Koningen van de straat

met categorie:  

Misschien heeft ooit zo'n 'koning van de straat', zo'n typische volksfiguur, model gestaan voor houtsnijder Adriaan Van Landscroon, toen hij z'n later zo beroemde' Vuylen Bras', 'Viezen Bruydegom', of 'Opsinjoorke' gestalte gaf?
Wie weet?
Feit is, dat tot zo ongeveer de helft van vorige eeuw, Mechelen verscheidene van zulke volksfiguren telde in z'n rangen. Elke wijk had zo wel zijn 'figuur' dat door een wat afwijkende fysiek, eigenaardig gedrag of gewoontes, een tikkeltje uit het rijtje sprong...
Misschien bestaan ze vandaag ook nog wel, hier en daar - maar of ze ooit datzelfde kleurrijke 'sterrendom' bereiken als de vroegere 'Koningen van de straat' is nog maar zeer de vraag. Daarvoor is onze tijd iets te gepolijst geworden...
Waar ze geboren werden? Hoe hun werkelijke naam was?
Van velen is het nooit geweten. Ze waren er, ze strompelden door de Mechelse straten, en wisselden er ooit het tijdelijke voor het eeuwige...
Maar een aantal 'bijnamen' circuleren nog in het collectieve geheugen van de oudere Mechelaars...
Je verwacht ze in een 'Ost-decor', of in de marge van 'de Plezante Wandeling' van Rudi en Ferre...
Deze post wil niet meer zijn dan de pretentieloze opsomming van hun namen - als een soort van eerbetoon aan al deze volksfiguren ...
Niet meer en niet minder...
Hoorde je ooit de namen vallen van volgende 'Koningen van de straat'?Kobe, Rikske den Bult, Karno, Manke Toer, Sooite Fit en Fan, Zot Lowieke, Doke Vod, Zatten Rone, Negus, Mille Antiek, Pijn in den Buik, Pist-in't-jeir, Schijt in de Ketel, Peeren Ivau, Mie Bougie, 't Schief Smoeltje, de Snottebellen, De Schieve Garde, het Gardevilleke, den Buskop, Grote Smoel, de Zot Willems, Stafke, de Schieve Keuning, Klein Desireeke, Scheile Lau, Neus Patetter, Rosse Virge, Jommeke den Hakkeleir, Petrus den Ullekont, Roos Pastoor, Sneeuwwitje, de Smalle...Misschien niet altijd de meest 'fijnzinnige' benamingen...
Maar is het geen kleurrijke kanttekening van een niet eens zo lang voorbijeMechels verleden?

oek nog :RIKSKE DEN BULT,DE SCHétkont,JEF DEN BOKSER,DEN MOSSELBOER,den éttefréter,Pietneus,swa den Belleman,
'kzal er nogwel vinne.
Echte Mecheleir: merci zenne voor de aanvullingen... Put nog maar wat meer uit je geheugen... ik ben benieuwd!
Goede namiddag,Jans,dit is de Lowie van Amerika,dat zijn echte interesting namen,ik kan een er van herineren,(pist-in't-jeir) ik heb daar wel van gehoord,maar ik weet niet waar,mischien van mijn ouders,hier is er een uit mijn tijd van de Zelestraat.Rik snuffel de zatterik. Louis.
Dat zijn dan zéker herinneringen van voor 1955 veronderstel ik - toen jij je geboortestad verliet voor Amerika?
Grenzeloos bloggen...
groetjes vriend 'Lowie'!
Mieke Kak is er ook nog één.
Wij herinneren er ons nog veel van die
namen
Wij zijn ook al wat ouder.
@Louis. Kom je ook op de blogvergadering in d afspraak ? :-))
Verbetering van toegeworpen naam :
Wiske van Stien Kak
Goh, ik ken eigenlijk alleen maar Mille Antiek....ik denk dat hij een 'zaak' had in de Zelestraat... wij hebben daar weleens wat gevonden waar we allang naar op zoek waren. Dat is uiteraard al een hele tijd geleden, hoor!
...Enne voor namen van volksfiguren uit de Mechelse wijk 'Hanswijkenhoek' (nu Coloma) put ik uit het boekwerkje van Staf Van Goethem over desbetreffende wijk:
een grabbel toegeworpen namen:
Mille Petrol, 't Pastoerke, Sus van den Ezel, 't Schief Gat, Marie van Sakkernon, Marie van Stillekesaan, Polle van de Gillé, de dikke Teit, Jan van de Kardinaal, Gust Pleik en Wiske Paternoster, den Buskip, Belleke Pontak, Beire Christus, de Floekker, Pot en Pan, Pier Sigaar, Mie Spek, Mieke Delleke, Lange Fons, Fien van Juzekes, Fieke van den Iemer, de zot Marnef, de Neus, de Kloek, den Bodding, Jeanne van Mie van de Preus...
Jans,dat zijn herineringen van voor den oorlog.
Ik heb herinneringen aan de vreemde bewoners van het kleine huisje in de Leegheid (nu bewoond door historicus Patrick De Greef). Dat piepkleine huisje was tot in de late jaren '70 bewoond door 3 mensen. Het was een krot zonder stromend water of elektriciteit, de bewoners gebruikten petroleumlampen en kaarsen, er lag geen vloer, wel aangestampte aarde. Het was écht een Bokrijk-huisje midden in de stad. Die bewoners, een oud koppel met hun dochter, waren heel bizarre figuren. Ze waren gekleed in lompen en leefden heel armoedig. Hun huisje werd ook bevolkt door een bende straathonden, die door de oude man al vloekend en tierend werden uitgelaten, terwijl hij zijn honden met een houten stok sloeg waar hij ze maar raken kon. De vrouw liep winter en zomer in een vieze schort rond en op pantoffels.
En opeens waren ze verdwenen en stond hun huisje leeg. Ik heb nooit geweten wat er met hen gebeurd is. Ik ken ook hun naam niet, maar het waren volksfiguren die eerder thuishoorden in de 19de eeuw dan in de jaren 1970-1980. Misschien is er iemand die hen ook gekend heeft en die wel weet hoe het met hen afgelopen is.
In het sleutelstraatje (aan de Dijle - het bestaat nog) was er vroeger een fortje ( beluik) De bewoners noemden hun straatje "onzen bruul" en hun fortje " ons botermarkt"
Daar woonden;
Pier God
Jangske de kakker ( was die van de Malinwa?)
Pist in 't jeir
Mieke Loeke
Rik den Baron
Liezeke met de ienen arm
en Jommeke stijf in t nief.
Niet verwarren met:
Jommeke den brugdraaier ( pas gestorven in 1993 )

En wat te denken van Scheit in de keitel ( die zou echt tijdens voddemarkten naast zijn kraam in een ketel gescheten hebben).
Verder een vuil snotneuske: Soetje Fut en fan.
En een echten "do" : Doke Vod.

Manke toer: was een vuil wijf die bedelde aan de Hanswijkkerk ( ze heette Marie Kerro dacht ik en toen zij stierf stond dat uitgebreid in de gazet)
Foga,Mie Kak heb ik nog gekent Louis
Peter,neen,ik vind het erg aangenaamom al die oude herinneringen te lezen,that brings back nice memories,en geef mij de gelenheid om mijn vlaams terug op te brengen,Louis.
Rudi,Scheit in de ketel heb ik ook nog gekent,Louis
Garda,ik weet dat er een man was die een zaak had op de Keting(dat was tuschen het Guldenbodemstraatje en de Kathelijne straat)gewoonlijk was hij op de voddemart zondags morgens,maar ik weet zijn naam niet meer,( kon dat niet Scheit in de ketel zijn?)Louis
@Garda: Mille Antiek had zijn antiekzaak in de Jodenstraat, waar nu sociale woningen staan.
Verder ken ik nog : zat Ida, Mille van tront ( café op de hoek van de Heembeemd), Louis de leugenaar,zat Angel en haar zoon De Lange,den dove, de guezkop ( Louis: éné van de Zelestraat),Den oal (lees uil).
Wordt vervolgd.
Zal is aan mijn moeder vragen :)
@Chris Frédéricque: Ja, daar zal het geweest zijn, de Jodenstraat, enfin het is toch in de buurt, hé.....allez zijn antiekzaak, 't is maar wat je een antiekzaak wil noemen, hé. ;-)
En dan even denken aan het Schief smoeltje. Die hield café en had een scheve trek om de mond.
De kleinkinderen daarvan ken ik nog, de familie Rappoort.
Als we haar foto laten zien op de plezante wandeling zeggen we altijd dat zij de moeder is van Emiel Goelen ( niet waar natuurlijk, maar wel een voltreffer)
Manke toer was een ander geval een madam die bedelde aan de Hanswijkkerk. Zij heette Kero en toen zij stierf stond dat in alle kranten.

Rikske den Bult was tot begin 50-er jaren een bekend figuur in Mechelen - hij speelde zijn kostje bij elkaar met zijn harmonika en als men hem een tweede pintje betaalde dan wist hij dat hij moest opkrassen, zoniet hing men hem aan de kapstok! Ik denk dat Louis die nog moet gekend hebben.

En tot zo'n tien jaar geleden stond er eerst aan de kathedraal en later in den Bruul aan de Jezuiëten een lange man, kalend en deftig gekleed die de mensen in verschillende talen aanspraken om geld voor een maaltijd bedelde. Hij startte altijd met : ik ben katholiek en...
Wij noemden hem de katholiek. Naar het schijnt een zot gestudeerde man die ooit in het Atheneum zat. Maar niet echt dom, maar wel zo zot als een mus.
Maar de man was soms wel vervelend en arrogant. 20 frank was dikwijls niet genoeg.
Ouwere Mechelaars hebben een uitdrukking;
'tis partie zoals het geld van zotte Mie.
Waar komt dat vandaan?
Zo direct het antwoord - even eerst dit doorgeven kwestie van geen verlopen pagina te riskeren.
Zotte Mie was een madammeke die de markten deed en ergens einde 19de E een klein fortuin, zijnde 1000 frank, had vergaard. Zoals vele anderen liet zij dat beleggen door notaris Slavon. Die linkadoor verdween echter met al die spaarcenten en dat sloeg in Mie haar kop. Zij liep dan wezenloos door de stad, geplaagd door bengels die maar riepen; "Slavon is verdwenen met het geld van zotte Mie". Het menske smeet dan soms een blok naar die bengels. Zij kreeg nog zo'n 60 frank terug, maar zij was getekend voor het leven.
"Het is partie als het geld van zotte Mie" is daarmee een geeikte uitdrukking geworden bij ons.
Interessant om weten is dat er in taverne "het oud conservatorium" een ruitvormig steen te zien is als eerste steen gelegd door een kindje Slavon. Aan de datum te zien ( die ik me niet herinner ) is dat uit dezelfde periode. De steen bevindt zich in de gang na de glazen deur die leidt naar de "orangerie"
De zot Godsoul was dan weer een vent die zich hield voor een belangrijk onderzoeksrechter en die dan het lef had om notabelen aan te spreken en hun een alibi vroeg i.v.m. gepleegde misdaden tot grote ergernis van die mensen uiteraard.
Hij hield zich ook onledig met het plots te voorschijn springen van achter een muur of kerksteunbeer (o.a. aan de Begijnenkerk). Of hij daarbij zijn broek afstak en dus een exhebitionist was weet ook mijn moeder, die dit meemaakte niet te ertellen.
Chris,de gueuzkop ken ik niet,daar heb ik zelfs nooit van gehoord,ik ben 78 jaren oud,maar ik kan mij nog altijd een man voorstellen die dikwijls door onze straat kwam,die ging altijd met zijn schouder tegen een muur staan en dan begon hij met hand op zijn bil te slagen,gelijk hij was trachten die muur recht te zetten,maar ik heb nooit zijn naam gekent.louis
Rudi,Rikske den bult heb ik ook niet gekent.Louis.
En omdat ik van lijstjes hou:
http://mechelen.blogt.be/me...
Mooi zo Peter!
Ook dit is Mechelen: naast Margareta Van Oostenrijk pronkt nu Manke Toer...
Mechelse Madammen van verschillende stand... Moet kunnen.
@Louis, Rikske den Bult is gestorven in 1950 - hoe lang zit je al in de States?
Hij woonde meestal in logementshuis Den Haas op de zoutwerf.

Een ander bekend figuur was de Negus, een soort zwerver die ergens aan de Nekkerspoel woonde en naar het schijnt in een kot aan de sluiskes van Roestenberg. Men noemde hem de Negus naar de zwarte baard die hij in zijn jonge tijd had, waardoor hij leek op Heile Selassie, de keizer (Negus) van Ethiopië. Hij stierf in 1960.
Er bestaat een boek met schilderijen van Mechele volksfiguren door Philip Grietens uitgegeven door Mille Crabeels en die goede man, wiens verjaardag ik onlangs opluisterde met een plezante wandeling, is op zich dan ook een stadsfiguur. Zoon van Toine Crabeels, die begon met ruiten wassen kort na den tweede oorlog.
@rudi:in dat boek op blz 11,staat Sjang De Koetsier,dat is men grootvader Jan Maes overleden in 1951.Hij was ook de laatste "suisse" van de Hanswijkkerk.Men noemde hem ook Jan De Suisse.
Aan wie het intreseert...

Peter Sjang zo noemde we onze grootva, hij had meerdere bijnamen:
De Suisse van Hanswijck; Sjang de koetsier, Sjang de leugeneir.
Ik ken ettelijke van zijn "echt" meegemaakte verhalen.
Als koetsier van adelijke personen en later bij Van den Branden (Koetsenverhuurder mét koetsier aan de Koningin Astridlaan), had hij vele contacten. De koetsiers stonden nogal dikwijls hun tijd te verdoen, wachtend op hun volk .
Daar werden alle mogelijke verhaaltjes doorverteld. Peter Sjang kon die dan verder vertellen met veel zout op en ...hij had dat altijd zelf meegemaakt. Zo onstond de bijnaam Sjang de leugeneir.
Dat hij de laatste Suisse van Hanswijk was , daar zijn al zijn afstammelingen nu nog fier op.

Een bijnaam die ik me nog herrinner uit mijn jeugd in de Pierestraat:
Mie pinbôôk. Dat vrouwmens, op jaren, had en sterk vooruit stekende buik vandaar denk ik zo.

Jos van den Hanswijkenhoek.

