Morgen feest

met categorie:  
Ik wou gewoon maar even melden dat het morgen voor de Moslimmechelaars Suikerfeest is. Als u dus een Mechelse moslim tegen het lijf loopt wenst u hem of haar dan ook best een prettige feestdag toe. Da's maar zo vriendelijk, niet?
Met wat geluk krijg je zelfs een cadeautje, een zoet gebakje of dergelijke.
Dat zullen we doen Joeri - En de eerste die ik het toewens is 'onze' Omar ...
Prettige feestdag!
Dank u wel allemaal. Het was inderdaad een prettig feest (maar niet zo gezond vanuit het oogpunt of extra caloriekes)
@ Omar - over jullie suikerfeest is er gisteren nog een item geweest in het VRT-journaal. Boeiend!
Feesten jullie vandaag nog niet eigenlijk - want duurt het sukerfeest geen drie dagen?
In principe is het inderdaad 3 dagen JanS, in de praktijk is het 1 dag (in mijn familie dan toch). Nou ja, meer moet dat niet zijn.
Ook van mij en mijn gezin: prettig Suikerfeest voor Omar en co. Hoe zeg je dat eigenlijk: Zalig Suikerfeest? Gelukkig Suikerfeest? Of gebruiken de moslims andere adjectieven om iemand een feestdag toe te wensen, Omar? Mijn zoontje heeft enkele Marokkaanse vriendjes in de klas. Dus het komt altijd van pas.
Zijn er overigens christelijke feestdagen die parallel lopen met moslimfeesten? De joden kennen bijvoorbeeld ook Pesach, zoals ons Pasen (weliswaar met een andere betekenis). Bestaan er gelijkaardige parallellen tussen het christendom en de islam?
Parallelen meer dan je denkt Koen. Ik weet er ook niet alles van en ik beschouw mezelf als een agnost, maar ik heb gewijde geschiedenis en godsdienst wel moeten leren en ik heb er wat van onthouden.
In het kort is hun voorgeschiedenis in vele gevallen de geschiedenis van het Oud testament. Abraham heet daar echter Ibrahim en Maria( van Jezus) heet er Myriam.
De Moslims kennen ook Jezus maar voor hen is dat gewoon een profeet. Zeker geen zoon van God en dus God zelf, niemand mag zich in de Islam aanmatigen zich God te noemen. Dus ook Mohammed niet want Mohammed is gewoon een profeet, wel de laatste profeet. Allah is groot en Mohammed is zijn profeet.
Eerlijk gezegd vind ik wel iets zeer zinnigs in die profeettheorie. Volgens mij heeft Jezus echt bestaan (daar is namelijk historisch geen twijfel over),maar God of diens zoon was hij zeker niet, maar hij was volgens mij een goedmenend man, die misschien uit opportunisme het verlangen naar een Messias van de Joden gebruikte om indruk te maken. Of hij werd eerder gebruikt door anderen en afgeschilderd als die Messias en dus zoon van God!
Conclusie, het is daar in het midden-oosten dus niet echt één pot nat maar wel dikke familie van elkaar met dat Jodendom, Christendom en Islamisme.
Vandaar mijn besluit om dat allemaal niet te geloven. Niemand, maar dan ook niemand, weet wat er echt is na dit leven ( als er al iets is)en sommige mensen buiten dat uit en maken er een godsdienst van!
Maar het blijft een interessante materie.
Dank je wel Koen. Wat de Moslims zelf gebruiken is Eid Mubarak (uit te spreken als ied moebarak) wat grosso modo te vertalen is als gelukkig feest. Ik denk dat eigen variaties zoals prettige Eid of zalig suikerfeest ook wel kunnen gezien de intentie telt.

Er zijn maar 2 officiële Islamitische feestdagen: het feest om de vasten te breken (nu dus) en het offerfeest dat 2 maanden na het einde van de Ramadan valt (als climax van de jaarlijkse bedevaart). Dit laatste is een van de rituelen om profeet Abraham te herdenken.

Daarom ook dat landen als Saudie-Arabië maar 2 officiële feestdagen hebben. Sinds de kroning van de nieuwe koning is er een 3de: de nationale feestdag.

