw grootmoeder Martha, en mijn grootvader Clément waren: Jaak Lauwers (met de bijnaam 'Pontak') en Barbara Verboomen.
Barbara Verboomen was van Sint-Katelijne-Waver (en de tak loopt verder door tot in Booischot - tot ene Jan Baptist Adams - circa 1790 - Zo vertelde het m'n grootvader).
Barbara was 2 maal gehuwd - Ze werd jong en kinderloos weduwe (haar man verongelukte in het station van Mechelen waarhij seinwachter was - Hij werd door een trein overreden). Nadien huwde ze met ons beider overgrootvader Jaak Lauwers - die eveneens seinwachter was, en werkte aan het 'kabien' (toen de spoorweg nog niet over de Vierendeelbrug ging...).
De Lauwersen kwamen oorspronkelijk van Eppegem, over Hofstade, en zijn later in de 'Hanswijkenhoek' terecht gekomen...
Mijn grootvader was een rasecht verteller, en ik heb hem gelukkig lang gekend -
Waarschijnlijk weet ik hierdoor toch nog wel een ietsje méér dan jij (jij bent dan ook wel wat jonger - en uw grootmoeder stierf reeds in 1964, als ik me niet vergis...)
Hopelijk heb ik je met al deze info wel wat verder op weg geholpen in jouw zoektocht naar de familieroots...
@Diane:
PS: de door Warre geciteerde 'Lauwersen' uit de Geerdegemstraat zijn géén familie - voor zover ik weet natuurlijk.
hoi jan,
achteraf ben ik eens gaan kijken bij de foto's en dacht ik eraan dat je wel eens de zoon van fons en gaby kon zijn (je lijkt ook wel erg op je vader nt?)
van hetgeen je verteld weet ik ook wel het een en het ander, ook van horen vertellen. oa van je grootvader clement, da was echt nen toffe mens. hij en je grootmoeder zijn nadat mijn vader gestorven is in '86 nog veel op bezoek geweest bij ons thuis en dan vertelde hij inderdaad graag en zingen dat deed hij ook graag. en nt te vergeten tekenen, iets dat onze pa ook goed kon en ik toch wel wat van geerfd heb. ging jij vroeger ook bij tante roos sinte mette zingen? weet ge dan nog dat ze van die grote zakjes snoep maakte en ook wel altijd een stuk fruit erbij.
ik heb inderdaad mijn grootouders nt gekend, want mijn grootvader is de dag na mijn geboorte in '69 gestorven. ik heb dat altijd heel bizar gevonden.
ik ben blij dat ik nu uiteindelijk toch weet hoe het met "de pontakkes" in elkaar zit. ons ma heeft nog een hele hoop oude foto's thuis liggen van de familie. ze woont nog steeds op de tervurensteenweg in het ouderlijk huis van mijn pa. zij zijn daar gaan inwonen toen ze trouwde. mocht het je interesseren dan kan ik je die foto's altijd wel eens bezorgen.
doe in ieder geval de groetjes aan je ouders van mij en misschien tot hoors.
gr,
diane
Doe ik, beste achternicht...
(ook al kennen we mekaar amper - grappig om een 'ontmoeting' te hebben op 'den blog' met een ver familielid...
De verhalen kloppen - en ja hoor: ik ben geboeid in oude familiefoto's (zoals je wellicht kon lezen in m'n nieuwste post; maar dan gaat het wél over een andere 'tak' dan 'Pontak' ;-)
groetjes,
hoi jans,
tijdens de vakantiemaanden zal ik bij ons ma eens op zoektoch gaan en samen met haar wat foto's zoeken, ik bezorg ze je dan wel. er zullen er hoogst waarschijnlijk heel wat tss zitten van je grootvader, want uiteindelijk was het een hechte familie. (ondanks het feit dat ze er voor bekend staan dat de zusters pontak gn gemakkelijke waren)
je hoort nog wel van me.
gr,
diane
da's vriendelijk Diane!
En dan kan je hier ook nog wat ouwe familiefoto's bekijken...
Wel straf hoe je hier op de blog verre familieleden tegenkomt hé jans. :-)
Inderdaad, na achterneef Filip, kwam ook achternicht Diane op de proppen...

Straks is hier alleen nog maar verre familie te vinden op Mechelenblogt!
(of is Mechelen dan toch écht een dorp?).
Aan allen die een foto ontvingen van Lies van ’t schief gat.

In plaats van jullie persoonlijk te mailen, vind ik het nuttig alle geïnteresseerde op de hoogte te stellen van het resultaat van mijn speurtocht. Met oprechte dank aan onze Bloggenoot “Roger.”

