Vlaams geld voor Mechels bouwproject

met categorie:  
De Vlaamse overheid heeft voor 21,3 miljoen euro aan subsidies vastgelegd voor 10 stadsvernieuwingsprojecten.

De voorwaarde voor selectie was dat de projecten de kwaliteit van de leefomgeving moesten verhogen door stadskankers weg te werken. Alleen projecten die een opmerkelijke verandering in een buurt of wijk kunnen bewerkstelligen, kwamen in aanmerking. Het moesten totaalprojecten zijn die verschillende functies omvatten: wonen, winkelen, recreëren, werken, de herinrichting van het publieke domein, het creëren van groene ruimten. Een bijkomende vereiste was dat deze ontwikkeling in een nauwe samenwerking moet gebeuren met privé-ontwikkelaars. De inbreng van private ontwikkelaars moet minstens 30% bedragen.

Mechelen: herwaardering site Euroshopping en omgeving (investering: 30,6 miljoen euro, subsidie: 1,3 miljoen euro). Het gaat om één bouwblok, dat evenwel een storende kankerplek in de historische binnenstad vormt. De vernieuwing mikt op kwaliteitsvol wonen met een variatie van woningtypes (rijtjeshuizen, stadsappartementen), en op een al even kwaliteitsvolle buitenruimte.
Zoals de zaken er nu uitzien, beginnen de afbraakwerken van de euroshopping na de grote vakantie van volgend jaar. Binnen de 14 dagen spreken we ons in het schepencollege uit over het ontwerp dat werd bekroond en zal worden uitgevoerd. Vergeet ook niet dat wij een groene link gaan leggen tussen de Botermarkt en de kruidtuin. Dat zal die buurt aldaar serieus opfrissen.
@Leo: Wat zijn jullie van plan met de koolvliet ? Die loopt daar trouwens ook ...
We hebben aan de ontwerpers gevraagd de vliet daar trachten bloot te maken en ze tot haar recht te laten komen, binnen een soort van binnenplein, aldaar te creëren. Zo zag het plan van de vorige ontwerper eruit maar er schijnt een nieuw plan in de maak te zijn. Ik ben even benieuwd als jij nu. Ik hou je op de hoogte. Ik sta er in elk geval achter want je weet dat ik iets heb met water in de binnenstad: denk aan de Melaan en aan het opnieuw vrijmaken van de Dijle ter hoogte van de overdekte parking aan de Zandpoortvest.
... ik wacht met spanning op de plannen... Hopelijk met een stuk Koolvliet erin verwerkt...
De eerste slag om dat gebouw neer te halen gaat toch worden gevierd he.

Ik denk dat het voor mij, net als voor vele Mechelaars iets zal zijn van: 'EINDELIJK !! BYEBYE Euroshopping'

Maar het zal een enorme verandering zijn als je op de Botermarkt komt en de Leermarkt. Ik denk dat dit nog ingrijpender zal zijn als de site Lamot.
die eerste slag zal naar mijn mening nog niet voor morgen zijn denk ik, wegens een puin-afvoer-probleem.
tenzij men inderdaad -zoals schepenen anciaux voorstelde-,een transportband langs de leermarkt den botaniek in stuurt en een loskade maakt op zandpoortvest.Het zal wel een gebrom op alle vlakken met zich meebrengen, maar het zal inderdaad een open ruimte zijn, als die sombere toren daar weg is.
ik vermoed dat de goedgekeurde plannen zo snel mogelijk in de "onder den toren" worden gepubliceerd. maar kot er ook een tentoonstelling(tje) met tekeningen en maquêttes zoals voor de Melaan? da's namelijk wel heel interessant voor nieuwsgierige lieden zoals ikzelf.
Kazamel, een goede suggestie. Dat gaan we zeker doen, gezien het belang van dit project.
Van http://www.rtv.be:
07/12/05 - Het Mechels stadsbestuur heeft vandaag de knoop doorgehakt rond de toekomstige bestemming van het leegstaande Euroshopping-complex.
Het schepencollege kiest voor het voorstel, waarbij het gebouw volledig wordt gesloopt en een nieuwbouw in de plaats wordt gezet. Het ontwerp voorziet 99 woongelegenheden, 500 m² winkelruimte en een open binnengebied. Via de heraanleg van de Leermarkt wordt dat binnengebied met een groene bomenas aan de Kruidtuin gelinkt. Voor de start van de afbraakwerken wordt 1 september 2006 als timing vooropgesteld. Tegen 2008 moet alles af zijn.
'k Had dit reeds elders gepost (onder een "Nieuws"-item over de Euroshopping, maar 't stond ook in De Standaard vanmorgen:

