Bomen sterven staande op Astridlaan

met categorie:  
Als bewoner van de Koningin Astridlaan wil ik graag het probleem aankaarten van de bomen op deze ringlaan. Deze week moesten de brandweer en politie weeral uitrukken om vallende takken op te ruimen van één van de bomen op de Koningin Astridlaan (extra muros). Daartoe moest de parallelweg een tijd worden afgesloten voor het verkeer. Daarna kwamen de stadsdiensten de boom in kwestie verder snoeien en vellen om gelijkaardige gevaarlijke toestanden in de toekomst te vermijden.

In de loop van de maanden september/oktober zijn er nog 2 andere bomen gesneuveld. Toen kwamen de omgevallen bomen op geparkeerde wagens terecht, tot tweemaal toe op enkele weken tijd. Ik kijk sindsdien elke ochtend met een bang hart of mijn wagen deze keer niet onder een afgevallen tak staat. Hierover publiceerde ik trouwens al eens een bericht op deze site.

Dat zijn op een periode van nog geen vier maanden zeker 3 bomen die omwaaien, omvallen, afbreken; minstens 3, want ik heb alleen zicht op dat gedeelte van de Astridlaan waar ikzelf woon, nl. het stuk extra muros. Het is duidelijk dat er iets aan de hand is met de bomen op de laan. Zijn ze ziek? Of te oud?

Ik heb alleszins geen zin om te wachten tot er een vierde boom omwaait en heb schepen Jowan Lamon, bevoegd voor de groendienst, en zijn collega Leo Stevens van openbare werken per mail een vraag gesteld hierover; beiden repliceerden snel.

Schepen Jowan Lamon laat me weten dat er onderzoek is gedaan naar de Catalpa's op de Astridlaan. Daaruit zou blijken dat deze bomen niet echt geschikt zijn voor deze plaats en dat er nog een tiental bomen op zeer korte termijn moeten gekapt worden. Deskundigen in deze materie volgen dit continu op.

Ik mag hopen dat er nieuwe, ditmaal wel geschikte aanplantingen in de plaats zullen komen van de gerooide exemplaren.
Stel het college van burgemeester en schepenen gewoon aangetekend in gebreke.
Waarom zou ik hen in gebreke stellen? Ik ga er vooralsnog van uit dat er een bevredigende oplossing uit de bus komt. Ik ben geen verzuurde stoker die te pas en (vooral) te onpas wil procederen tegen 'De Overheid'. Hoe heet dat weer in deze tijden: mensen van goede wil...
De dienst natuur- en groenontwikkeling laat me weten dat in september al een onderzoek gebeurde naar de toestand van de bomen op de Astridlaan. Op 28 november is een aanvraag tot kapping van 11 catalpa's omwille van acuut gevaar ingediend bij Bos en Groen. Op 22 december is toestemming verleend. Het vellen van deze bomen kan dan ook kortelings uitgevoerd worden, evenals de geplande onderhoudssnoei.