Ps. De wijkbewoners werden ook "die van den beestenhoek" genoemd. Kent iemnad dààr de oorsprong van?
Groetjes!
kent er iemand nog het winkeltje van miete tut? Het was gelegen in de Katelijnestraat als ik mij niet vergis en ze verkocht kinderkleding. Ze kwam van onder een halve deur gekropen als je haar winkeltje binnenging
mittekemuis,ik ben familiar met de naam Mieke Tut ,maar ik kan de winkel niet voorstellen,ik kan mij nog altijd voorstellen een fiets winkel(tusschen de Zelestraat en de Vest)alsook een niewsblad winkeltje (het Postje)waar ge zoowat van alles kon koopen.Louis.
Ik kan mij Rikske den Bult nog vaag herinneren. Mijn ouders waren stamgasten bij Giraud in café Brueghel en daar heb ik (als toen 6 jarige) dat ventje een paar keer weten "optreden".

Een andere nogal aparte figuur was Pierre Wyns die in de Zakstraat woonde. Ik denk dat het toen al een zeventiger moet geweest zijn.
In 1965 woonde ik rechtover de Zakstraat in de Rik Woutersstraat en vele donderdagen werd ik 's nachts werkelijk wakker gevloekt. Het bleek "Pietje" Wyns te zijn die van zijn nachtelijke tochten huiswaarts keerde en daar de ganse buurt wou van laten genieten. Dat gevloek begon aan de ingang van de Rik Woutersstraat aan de Veemarkt (ttz, pas vanaf daar drong het tot bij ons door) tot wanneer hij aan zijn woning stond. Aan zijn voordeur bleef hij dan meestal nog een tijdje voortvloeken. Ooit heb ik een micro op mijn vensterbank gezet en niet minder dan een halfuur ononderbroken godvers op band vastgelegd. Toen hij uiteindelijk uitgeraasd was ging hij naar binnen waarbij hij de deur met een enorme klap dichtsmeet en meestal ging het schelden binnen nog een tijdje door. Ik heb hem ooit in de late namiddag al vloekend tegen onze gevel in zijn broek weten pissen en toen zijn vrouw buitenkwam om hem tot betere manieren trachten te brengen, overbrugde hij die 30 meter met een luid "ààft a bakkes stoeme trut".
Ik heb deze buurman nooit nuchter gekend en mijn vader kende hem als "zat Wynske".
Dit is voor Rudi,Ik heb Mechelen verlaten op Mei 3 1955, Ik hem 8 maanden in Winnepeg Canada gewoont,op 2Dec,'55 zijn wij naar Santa Monica CA. USA verhuist,als gij kunt zien ,dat is 50 jaar en een langen tijd.daar zijn veel zaken dat ik vaag kan herrineren,maar met julie brieven te lezen kan ik mij nog veel voorstellen,ik dank al de bloggers voor dat.Greetings uit Jeffersonville,IN USA.Louis.
Ja Koen, ik woonde midden jaren 60 achter de hoek in de Rik Woutersstraat en heb die gore familie uit dat krot in de Leegheid nog gekend.
Ik heb dat vies wijf (met haar schort en op haar sloefen) op de zaterdagmarkt in de Zakstraat ter hoogte van fotograaf Marivoet eens wijdbeens over het rooster in de goot zien staan pissen.
Maar verrassend wat men van dat huisje nog heeft kunnen maken. Ik dacht altijd dat het gereed was voor de sloop.
Aan de bloggers van Nekkerspoel meer bepaald van den Nieuwendijk....wie heeft er nog 'Rochette' of 'Roquette' gekend? Dat was ook echt een fameus figuur,zene. Ik heb altijd geweten dat hij een verfwinkel uitbaatte, juist naast bakkerij Opsinjoor! Gelukkig is die 'zaak' nu al verschillende jaren opgedoekt maar hij is in zijn winkeltje gebleven tot hij er is weggehaald..wat er nu van hem is geworden weet ik niet.
@garda- inderdaad Rochette! Deed altijd promotie in vervallen verf, en prees zijn waren dan aan in vluchtig geschilderde panelen allerhande! Wat resulteerde in een bonte verzameling die steevast de volledige stoep inpalmden. Tussendoor kreeg hij het eens steken, en dan riep hij heel de buurt bijeen! Volgens hemzelf was hij een hevige vlaamsblokker, en ze hebben hem ooit als figuur van de dag in GVA geintervieuwd.
geen idee waar die mens verbleven is.
@ Jos: ivm de benaming 'Beestenhoek', put ik informatie uit het woordenboek van het Mechels dialect van Hendrik Diddens:
'Beestenhoek = Hanswijkenhoek (= Coloma). De Hanswijkenhoek werd vroeger door de stadse Mechelaar wel eens 'den Biêstenhoek' genoemd, omdat naar men beweerde, het beschavingspeil van zijn bewoners op 'n laag pitje stond. Het is echter waarschijnlijk dat de naam op de jaarlijkse koopdag van beesten (runderen) en kleinvee duidt. Die jaarmarkt had plaats einde juni rond de afspanning 'Het Withuis' (tov de huidige parochiekerk St.-Jozef-Coloma), en gaf aanleiding tot de latere Hoekkermis op de laatste zondag van juni.'
(zie ook mijn post: 'Den Hanswijkenhoek - groteva vertelt; te vinden in archief van Mechelenblogt... 9/11/2OO5))
Aan Jans,

Dat van die jaarmarkt wist ik, maar de link naar 'beestenhoek ' niet.
Diddens schreef een boekje over den Hanswijkenhoek en daar stond/staat echt niets in over de oorsprong van 'den beestenhoek'Of heb ik er over gezien? Kan altijd hé! In elk geval bedankt voor de positieve en snelle reaktie.
Tot wedercontact wellicht.
Jos
Nog vergeten Jans,

Wiske Paternoster is geen toe- of bijnaam. Dat was haar officiele familienaam. Heb die familie goed gekend. De laatse kleinzoon is onlangs vertrokken uit den hoek. Had er een krantenwinkel tegen over de Parochiekerk.
Waar is de tijd van Wiske haar cremerie en snoepwinkel tegenover de Vredestraat.
Als de school 'uit' was in de Vredestraat, was het daar aanschuiven om voor 10 centiemen een bakesvol te kopen.Ja, ik ben nog van voor den oorlog,dat ziet je wel aan de snoepprijs!

Jos
Rochette was wellicht goed zot, getuige inderdaad al de panelen die de ganse breedte van de daar nochtans brede stoep inpalmden, maar hij was een waar kunstenaar inzake het mengen van verf om een bepaalde kleur te verkrijgen. Het zou mij echter sterk verbazen indien hij nog zou leven.
Peter, om nog iemand aan je lijstje toe te voegen: de "Zot Schippers". De man is wellicht nooit erg normaal geweest want toen ik als heel klein ventje met mijn grootvader ging wandelen had hij al die bijnaam. Ik meen mij te herinneren dat hij Gaston heette en vermoedelijk is hij eind jaren 60, begin jaren 70 overleden.
Hij woonde op de Hombeekse steenweg ongeveer recht tegenover de Dodoensstraat. De Zot Schippers droeg steeds een hoed en was altijd donker gekleed en zijn nek zag zo zwart dat men er vanalles had kunnen in planten.
De man wandelde steeds gewoon over de straat maar draaide zich regelmatig om en begon dan heel hard "nuis", "vôôle nuis" te roepen.
Gaston Schippers was een verre neef van mijn grootmoeder. Hij werd aan de Haverwerf uit de Dijle opgevist. De datum weet ik niet meer precies, maar het moet voor 1969 zijn. Want in dat jaar stierf mijn grootmoeder, en zij was één van zijn vele erfgenamen.
De man studeerde ooit voor dokter, maar door liefdesverdriet verloor hij zijn verstand. Naar het schijnt werden in zijn huis medische boeken gevonden, opengeslagen op "schurft", een ziekte waaraan hij leed. Hij was zich wel degelijk van zijn toestand bewust en verkoos er dan ook een einde aan te maken.
figuren in leven tellen die ook mee? Spijtig genoeg ken ik haar naam ni, maar er zwerft een vrouwtje door de stad, volgens mij in de 80, ze loopt op twee krukken, slecht te been. als ge in het station komt kunt ge ze op een wachtbank vinden, of anders wel in de hal van het ST maartenziekenhuis, ze is nogal sjofel gekleed, en doet regelmatig dat ze doof is! maar de geruchten gaan de ronde dat dit oude vrouwtje (dat volgens mijn bescheiden mening verre van gek is)steenrijk is, maar toch altijd in de kou rondloopt en her en der schuilt voor de regen, en iedereen kent haar of andersom. ik geloof dat ze in de buurt van de vijfhoek woont?
Ik denk dat dat madammeke, eigenlijk een vuil getrek, vroeger regelmatig op de Markt rondliep ( eerder sjeffelde ). Als zij het is dan moet zij het toch breed genoeg te hebben om iets te drinken in één van de cafés en ik heb haar al eens een taxi zien nemen op de Grote Markt.
Nu we het gisteren over dat piepkleine, nu mooi opgeknapte, huisje in de Leegheid hadden, wil ik graag melden dat een even klein huisje in de Hanswijkstraat ook dra van de ondergang wordt gered!
Of er ook 'eigenaardige typen' hebben gewoond weet ik niet - alleszins staat het al 5O jaar leeg. Monique Van Sebroeck, die in de straat woonde, maar intussen in het zuiden van Frankrijk leeft, laat het huisje opknappen. 'Een jeugddroom', zegt ze zelf. Karel Beeck is aangesteld als architect. Een aannemer is er al - er wordt alleen gewacht op een bouwvergunning.
Het pand is momenteel zwaar in verval. De oudste kern dateert van 151O.
Na de restauratie wil men jonge onbekende artiesten de kans geven om tentoon te stellen in het huisje. De broer van Monique, de beeldhouwer Herman Van Sebroeck zal de galerij openhouden.
Het huis zal 'huize Marthe' gedoopt worden, naar de overleden moeder van Monique.
@JanS Schitterend nieuws ! Er is nog hoop voor de kleine oude huisjes in de binnenstad.
Inderdaad heel goed nieuws, JanS! Dat huisje stond al veel te lang te verkommeren. Fantastisch dat er nu dan toch iets meegedaan gaat worden...
Ik heb het ook gelezen vandaag. Ik ben zeer blij dat er eindelijk iets mee gebeurd. Het zou zonde geweest zijn dat dit werd afgebroken.
Er zijn in Mechelen nog een aantal panden die volgens mij de moeite zijn als ze terug opgeknapt worden.
@Filip welke dan ? Dan zetten we die op Mechelen Mapt, onder NietLatenVerkrottenHuizen
@peter: als je van de Botermarkt naar de Huidevettersstraat wandelt, kom je aan je linkerkant 3 huizen tegen die al jaren dichtgetimmerd zijn maar volgens mij qua structuur nog redelijk goed zijn.
Ik kan me vergissen natuurlijk want ik baseer me op wat ik aan de buitenkant zie. Ik moet zeggen dat ik het nog redelijk mooie gevels vind. In één van de huizen is blijkbaar jaren geleden een winkel geweest als ik het opschrift op de gevel mag geloven.
als iemand zorgt voor fotokes van dieNietLatenVerkrottenHuizen, dan zet ik ze wel op MechelenMapt !
En wat te denken van de prachtige gevel in de Consciencestraat, aan je linkerkant als je van het station komt. De KBC of één of andere bank ging daar iets mee doen, maar toen wijzigden de plannen. Een prachtgevel, met niks er achter.
Werk voor de stad om dat te promoten?
Leo?
Dat was inderdaad de KB die dat pand gekocht had en alles afgebroken had uitgezonderd de gevel omdat die geklasseerd was. Maar toen fusioneerde KB met Cera en hebben ze moeten beslissen welke kantoren openbleven en welke dichtgingen, met als gevolg dat hun project in de Consciencestraat niet van grond gekomen is.
De stad zou misschien de locatie kunnen overkopen en eventueel een gebouw laten optrekken door mensen die tewerkgesteld zijn in sociale projecten. Kunnen die mensen ervaring opdoen en Mechelen steunt een sociaal tewerkstellingsproject. Of is dit nu te rooskleurig van mij??
@filip- in de kleine winst! Inderdaad nog mooie gevels. Zelfs al zou daarachter alles spijsrot zijn, dan is het nog de moeite om ze te behouden,ze zijn in de huidige toestand zelfs nog mooier dan het appartementenverzamelinkje ernaast, al is dat veel jonger. zou mooi aansluiten bij "de tuinen van eva" daarnaast, mischien dat alles in ene ruk gerenoveerd word, als den overkant van de straat aangepakt word, want da word tijd hé!!!!!!!!!
Nu ik er over nadenk, denk ik dat dat allemaal wel in orde komt hoor. Als de Europarking (oops nu begin ik er weer over :-) ) wordt gerenoveerd dat kan ik je op een briefje geven, dan wordt ook de rest aangepakt ... Nog een paar jaartjes geduld. Hopenlijk worden de kleine winst en de tuinen van eva, smaakvol gerenoveerd ...
Over de plannen tot renovatie van dat kleine huisje in de Hanswijkstraat ben ik méér dan tevreden! Als je het resultaat bekijkt van het huisje in de Leegheid, merk je écht wel dat van zo'n oude 'peperkoekenhuisjes' wat te maken is!
Zie ook de oude charmante huisjes in het Standonckstraatje...
Spijtig dat het oude snoepwinkeltje op de Melaan - ook zo'n schilderachtig pandje - ooit onder de sloophamer ging...
Want niet alleen kerken en paleizen kleuren het stadsbeeld - dat doen zéker ook de kleine huizen!
Of... hoe je van 'koningen van de straat' op een thema als dit komt...
In de eerste helft van vorige eeuw zou er in Battel, volgens m'n grootvader, een imposant vrouwmens hebben gewoond, een werkelijke schrik van de buurt, waar menigeen een ommetje voor maakte: 'de Vlaag'...
Iemand van de ouderen die er ooit van hoorde?
Er woonden in Battel dus niet alleen boeren en tuiniers of familieleden van Baron Empain - maar ook illustere volksfiguren...
Goede namidag ,bloggers,kan iemand die schilder die bijna alle dagen aan het groen waterke zat nog herrineren?Die heeft nog mijn schoolmeester geweest in de cademie in de Leopoldstraat,dat was in mijn jeugd voor den oorlog.toen droomde ik van ook een schilder te worden.(maar dat was alleen maar een droom.Louis
Allez vooruit, in het huis dat ik momenteel betrek zou ook ooit een schilder gewoond hebben, mijn ex-achterbuurvrouw had er nog een schilderijke van hangen met daarop.. het groen waterke, 't zal toch dezelfde niet zijn zeker? De mens woonde toevallig niet in de buurt van de Oude-Liersebaan / Liersesteenweg?
...tja, dat Groen Waterke is natuurlijk het meest gefotografeerde en geschilderde hoekje van Mechelen...
Iedereen die een kwast kan vasthouden zal het al wel eens op doek gepenseeld hebben zeker...
Ik zou het écht niet weten Louis...
Misschien weten oudere Mechelaars het wel...
(en ons aller alfred Ost kan het niet geweest zijn - want bij mijn weten gaf die geen les in Mechelen - Hij stierf wel in 1945 - alleen de tijd zou eventueel kunnen kloppen...)
De man zou in mijn kot gewoond hebben van begin jaren '20 tot... ergens in de jaren 40 - 50, ik weet het niet precies, de naam ken ik niet,maar ost zal het wel niet geweest zijn.
Als je eens een origineel onderwerp wil schilderen kan je dat groen waterke inderdaad best van je lijst schrappen (lacht)
Heeft er nog iemand iets gehoord/gezien van die oude vrouw die jaren geleden in de gang van een huis leek te wonen in het stukje Lange Nieuwstraat tussen de Oude Brusselstraat en de Egmontstraat? Ze had een kunstbeen (vandaar ook haar twee wandelstokken) en droeg altijd een grijsblauwe regenjas. Ze zat ook regelmatig in de bibliotheek in de tijdschriftenafdeling te lezen. Lang geleden dat ik haar daar of in de stad nog heb gezien.
Niet de minste twijfel, Louis, die schilder is Rikse Verheyden die je overal in de stad kon aantreffen om Mechelen aan het doek toe te voegen.
Een begaafd man, nog leraar in de academie en na de 2de oorlog om onbekende redenen op de sukkel.
Gestroven op 21/7/1954. Een echt stadsfiguur, ook dikwijls gefotografeerd trouwens.
Regards in the States Louis
voor Louis en alle Bloggers nog wat info over Rikske uit het boek oude Mechelse volksfiguren