donderdag 08 december 2005 - De Standaard

Euroshopping volledig tegen de vlakte
Mechelen.

De Mechelse stadskanker Euroshopping wordt volledig uitgeroeid. Het complex wordt eerst helemaal gesloopt eer er opnieuw gebouwd wordt.

DE keuze is gemaakt. Uit de twee resterende voorstellen voor de herwaardering van het Euroshopping-complex aan de Huidevetterstraat, koos het Mechelse schepencollege het ontwerp van Bouwfonds Property Development (BPD). Het grootste verschil met het andere ontwerp, van Groep Van Roey, is dat er helemaal niets van het oude complex overblijft.

,,Iedereen is het erover eens dat het complex een stadskanker is'', zegt schepen van Openbare Werken Leo Stevens (CD&V), ,,En een kanker kan het best in één keer weggesneden worden. Het is niet nodig de mensen eraan te herinneren dat het pand daar al bijna dertig jaar leeg staat.''

,,Bovendien was er bij het andere project heel wat communicatie nodig, om de Mechelaars uit te leggen waarom we het gebouw toch niet helemaal zouden afbreken'', voegt schepen van Cultuur Frank Nobels (CD&V) toe

,,We volgen het voorstel van bouwonderneming Willemen en architect Popocino omdat het complex al jaren een doorn in het oog is van de Mechelaars. Het gebouw is té dominant, doet wat denken aan een gebouw uit de voormalige Oostbloklanden en past dus zeker niet in het stadsgezicht van Mechelen'', zegt Nobels. ,,Nu kunnen we helemaal opnieuw beginnen. Bovendien vind ik persoonlijk het gekozen project ook architecturaal sterker, de accenten en de vormgeving zijn mooier.

Schepen Jowan Lamon (Groen!) had eigenlijk liever het andere ontwerp zien winnen. ,,Als er een deel blijft staan, moet er ook minder afgebroken worden en moet er minder puin en afval geruimd worden. Op het gebied van duurzaamheid is dat toch de beste keuze. Maar we hebben samen beslist en ik leg mij bij de uiteindelijke keuze neer.''

In de plaats van de tweehonderd - leegstaande - winkels, een feestzaal en een bioscoop, komen er nu dus 99 wooneenheden en vijfhonderd vierkante meter winkelruimte. Het binnengebied zal een open groen gebied worden worden en het vlietje, dat er nu onder stroomt, zal opnieuw opengelegd worden. ,,Er komen ook 160 ondergrondse parkeerplaatsen. Maar omdat ook een zestig buurtbewoners recht hebben op een parkeerplaats, is 160 erg nipt. Daarom gaan we vragen om meer parkeerplaatsen te bouwen'', zegt Lamon.

De totaalkost van het project zal 35 miljoen euro bedragen, waarvan tien miljoen euro door de stad betaalt wordt. Opvallend is dat de Mechelse aannemer Willemen samenwerkt met BPD, maar de schepenen ontkennen dat dat van invloed is geweest op de beslissing. De afbraakwerken zouden beginnen in september 2006.

(jmv, belga)
Alweer een open vliet. Naast de Melaan, nu ook de kolenvliet open. Allen daarheen.
[off topic]
oehhh, een dt-fout in De Standaard?
"door de stad betaalt wordt"
[/off topic]