Voilà, snelle reactie van de bevoegde diensten op mijn vraag. Het kan, nietwaar, filip!
Snelle 'antwoorden' en 'reacties' kunnen best. Dit moet ook gezegd worden! Hierin geef ik je gelijk Koen.
Hopelijk wordt de Astridlaan in de toekomst terug fraai en groen, mét geschikte aanplantingen...
In elk geval sneller, JanS, dan de vergunning vastkrijgen voor het kappen van 2 bomen in mijn tuin. 6 tot 8 weken. Maar alé, die bomen betekenen wel geen direct gevaar zoals die op de Astridlaan.
Filip, dat is wel een heel flauwe reactie: waarom zouden wij bomen kappen als er geen gegronde reden voor is?
Tiens, zijn dat daar catalpa's? Ik rij er dagdagelijks met de fiets voorbij. Ik moet er eens op letten. Ik dacht dat ze catalpa's solitair plaatsten. Ik passeerde er ook tijdens de werkzaamheden. Er gebeurt in ieder geval iets mee, veiligheid boven alles. En touwens Koen, ik vind je "positieve ingesteldheid" wel tof.
Lap, ik merk hier ook dat filip zijn gal gespuwd heeft.
Mag ik er toch even op wijzen dat ik niet filip ben maar Filip.
Ik vind het spijtig dat mijn naamgenoot eerder negatief in beeld komt op de blog.
@ Filip, misschien kun je je 'onderscheiden' met bv de eerste letter van je achternaam erbij te zetten of evt een nickname... Moet idd wel frustrerend voor je zijn...
@Hanna: het is misschien wel een oplossing maar wie zegt er dat die andere filip dat ook niet gaat doen?
Zo blijf je dan wel bezig.
Zet er dan je familienaam bij Filip!
Kwestie van schadevergoeding te krijgen als uzelf of uw auto beschadigd geraakt is het misschien nuttig in gebreke te stellen. Ik heb nu geen tijd om mijn cursus burgerlijk recht erbij te halen. Kijk maar naar het verschil tussen kontractuele en delictuele aansprakelijkheid,
- te voorzien
- mogelijkheid afzien van
- belang van in mora stelling
- omvang van de fout
- schade.
De alcoholcontrôle die ik vanmiddag moets ondergaan op de Astridlaan en het feit dat deze post over de Astridlaan gaat zet er mij toe aan even een verhaal te vertellen van 25/12/2005 en verder jullie op enkele alcoholpromilles die een niet onbelangrijke rol spelen in positief en negatief zijn en ook in uw portemonnee.
Ik begin met het verhaal.
OP 25/12/2005 om1.00 's morgens rij i mijn oude mama huistoe en ik kom langs de fameuze statinsviaduct richting Mechelen en ja hoor... alcoholcontrôle.
Heeft u gedronken mijnheer ; enkele glaasjes wijn en nu doe ik ons ma naar huis. Wilt U dan even blazen aub.
Uiteraard en met een bang hart. Resultaat : een A op het blaasapparaat. Wat wil zeggen niet echt positief maar "alarmfase" ( ik had het uiteraard wel gevreesd). Dus de kombi in om even te kijken hoeveel promille den deen exact heeft.
Resultaat : 0.24 promille. En dan? Wel mijnheer het is minimaal 0.22 promille en dus ben je strafbaar resultaat : drie uur rijverbod en 137.50¤ boete.
Iedereen achterover van slechts zo weinig etc... was het niet 0.50?
Het antwoord komt zo:
Vanmiddag dus weer van dat op de Astridlaan en men selecteert blijkbaar op zicht ( ik trok sowieso al een norse smoel dus...) Even blazen en negatief, want niks gedronken en dan heb ik die flik eens tekst en uitleg gevraagd.
Noteer :
0.22 - 0.35 is A op het mobiele apparaat en is een lichte overtredeing
vanaf 0.35 is het P en wordt het een zware overtreding
en boven 0.70 is het direct rijbewijs kwijt.Ja de manne
Ik ga nu verder.
Ik had die bewuste kerstavond het volgende gedronken met 6 personen en in een tijdsspanne tussen 19 en 0.30 u
2 flessen champagne
1 flessen witte wijn
2 flessen rode wijn
1 fles dessertwijn ( die had maar 5% alcohol)
Reken dus ongeveer 1 fles wijn de man.
Gelukkig dronk ik niet mijn wat traditionele pousse-café.
Maar er werd tussendoor flink wat gegeten.
Conclusie : enerzijds was dat niet zo erg dus die 0.24 na deze avond.
Aan de andere kant - veel kan je niet drinken want je hebt direct prijs en echt ik had ie avond niet het minste euforisch beschonken gevoel.
Die onderverdeling in A en P doet me enkel aan geldklopperij.
Akkoord je moet me niet overtuigen van de gevaren van overmatig zuipen en rijden, maar ergens stemt dit toch tot nadenken. Het riekt naar 0 tolerantie en kassa kassa.
Met als resultaat dat ik na die contrôle van vandaag met een vriend iets ben gaan drinken in de Hanekeef. Twee pintjes voor hem en een koffie en een spa bruis voor de Rudi, pardon BOB. Ze konden het in de Hanekeef nauwelijks geloven.

Dus beste bloggers, levensgenieters. Letb op, meer moet ik niet zeggen zeker?