De dame op de foto is NIET Lies van ’t schief gat! ’t Is gewoon weg:
“’t Schief gat” Vergroot de foto en je zult merken dat haar linkervoet alleen met haar tenen de grond raakt. Een heup afwijking bracht deze handicap mee. Zij baatte een groentehandel uit, met haar man, in de Augustijnenstraat. De man hete Albert Stekkens en zij Amelie… (fam.naam niet gevonden) . Foto dateert 1938-’39. Plaats: Botermarkt-Kleine Bruul. Weer dank zij een andere Roger!
bedankt voor deze aanvulling Jos!
De story van 't Schief Gat is nog lang niet ten einde...
Qua belangrijkheid moet ze nu haast zo hoog scoren als haar vrouwelijke concurrent Margareta van Oostenrijk!
De 'Schief-Gatstraat' lijkt me als straatnaam te overwegen...
;-)
Vervolg...

Nu was er een Blogger die meldde dat op het Berthoudersplein ook een “Lies van ’t schief gat “ woonde: KLOPT! Waar nu de Kringloop atelier is.
Dat was de dochter van Amelie, zij deed ook in groenten. Vandaar dus : Lies van… De dochter hete “Aliza Stekkens.”

IK denk dat we rond zijn, buiten de familienaam van Amelie.
Als er iemand goesting heeft om dat op een woensdagnamiddag in het Stadsarchief te gaan opzoeken……. Graag en met dank uw hulp aanvaard!

Josma en den hoek, 't is allemaal koek van een deeg
Tot - voorlopig slot - Zowel dat wij een KLAPGAT kennen, wil ik wel de idee ondersteunen van een - Schief gat -.
Gezocht wordt en 'schief' straatje...
En lol dat ik heb!.....
Ik ben toevallig op enkele gesprekken gevallen die jullie voerden in januari ivm geburenkermissen en serieuze wandelingen e.d. wel nu op de "Katanga" bestaat dit nog allemaal zie http://users.pandora.be/kat...
Ik ben wel op zoek naar de oorsprong van de benaming "Katanga" wannneer door wie en waarom werd de wijk zo genoemd.
Tja, 'Katanga'...
zowel in Kongo als in Mechelen...
Maar de oorsprong van de naam?
Misschien weet iemand anders meer hierover. Ben nu ook wel benieuwd geworden Ed.
Waar de naam Katanga vandaan komt weet ik niet.

Maar er is in Mechelen ook een wijk die Marokken heet. Ze heette officieel "Maroc" maar de mensen zeiden Marokken. Ze ligt in de buurt van de Electriciteitsstraat en de Schorsmolenstraat.

Dichter bij de Dijle, waar nu de gebouwen van Iverlek zijn was de wijk "Algérie", maar die is al lang verdwenen.
Bedankt voor deze bijkomende info, Germaine!
Wie vult aan...
Van wanneer stammen deze benamingen? Wie gaf ze ooit aan deze wijken? en waarom?
Ik zocht hier en daar ook daarstraks, maar kan er niets over terugvinden...
IK denk dat de wijk Katanga ligt ongeveer aan de Rommekensbergstraat.Of weet iemand anders het beter.
Aan de Liersesteenweg ligt die toch.
De Maasstraat, Ourthestraat, Amblèvestraat, etc

Naar wat ik van mijn grootouders horen vertellen heb is daar op het einde van WOII ook nog een V1 (vliegende bom) op terecht gekomen.
Niet veel te vinden over de etymologische oorsprong van "Katanga".
Zal wel iets te maken gehad hebben met de Kongo (of had Circus De Jongh daar in de omgeving misschien zijn stek..? want volgens mijn vader hebben die ooit in Kongo opgetreden). Het was aanvankelijk een sociale wijk met een hondertal huizen die rond de jaren '30 gebouwd werd en waar de meeste huurders nadien eigenaar werden van hun woning. Nadien werd de wijk uitgebreid met privéwoningen, o.a. in de Maasstraat.
Aan ED.

Volksbenamingen.

De benaming Katanga voor de wijk achteraan de Liersesteenweg was volgens , voor zover ik me herinner van thuis uit, een spotbenaming voor de bewoners aldaar.
Anno 1930, volop koloniale periode. De verhalen over de negers als wilde mensen zonder beschaving, waren schering en inslag.
Naar ik thuis hoorde woonden daar, in het toen afgelegen gebied,
onbeschaafde mensen. Ze vloekten, werden aangewezen als gemeen volk, dronkaards , te lui om te werken, enz… DAS DA PESIES DE KATANGA.
Wij mochten in geen geval naar die buurt trekken om op het oefenplein te gaan spelen
Nu denk ik, wie toen in een sociale wijk ging wonen aanzien werd als zeer arm en …vergeef me de uitdrukking , uitschot van de maatschappij. De wijk Galgenberg had toch ook zo een slechte reputatie in de vooroorlogse periode.