Rikske Verheyden

Geboren 30/12/1875 in de O.L. Vr straat
Reeds in 1888-1889 leerling in de academie.
Bekendste leraar is Wim Rosier ( er is ook een straat naar die man genoemd!)
Hij schilderde dus doekjes die hij verkocht en waarvan hij leefde. Maar tussen 1930 en 1940 tot aan zijn pensioen dus, was hij leraar aan de academie.
Raakte dan op de sukkel, niemand weet waarom en ging zelf bij de Duitsers brood en soep edelen ( in ruil voor een schilderijtje misschien?)
Dramatisch levenseinde : zijn ogen werden zeer zwak, half blind en schilderen ging niet meer.
Op het einde van zijn leven opgenomen bij de zusterkes der armen in de Van kerkhovenstraat ( zijstraat Leopoldstraat) en daar berooid en vergeten overleden op 21/7/1954.
En dan… zijn echtgenote leefde dan nog op de Nekkerspoel. De twee waren gescheiden van tafel en bed! Van kunst kun je waarschijnlijk niet altijd leven zeker?
Rudi,bedankt voor al dat info,dat kan waarschijnlijk die man zijn,hij was reeds oud als ik hem aan het bewonderen was,hij had een mooie grijze baart en was erg vriendelijk.
Zo zie je maar: Mechelenblogt lost al je vragen op - en de oude volksfiguren van onze stad komen weer tot 'leven'...
Jans ,dat is echt waar,en dat doet mij veel genoegen om op die dagen nog eens terug te denken,sedert de dood van mijn vrouw heb ik erg veel op mijn jeugd gedacht,dat is zoo lang geleden en niemand weet hoeveel tijd wij nog hebben.mischien voel ik mij een beetje weemoedig, maar dat zal ook wel voor bij gaan,thanks to you bloggers.
Graag gedaan Louis - Ik vind het geweldig dat jij er zoveel deugd aan beleeft! Zo merk je, dat je hoe lang je ook je geboortestad mag verlaten hebben, de herinneringen aan je jeugdjaren steeds blijven.
Zo ver zijn we van mekaar verwijderd - maar dit medium schept een unieke band tussen 'oude' en 'nieuwe' Mechelaars!
En ik moet zeggen: ik ben ook héél blij je hier 'ontmoet' te hebben...
(voor de andere bloggers: zo ben ik onlangs foto's gaan nemen van het geboortehuis van Louis in de Zelestraat, en heb deze naar hem doorgestuurd... Sinsdien mailen we regelmatig met mekaar - héél tof! nietwaar Louis?)
Eerbetoon aan Rikske
http://mechelen.blogt.be/me...
Die foto heb ik al eens gezien in het fotoboek 'Mechelen in oude prentkaarten' van Marcel Kocken.
In datzelfde boekwerkje staat ook 'n foto van die andere illustere volksfiguur: 'Kobe', die met z'n werkelijke naam François Michiels noemde. Hij was 'n man van grote gestalte die meehielp bij het in buizen leggen van de vlieten en soms dan ook wel de 'potbuis' genoemd werd. Hij beweerde steeds dat zijn fortuin door 'n zeekapitein meegenomen werd.
Sterk verhaal...
Jans,ik moet u niet meer zeggen hoeveel plezier ge mij gebracht heb met die foto's,Jan, ik zal dat nooit vergeten,gij zijt een echte vriend en ik hoop dat ik er nog vele zal maken met de bloggers,You are a nice and special bunch of Maanblussers.
Louis, ik zou zeggen als je niet weet wat doen in februari, ben je altijd welkom op de blogmeeting.
Kan je de mensen achter de commentaren zien en Mechelen is terug verkennen en ons weten te zeggen hoe hard ze veranderd is en of het beter of slechter is. :-)
KObe"de potbuis" was zo'n bekend figuur en zo'n struise kerel dat hij ook werd nagespeeld in de revues en vooral hij stond ook model in de academie. En zo heeft ook Rik Wouters een portretje van hem gemaakt. Dat hing enkele jaren geleden trouwens in de expositie over Rik Wouters in Mechelen. "Kobe- volksfiguur" stond er op het plaatje.
Misschien bestaat er wel een afbeelding van in de catalogus, maar die heb ik niet.
Hallo Filip,bedankt voor de uitnoodiging,Ik zou dat graag doen maar voor persoonlijke reden is dat wel niet mogelijk,in July word ik 79,en na mijn knie operatie gaat het niet meer zoo goed,maar ik zal wel in touch blijven.Door al de foto's dat Jans heeft opgestuurd en de fotos van de andere bloggers kan ik wel zien hoeveel er veranderd is.Daar zijn veel straten dat ik mij zelfs niet kan herrineren,Please stay in touch.
Ik sta er versteld van dat er nog zoveel herinneringen zijn aan die legendarische volksfiguren... Had dit nooit gedacht bij het openen van deze post...
@Louis - je kan dan wel niet meer naar Mechelen komen: we blijven er voor zorgen dat je ondanks de afstand, er 'dichtbij' staat... OK?
NB.: Welke Mechelaars in het verre buitenland surfen ook regelmatig op Mechelenblogt? Maak jullie eens bekend aub... Zou tof zijn om weten...
(Een paar maand geleden kreeg ik een 'mail' van een 'Meel', die nu in Bangkok woont, en via dit medium in contact probeert te blijven met z'n geboortestad...)
Hallo Louis,neem eens contact op met nog een Mechelse in Amerika en breng haar op de hoogte van onze Mechelse Bloggers.
Ze woont in de omgeving van de ''Grote Meren''mail:ladiegolf@aol.com.
Zeg maar vanwege haar nonkel Jackie,natuurlijk uit Mechelen.
Groetjes.
Echte mecheleir,ik zal dat vanavond nog doen.
Mechelenblogt gaat 'internationaal' - of 'Mechelen zond zijn zonen of dochters uit'...
Herhaling van de oproep: waar zijn de ooit uitgeweken Mechelaars gebleven? Verdwalen ze soms op Mechelenblogt op zoek naar verloren herinneringen? Net zoals 'onze' Amerikaanse Louis?
Echte Mechelaar,ik heb gisteren avond dat e-mail afgestuurd,ik hoop dat zij nog vlaams verstaat,want ik heb het in't vlaams verzonden.Gij zegde 'de grote meeren'woont zij ongeveer rond Detroit?
@Louis;Ik ken van Amerika ,eerlijk gezegd,
niet veel.Sonja Maes woont in GOGEOM in Yowa.Das in het noorden denk ik?Ze spreekt en schrijft goed Nederlands.Ik hoop dat u kortelings kontakt kijgt.Ik heb haar al enkele malen,via MSN aan de lijn gehad.
Groetjes vanuit Mechelen
echte Mecheleir,zijt ge zeker dat is de naam van de stad in Iowa?ik kan het niet vinden op de map.
nen echte Mecheleir,Ik heb vandaag een antwoordje gekregen van uw nicht Sonja,ik heb haar geantwoord met de aanvraag om in contact te blijven,Ho,het is hier voor den oogenblik gelijk een Lente dag,zonnig en ongelooflijk warm.
nen echte Mecheleir,Ik heb vandaag een antwoordje gekregen van uw nicht Sonja,ik heb haar geantwoord met de aanvraag om in contact te blijven,Ho,het is hier voor den oogenblik gelijk een Lente dag,zonnig en ongelooflijk warm.
Spijtig ,ik stuurde dat twee maal.My mistake.Louis
Louis,het schijnd heelemaal op den boere buiten te zijn,volledig afgelegen.Ze hebben daar een groot schapenfokkerij.
Een van de dagen zie ik haar vader,zal eens horen of de naam wel juist is geschreven. Groetjes
Aan Louis,
Allee, zal dat 'Amerikaans ' probleem is oplossen. Veel spelling fouten hoor.
Maar ja, via de telefoon zie je de schrijfwijze niet.
Plaatsnaam: Goggon
Staat Iowa.
E.mail: ladiegolf 5954@yahoo.com
Dat zijn de laatste coördinaten die ik in bezit heb.
Louis jongen, laat weten als er contact is, zou me heel veel plezier doen. Ben de 'beschermnonkel' van Sonja. Door allerlei gezondheidsproblemen met mijn eega heb ik al een tijdje geen contact met nichtje Sonja.
Broere van nen echte mecheleir.
Jos.die plaats kan ik ook niet vinden.Ook, ik weet niet dat 5954 noodig is in haar e-mail address,want ik heb haar een e-mail gezonden (ladiegolf@yahoo.com)en dat is good toe gekomen,want zij heeft mij geantwoord,Groeten uit Jeff.IN.
...en nu wachten op reactie van 'lady Sonja' op Mechelenblogt dus...
De link met Amerika is gelegd - met of zonder sateliet... ;-)
(twee LL-en Jan)
:-))
Het schaamrood kleurt m'n wangen Peter - en ik kan het niet verklaren door het feit dat ik deze reactie intikte op een nachtelijk uur...
(Misschien ben ik niet zo goed uitgeslapen na het avondje-uit met de 'Frivole Framboos' - was toch uitstekend gisteren hé Peter...)
Inderdaad JanS.

@all: Er is leven buiten MechelenBlogt, en JanS bestaat in levenden lijve, en buiten dit vierkantje !
Ik had het genoegen om er gisteren een praatje mee te maken tijdens de pause van de alweer uitverkochte en schitterende voorstelling van 'De Frivole Framboos'.
Beste Jos,ik heb de oplossing gevonden van Ladiegolf's woonplaats.zij liet mij weten dat het in de omgeving was van Cedar Rapids.Dan heeft het mij niet lang geduurd om het te vinden.D naam van het stadje is COGGEN,(niet Goggen)zie,de mystery is opgelost.
Peter,ik weet wel dat JanS is een levende ziel,hij heeft mij een foto opgestuurd,en hij is mij recht in de oogen aan't zien ,zijn foto staat naast mijn PC.
Ja maar Louis, dan weet je nog niet zeker dat hij ECHT bestaat he. Ik heb hem 'gezien' met mijn eigen ogen.

Hmm... Ik heb hem wel niet aangeraakt, dus het kan nog altijd een zinsbegoocheling zijn ...

