Nieuwjaarsbrief voor een stad.

met categorie:  
Het nieuwe jaar dat dra ook aan de Mechelse deur zal aankloppen, is nog een maagdelijk wit boek- met onbeschreven bladzijden die spoedig zullen ingevuld worden met onvermoede wendingen en onverwachte gebeurtenissen.
Best spannend om dag na dag 2OO6 te kunnen inkleuren met nieuwe feiten, realisaties, plannen, feesten, bouwwerken, culturele evenementen...

2OO6 - Wat zal het de stad van Opsinjoorke, de 2 Margrieten en Sint-Rombouts brengen?

Ik heb alvast mijn lijstje wensen klaar - vroeg genoeg op deze blog gelanceerd om netjes voorbereid 1 januari te starten...

Ik wens dat Mechelen de gezette stappen zal verder zetten - de positieve weg zal vervolgen... de weg van grotere fierheid en bewustwording ....
Ik wens dat Mechelen op cultureel vlak het succes van 't feestelijke najaar zal verzilveren - de positieve evaluatie als een stimulans zal zien om op dit terrein nieuwe plannen te ontwikkelen - en ernstig nadenkt over de kandidatuur van Europese Culturele Hoofdstad...
Ik wens Mechelen een verdraagzaam karakter, met aandacht voor het 'anders-zijn' op zovele vlakken..., voor begrip zonder verlies voor eigenheid, en voor een voortgezette samenwerking tussen de verschillende bevokingsgroepen, filosofische achtergronden, ...
Ik wens dat de Mechelaar, van elke rang of stand, een zekere levenskwaliteit kan behouden, of verbeteren - en dat kansarmen nieuwe perspectieven kunnen krijgen - en voor een attent beleid dat maakt dat ze niet uit de boot dreigen te vallen...
Ik hoop op een constructief werkende coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen - welke kleuren ze ook mag hebben - voor politiek fatsoen en eerlijkheid in beloften en daden - voor daadkracht en afstraffing van holle-slogan-politiek...
Ik wens een verder verfraaïngsbeleid van onze Dijlestad - niet alleen in het centrum, maar ook in de buitenwijken en dorpen...
En dan heb ik nog een trits kleine 'hoopjes' en wensjes':
Ik hoop op een leuke opvulling van het gat dat zal ontstaan na de sloping van de Euroshopping-draak met een weer boven water komende Koolvliet - en dat de polemiek hierrond gevoerd een serener verloop mag krijgen...
Ik koester het verlangen om de 'weduwe York' een plaatsje te geven in 't Mechels stadsbeeld (ik geef dus niet af...) - maar ik gun ook Ost z'n nadrukkelijker aanwezigheid in de straat...
En Job mag terug op z'n sokkel weerkeren voor het Oud-Gasthuis...
De verkeersarme Vismarkt, die méér pleinfunctie zou kunnen verkrijgen hierdoor - is ook een droom.
Ik wens dat de geplande Vivaldi-brug definitief Beethoven-brug zou mogen heten...
Ik wens zovéél kleine en grotere dingen voor de stad die ik liefheb...
Deze losse dromen en verlangens: het zijn de dingen die ik nu ter plaatse bedenk, en hier te grabbel gooi...
Het zijn MIJN wensen....
Heb JIJ er ook voor deze stad en haar bewoners?
@JanS
Het probleem met je wensen is dat je er zoveel hebt dat ik er bijna geen andere kan bijbedenken.

Ik wens deze stad een even genuanceerde en open toekomst toe als jij hier laat uitschijnen. Met mensen die wel van mening verschillen maar die uiteindelijk het goede en het betere voor deze stad willen bereiken. Je mag dan een zeker wantrouwen hebben tegen dit of dat, je mag dan manipulaties vermoeden achter het een of het ander, de bedoeling moet zijn dat we er allemaal beter van worden.
Als we daarvan nog maar 50% kunnen bereiken, dan zijn we al en heel stuk vooruit.
Om te besluiten en om nu eindelijk mijn madam in het echtelijke bed te gaan vervoegen:
Ik kan je nu al zeggen dat als de Beethovenbrug niet zo zou genoemd worden ( en ik kan me bijna niet inbeelden dat dit NIET zo wordt) er in elk geval over Lodewijk van Beethoven nog zal gesproken worden in 2006, weze het op bescheiden wijze. Wacht maar even en ik vermoed dat jullie er niet lang zullen moeten op wachten.
Slaapwel
Ik hoop, net zoals jij op een serener debat rond de Euroshopping, want het begint danig uit de hand te lopen.