De link is dan wel te leggen met de negers in Katanga…..
Het zou ook kunnen wegens de afgelegen plek. Wat nu volgebouwd is was toen misschien; DE BROUSSE?

Natuurlijk kan en mag men de huidige bewoners niet meer zo beschouwen.
De tijden zijn gelukkig veranderd.

Naschrift: Zou het niet interessant zijn, dat iemand eens zou opzoeken aan wie die sociale huizen werden toegewezen, jaren 1930. Wie ze bouwde , hun achtergrond, politieke gezindheid , enz…Misschien is er dan wel een link te leggen met wat ze bij ons thuis ons voorhielden te geloven!

Ps. IN de kranten van de jaren '30 GVM, op het stadsarchief, is misschien wel iets te ontdekken over de wijk Katanga?
Ik ken den "burgemeester"van de Katanga" nogal redelijk goe.'k zal morgen hem is gaan bezueke.
Tiens hemme ze daar nen Burgemeester ?
;-)
@Peter,jazeker.Da bestà zelfs ne reus van.
De Reuzestoet ni gezien?
In de "Wikipedia" staat dat de wijk "Marokken" gebouwd werd na de eerste wereldoorlog om de oorlogsslachtoffers onderdak te geven. Het waren een honderd houten huizen die later vervangen werden door stenen huizen.

Misschien is "Katanga" ook van die periode.

De oude zwemdok heeft ook iets met de eerste wereldoorlog te maken. Zou gebouwd zijn om de arbeidslozen aan werk te helpen, zodat ze niet opgeëist konden worden.

Wie weet meer ?
@Germaine,opFlickr staat het wapenschild van Katanga "1933" dus nà den 1ste WO.Maar morgen zal ik iets meer weten.
Germaine, dat klopt, de wijk achter de Racing werd gebouwd als noodwijk voor de oorlogsslachtoffers en naar ik weet noemde men die wijken de Marokken en Algerije. De oude zwemdok werd aangevat in de eerste wereldoorlog om te beletten dat de Duitsers het werkvolk zouden deporteren naarde Duitse oorlogsindustrie. Exacte data heb ik niet, maar ik zou dat wel kunnen opzoeken.Ik dahct echter dat den dok in 1923 werd in gebruik genomen. Om dezelfde redenen werd trouwens het interieur van het huidige stadhuis afgewerkt tijdens de eerste wereldoorlog. Het grootste deel van de "schepenbanken" in de raadzaal dateert dan ook uit die periode.
Wijk Katanga

De Mechelse Goedkope Woning was in de eerste twintig jaar van zijn bestaan (1921)zeer actief en realiseerde toen uitsluitend projecten aan de rand van de stad. Eind 1938 beheerde de M.G.W. 646 woningen nl. aan de noordzijde de Tuinwijk (1927 68 woningen) en de wijk Katanga (1931 - 126 woningen), aan de zuidkant wijk Doornestraat (1924 - 76 woningen) en wijk Veldenstraat (1930 - 72 woningen), ten westen wijk Galgenberg (1933 - tot 1938 - 252 woningen) terwijl ten oosten het allereerste project gerealiseerd werd, de wijk Papenhof (1924 - 52 woningen).
Katanga-kermis werd voor de eerste keer georganiseerd in 1933 door wijlen Louis Jacobs aldaar woonachtig. Wat eerst een feestje was van enkele vrienden groeide later uit tot een waar volsfeest (in een spiegeltent). De naam Katanga zou reeds bestaan van voor dat de huizen van MGW werden gebouwd dus voor 1930. Het zou best kunnen dat de barakken die na W.O.I werden gebouwd de naam kregen van verafgelegen provincies of landen; de Marokken achter de Racing, Syberië op de Grote Nieuwendijk en Katanga achter de kleine Malinois.
Bedankt voor al deze 'Katanga'-verhalen!
Waar de 'Koningen van de straat'-oorspronkelijk een post over volksfiguren die vroeger in Mechelen door de straten liepen - allemaal niet toe kan leiden...
NB. van de wijk 'Siberië' had ik nooit gehoord... Weer wat bijgeleerd.
Marokko,Algerië, Syberië,Katanga...allemaal gewesten die vroeger een pejoratieve betekenis hadden.
Waarom? Dat is de kwestie. Zijn die namen ontstaan in de volksmond? Werden ze gegeven door de MGW?
Lampje gaat branden...zou een van onze lezers nl. Marc Hendrickx van de MGW dat eens willen laten opzoeken in hun archieven; wie die namen gaf en waarom?
In afwachting Marc...alvast bedankt om dat stukje Mechelse volksgeschienis , misschien, te kunnen ontsluieren.
Marokken:
De stadsbestuurders kenden de wijk de naam "Maroc" toe, naar analogie met het land Marokko.
Rond dezelfde periode bouwde men eenzelfde woonwijk met de naam "Algérie".