:-))
Wel Peter,laat mij dan zeggen dat ik geloof wat gij gezegd hebt,Ha Ha
Beste Peter & Louis (en allen),
JanS is inderdaad een levende ziel van vlees en bloed en een fijn mens.. Heb hem nu al enkele malen mogen otnmoeten en dat was altijd zeer aangenaam ;-)

Trouwens ik heb ook ivm de bloggers die ik al in 'levende lijve' ontmoette, Hanna, Garda, Marc VC, Filip alleen maar ervaren wat ik verhoopte: dat zijn 'offline' in het echte leven ook toffe mensen ;-)

En zondag gaan we er weer ne grote 'meetup' van maken he, "oep de groete met".. en dan is er natuurlijk nog de BlogDrink op 22 februari...
Peter,Mechelaars liegen toch niet,he?
Markec,drink maar een goede gueuze voor mij.en groet iedereen voor mij.Ik heb dat vroeger reeds gezegd,de bloggers zijn een speciale groep in mijn hart.Het doet mij veel genoegen met julie in contact te zijn.
Louis, ik zal zeker op jouw gezondheid drinken! Dat beloof ik je!
jans ik heb gezien dat ge een paar keren een foto van de Leuvense vaart hebt getrokken,de laatste maal dat ik de vaart gezien heb was het water zoo zwart en een slechte odor,is dat nog altijd hetzelfde,in mijn jonger jarenging ik daar altijd zwemmen aan de kanoclub.bye for now.
Dank u markec,maar word maar niet zat,anders zou ik mij daar wel schuldig voor voelen.
@Louis: Eerlijk ? Mechelaars liegen NOOIT
:-)
Ja, ik lééééééf!!!
Ik ben blij dat jullie dit nu kunnen bevestigen. ;-)
@Louis: ik zal je eens wat foto's van de Leuvense Vaart doorsturen - misschien krijg je dan de 'goesting' om er terug in te springen...
@Louis,ik probeer u mailtje te sturen maar die komen steeds terug.louiswijckmans10@yahoo.com is tocht juist?
Louis, ik weet natuurlijk niet wanneer je het water van de vaart laatst hebt gezien. Die vaart is vandaag echter echt proper en ondanks de wat slechtere situatie van zo'n 15 jaar geleden is het water nooit zo slecht geweest dat het zwart zag met een "odor" (geur).
Ik vermoed dus dat je verwart met de Dijle die er toen inderdaad zo uitzag. Maar daar werd aan gewerkt en ondertussen is het Dijlewater in de binnendijle ( die door de stad loopt - je hebt ook de buitendijle - de omleiding die rond de stad loopt vanaf "Roestenberg" tot na het Keerdok achter de zwemdok)zelf terug zuiver genoeg. Er zit een boel vis in en geen kleintjes. Probleem is echter wel het slib (slijk)van die Dijle. Dat is sterk vervuild met o.a. zware metalen. Dit saneren is moeilijk - men moet naar een reingingsinstallatie en dit kost pakken geld. Zolang er geen zwaar scheepvaartverkeer is ( nauwelijks nog) blijft de Dijle echter mooi groen en zijn de vissen content.
nen echte mecheleir.Hier is mijn e-mail ,ik zal de fout in hoofdletters zenden," louiswYckmans10Yahoo.com ". Het is een Y niet IJ.meer geluk de volgende maal.
Goede Namiddag Rudi,de laatste maal dat ik de vaart gezien heb is ongeveer 20 jaar geleden,Jans heeft mij gisteren enkele fotos gezonden,die hijeen paar dagen geleden getrokken heeft,en ik kan echt niet geloven dat de vaart zoo veranderd is.Dat doet mij veel plezier,(dat was immer de arme mensenplage,ik heb daar vele aangename uren doorgemaakt)
Aan Louis,

Inderdaad jong, een verkeerde spelling. Wat wil je als je naar de 80 wandeld? Dat E-mail is ondertussen dus ook veranderd: ladiegolf@aol.com, maar dat heb jij ondertussen al wel gevonden zo te zien. Alle bloggers mogen gerust eens een mailtje sturen naar ons nichtje.
Zomaar vol de gezelligheid.
Ons: den echte Mechelaar en Jos van den hanswijkenhoek zijn héél toevallig bruures!Dag Louis!
'nonkel Jos', ik heb uw dierbare Amerikaanse nichtje juist een mailtje gestuurd, met... Mechelse groetjes...
Misschien is ze nu binnenkort, net zoals Louis, onze 'Maneblussers-voice' uit de USA...
he,Jos gelijk wij hier in de states zeggen" Welcome to the over-the-Hill-gang" ik wil ook wel 79 zijn op 18 Juli.Have a good day.
Hey 'lowie', na lang nadenken en hoofdpijn daardoor weet ik vanwaar ik je familienaam ken: Een pattiserie in de Gildenstraat, WIJCKMANS.
Familie?
Enne Jans, das heel lief van jou. Zal haar zeker plezieren en hopelijk komt ze ook op ons aller blognet!
Beste Jos:... kijk eens gauw bij 'Mechelen-webt' in de rechterkolom! En zie eens wie daar vandaag verschenen is bij de gebruikers....
Jaja...
Jos,neen ik denk niet dat familie was,daar was ook een paardenvlees beenhouwer op den hoek van de botermarkt,hun zoon was in het leger met mij,de eerste 6 weken,ook geen familie.Ik heb mijn naam veranderd tot een Y inplaats van IJ.De amerikanen hebben te veel moeilijkheden met spellen,Die kunnen hun eigen taal nog niet spellen.Bye for now.
wel hier dan een reactie van die andere usa.r
de stad of zal ik zeggen dorp is COGGON genaamd,,ongeveer in het midden van iowa,vlakboven de r van cedar rapids
die grote schapenfokkerij,wat nonkel zei is niet zo groot hoor,we hebben maar een 6o tal schapen,lol en verwachten zo ,n 12o lammetjes,in dezer dagen als ons mama schapen goesting hebben, lol,de ene dag is het weer voor een t shirt ,dag daarna bibberen uit je vel,wel zo zie je maar mijn nederlands is nog steed prima hoor,hoe doe je dat, lol ik praat nederlands tegen mijn schapem wel dat was het zowat voor nu, nonkeltjes,louis, mysterie stadsnaam nu opgelost/

groetjes aan alle mechelaars
Aan allen die hier komen en zijn...
De link is gelegd met de USA.
Bedankt Jans, dank zij je blog groeid Mechelen tot in het Witte huis,...misschien!
Ga proberen op dat februari gedoe aanwezig te zijn, als het vrouwtje wat terug gezonder is. Zie je ne ouwe kletskop die ne rolstoel voortduwd met zijn eega erin: Dat is dan de Jos. Tot ziens, hopelijk.
Halo Jos. Ik heb your e-mail goed ontvangen,Ik heb also dat report gelezen op senioren plussers
dag mechelaars het eerste lammeke is gisteren geboren,zal ik ze misschien mecheline noemen,,
het weer is op dit moment zo koude wind dat je adem aan je snor vriest,niet mijn snor natuurlijk,,
voor mijn herinneringen aan mechelen ik kom van aan de vaart,de langenhofstraat namelijk,wie kan zich de viva op de hoek,herinneren en dan had je bertels,de beenhouwer en aan de andere hoek een ..vanalles winkeltje,en dan hadden we op de hoek van de st jansberchmansstraat een dagbladhandel,school,snoepwinkeltje,,wie herinnerd zich hen nog?
wel,slaaplekker hier zal ik zeggen,,,,
@ladiegolf: Wel dat vind ik echt een fantastisch idee, en mecheline klinkt nog mooi ook, alvast bedankt !
Hopelijk groeit ons lammeke goed op zoals van haar wordt verwacht, hé.
Zou 'Mecheline' geen mooie mascotte zijn voor Mechelenblogt? ;-)
En om dat lieve lam nu hélemaal Mechels te maken, zul je een scheutje Margriet in haar voederbakske moeten gieten Ladiegolf..., en projecteer je best permanent dia's van Sint-Rombouts en andere Mechelse bezienswaardigheden op haar stalmuren, onder het zingen van Mechelse volksliedjes over 'haringen', 'gardes' en 'stoute moeders'...
Okee Louis, Okee Sonja, alles okee:
Auto hersteld, snotneus genezen en nu weeral een doopfeest in't zicht, van dat lammeke: dopen met Margiet, ligt dan in de lijn van jans suggesties.
MECHELINE: die Sonja toch, altijd vol inspiratie. Hoe zit dat met mijn peetschaap :MEENTJE ?
Allee reageren mensen, op Jans vraag.
Sonja kan dan een foto opzenden om die op ons embleem te zetten. Als...niemand ons dan schappekoppen gaat noemen lijk de Lierenaars. Lammekens zijn we zeker niet, vanwege onze mondigheid. Maar 't is toch een goed voorstel!
Nonkeltje van Sonja
wel,ons mechelientje,,heeft haar eerste stapjes in de buiten lucht gezet,wij houden namelijk de pasgeborene en mama in een stukje schuur afgesloten zon twee dagjes,dan kunnen ze elkaar leren kennen en vinden ze elkaar beter terug in de groep,het is momenteel druk,maar als het weer meezit zal ik morgen een fotoke van mecheline maken en naar nonkel jos sturen ,die kan dan zien wat ermee te doen, ikzelf krijg geen foto in mijn profiel,,hierop dus,maar nonkeltje arrangeert dat wel,meentje doet het goed en staat op ontploffen van een dikke buik lammetjes,misschien wel een drieling zoals ze vorige keer had,wel hierbij weer mijn stukje op dit blog,,,
Hallo Sonja,ik wist niet dat onze jos een schaap als petekind had.Hangen daar ook suikerbonen aan vast?De naam Mecheline vindt ik gewéééldig.Stuur je die foto ook door naar je andere mechelse nonkel? Groetjes
sonja:dat koppel van de krantenwinkel(hoek St.Jan Berchmansstr.)hete Sleeckx.heb er nogdikwijls schoolgerief geleverd. Groetjes
Welke beenhouwerij was dat juist ?

De enige die ik (als snotneus van ocharme 26) mij in die buurt herinner is die van 'jan den bienhauver'. Z'n vrouw heette Jeanne als ik mij niet vergis.

Die beenhouwerij bestaat ook ondertussen al niet meer hoor.
Jans ,ik denk dat het niet zoo'n goed gedacht is om Sonja's lammeke een scheutje Margriet te geven,het kan wel interesant zijn,ik heb nog nooit een zatte schaap gezien,ook ik zag uw article over die oude straatnamen,ik denk weldat dit een goed gedacht is,sommige van de nieuwe namen ken ik niet.Maar als ge spreekt van de Kerkhofstraat,de Koeistaat,het Schuttevee,die ken ik toch nog,Oh,de laatste maal dat ik nog in Mechelen geweest heb ,was voor het huwelijk van mijn nicht Chantal.Greetings uit Jeffersonville,IN,USA.
en dat is 25 jaren geleden
en dat is 25 jaren geleden
sorry I bouble clickt this again
He,Jans,wilt ge uw Tel# e-mailen,zoodat ik met u eens kan praten.Ik weet nu hoe gij er uitziet en als ik uw stem hoor,dan maakt het allemaal complete,
Dag goe volk,
Nog een straatnaam die waarschijnlijk geen kat of mens nog kent, behalve wat ouwe pekes en mekes.
PIERESTRAAT
Ik wacht af,( bruure zwijgen hé!)
Later zal ik uitleggen waarom die naam werd gewijzigd. Heb dat dus zelf meegemaakt in mijn zorgeloze (toen kon dat nog)jeugd. Ondanks mizerie van crissisjaren en groeiende oorlogsangst.
Hemme ze die naam ni veranderd kuet na mein geboorte??
dag maanpompierkes ik ben die nieuwe oldtimer van acher den brusselsesteenweg heb al veel kontakt gehad met de Louis die van over't water dus dacht ik waarom ook niet eens wat bijdragen dus heb ik geprobeerd om ladiegolf@aol te kontakteren maar zonder resultaat nochtans woonde ze kort in mijn buurt van die nicknamen heb ik er toch een paar gekend zo was lies van't schief gat een zuster van mijn grootmoeder en was van oorsprong een aspergeverkoopster en droeg daarom altijd een rieten mand op haar heup waardoor ze schief over de markt ging dus hiermee is al een misterie opgelost later volgt nog meer
En zo komt deze post na héél wat omzwervingen, door de reactie van Jasper, terug bij zijn oorsprong: Mechelse volksfiguren.... ''t schief gat' is weer in 't leven geroepen.
Ik wacht op nog andere namen Jasper...

NB. Louis: Schuttevee is nog een gebruikte straatnaam (in jouw 'oude' buurt van de Zelestraat trouwens), in tegenstelling met de andere namen.
God, is het al 25 jaar geleden dat je in Mechelen was? Da's een eeuwigheid...
ja nonkeltjes, ik stuur ze naar jullie alemaal,die foto van mecheline of mechelientje, ze heeft ondertussen een nichtje bijgekregen deze morgend,,,de foto kom er,even geduld want het is hier momenteel druk aan het worden,we moeten bij de buur 2oo koeien elke dag gaan voeren en er komen nog zon 450 kalfskes tegen het eind van de maand,en ik moet de camera terug downloaden,,ok ja en wat diene beenhouwer betreft ,was dat niet bertels ja jan dus,,,
Bruure,
1: ja, dat was in 1937, de straatnaam wijzeging.

Sonja,
2: Heb je daar in Goggon geen cowboys nodig? Er rijden er hier nogal veel rond ! Met mercedessen en allemaal nogal bruin getinte gasten.

Jans,
3. De bijeenkomst der Bloggers: Waar is dat juist? Ik ken al jaren niets meer van 'centrum-cafees'