Verder hoop ik begrip en burgerzin bij de Mechelaars en veel verlichte momenten en openheid bij de Mechelse politici, zodat de verkiezingen van 2006 op een volwassen manier worden gevoerd.

En een mooie Melaan natuurlijk ...
:-))
We hopen ook dat vele van de geuite wensen werkelijkheid mogen worden.
Met de goede wil van velen zal er zeker een flink stuk mogelijk worden.
We wachten vol hoop.
Ik hoop dat iedereen meer "mens van goede wil" wil zijn in het volgende jaar en wil rekening houden met hen die het geluk niet hebben zonder handicap te zijn.Ik hoop dat het bestuur van basketbalclub Pitzemburg die de sporthal aan de Winketkaai gebruikt, zijn leden en bezoekers meer aanspoort respect te tonen voor mensen met een handicap en met een parkeerkaart voor de parkings voor mindervaliden aan de sporthal. Zodat wij, de begeleiders van of invaliden zelf niet meer steeds naar binnen moeten lopen om vriendelijk te vragen de wagens te verplaatsen (daar dan vlakaf soms een néé te krijgen), om daarna dan een verbale knockploeg van Pitzemburg clubleden tegen over ons te krijgen (op de parking)en wij dan genoodzaakt zijn dit te melden bij de politie die door dit knockploeg-feit nu iedere foutparkeerder op de mindervalidenparking(en dus in overtreding staande auto) zonder boe of bah een bekeuring zal geven van ¤150. Wat een gemiste kans van het bestuur van BBC Pitzemburg, ik had nochtans een brief gestuurd naar hen voor een sereen onderhoud, maar daar komt geen antwoord op.
ALS U MIJN PLAATS INNEEMT, NEEM DAN MIJN HANDICAP ERBIJ!
Wat jammer, wat jammer, dat ik dit op deze manier Mechelkundig moet maken...
Het had zoveel netter kunnen verlopen...

Kortom: feel free, de biechtstoel staat open en ik geef graag absolutie aan diegene die berouw tonen over hun daden, en van mijn 80% invalide dochter kunnen ze een dikke, onvermijdelijke knuffel krijgen.;0)
De ocharme, ochot,ochère-mensen en de dadistochwelergvan uwe kleine-mensen hoeven niet te reageren...
M'n beste Jeroen - zonder 'ocharme en ochot en ochère', kan ik uw frustratie rond het soms weinig respectvolle gedrag van 'minder-valide-parkeerplaats-innemers' volledig begrijpen. Zoals je al wel wist, werk ik in Borgerstein, instelling voor mentaal gehandicapten, en daardoor wel wat 'gevoelig' voor de materie...
Dus lieve mensen: toch maar attent zijn bij het zoeken van een parkeerplaats... Neem die plaatsen niet in van mensen die ze écht wel méér nodig hebben dan jezelf...
(mag ik nu ook een knuffel van uw dochter? - want daar 'doe' ik het natuurlijk wel voor...).
Ge krijgt er zelfs 2! Van mij ook (Platonisch welliswaar).
Hoe doe je dat Platonisch Knuffelen ? Is dat iets in de zin van {{}} of zo ?
In ieder geval ben ik al jaren begaan met mindervaliden, en deel ik jullie bekommernis ... Ik weet als geen ander dat die plaatsen erg nodig zijn !!
@Jeroen van FP.
Toch niet te geloven dat er nog mensen en verenigingen zijn die zo optreden i.v.m. gehandicapten.
Degoutant. Ik parkeer in principe niet op een gehandicaptenparkeerplaats, zelfs al is dat de enige nog open plaats. Iik vind dat de politie 1500 ¤ boete mag geven.
@Peter: hoor ik daar iemand die zijn horizonten wil verbreden? Probeer eens met een vriendschappelijke huggy-huggy? Trouwens zo te zien zijn we toch met een aantal hier die met mentaal gehandicapten werken of begeleiden. Dan zullen jullie wel begrijpen als je van zo iemand een knuffel krijgt dit met grote overgave gebeurd, zo gemeend is, met zoveel warmte en soms spierkracht (een wurgslang is er soms niks bij, met dat verschil dat die je dan later gaat opeten,... de wurgslang wel te verstaan) dat je achteraf soms even moet bijkomen.;0)
@Jeroen van FP: Ik heb weinig te maken met mentaal gehandicapten, meer met rolstoelers enz... Allez, die mannen en vrouwen en kindjes die die parkeerplaatsen nodig hebben he... Vandaar mijn gevoel van herkenning. Respect !