Nog 3 reacties en 'Koningen van de straat' staat terug op de 2de plaats in de statistieken.
En...
er is ook nog een wijk die Montreal heet !
Is dat ook een wijk ? Of een domain ?
Ik denk dat het domein Montreal tot in de jaren 50 eigendom was van de familie Deudon die daar ook een kasteeltje had en waar ik vermoed ook de vijver van Montreal toe behoorde.
@ Germaine: Inderdaad het oud zwemdok werd gebouwd om de opeising te omzeilen. Ludiek detail: om de bouw zo lang mogelijk te laten duren, werd er stelselmatig terug afgebroken wat voordien opgebouwd werd. En toen "den Duits" dat eindelijk door had, was de oorlog zo goed als voorbij.
Beste Germaine:
je lijkt er een 'heimelijk' plezier in te hebben dat de 'Koningen van de straat' de 'mannen van 't stadhuis' dra weer gaan voorsteken in de running voor de tweede plaats? ;-)
Nou ja, eigenlijk amuseert me dit feit ook wel een beetje.

Nee, over 'Montréal' kan ik zelf niet veel vertellen.
Maar anderen weten hier wel méér over te zeggen...

Van volkse wijken gesproken:
wie kent 'Achterwèts', 'den Biêstenhoek', 'de fortjes', 'Hanswèk-de-bercht', ...
@ Roger:
dat verhaal van telkens weer afbreken is zo'n beetje een modernere versie van een oude Griekse mythe...
Penelope, de achtergebleven vrouw van de vele jaren zwervende held Odysseus, weefde jarenlang aan een bruidskleed, maar elke dag trok ze stelselmatig wat van het nieuw-gewevene terug af..., om de zogenaamde 'vrijers' die naar haar hand dongen, tijdens de afwezigheid van haar man, te misleiden...
En toen deze dat door hadden, was ook Odysseus weer daar...
Haalden de ouwe Mechelaars daar hun mosterd?
;-)
Katanga: hunne burger misloepe(stop) morge oepternief.
@ Jans, g'hebt dat goed gezien. Maar 't lag er dan ook wel dik op hé.

'Koningen van de straat'en "Oep de garde zane kop" zijn mijn favorieten.
Ik hou van volkse verhalen.

Ik heb maar één opmerking. Ik had liever gezien dat je het "Koningen en koninginnen..." genoemd had.
Maar dat is een andere discussie.
Eigenlijk heb je gelijk Germaine...
De vrouwen horen zéker thuis in deze categorie.
En hiermee kroon ik jou als onbetwiste 'Koningin van de straat'!
;-)
Ik ben blij dat je mijn twee posten ('Koningen van de straat' en 'oep de garde zane kop') tot favorieten rekent.
Appreciatie doet deugd.
Dankjewel.
(En wie weet schiet 'oep de garde zane kop' binnenkort ook wéér de hitlijsten binnen met een nieuwe Mechelse 'song' -wie weet...)
Wijk KATANGA

Na mijn repliek dd. 1/08/06 i.v.m. de wijk Katanga, heb ik niet stilgezeten om de oorsprong van de benaming Katanga te achterhalen.

De Mechelse Goedkopen Woning kocht op 14 juni 1929 een perceel grond van de toenmalige C.O.O. (Commissie van de Openbare Onderstand, nu OCMW)gelegen te Mechelen, ter plaatse "Roode Molen" gekadastraard Wijk B nummer 134c. Het perceel grond, groot één hectare, twee-en vijftig centiaren, werd gekocht voor de som van tweehonderd achtentwintig duizend frank.
Bij het verleiden van de akte op de "Etude du notaire Walter Van de Walle à Malines, waren aanwezig :

Voor de C.O.O. :
De Heer H. Teugels Voorzitter
De Heer C. Willocx Sekretaris

Voor de M.G.W. :
De Heer Ridder Karel Dessain, Burgemeester der stad Mechelen, Voorzitter.
De Heer advokaat Emmanuel Coolen, Schepen der stad Mechelen, afgevaardeide bestuurder.