OPmerking:
4. Dat marjeerd hier goed hé!
ONS BLOGSKE! Dank Jans.
He Jasper,is dat de Roger?
Ja Louis dat heb je goed geraden maar niet teveel verklappen he ! Nog zo een van die bijnamen was DE KEKKER hij woonde op schonenberg zijn bijnaam dankte hij aan het feit dat waneer hij de zondag na het duiven lappen te veel pintjes gedronken had in café bij de rens op de hombeekse steenweg hij steevast in zijn broek gescheten had het was nen hevige van de toenmalige BSP en als het verkiezingen waren hadden ze in grote letters met teer de slogan LEVE DE CVP op zijn trotoir geschilderd dat zijn zo van die kleine anekdotes die me bijgebleven zijn uit mijn jeugd allez tot nog ne kie om het oep ze mechels te zeggen.
Hi.Mechelse broeders,ik heb een vraagje dat mischien een wat old stuff kan opbrengen.Ik heb dat allang willen vragen.Hier gaat het." hebben zij nog altijd die oude geburen kermissen met spelen in de namiddag,dat was over de weekend,en aan maandag of dinsdag hadden wij een serieuze wandeling,savonds hadden wij ongeveer 10 musicanten op en neer de straat gaan.(mijn vader was daar een van,en van tijd was ik daar ook ,dan speelde ik de groscaise,ik was wel niet een musicant,maar dat maakte toch niet veel verschil,want tegen dat 21 uur was waren de meeste toch zat,want ik remember dat wij genoeg cafes hadden in de Zelestraat )dat is iets om over te denken.Dat zal wel memories terug brengen bij ons JONGE MAANBLUSSERS 50 plussers.Goede nacht.
wel die cowboys ,hoop ik houden van sneeuw want in drie uur tijd viel er zon 15 cm sneeuw,mechelientje amuseer er zich kostelijk in,foto nog even uitgesteld,moesten vandaag in dit sneeuwweer een muur oprichten in cement,
maar uitstel is geen achterstel,
kent er iemand nog den bakker den buelens,brusselsesteenweg,ik heb daar nog gewerkt,en dat gazettewinkel was toen een viswinkel geworden,,,
wel beste Louis den tijd van de geburenkermissen ligt reeds lang achter ons ik denk dat de laatste kermissen rond eind de jaren 60 al niet meer bestonden vroeger kende iedereen zijn geburen in de straat ! nu kent niemand nog wie zijn naaste buren zijn! en dit allemaal dankzij de vooruitgang !.De mensen praten niet meer met elkaar daarom aleen ben ik blij dat deze bloggers site er gekomen is ook al praten we via onze pc het schept toch een band .Wat die cafes betreft in de zelestraat ! er was er nog één tot over een jaar terug ook die haar deur heeft dichtgedaan dus zat zal je er niet meer worden .Ik denk dat ik nu ga dromen van hoe het vroeger was !ik ga niet zeggen beter wel gezeliger.Goede nacht.
He schoon wijveke "dat was wel een liedje" maar er begint toch een belletje te rinkelen !dan woon jij toch nog niet zolang in de states die bakkerij is er nog en de viswinkel is al een paar jaar dicht en daar is onlangs een dokter ingekomen en de schilderswinkel over den bakker is nu een fietsenwinkel .Ik ben ook een parochiaan van st jan berghmans dus ik zou je wel eens kunnen gezien hebben bij den bakker ?
@louis- de mechelse geburenkringen zijn nog heel aktief, maar waarschijnlijk niet meer zo aktief als 50 jaar geleden. gisterenavond bvb, organiseerden ze nog "de verdienstelijke mechelaar". Feestvarken van dit jaar is Karel Verbist, de drijfveer achter de jaarlijkse kinderdag voor kankerpatientjes in planckendaal.( das een grote dierentuin in muizen). De man werkt ook aan t'stad, en is verantwoordelijk voor protocol, feesten enzovoort, hij kent dus veel mensen doordat hij ze altijd moet introduceren op het stadhuis. Zo is hij ook de Paus gaan afhalen in Brussel, toen die hier in '85 op bezoek was, en werd hij ook in de bloemen gezet door een delegatie van het leger omdat hij er ook mee voor zorgt dat op 21 juli er "some kind of parade" plaatsvindt in Mechelen.
Bij mijn weten zijn er nog 3 kermissen, namelijk die op de Katanga op tervuursesteenweg en Otterbeek, maar meer weet ik daar ook niet van. greetings
@louis- en ik vergat nog de Galgenberg! vier dus.
Sorry kris maar wat noem jij nog geburenkermis ?een molentje en een schietkraam,ik wil niet negatief doen maar er is geen ambiance meer zoals vroeger (zaklopen serieuse wandeling ,kaarskenswandeling dat is wat Louis bedoeld en daar heb ik de laatste jaren niets meer van gemerkt!
Goede namiddag,Bloggers,jasper en kris,bedankt voor de Info,De tijden zijn wel erg veranderd,en ik weet niet dat dit beter is.In mijn tijd hadden wij een gebuurte,iedereen kende alleman in de straat en iedereen had veel plezier.Ik zag reeds een groot verschil na de oorlog.Spijtig,maar hier is het juist hetzelfde.Ik kan wel verstaan ,als ge in een apartement woont,mensen blijven daar gewoonlijk niet lang.Maar hier in mijn straat ken ik mijn geburen dat juist neven mij wonen.Maar dat is dan ook omdat ge ze ziet als zij in de Zomer hun gras snijden,dan ziet ge hun wel in de backyard en dan praten wij wel over de omheining.Ik agree wel met jasper,thanks for the bloggers.
@Louis,ik stuur je per mail nog een foto van een serieusewandeling uit 1947,genomen in den Hansewijkenhoek.
(mét de nodige uitleg)
Mechelaar ik heb uw picture goed ontvangen,dat is heel plezierig, dat brengt mij terug naar die goede,oude tijd.bedankt.
is den bakker in de straat schuins over de kerk in st janberchmans,ik ben de naam vergeten e rnog, man die had goei pruimekoeke lol
ik ben zelf in st janberchmansschool geweest,bij mere donatienemzuster justine en zuster hilde,juffrouw geivaerts,juffrouw uyterhoeven en zuster hilde en ... ken iemand die nog en dan de pastoor,die ik de naam ook vergeten ben en dan den moeze wie kent die nog in het centrum daar waar vroeger een deel van de kindertuin was je ding er langst achter heen door de gang van de turnzaal daar
Good morning IOWA Lady bedoel je niet die bakker in de hovenierstraat stroobants die had goei koffiekoeken en die pastoor was dat niet Van Hoof een heel lieve man dat was toen ik mijn comunie gedaan heb in 1958 dus al een tijdje geleden ! greetings from mechelen en de groetjes aan ons lameke .
Jans,
Schoot tijdens den afwas daar straks me een bijnaam te binnen. Ben nieuwe man wegens vrouwtje invalide.
Zotte Verschaeren.Die woonde in de Mollestraat, in een klein boerderijtje bij zijn ouders. Hij had een rare gewoonte. Ging met een schouder tegen een muur staan en klopte dan al springend, op de ander kant van zijn lichaam op zijn dij. Dan schoot hij op 'n loop weg van de muur. Volgens dat ons vader vertelde was die zot geworden gedurende een beschieting in 1914.
Hij teste feitelijk of de muren niet zouden omvallen.'k Heb hem meermaals aan de Colomakerk zien staan springen en plots op ne loop schieten. Mijn vader was metser en legde uit dat als er wolken voorbijdrijven en je aan een kerktoren omhoog kijkt, het lijkt of die gaat vallen. Heb dat dikwijls uitgeproberd en inderdaad na een tijdje omhoog staren lijkt het echt dat de toren gaf omvallen. Die man met zijn oorlogstrauma zal dat optisch bedrog waarschijnlijk ook aan muren gehad hebben. 't Was voor ons, kinderen, wel akelig om "de zot" bezig te zien.
ja jasper ge hebt gelijk,dat was het dus de hovenierstraat,ja die had heel goei koeken,en de pastoor was van hoof,inderdaad een goede man,mijn exuses bij deze voor het nog niet verschijnen van een foto van ons lammeke,ik probeer er morgen werk van te maken, dat is als we geen dag hebben als vandaag,een mijner schaapkes is zojuist na zwoegen,mama van een drieling geworden,het bellerend drietal
laat zich geduchtig horen, lol ,en omdat de andere lammetjes en mama s nu in een vak zitten is het niet zo gemakkelijk om een mooie foto van mechelientje te maken,maar het komt eraan,want beloofd,
weet je nog de oude brug over de vaart,
en wanneer de nieuwe is gebouwt,en dan nog frituur yvonne,goeie frut daar,,,wel tot de volgende
ja sonja dan heb je ook jomme den brugdraaier nog gekend? als je zo terug denkt aan die vervlogen tijd ,er is veel veranderd in ons mechelen !weet niet hoelang je hier al weg bent ? maar veel zaken zijn verdwenen zoals café Leiden afgebroken (wordt nu een appartementsgebouw)en voor ik het vergeet mére Donatiene leeft nog altijd ,zou zeggen "keep on writing"wij maneblussers zullen je wel op de hoogte houden ,tot de volgende
Jomme, den brugdraaier van de Kraanbrug heb IK zelfs nog gekend... in één of ander fotoboek over oud-Mechelen staat hij ook nog afgebeeld - maar ik weet nu niet meer zo dadelijk in welk - 'k zal het nog eens opzoeken). Hij zou z'n hoekhuis niet meer herkennen in 'restaurant Kraanbrug'...
he jans ik wwet niet of al die brugdraaiers in mechelen ,jomme heten maar we spreken hier wel over de plaisancebrug en die jomme woonde in de café op het hoekske van de vaart en was gene gemakkelijke ben dikwijls te laat op school aangekomen toen heb ik wijselijk besloten om den overzet te nemen dat koste wel 50centiem ,maar geen schrijfstraf.
Wat is de Wereld toch klein.!!!
Blijkt nu da de Lowie(Amerika) van 1949 tot 3mei 1955 een garnierderij heefd gehad,samen met zen broer.En dat recht tegenover waar ik nu woon Is da ni straf!!
inderdaad: de wereld is klein...
Ik heb daarstraks een drie kwartier durend telefoongesprek gehad met Louis uit Amerika... Bijzonder aangenaam om hem nu ook te HOREN. En ik stond verbaasd over z'n 'Mechels' dat na 5O jaar nog stevig overeind staat - weliswaar met een Amerikaans accent...
Het was een héél tof en openhartig gesprek.
Vriend Louis - je bent hélemaal één van de onzen! jawel!
dat zou kunnen,t is al een tijdje geleden ikzelf ben nog maar vier jaar hier in de usa,maar trouwde in 81 en ben dan in de lakenmakerstraat gaan wonen aan de nekker,,in 95 verhuisd naar wezemaal,met mijn ouders leefde ik in de langenhofstraat,,mere donatien nog in leven, go en ik vond ze al oud toen ik der school liep,lolbreng maar oude herinneringen op,het kan een mens weer even terugbrengen in zijn jonge tijd, lol niet dat ik al zo oud ben hoor,,,
Dank u jans,het was voor mij ook aangenaam (ik wist niet dat ik mechels sprak met een amerikaans accent ) Hier plagen zij mij altijd,zij zeggen you speek funny.Dan plaag ik hun natuurlijk terug,Ik zeg dan altijd" dat is OK,tenminste kan ik uw engels verstaan,dat wilt zeggen dat ik 2 talen kan spreken,dat is 1 meer dan julie" Ja,deze oude mechelaar moet die amerikanen somtijd wel op hun plaats zetten.Maar het is allemaal in vriendschap,gelijk ik deze namiddag gezegd heb,Jan,ik heb hier vele vrienden in onze kerk dat betekent veel.Life is too short.I love you bloggers,julie hebben een nieuwe wereld geopent voor mij.Bye tot later.
Dank u jans,het was voor mij ook aangenaam (ik wist niet dat ik mechels sprak met een amerikaans accent ) Hier plagen zij mij altijd,zij zeggen you speek funny.Dan plaag ik hun natuurlijk terug,Ik zeg dan altijd" dat is OK,tenminste kan ik uw engels verstaan,dat wilt zeggen dat ik 2 talen kan spreken,dat is 1 meer dan julie" Ja,deze oude mechelaar moet die amerikanen somtijd wel op hun plaats zetten.Maar het is allemaal in vriendschap,gelijk ik deze namiddag gezegd heb,Jan,ik heb hier vele vrienden in onze kerk dat betekent veel.Life is too short.I love you bloggers,julie hebben een nieuwe wereld geopent voor mij.Bye tot later.
Hello Sonja,how are your little sheep doing? and how is the weather in Iowa?Hier in Jeffersonville ,it feels like spring,so far we had only one snowstorm,about 2.5 inches,that's all.Have a good day,I have to go.
Vlaanderen zend zijn kinderen uit!
hallo, mechel bloggers de foto van mecheline is ondertussen naar de twee nonkels gestuurd,,dus zal je haar weldra zien hieop hoop ik,sorry dat het zolang duurde,,maar we zijn druk op dit moment lol lammetjes overal haahaha
Belofte maakt schuld.
Pierestraat. In het boek van Kan. Van Caster staat enkel: Deze naam is heel oud. Zeker en vast. De landweg verbond de Baene naer Brussel met de Banen naer Loven.Wat nu tervuursesteenweg heet, hete heel lang geleden Baen naer Brussel. Maak een reisje in het verre verleden. Geen vaart, geen arsenaal en geen Leuvensesteenweg. Vertrekt aan het Kranske, ga de Withuistraat in, vervolgens de huidige Bautersemstraat en ga zo langs een brede landweg naar Hanswijk de Brecht-Sint-Lambertusstraat of heet dat daar laan? Daar lag de oude weg naar Leuven. Ja je liep dwars door het arsenaal! Daar stond het kasteel van de heren van Bautersem . Weet je meteen vanwaar die straatnaam komt.

In 1937 werden in de Pierestraat nieuwe huizen gebouwd. De eigenares, een schatrijke Madame Rez genoemd, Vond maar geen kopers of huurders voor die woningen. Zij dacht dat zulks te wijten was aan die Pierestraat naam. Ze ging rond met een petitielijst om de straatnaam te laten wijzigen. Niemand dierf weigeren. De meesten huurden een huis van haar, en anderen hadden eentje gekocht van haar. Madame was baas over "haar" straat. Het ganse grondgebied tussen vaart en Mottesraat was ooit haar eigendom. Geld overwint alles...en het stadsbestuur veranderde de straatnaam. Wij verhuisden dus zonder te verhuizen! Ziezo dat weten jullie weeral. Historici hebben nog altijd geen uitleg over de naam: Pierestraat.
Djeez Loowees, dat bracht herinneringen aan. Ik heb Mechelen verlaten in 1976 en heb over heel de wereld gwoond en ben nu voor goed (???hahahaha) in Miami, Florida. Ik herinner me nog veel van die namen. Ik herinner mij nog een non van t'Bruine Kruis die we de "dikke ton" noemden en ook nog een "Schief gat" die op de Oude Antwerpse Baan woonde...
En kent er nog iemand de uitdrukking "van nen ezel over een half deur gescheten" of "boer doe uw hekken open of ik schijt op uwe pittersille" Jamaar.....
Agnes in Miami
Jamaar! ik ben Agnes' zuster Laura an ik woon al sinds 1979 in the US. Wij leefden rond de Antwerpse steenweg en daar hadden we ook nog kashe treis, die vodden en benen vergaarde, en zat zat zat, die zoals ge al wel weet altijd zat was. En in de Ham (school) hadden wij een zuster die LaLune genoemd werd. Voorts hadden we dikke maria, peiren amedee en ik denk nog meerdere andere.

Door en door Mecheleir Laura in Palm Beach
@Laura Hofstetter:Ik probeer het Ham-lijstje af te maken, scheel Beth, Vetbol, Soep, 't vliegend lijk, zr.Harmonica,en...de rosse.
hello.Laura,dit is de Louis,ik ben ook een oude Mechelaar,and I realy mean that,I'm 78.ik woon in Jeffersonville,Indiana,since 1989,tot die tijd heb ik sedert 1956 in Santa Monica en West Los Angeles gewoont.Ik zag dat gij naar school geweest zijt in den Ham.Ik denk dat mijn eerste vrouw daar ook naar het school geweest heeft.Ik ben er niet zeker van,maar als dat zoo is moest dat toch wel gedurende den oorlog geweest zijn.Zij is van de Pasbrug en ik ben van de Zelestraat.Bye for now,maybe till next time?.
wel bloggers mecheline s foto is er geraakt en moet ergen op dit blog rondhangen,lol,bedankt voor de email om dit te zeggen,
en nu maar zoeken,,hier was het vandaag een lentedag,morgen regen en sneeuw zeggen ze dus....
het aantal lammekes is ondertussen al op 10 twee ervan voed ik met de fles,elke vier uur,,,,dag en nacht,lol
ik noemde ze ibee en gebee, gewoon zomaar een naam om ze te roepen als het etenstijd is ,,

groetjes
'Mecheline' heb ik inderdaad doorgestuurd gekregen, vanuit Amerika, via jouw nonkel Jos Maes, en ik heb hem op Flickr geplaatst.
(voorlopig nog in de linkerkolom van deze blog te zien - wanneer het 'arme schaap' verdwenen is uit het kolommetje, druk ja op 'meer foto's op Flickr met de tag Mechelen' - en het lammetje zal wéér springlevend te bekijken vallen...)
nog familie hier van nonkel jos en ladiegolf en den echte mecheleir, helemaal uit het verre betekom, maar ik ben en blijf wel een mechelles
groetjes daar in mechelen en in amerika
Hey Louis! 78 he? Ik ben van juist na de oorlog 1945. Mijn familie woonde op de galgenberg, de krankevelden waar iedereen iedereen kende. Alleen mijn zus in Miami en ik wonen nu hier in Florida. De rest van de familie is nog in Belgie en in de omgeving van Mechelen. Gisteren avond was ik met mijn zus aan het praten en we kwamen op met Beire Vis wiens ouders een viswinkal hadden op de vismarkt en Zwette Maria van de Pavillion Belge op de Grote Markt. En dan had je ook nog Moeder Stadhuis wiens echtgenoot aan het stadhuis werkte. Dit is zo plezierig om dat allemaal nog eens terug te horen!
He Laura, ik weet nog wel waar de galgenberg is,ik heb daar wel memorie van.Als iedereen in dien tijd,toen wij nog kinderen waren gingen wij op exercize plein spelen (dat was een beetje voorbij het Racing voetbalveld),dat was waar de soldaten gingen oefenen,daar was iedere maal een bende van de galgenberg,die kwamen daar om met ons te vechten,en het is spijtig dat ik dat moet bekennen,maar wij kregen elke tijd een goede vossing.Maar dat zijn allemaal herrinneringen van onze kinderjaren.IK zal dat wel niet te u houden,hoor.We'll talk again.Nice to get to know you,Greetings from Jeffersonville ,IN.
Hello,familie van nonkel Joske,welkom tot de Bloggers,ik wou alleen maar hello zeggen,ik denk wel dat ik mag zeggen dat ik een vriend geworden zijn van nonkel joske en nen echte mecheleir.
Louis... I'm willing to bet dat mijn broers en zussen met u nog gespeelt hebben. Want die gingen ook spelen op het oud oefenplein voordat er een huizing development op gezet was. Ik herinner me heel vaagjes dat ik daar ook eens geweest ben maar ik denk dat ik niet meer dan een jaar of 4 - 5 was.
Mechelen-Amerika...
Mechelenblogt krijgt vreemde wendingen... De 'Amerikaanse Mechelaars' hebben hun 'thuishaven' hier ontdekt - nice...vindegijdadoekni? ;-)
Absoluut Jan....dank zij het internet kunnen we nu terug naar onze kultuur. Er zijn zovele dingen die ik mis en die ik graag aan mijn kinderen en klein kinderen wou doorgeven. De oude liedjes, de vertelseltjes en zo voort. Het is praktisch onmogelijk om die in het engels te vertalen zonder hun uniek karakter te verliezen.

Mijn dochter spreeks nog uistekent vlaams (ABN) maar haar zoontje niet en
mijn andere dochter verstaat nog wel het vlaams maar kan het niet spreken. Het enige vlaamse woord dat haar dochtertje (2 jaar) kent s "tutteke"!!!

Mijn zus in Miami en ik spreken uitsluitend Plat Mechels. Voor ons werkt dat wonderen aangezien niemand in de wereld, anders dan een echte mecheleir dat taaljte verstaat!!!!
...dit is écht een verhaaltje voor de post 'Weg van Mechelen'... Mooi.
t was maar om te zeggen dat die amerikaanse mechelaars nog steed in hart en ziel echte mechelaars zijn,,,ik hoop dat ik ook voor de andere mocht spreken lol,,verder mecheline maakt het goed en heeft haar eerste hooi geproeft,ze schudde haar hoofd en sprong dartel verder ,
't Is zo een schat, die Ladiegolf. En haar schaapjes en lammertjes ook. Maar, ze heeft haar schaapjes nog niet op het droge.........
Gisteren weer een geheugenflits. Ben is benieuwd of onze louis dat straatliedje nog kent:
""""
Ikke en den dikke gingen rapen pikken,
Den dikke kreeg het schijt,
en was zijn rapen kwijt! """""
Zelfs binnen Mechelen bestonden er verschillende versies.Wij zongen dat "stichtend" liedje ook. Al werden bij ons (Battel)de rapen vervangen door koren. Hoe dan ook,beiden volgden dezelfde weg...
Ter info: op de regionale beeldbank kan je nu een hele reeks portretten van kleurrijke volkstypes uit Mechelen bekijken!
Klik 'thema in de kijker' aan. Er zijn schitterende foto's bij!
Ik ben geboren op het oud oefenplein in 1949. Veel figuren ontbreken nog, hier volgen er enkele.
uit de zelestraat waar mijn moeder de vogelenpik nog opengehouden heeft.
De kattenbult, met haar schoonzoon t'zweerhout, eerder genoemd de geuzekop,pitanleir heb ik nog niet gehoord, Marja de joegoslavise, de strijker, Lange gerard die was drie keer per dag zat. De keekenbout, rosse leon, de leugenaer, frans viool, zat ida en voor de mannen van de galgenberg en krankevelden, de kluts, swa van win, florimoke (een mongool waar iedereen schrik van had)en daar woonde ook nog Barb ook geen gewoon die had in de opera gezongen maar was nu zo zot als een mus. Nog even denken mischien komen er nog een deel naar boven. Maar al die hierboven vernoemd zijn heb ik persoonlijk gekend.
als aanvulling op eerder bericht:
hhtp://wwwbeeldbankmechelen.be
hier is een vraagje voor de echte mechelaars

kan er iemand me vertellen hoe het berkenhofke is ontstaan?

we speelden er vroeger altjd in
en de schaapjes die zijn zeker nog niet op het droge
Hoe? Ik hAd hier toch wat geschreven!
Zeker het verkeerde toetsje aan getikt.
Toen ik op stiel was (WOII) aan de Brusselsesteenweg 79, kwam ik dageljks 2 keer voorbij het Berkenhof. Een soort van kasteeltje of buitengoed van een rijke stedeling. Hun tuin eindigde aan de vaartkant. Het speelplein is lang na de oorlog ontstaan. De straat zal wel naar dat 'kasteeltje'genoemd zijn.
Groetjes aan Ladie Sonja en haar schaapjes ! Nonkeltje
Hoe? Ik hAd hier toch wat geschreven!
Zeker het verkeerde toetsje aan getikt.
Toen ik op stiel was (WOII) aan de Brusselsesteenweg 79, kwam ik dageljks 2 keer voorbij het Berkenhof. Een soort van kasteeltje of buitengoed van een rijke stedeling. Hun tuin eindigde aan de vaartkant. Het speelplein is lang na de oorlog ontstaan. De straat zal wel naar dat 'kasteeltje'genoemd zijn.
Groetjes aan Ladie Sonja en haar schaapjes ! Nonkeltje
Hé Louis, 'k heb het zelfde voor: 2 keer.
Wie heeft hier en verklaring voor, ttz. wat doe ik verkeerd?
Jos met rode kaken...........
@jos: het duurt soms wel wat lang heer het bericht geplaats word,en dan klik je nogmaar eens en staat er tweemaal(ook al voorgehad)
jos:heb zojuist met Louis gechat,verleden week liep hij in zijn onderlijfje en nu verwachten ze sneeuw. Het was daar vandaag 50gr Far.
Ik denk dat het speeltuintje
"Berkenhof" rond 1953 het levenslicht zag.
Florimonneke, het mongooltje, was een hevig racingsupporter en ik heb hem begin jaren 70 geen enkele thuismatch weten missen.
Jasper, ik heb 42 jaar in de buurt van de Plaisancebrug gewoond, maar ik heb nooit geweten dat die brugdraaier Jomme heette.
Maar ik zie hem nog voor mij, een kort dik ventje met steeds een kepi op zijn hoofd. Hij woonde echter niet in het café, maar op de vaart in één of twee huizen naast café Vrijbroek. En ja, den overzet van Maurice... die woonde in café Lindenhof of Lindenboom (of zoiets)op de hoek van de vaart en de Willem Rosierstraat die toen nog Vaartstraat heette.
@ Roger: ook véél later, toen hij in Borgerstein woonde, bleef Florimonneke diezelfde grote Racinger...
Vele Mechelaars zullen hem inderdaad nog gekend hebben...
@roger inderdaad roger kan me vergissen het is dan ook al een hele tijd geleden mijn excuus maar van maurice weet ik nog dat hij in zijn overzet van die schilderijtjes maakte en dat er rond kerstmis steevast een mistletoe hing zodat hij de meisjes kon kussen die in zijn bootje stapten .
Wie kent Pitaleir nog die kwam op de Galgenberg,achter den racing en op de plein rond met een stootkar met gebakken peren.
Herrinnerd zich nog iemand een tentoonstelling, ik denk van ASLK daar was een verzameling van Mechelse figuren en één daarvan was ook Richard Antiek inderdaad de broer van Mille Antiek. Hij woonde vroeger achter den racing.
"Â is na pier keek" (Hij is naar Pier Kiek ofte hij is dood) Kent iemand hier "Pier Keek" of weet iemand waar deze (Mechelse) uitdrukking vandaan komt?
voor Julien VB: die tentoonstelling was inderdaad in den ASKL,toen is er ook een boek uitgegeven door Mille Crabeels met foto's van die schilderijen(foto's gemaakt door Luc Perdieus).Mijn grootvader staat daar ook in,das ook de reden dat ik dat boek heb gekocht.
Pier Keek:ha-j-is zoe doét as ne peer.(alle leven is er uit)/emand de pére oot zàne nuis hale(over alles en nog wat uitvragen).Mechelse uitdrukkingen maar vanwaar dat die komen? Weet ikniet.
Volgens Hendrik Diddens komt de uitdrukking 'pierkeek' mogelijk van:
''n pier voor 'n kiek', wat zoveel is als een 'vogel voor de kat'.
'ha-j-is ba pierkeek': hij is zopas gestorven.
Een enkele keer hoort men ook:
'ha-j-is pierkeek': hij is stervend, daar helpt niets meer.
In Brussel zegt men: 'ha is ba Pee Kiek', wat op een eigennaam wijst.
Ik meen te weten dat Peer Keek de eerste Mechelaar zou zijn die op het nieuwe kerkhof buiten de stadsmuren zou begraven zijn. Dat was dus in de Franse periode, toen men de kerkhoven naast de kerken verbood en startte met een eigen kerkhof buiten de stad. Maar als ik lees dat die ook in Brussel bekend is...
voor nen echte Mecheleir : wie van die figuren was dan je grootvader?
mijn schoonmoeder zegt: hij is naar pier kReek (van kriek dus) en da heb ik nogal mensen horen zeggen.
die 'Pier Keek, Kriek of Kiek' is blijbaar niet zo exclusief Mechels...
Of heeft deze zogezegde eerst-begravene op 't Mechels- Kerkhof-buiten -de -muren, ook nog connecties gehad buiten de Maneblussersstad?
Wie in godsnaam was deze 'Pier'? ;-)
als hij buiten de kerkhofmuren begraven ligt, en de mensen hem nog gedenken in een gezegde, zal het mischien wel gene te braven burger geweest zijn? of zelfs berucht en gevaarlijk?
Inderdaad Jasper, Maurice "den overzet" was welliswaar een veel minder begenadigd kunstenaar dan onze Jans, maar ik weet nog dat er in zijn bootje een tamelijk groot schilderij (op triplex??) hing van zijn eigen overzetbootje op een water dat wellicht voor de vaart moest doorgaan.
voor rudi:mijn grootvader(en toevallig ook die van jos) is Sjang de koetsier,op blz 9 en 11.Allé rudi dage da ni wist.
Goh, die overzetpontjes.
Ik herinner me de volgde nog, vertrekkend van aan de Plaisance.
Aan de Vaartstraat- W. Rossierstraat.
Aan de Dijkstraat, waar nu een voetgangersbrug is.
Aan de spoorbrug( toen gelijkvloers) aan café 'Pont du Fer', tegenover de Statiestraat ( toen zo geschreven hoor).
En aan de Zeutestraat- Voetbalstraat.
Wat ik nooit geweten heb(kan niet 1700 enzoveel) maar is ergens gelezen heb. Aan de Tervuursesteenweg was geen brug !!! Wel een veerpontje.
Wie met kar en paard naar Mechelen wou moest langs de Plaisancebrug-Brusselpoort. Na héél veel protest en tussenkomst van 'Hoge heren' heeft Leuven, de eigenaars van het kanaal, dan toch maar een brug laten leggen.
IK zend een foto van die brug aan Jans, uiteraard in de 20st eeuw genomen, maar die had nog steeds dezelfde bouw als
in de 18de eeuw.
Wil Jan die plaatsen op het (de?) Blog,
AUB, dank u!
@nen echte Mecheleir: dan zedde gij Jackie Maes zeker?
Nooit gedacht dat Sjang je grootvader was. Ik kan niet alles weten hé Jacky , gelukkig maar.
rudi:inderdaad gelukkig maar....
Jos, ik heb dat stokoude, zogenaamde 'kippenbruggetje' - voorloper van de huidige Colomabrug ook nog gekend in m'n vroegste kinderjaren. Kramikkelig en charmant.
(ik heb jouw foto ervan goed aangekregen, maar krijg hem voorlopig niet gepost... even geduld...)