Dus in 1929 was er nog geen sprake van de Katanga. Wel sprak men over de wijk "De Roode Molen", dit naar aanleiding van de aanwezigheid van een molen, welke dienst deed als maalderij, te situeren over café "'t Kapelleke" op de Liersesteenweg.
Zoals Roger Kokken reeds melde is er over de etymologische oorsprong van de Katanga niet veel te vinden. Zelfs de M.G.W.kan hierover geen informatie geven.
Nu zijn we nog geen stap verder met de benaming Katanga, maar we zoeken verder.
...alleszins bedankt voor deze aanvullingen Jos!
boeiend hoor!
De wijk aan de Jozef Verbertstraat werd gebouwd in 1966.
De Gandhistraat kwam er later bij.
Rond de wijk kwam een schoenwinkel, een fietsenwinkel, en drie kruidenierszaken.
De schoenwinkel was bij Roza en Rikske.
De kruidenierszaak naast Van Boxem, de fietsenwinkel, was bij Roza en Marcel.
Die naast het benzinestation was bij Agnes en Rudolf (een Centra) en de kruidenierswinkel in de Ivo Cornelisstraat, het Fort-winkeltje, werd uitgebaat door Janine.
Wie plaatst foto's van deze buurt ??
Hier nog een paar:Narre van de kloot (politieman overl),den chole (beeldhouwer overl),rik Snuffel vuilbak zoeker overl(uit het sleutelstraatje)Mille antiek ,Jef antiek,beiden voddeventen
miss bompbak overl,caschetrees overl voddeophalers ,maria van de boereschuur overl,den boulle ,zotten tjenne,
allemaal figuren uit het verleden en sommige wijk figuren leven nog,jef de neus,de joker.
Ik lees hier ergens over mieke tut,mieke tut verkocht tweedehands voorwerpen zoals kledij en strip verhalen op de hoek van de katelijnestraat en de heembeemd,heb vandaag nog stripverhalen die ik bij haar aankocht voor twee frank,er ded de ronde dat mie tut zo rijk was als de zee diep,zij bezat naar het schijnt 99 huizen.dat deed toen de ronde.het was in alle geval een zeer gierige pin.
Mijn vader is 90 jaar oud en heeft bijna al deze figuren gekend. Hij verteld nog dagelijks anekdoten over hen. Moesten er mensen interesse hebben in zijn verhalen dan mag u mij dat laten weten en dan gaan we samen tot bij hem.
Mijn overgrootvader was een schilder en mijn grootmoeder heeft destijds een schilderij verkocht aan 'Tiske Doms' die in een boerderijtje woonde aan de Tervuursesteenweg. Het schilderij was een zicht van een hooggebergte en ondertekend door Adriaen Claes. Mijn vader, inmiddels 90 jaar, spreekt hier dagelijks over en begint dan te wenen. Wie kan mij helpen dit schilderij terug te vinden mits goede betaling ?
Op eigen vraag:
Gimicko - geklasseerd tussen de volksfigruen...
;-)
@ Jans : Treiteraar...

En dan nog de naam verkeerd spellen ook - LOL
Beste "Jans"
Ik vond zojuist jouw reactie op de namen van Mechelse figuren. Aan één van deze mensen heb ik goede en minder goede herinneringen. Het gaat namelijk over Pier Sigaar. Pier was samen met zovele van die figuren die Tervuursesteenweg rijk was een vaste klant in het cafe van mijn grootvader ook wel eens 'de zot Bouckaert' genoemd.
Het verhaal belangt mij zéér aan want het heeft mijn financiële toestand in mijn kinderjaren serieus beïnvloed.
Ik ben geboren in 1940. Volop oorlog.
Pier Sigaar (ik heb hem nooit sigaren weten roken daar ie in WO I zoals men dat zei 'gepakt was van de gaaz', daarom moest ie op doktersbevel medicinale sigaretten roken die in ons café en bij hem thuis de ganse zaak in een tamelijk stinkende walm hulde.)
Pier had de naam dat ie tijdens die moeilijkle oorlogsjaren aan alles wat schaars was kon geraken. Mijn grootmoeder, vraagt hem op verzoek van haar broer Jef - mijn dooppeter en dus sponsor op feest- en andere dagen - of Pier niet een kilootje cacao kan ritselen in zijn uitgebreide smokkelkring. Pier levert na enkele dagen het gouden poeder aan een prijs die mijn grootmoeder schappelijk leek. Zij die moest zorgen dat er eten op tafel kwam voor een gezin van zeven vond het maar redelijk dat als haar dik verdienende broer zich in die periode van schaarste een kilo cacaopoeder kon permitteren zij er voor haar gezin ook wat kon uitpuren. Peter Jef haalt zijn cacao op en betaalt vlot de gevraagde som, die hij zelfs ondanks de toegevoegde waarde van zijn zus nog zéér behoorlijk vindt.
Pier sigaar loopt enkele dagen later peter Jef tegen het lijf en doet navraag betreffende hun deal. Jef in de wolken over de geleverde service, feliciteert Pier waarop deze aan Jef vraagt of hij de lagere prijs dan die van mijn grootmoeder niet te veel vond. Daar en dan is de relatie tussen broer en zus ijzig afgekoeld. Mijn peter Jef zette géén voet meer in de zaak en mijn verjaardagen en andere gelegenheden waarop ik wat werd toegestopt kenden ook hun einde. Gelukkig had ik nog tantes en nonkels die, dat verhaal kennende zelf iets dieper in de zak tastten. Voor de rest over Pier en zijn huihouden niets dan goeds. Wij konden er steeds terrecht om ons om te kleden en zijn wastrapje aan de Leuvense vaart te gebruiken toen we er leerden zwemmen met zijn al wat oudere dochter. Peter Jef heeft het later met zijn zus bijgelegd.
Bedankt Jef voor dit verhaal uit de oude doos...
Beste Jans.

In de inleiding van 'Koningen van de straat' vond ik de naam terug van 'Zatten Rone'. Om er zeker van te zijn dat ik het over die Rone heb zou iemand mij de buurt waar de man woonde moeten kunnen situeren.
In de vijftiger jaren kwam er in het café van mijn ouders aan het Mechelse station een figuur uit de Nokerstraat.
Iedereen noemde hem Coppi naar de Italiaanse sterrenner uit de naoorlogse jaren. Onze Coppi werkte toen in Antwerpen bij General Motors aan de band waar hij in de slisafdeling iedere wagen met schuurpapier onder handen nam om de grondlaag zo gepolijst mogelijk naar het volgende spuitstation te brengen. Zijn handen waren door dit werk te vergelijken met gewapend beton: ruwe en beenharde eelt. Hij leek van uiterlijk toch wel een beetje op Coppi de renner. Getaande gelaatskleur, ogen als kolenbranders, gebrylcreemd met zijstreep naar achter gekamd haar, scherpe neus - die hij in ieder cafégesprek stak, als het maar over sport ging - kleine gestalte en pezig als Herr Seele. Rad van tong en tijdens het kaartspel niet te vertrouwen. Niet gehuwd en zonder bijslaap bracht hij zijn vrije avonden door in de cafés rondom het stationsplein. En dat waren er destijds zoveel als er huizen stonden. Plus minus drieentwintig. Ik denk dat het aantal pinten die hij bij die gelegenheden achterover sloeg minstens dat cijfer evenaarde. Dus iedere avond van de week een promille om goeiedag tegen te zeggen.
Bij ons thuis in café Marchandise in de Stationstraat (kant kanaal en in de jaren zestig afgebroken voor de nieuwbouw van de RTT), werd
's zaterdagsavonds steeds een kaartwedstrijd ingericht en speelde men om één of twee kippen, gekweekt in mijn vaders geboortedorp Buggenhout. Kwaliteit gegarandeerd. Coppi vroeg mijn vader of zijn pa eventueel ook mocht deelnemen. Hoe meer zielen hoe meer pinten dacht mijn moeder en Coppi introduceerde zijn ouders op een zaterdagavond in onze zaak. Hij stelde hen voor als 'de Rone en Marieke uit de Nokerstraat'. Beiden klein van was en tachtigers. Rone trok zijn kaartje mee en Marieke onderhield zover haar dementie het toeliet een gesprek met de dames van de kaartende klanten.
Dat ging dan over koken en andere huishoudelijke bezigheden. Marieke - niet van de properste op haar persoon en daar zal haar geestelijke toestand wel schuldig aan zijn geweest, stelde op een avond voor dat zij de volgende zaterdag haar in de buurt van de Nokerstraat felgeroemde zelfgemaakte perskop zou meebrengen. Wat ik niet wist of gezien had waren de blikken van de dames aan wie ze het voorstel deed. Die waren van die aard dat men kon veronderstellen dat geen van dezen de volgende zaterdag ook maar één stukje van die door haar vuile handen en zwarte nagels - waar die dan overal mochten hebben aangezeten - gepasseerde fijne vleeswaren naar hun mond zouden brengen.
Als je ooit een afgeladen zaak met argusogen, openhangende mond en ingehouden adem een stuk perskop hebt zien volgen naar de mond van ondergetekende die het in zijn jeugdige onschuld met smaak heeft opgegeten, dan was jij die avond in café Marchandise. De zure bekken en de stil gemompelde 'bweikes wa doe Jefke nao?'komen mij nog steeds in herinnering als ik een minder propere eetsituatie beland. Ik ben er niet van doodgegaan en heb geen diarree gekregen.
Al bij al, had Gust (de Zatten Rone) gelijk als hij beweerde dat de preskop van zijn Marieke de beste van 't stad was. Want zo heb ik het ook ervaren. Hij was werkelijk goed van smaak.
Ik denk nog steeds aan Marieke als ik de verschillende soorten kop in de toog bij mijn beenhouwer zie liggen.
Coppi, zijn vader en moeder zijn reeds lang uit het straat- en caféleven van de Nokerstraat en het stationsplein verdwenen zijn. Jammer!
Ik had ze zó graag nog eens een welgemeende knuffel gegeven.
Geweldig verhaal, Jef !
Wanneer komt uwen boek uit ?
Zulke verhalen moeten we bijhouden voor het nageslacht !
Prachtig...
Zie onderstaande link, dit was "Zatten Ronne". Was dat de figuur uit je artikel?
<a href="http://allyoucanupload.webs..."><img border="0" src="http://aycu26.webshots.com/..." alt="Free Image Hosting at allyoucanupload.com"/></a>
aan Roger Kokken
Uit dit beeld kan ik moeilijk opmaken of die persoon de Rone is die ik heb gekend. Op het ogenblik - half de jaren vijftig - dat ik hem leerde kennen was die een tachtig tal jaren oud. Zijn echte naam was Gust. De familienaam ben ik kwijt. Hij was afkomstig uit de streek van Boortmeerbeek of Haacht. Hij heeft lange tijd in het vrachtvervoer gewerkt wat toen meestal gebeurde met paard en kar ern waarover hij de meest spectaculaire verhalen wist te vertellen. Zijn vrouw heette Marieke en de zoon die men de bijnaam Coppi gaf luisterde naar de naam Gaston en had dezelfde kleine gestalte als zijn vader de Rone. Ze woonden in de Nokerstraat. Dat zijn alle gegevens waarover ik als signalement beschik.
Ik hoop dat iemand mij meer over de Zatten Rone van uw prachtig schilderij of tekening kan vertellen.
Jef, het spijt me, maar ik heb geen gegevens over de "zatten Ronne" van de tekening. Men weet niet hoe hij heette of wanneer hij overleden is. Maar ik denk niet dat het uwen Zatten Ronne is.