@Roger: 'ik' een begenadigd kunstenaar? Nu doe je me té veel eer aan. Ik schilder en teken wel met veel plezier - maar ik ken m'n grenzen hoor... En toch ben je bedankt voor het sympathieke compliment!
Jos, en er was ook nog zo'n overzetje aan de Kanoclub. (Auwegemstraat)

Ah, de echte mecheleir da's de Jacky???
Roger: goe gevolgd Roger..
Hé zeg, ik vind da ni plezant da maunen bruure ontmaskerd is. Nau kan IK nieverans ni mie kaume of ze zegge, das den bruure van...
En,maun auge identitaut dan?
Hem is den bruure van mij hé!!!!

Ja Roger, dat pontje was ik vergeten, merci voor de vervollediging.
Tja Jos, in een kleine stad als Mechelen blijft niemand anoniem...
'ons' kent 'ons'.
Da's de charme van een gezellige provinciestad als de onze...
Ja zal wel zo wezen hé!
Ma wat mij toch opvalt aan dat geblog:
Veel te weinig vrouwelijke charme! Waar blijven onze " Grieten". Ik heb heel mijn carriére met meisjes en vrouwen gewerkt en weet dat die het goed kunnen uitleggen. Waar blijven ze hier? Ze reageren veel te weinig vind ik. Die weten toch ook hun weetje over het reilen en zeilen in Mechelen, of niet?
Ontwaakt gij luie (schone) slaapsters!
en Garda, Hanna, Christel, Sonja, Els, Agnes, Laura, Mittekemuis, Mieke, Lieve, Lien., Inge, Els, Manou, Mieke-Tutteke..?
en ik vergeet er nog velen...
Ze slapen niet allemaal hoor Jos... ;-)
wel hier een van die (schone) slaapsters,,t is hier momenteel heel druk dus er was niet veel tijd om wat te schrijven mecheline kreeg een massa's broers en zusjes bij lol,,,en het kalverenwerk neemt veel tijd in beslag,,maar hier wat van mechelen, ik hoorde ons pa vaak spreken over den duikeleer,,wie weet er meer van,,,en ook de riolen die onder mechelen blijken te lopen interesseren mij,wie weet daar wat van, en natuurlijk heb ik vertrouwen in mijn twee nonkels,,die stellig hier op zullen antwoorden denk ik
De Gillet,een winkel op de Tervuursesteenweg vol prularia,wie kent
hem nog ? De man had altijd een grote hoed op en een sigaar in de mond
Ja, de 'Gillet' heb ik ook nog gekend in m'n kinderjaren. Hij had écht zo'n winkel zoals men hem nu al lang niet meer vinden kan. En zélf was hij ook een héél kleurrijk figuur.
De gebroeders Maes moeten hem nog beter gekend hebben. (ze zijn dan ook nog net iets ouder dan ik, beste Foga...)

@ladiegolf: de 'duikelaar' is de 'ondertunneling van de Baarbeek onder de Leuvense Vaart - Coloma net voorbij... De ingekapselde beek loopt dan verder richting Muizen...
Punt 1: De mannen van de Gilé, zo spraken wij dat uit, ze waren de promoters en duvel doet alles om de wijkkermis jaarlijks te doen slagen.
Thuis hadden ze een winkel met garen en band. Schuin over de Sint-Jozefstraat gelegen. Het waren ook reizende verkopers op markten en foren.
Tot in Oostende, tijdens het badseizoen,
verkochten ze hun waren. Dat waren vooral 'toespelden'- 'nestels'(veters in het AN) - ' elastiek' en ander klein goed.
Hendrik Diddens schrijft in zijn boekje: Mijn kinderjaren in de Hanswijkenhoek; de volgende anecdote.
Mijnheer Wouters (nvdr.de familienaam van de gile's)liep over den dijk te Oostende en sprak iedereen aan met - You speak english? -
No, Hanswijkenhoeks! zei mijn broer. Tot daar het citaat.

punt 2. Den duikelaar, boven de Baarbeek zoals Jans al meldde, was zowat de geliefkoosde zwemplaats voor de goeie zwemmers en ...buiten het oog van onze ouders! Je vader en moeder Sonja, waren uitstekende zwemmers. Langs de kant van Hofstade - linkeroever- kan je prachtige muurankers bewonderen die het bouwjaartal aangeven: 1753.

Punt 3. U vraagt en de bloggers antwoorden. Simpel maar zo zijn ALLE MECHELSE BLOGGERS!!!

Punt 4. Einde en groetjes van nonkeltje
jos:en HET SCHORTJE van de familie De Winter?(recht tegenover de kerk) daar was ik kind aan huis. Ik zie nog regelmatig Roger(den oudste) en Jan(de kunstschilder).Roger is trouwens lid van DE OLDTIMERS allemaal Hanswijkenhoek-stammelingen.
Echte Mecheleir ,

Vraagt is aan die mannen naar oude foto's van den Hanswijkenhoek. Na scanning krijgen ze ze terug hoor!

Van onechte Mecheleir, vermits ik als enige van de 5 broers in Eppegem ben geboren.
Voila weer een familiegeheim prijs gegeven.
Kennen jullie Wiske Paternoster nog ?
Jos:op 26 April hebben we een eentje met de OLDTIMERS,das nog lang,maar ik schrijf het in men agenda.Die foto's zal ik zeker vragen.
mijn dank voor de uitleg van den duikeleer,jans,en ge had zelfs nog de kans voor nonkeltje te antwoorden,lol daar moeten we gewoonlijk vroeg voor opstaan,alhoewel dat hier geen probleem is al we wat slaap krijgen een half uurtje ofzo is dat mooi meegenomen,weer een drieling vanacht en vandaag in twee uur tijd,drie mamas en zeven lammetjes,blijkbaar blijf mijn vraagje over de mechelse riolen nog ?????iemand info over dit?

de schapegroeten
@ladiegolf:Ik weet niet precies wat u bedoeld met 'riolen die onder Mechelen lopen'. Vermoedelijk bedoel je 'de vlietjes'. Het oude centrum van de stad werd destijds doorkruist door talrijke waterloopjes (grachten).'t Vlietje,Melaan,Ijzereleen enz. Ook het 'Groen Waterke',u weet het nog wel,dat mooie hoekje naast het bisschoppelijkpaleis,was een vlietje.
Allemaal verdwenen. Maar er is ook goed nieuws.Op dit ogenblik zijn op de Melaan werken bezig om het vlietje terug open te leggen. Misschien het begin van meer?

Hou de schaapjes op het droge en de beste groeten in de vs.
Ja ladiegolf,
de JaTo slaat de nagel op de kop. Jij bedoeld vast en zeker de vlietjes. Dat waren er vele: Echte vlieten en gegraven vlieten. Meiske als we dat allemaal gaan uit de doeken moeten doen, schrijven alle bloggers samen een dik boek. Je nonkeltje heeft daar een boek over met tekeningen van de beroemde Alfred Ost, en 2 van Berlemont. Onthoud voorlopig dat er in het oude Mechelen, voordat men die vlieten in buizen liet lopen, er 42 brugjes waren. Kan je je dat voorstellen welke mooie stad dat toen was? Prachtiger dan Brugge! Helaas de stank van die waterlopen , die open riolen waren geworden, was niet meer te harden. Dat is de reden van het 'dempen' der vlieten. Het bracht ook mee dat de stad regelmatig onder water stond, als het springtij was in de Dijle. Vandaar dat gezegde met de nadruk op de zuivere mechelse 'A':
""Er staat water in de straten van aan de statie tot in de Keizerstraat."" Spijtig dat ik hier geen postkaartje van Alfred Ost kan plaatsen. Ga er een per e-mail sturen , Sonja.
Groeten van Nonkeltje.
Ps. Dat schaapjes geval vermenigvuldigd zich fantastisch. Zal die Ram daar plezier beleven ja?
Aan alle lieve, schone slaapsters.

JOs bied zijn welgemeende
"verschoningen " aan.
Ja vroeger waren er geen ecxuses of verontschuldigingen, dat waren inderdaad
VERSCHONINGEN, tot er een taalspecialist aan de scholen liet weten, dat zich verschonen gewoon wou zeggen: proper ondergoed aan doen!

Ik hoop lieve mechelessen, dat mijn pekelzonde wordt kwijtgescholden.
hip,hip,hoera bloggers,heb vandaag foto ontvangen van ladiegolf(tussen haar schaapjes) én van onze Louis. Ik print die uit op A4 en hangen die tussen onsin op 22/2 zodat Amerika ook aanwezig is(heb ik hun beloofd). Groetjes
aan de bloggers die op 22/3 zullen aanwezig zijn,we zijn er op de foto maar eigenlijk met ons hart,ik hoop dat mecheline een waardige mascotte is en haar foto ook zal schijnen zoals mijn nonkel zei,in ieder geval veel plezier aan jullie allen en zoals ze in mechelen zeggen
ni te zat he lol
Jos, Ik docht dat het was "Da sta water in de straten van aan de staasse tot an 't semmenare"...
das heel just Roger
Schonen oot en broek oeprollen he Roger...
Roger,

Je hebt overschot van gelijk, dat staat zo in alle boekjes. Maar ik heb dat ook dikwijls gehoort zoals hier boven vermeld. Alhoewel ik niet begreep dat het water tot aan de statie kon staan.
Heb dat is opgezocht.
Klopt van de statie, die van Nekkerspoel dan! Daarom is de omleidingsdijle gegraven, om Mechelen van het water af te helpen. Dank aan den burger van toen: Frans Broers, aan hem danken alle rechteroeverbewoners hun droge voeten nu!
Frans Broers = sus poempeer
Ook tegen gekomen bij mijn speurtocht.

Den duikelaar over de Baarbeek is wel degelijk in 1753 gemetst, maar...begaf het onder de enorme druk van teveel water. Men zag zich verplicht twee sluizen bij te bouwen, één te Tildonk en één te Boortmeerbeek. In 1762 werd dan een grotere en stevigere duiker aangelegd over de Baarbeek...met gebruik van de oude muurankers!
Beste bloggers:de Louis hei ne micro gekocht,na kunne mé hem babbele,wel mé en bekke echo,ma da stoort ni.Nen echte mecheleir mé een amerikeuns acsent.Tof !!
hello waar zitten al die bloggers, nu t is hier al een paar dagen stil,mijn schaapkes en ik verwachten vanaf deze nacht tot morgennacht een sneeuwstorm,,,hopelijk word er niks geboren,vanacht,,zij zouden uit hun vel bibberen,lol maar ons mechelientje heeft trots de eerste sneeuwvlokjes in haar leven doorstaan,ze rent nu op de grote weide met de hele groep,en jonge jonge kan zij rennen lol wel bloggers dat was mijn stukse nieuws weer tot ziens
@ladiegolf:Laat uw goed hart eens spreken...kan je voor mechelientje is een mooi warm jasje breien.Ik ben er zeker van dat haar mama wat wol wil afstaan...Hou het zelf ook warm.
Groeten uit Mechelen!
dat die mammas wol hebben ,,geen probleem,maar k zie het nu niet direkt zitten van ze te scheren dat werkske zien we tegen de lente al met niet veel pret tegemoet lol,,,,maar ik kan u verzekeren dat ze dat gebreien jaske niet nodig heeft,, lol wij integendeel zouden dat wel kunnen gerbuiken momenteel,,maar ik zal mechelientje op de hoogte brengen dat er een mechels blogger met haar was begaan lol
Alles voor dat "erm schoppeke" he ladiegolf.
Ladiegolf en Louis@ De uitzending van "oep z'n mechels" van 19/02/06 is ingeblikt op 2 cassettjes,die worden u nog deze week bezorgd.
mijn hartelijke dank,ik zal er naar uitkijken en met hart beluisteren,,,dank u nonkel
welwel wel zal ik hier die bloggers nu eens op zijn amerikaans moeten wakker schudden,ik dacht nochthans dat er over mechelen zoveel te vertellen was,,wel misschien om iets in gang te schieten,al de bloggers hierboven,waar in het mechelse zijn jullie geboren of gewoond?ik ben in de langehofstraat geboren,dan verhuisd naar de lakenmakerstraat,woonde met mijn neus op de nekerhalle lol,mijn echtgenoot woonde in de guldendal,zo hier wat info,, en jullie?
Goeiemorgen ladiegolf - ik wil voor je vraag graag verwijzen naar de post '...en waar wonen de Bloggers alhier' van Markec (19-1O-2OO5).
Duik eens in ons archief...

enne...al de nieuwere bloggers kunnen daar ook nog wat bijvoegen natuurlijk -om wat recentere en uitgebreidere info te krijgen over uit welke 'Mechelse hoek' jullie komen.
@ladiegolf: Mijn wieg (en nog een paar andere kleine dingen) stond op de Kerkhoflei. Omdat mijn 'laatste reis' iets langer zou duren verhuisde ik op m'n 4de naar de omgeving Antwerpsesteenweg.
Dag Sonja- Ladiegolf,