hallokes allemaal . ik zit met een vraag , enweet ni goe hoe ik die moet stelle .ge zuld mij meschien ni kenne , ma ik denk wel dat ge mijn moeder moet kenne . haar naam is puttemans caroline , die jammer genoeg is overleden in 1981 . in de jaren 70 heefd zij café nieuw scherpenheuvel open gehouden ( in de heembeemd , schuins over de flamingo ) nu komd mijn vraag , ben al JAREN op zoek naar ne foto van haar , aangezien ik geene heb , maar zonder resultaat , is er hier soms iemand die nog ne foto heefd van haar ? ge zou mij daar een GROOT plezier mee doen . da mag desnoods ne groeps foto zijn , da kan geen kwaad , als ze er maar opstaat . alvast bedankt . je kan mij berijken via mail peeters-vincke@skynet.be

Deze crossputten bevonden zich tussen Geerdegem-schonenberg en Half-galg,waar nu eurocan is gevestigd.Op deze plaats stond trouwens onze woning,naast de Welta of het voetbalplein van Sedia,eens de grootste meubelfabriek van Mechelen en omgeving,waar in de jaren vijftig toch al gauw 350 mensen werkten.De putten en het aanpalende bos waren voor zover ik weet eigendom van Michiels,die ook eigenaar was van het kasteel op de battelse steenweg,waar later de outlaws een onderkomen vonden.Hij was trouwens ook eigenaar van sedia,welke gebouwen 2 maal zijn afgebrand in de jaren 50,en de tweede maal in de jaren 90,branden die ik allebei meemaakte. Wil je meer weten over Mechelen zuid eduardrappoort@hotmail.com..........groetjes..........    