Tot mijn derde levensjaar was ik een stoere Brabander in Eppegem. Mijn ouders zagen het daar niet meer zitten en keerden terug naar Mechelen.
Daarom dat rare geval in onze stamboom. 2 oudere broers geboren in Mechelen, 2 jonge broers geboren in Mechelen...
Wat daar in Eppegem is geschied , is niet bestemd voor buitenstaanders, sorry.
Maar door het doorbrengen van mijn ' 'bewuste jeugd' in de Pierestraat die later Bautersemstraat werd, ben ik toch wat vergroeid met Mechelen. Alhoewel, daar gaan we weer, Na het eerste bombardement op Mechelen, met oorlogschade, gingen we in zemst wonen als bombardementsvluchtelingen. Vanaf '47 terug Mechelaars. Een beetje ingewikkeld...maar zo is 't nu eenmaal.
Dag Amerikaantje, hou je warm.
Nonkeltje Stamhoofd.
ik bedank gust en nonkeltje alvast voor de levenshistorie,als ik het goed begrijp hebben de bloggers op 22/2 een bijeenkomst gehad,mis ik hier het punt en staat dat ergens anders,of ben ik kompleet mesjogge mis lol
mecheline en 42 andere hebben vandaag het staartje verloren(dat moet bij schaapkes)
wel tot de volgende,
Er staat veel meer op de blog hoor
volg deze link maar eens
dan kom je bij een overzicht

http://mechelen.blogt.be/me...
Mooi artikel!!!
Moest 'het leven zoals het is - de Maneblussers' een sprong achterwaarts in de tijd kunnen maken, dan was dit zeker geschikt. Dit artikel bewijst zijn waarde door vele Mechelaars herinneringen te laten ophalen.
voor nonkel jaak,de casettes zijn vandaag aangekomen,nu gaat het hier in de usa echt mechels klinken,nogmaals bedankt
hallo,waar is iedereen hier????
Hello Ladiegolf, ik zit hier achter de PC. De groeten uit een koud Mechelen.
@ ladiegolf: euh, iedereen is hier hoor, maar daarom niet altijd op deze topic.
Er is veel meer dan deze topic ;o)
ja,maar t zal ik dan weer zijn he,moet dat blond zijn want ik heb jullie nog niet gevonden lol
@ladiegolf, kijk een keer op
http://www.mechelenblogt.be
@ladiegolf:Als het u kan geruststellen,ik denk dat het weinig te maken heeft met blond. U woont,als ik mij niet vergis,in het Amerikaanse Iowa. Voor de vuist weg weet ik zo niet in welke tijd-zone u leeft,in ieder geval is er een behoorlijk verschil tussen Mechelen en Coggen,in tijdstip bedoel ik dan...Mocht u al eens iemand "rechtstreeks" treffen,er zou,denk ik,niet veel zinnigs uitkomen...Groeten in de VS!
Hallo bloggers,op 22/2 in d'Afspraak gezeten en die avond is ook men PC overleden.Ben dus blogger af geweest tot heden. Nieuwe PC gekocht.Heb nogal wat in te halen.Ga nu men 144 mailekes lezen.
rudi@ ik zit gewoonlijk VEU menne PC.
In de wijk over het Arsenaal "De Beurcht" had ge ook verschillende volksfiguren zoals: Rosse Gust, Wis van den Elewijtsen boer, dikke Jeanne, Rik Pietrol, Jef briket en nog vele andere. Ik zal eens oude geburen bezoeken voor nog meer namen
Op Hanswijk de Bercht waren ook nog de volgende figuren: het Schippeke, de smalle broek, de strijkès, het stoeljeswèfke, Sjarelke van Dora en Beireke vanderwilt. Als er bloggers zijn die ook van de wijk over het arsenaal zijn , dan graag een reactie
wel,ik bedank hiermee den echte mecheleer voor de sound of mechelen hier in de usa,,proficiat met jullie programma en nog eens bedankt voor de kans om het hier in de usa te horen
Aan Rudi,

Op 5/1 maak je melding van "t schief smoeltje" en verwijs je naar de familie Rappoort. Wie was 't schief smoeltje in die familie ?
Het echtpaar Rappoort-Van Kerkchoven hield voor 1930 een herberg in de O.L.Vrouwestraat,tussen de O.L.Vrouwekerk en de Korenmarkt.Op de Vismarkt huurde ze een kraampje 's morgens verkocht ze verse vis.En al wat niet verkocht was nam ze mee naar huis ,bakte het en reed dan in de middag met een stootkar door de stad al roepend "Gebakke vis-Vésse Gebakke Vis".Haar echtgenoot was stoelmaker.Zij hadden samen zes "bloeikens" van kinderen.Rond 1930 verlaat de familie Rappoort-Van Kerckhoven het café en opende een herberg/logementshuis aan de Dijle.Ze haalde de reespectbele leeftijd van 88 jaar ze overleed in Bonheiden in1965.
Hé bruure, was da familie van de Van Kerckhoven, ook stoelmaker, in den Pierenbruul? Leeft Jeanneke nog?
Bruure,schief smoeleke had 6 kinderen,maar wat daar van geworden is staat niet in men boekskes.
Ik ken in elk geval verschillende Rappoorten, directe afstammelingen van het Schief Smoeltje. Toen we haar foto toonden tijdens een plezante enekel jaren geleden riep die tweeling in koor: maar dat is ons moe!
Ik zal bi die madammen eens vragen he dat het exact zit.
ik ben kleinkind van blijkbaar een andere familie Rappoort in Mechelen.
Daarom mijn interesse naar 't schief smoelke.
Hier komt de uitleg uit goede bron, Hortense Rappoort: kleinkind van Schief Smoeltje:
Grootouders
Pieter Rappoort x Virginie V. Kerkhoven ( Schief smoeltje)
hebben 6 kinderen : twee jongens (Pieter en Jacques)
vier meisjes ( Colette, Hortense,Liza en Roza)

Zoon Pieter heeft dan weer 5 kinderen : 2 jongens: ( Gustaaf en Jean) en 3 meisjes Annie, Hortense en Marthe - de twee laatsten zijn een tweeling!)

Genia Hernandez is een kleinkind van Jacques Rappoort als ik het goed voorheb.
Toch niet, ik ben kleinkind van Pierre Rappoort en Jeanne Absillis, ouders van 10 kinderen. Grootouders van 21 kleinkinderen en overgrootouders van 7 "st". Daarom zegt de het Schief SMoeltje mij niets , komt niet voor in onze familie.
Toch leuk om te horen en merciekes voor uw antwoord
Heeft Roza geen winkel gehouden op de Tervuursesteenweg rechtover de St. Jozefstraat, een kruidenierswinkel of zuivelhandel, ze was geloof ik getrouwd met bijnaam Rosse Mille
Ik heb bij mijn tantes geïnformeerd of zij het Schief Smoeltje kennen, en blijkbaar , tot mijn plezier, is het Schief Smoeltje de grootmoeder van mijn grootvader Pierre Rappoort.
Dus toch familie.
't Schief Smoeltje'is uit de nevelen der tijd wéér tevoorschijn gekomen...
jongens, jongens...
'Plezant' is het dat Mechelaars via deze post hun voorouders leren kennen...
Ik ben de Warre achterkleinzoon van t'schief smoeltje.Haar echte naam was Van de Kerckhoven Virgenie,en haar man noemde Pier, va Pier zoals mijn vader hem noemde.Va Pier heb ik persoonlijk nooit gekend;maar zijn vrouw ons moe Virgenie zeker wel.Voor zo ver ik weet had zij 5 kinderen nlk.3 dochters Colette,Stans uit de viswinkel op de Hombeekse stwg en Colette en 2 zonen Pier en Jaak, mijn grootvader overleden anno 1962.Moe Virgenie werd bijna 100 jaar en woonde de laatste jaren bij haar dochter Rosa Mertens-RAPPOORT in Bonheiden.en overleed er in 1967 dacht ik.Volgens mijn vader,overleden in 1982 en zoon van Jaak,voorzag ze in haar onderhoud met de leurhandel in vis en in het seizoen met gebakken peren.Momenteel leven er nog in het Mechelse een 4tal klenkinderen en een 20 tal achterklenkinderen .... wordt vervolgt....
Volgens mijn boekje overleed ze,inderdaad in Bonheiden,in 1965.Zij had 6 kinderen.Zij is geboren op 18 september 1877 en overleed dus op 9 november 1965 als ik nog goed kan rekenen is ze 88 jaar geworden.Volgens dat zelfde boekeje had ze 4 dochters en 2 zoenen.(foto ter beschikking)
Foto doorgestuurd naar uw mail.
Kan u die foto nog eens doorsturen aub want ik heb hem niet ontvangen groetjes
eduard@klopt uw mailadres wel? Heb al driemaal bericht terug gekregen:"adres onbekend".
ROSA heeft wel degelijk over de stJozefstraat een C.O.O.P. winkel gehad,en later toen zij in Bonheiden woonden,hadden zij ee'n traiteurzaak onder de naam van Mertens-Rappoort.Zover ik weet leeft hun zoon Jan nog altijd,hij zou 57 jaar zijn,en woonde op de ASTRIDlaan
@eduard,ik snap het niet ! 4demaal terug gekomen. Bel mij eens: 0476-489283. Groetjes
@eduard:die foto's komen uit het boek:"Oude Mechelse Volks-Figuren" van kunstschilder Philip Grietens. en Milo Crabeels
Genia Hernandez is de dochter van Francine Rappoort, die op haar beurt een dochter is van Pierre Rappoort,vader van 10 kinderen,was woonachtig op geerdegem Schonenberg,die op zijn beurt de zoon was van Jaak een zoon van Virgenie of het (schief smoeltje).
@Echte Mecheleir, als het probleem met het adres nog niet is opgelost: probeer eens met eduard.rappoort@pandora.be te kopiëren+plakken. Er stonden spaties voor en na de puntjes, misschien was het dat. Hopelijk is het ondertussen in orde.
KrisjeVR@tis in de sacoche(denk ik toch)
aan den echte mecheleir....t'in de sjakos bedankt hé
In een van de blogs,was er sprake van pittanleir,maar de pittanleir dien ekik go em gekend was de Jean Verlinden,ne goeie klant van café flamingo,en ne goeie kameraad van zwetten Bére de zoon van Mille antiek uit de jodenstraat.De PITTENLEIR dien ekik wil zeggen,werd opgepakt van de rijkswacht en in den bak in de kazerne opgesloten.Toen ze de Jean wilden ondervragen,zat hij op het dak van de kazerne,en was hem tussen de tralies gekropen en ontsnapt.doet da misschien een belleke rinkelen....ALS GE GRAAG NOCH WAT VAN DEE VERHAALTJES WILT ZEG HET GERUST?ik ken er genoeg. Warre
Doen!
Post maar af en toe van deze volkse anecdotes op deze post.
Hier horen deze verhaaltjes, leuke kanttekeningen van een vergeten verleden, thuis!
Bedankt!
Op een vrijdagavond 35 jaar geleden,kwam Jeanke Devos met een nieuwe fiets toe aan café Flamingo en hij liet hem zien aan alle klanten,fier op zijn aankoop.Wanneer hij s'avonds wilde vertrekken,was zijne fiets gepikt.Dus bleef hij pinten drinken met vrienden waaronder pittanleir,en na de nodige pinten,gingen zijlekker eten.s'Anderendaags ging Jean Devos klacht neerleggen bij de politie wegens diefstal van zijn fiets.In de loop van de week daaropvolgend,kwam hij in de flamingo iets drinken,en alle pappenheimers zaten daar bijeen alsook pittenleir. Ze vroegenof hij al iets wist van zijne fiets,en hij vertelde dat ene Jean Verlinden de dader was waarop allen naar pittenleir wezen.De Jean kende wel pittenleir ,maar wist niet dat zijn echte naam Jean Verlinden was,waarop pittenleir tegen Jean zegde dat hij niks te vertellen had,omdat zij samen ,het geld van de verkoop hadden opgefret en gezopen....groetjes...
Er is een foutje in mijn verhaal geslopen,het is niet Jean Devos,maar Louis Devos,waarvoor mijn excuses....groetjes...
@voor ALLE blogers:klik eens op WLKY.com
(google) dan krijg je alle nieuws uit de streek van onze Mechelse-Amerikaan : Louis.Daar is vorige zondag een Tornado geweest maar gelukkig zonder schade bij hem.
mijn familie zou vroeger bij den boer pontak hebben gewerkt. vandaar dat ze dikwijls zeggen die van den pontak. ik ben ernorm nieuwsgierig naar die historie. maar spijtig genoeg zijn alle mensen van die generatie reeds gestorven. weet iemand van jullie hier misschien iets meer over.
gr,
diane engelborghs
Diane, uw betovergrootvader (de vader van uw overgrootvader, Jaak Lauwers) zou als knecht (of 'koejongen' )gewerkt hebben bij 'Pontak' - Dit zou een hereboer geweest zijn uit Eppegem. Nadien zijn de Lauwersen afgezakt naar de 'Hanswijkenhoek'. Al zijn nakomelingen hebben de bijnaam ' van Pontak' gekregen, verwijzend naar deze boer. Ik denk dat 'Pontak' wel de échte naam was van deze man - alhoewel het me wel 'n wat vreemde naam lijkt?
'Van Pontak' werd later afgekort tot 'Pontak' .
Het gebruik van bijnamen is nu wel grotendeels uitgestorven zodat alleen de familieleden zelf, en oudere generaties dit nog weten.
(en ik weet dit natuurlijk ook een beetje omdat... ik ook afstam van deze tak van de familie Lauwers...)
De laatste Lauwers die ik goed heb gekend was Fons,en hij woonde met zijn ouders in de Geerdegemstraat,in een klein afgelegen boerderijtje.Het was een vrijgevochten figuur,maar wel iemand waar veel mee te lachen viel,en ik heb hem op Geerdegem-Schonenberg in een auto van garage René weten wonen.Wij, zijn leeftijdsgenoten noemden hem de Fokke! Later heb ik hem nog in de omgeving van de Jan Bolstraat weten wonen
Ja Laura, bij "zwette Maria" zijn we er ooit eens eentje gaan pakken, dat was een heel avontuur, in onze verbeelding dan toch. Maar naar de akademie gingen we niet, daar zaten te veel "plechte-kommunikanten". Dat is allemaal al meer dan veertig jaar geleden. Germaine
Er was ook nog "Dikke Fien".
Zij had een groentenwinkel op de Leermarkt, een paar huizen voorbij de Botermarkt.
Nog een leuke anekdote over Zwètte Maria: begin jaren 60 werd ze in de Sarma in de Bruul betrapt op het stelen van enkele dozen Chatka krab. Dat nieuwsje deed uiteraard vlug de ronde en er was zelfs een klant die het presteerde om in de "Au pavillion Belge" aan haar te vragen of ze sandwiches met krabsalade had. Toen Maria daarop bevestigend antwoordde, vroeg de klant: "maar ge zijt toch zeker dat het krab is uit de Sarma hé?"
@ Louis,uw CD's en DVD (Toren brand 1972) zijn onderweg. Groetjes
ik heb thuis ook ooit namen gehoord als 'Mieke Wit' en van 'Rikske van de Cromage' en ook nog van 'den Boer Boekes'.
Het mmoeten mensen geweest zijn van de tervurensteenweg of geerdegemstraat.
Ik herinner me ook nog een kruidenierswinkel 'bij Roza en Marcel', net naast de Fietsenwinkel 'Van Boxem' aan de hoek van de Mahatma Ghandistraat.
Als iemand foto's heeft van deze buurt, voor de komst van de woonwijken, mag hij ze gerust on-line zetten.
Ik herinner mij ook nog dat wij als kind gingen fietsen in de crossputten, ergens in de buurt van de brusselsesteenweg.
Weet iemand nog waar deze crossputten precies waren ?