 

Ik werd geboren op 24 maart 1950 in het begijnhof [kleinen bogaert] te Mechelen,en wij verhuisden volgens mijn in 1990 overleden moeder1 jaar later naar tervurensteenweg,waar mijn ouders een viswinkel annex frituur uitbaatten recht tegenover het                                      st Jozefstraatje.Omdat wij atheisten zijn,en mijn vader geen ja knikkertje,zo`n negertje voor de missieposten in zijn winkeltje wilde plaatsen,werden wij door de toenmalige pastoor van Tervuurse stwg door de sermoenen die hij tijdens de mis gaf ten overstaan van onze famiie,en waarin hij de gelovigen aanmaande geen inkopen te doen bij mijn ouders, finaal weggepest,en moesten mijn ouders 1jaar later van armoe,hun winkeltje sluiten,Deze anecdote om te laten zien dat wonen op Tervuurse steenweg ook niet altijd een pretje was

        Groetjes  

@ Eduard :

Toen luisterden de Goegemeente nog naar Mijnheer Pastoor, die duivelbliksems stuurde vanaf de Kansel ?

The Times, they are a'changin...

:-)

ik ben toevallig op deze blog terecht gekomen doordat ik meer info aant zoeke was over mijn familie. is well grappig wat ik hier allemaal geleze heb over mijn familie. blijkbaar houd nog een deel van de familie zich hier bezig. dag nonkel warre, nonkel jacky en Genia.

Mooie ontdekking Nicky, in deze 'ouwe post' van mij!

Mijn Vader en Grootvader noemden ze in Mechelen  De Pes.vanuit de Heembeemd

heyyy,

Me terug naar het artikkel van mijn man te gaan zien ben ik bij jou artikel gekomen.Blijkbaar kent mijn man jullie, Om is wa bij te kletsen kan je steeds contakt opnemen met hem.Misschien kunnen jullie elkaar helpen. wie weet ;-)  peeters-vincke@skynet.be

groetjes en tot de volgende

hallokes allemaal .

 ik zit met een vraag , enweet ni goe hoe ik die moet stelle .ge zuld mij meschien ni kenne , ma ik denk wel dat ge mijn moeder moet kenne . haar naam is puttemans caroline , die jammer genoeg is overleden in 1981 . in de jaren 70 heefd zij café nieuw scherpenheuvel open gehouden ( in de heembeemd , schuins over de flamingo ) nu komd mijn vraag , ben al JAREN op zoek naar ne foto van haar , aangezien ik geene heb , maar zonder resultaat , is er hier soms iemand die nog ne foto heefd van haar ? ge zou mij daar een GROOT plezier mee doen . da mag desnoods ne groeps foto zijn , da kan geen kwaad , als ze er maar opstaat . alvast bedankt .

je kan mij berijken via mail peeters-vincke@skynet.be

Beste Roger

k ben op zoek naar de tekst van het liedje

Uele Uele mailba makasi.

Dit in verband met een afrika jaar in de plaats Goes ( zeeland) Nederland. Kan jij me daarbij helpen

Vriendelijke groet

Gerard

@ Gerard : bedoel je deze tekst ?

http://www.bide-et-musique.com/song/6994.html

Ik ben eveneens een zoon van Pierre Rappoort ,van Schonenberg,broer van ;Annie-Francine-Eduard-Marriette-Lisette-Eddy-Gaby-Jean- ( Jaak ) Liliane.

Kleinzoon van en genoemd naar Jaak Rappoort .

 

Rochetteke zoals wij hem noemde, daar was wel een 

hoekske af... Elke dag passeerde ik hem als ik naar 

het school ging ... Beerputteschooleke of ( Sint Pieter) genoemd. 

Rochette heeft me zijn mini fietsje ons eens gevolgd tot aan de nekkerhallen, 

omdat we maar twee condoomkes wilde kopen in plaats van een hiel pakje ... 

Dat was dan in de late jaren 80 ' en kent er nog iemand de beenhouwerij de draa venkes oep

de nekkerspoel ? De groetjes Reneke van den Brande zoon van Béreke (Albert van den Brande) de 

Ruitenwasser . 

Wauw, tof om nog verhalen van bompa te zien opduiken. Hij is spijtiggenoeg al 15 jaar dood, maar ik hoor nog vaak over hem vertellen :)
De Gilé is mijne bompa :)

Ik heb in mijn jeugd op de Grote Nieuwendijk gewoond en heb Rochette ook geweten. Daarvoor had hij een drogisterij op de Nekkerspoel, tegenover nu het Speelgoedmuseum. In zijn winkeltje naast bakkerij Opsignoorke zette hij altijd van die plakaten buiten die hij dan keer op keer overschilderde. Ik heb hem ook nog dikwijls op zijn minifietsje zien rijden in zijne pyjama en op zijn sloefen. Ik veronderstel dat ook hij reeds overleden is.