Er zijn meer overeenkomsten en parallellen tussen de 3 monotheïstische godsdiensten dan verschillen maar in feestdagen uit zich dat niet.
Rudi - je kent er echt wel wat van.
In lijn met wat Rudi al aanhaalt: de Islam is de jongste tak van dezelfde boom als het Christendom en Jodendom. De Koran, het boek waarvan Moslims geloven dat dit letterlijk het woord van God (in het Arabisch Allah - tip: denk ook aan de Aramese woorden van Jezus aan het kruis) bevat, is zeer expliciet: Islam is geen nieuwe godsdienst maar een bevestiging van alle profeten en geschriften die er voor komen. Moslims moeten daarom ook de Talmud, OT en NT aanvaarden. In de praktijk ken ik spijtig genoeg bijna geen Moslims die ook daadwerkelijk de Bijbel of Torah lezen. De profeten vanaf Adam, over Noah, via Mozes, Aaron, Job, Lot enz. tot en met Jezus zijn inderdaad dezelfde zij het dat de naam ietsje anders geschreven wordt.

Het grote verschil tussen Christendom en Islam ligt in 2 belangrijke zaken:
1. Jezus is geen vleesgeworden God (hoewel ook de Moslims erkennen dat Maria zonder vader in verwachting is geraakt) - dus is er ook geen drievuldigheid
2. Jezus is niet gestorven aan het kruis voor onze erfzonde (het concept van erfzonde bestaat niet in de Islam)

Jodendom en Islam liggen dichter bij elkaar (en dus dubbel spijtig dat ze elkaar het licht niet in de ogen gunnen)

Wat de overeenkomsten betreft, om het simpel en gevat te houden: de 10 geboden zijn voor de 3 godsdiensten hetzelfde. De 10 geboden (wie kent ze nog?) heten in het Arabisch de Furkan. De Furkan is te vertalen als « een middel om goed van kwaad te onderscheiden«.

Waarom dat de verschillen aanleiding zijn om Rudi doen besluiten om het allemaal niet te geloven is mij een raadsel. Verscheidenheid is fijn, zeker als -wat mij betreft- al deze wegen naar Rome (of is het Jeruzalem/Mekka? :-) leiden.

Tot slot is er een prachtig boek dat de geschiedenis van de 3 godsdiensten prima uitlegt: Een geschiedenis van God van Karen Armstrong. Een echte aanrader.
@ Rudi; Ik vind het ook een boeiende materie, en inderdaad er zijn heelwat gemeenschappelijke punten in die drie godsdiensten.
En al ben ik wél gelovig - ik weet 'begot' ook niet wat of hoe... da's nu eenmaal het typische van 'geloven' - er zijn geen vaste zekerheden of dogma's. Maar mijn geloof is wel terug te leiden tot die toch wel fantastische figuur van een Jezus - 'Kerk' is een maaksel van mensen, met alle vreselijke dingen die er door zijn begaan (en nog), maar ook met al die goeie zaken die door diezelfde Kerk zijn gedaan.
En geloven is voor mij ook twijfelen en vertrouwen, en vloeken en 'merci' zeggen...
De Roomse Kerk ontgoochelt me regelmatig - maar ik lig er niet van wakker - ik volg m'n eigen geweten, en ent dat op het pure Christendom.
En ik geloof ook dat godsdiensten maar een manier zijn om te zoeken naar waarheid en zingeving - Islam, Christendom en Jodendom zijn verschillende, maar evenwaardige 'bergpaadjes' om naar de top te geraken... (wat die 'top' ook is).
Ik heb ook geen 'zekerheid' over een leven na de dood - alleen maar een oer-vertrouwen dat er 'iets' is, onder welke vorm dan ook. (maar 'bewijzen' heb ik niet - ik zoek ze ook niet - da's nu immers 'geloven'

Ik haat elke vorm van fundamentalisme, in élke godsdienst...
Ik heb absoluut niet de minste behoefte om hiermee mensen te overtuigen - verre van - M'n vrienden zijn agnosten en gelovigen en anders-gelovigen... Da's pas een rijkdom.
Mijn geloof is wars van alle kwezelarij, geboden en verboden, en valse waarheden, van 'Koekelbergkatholiscisme' en Paapse zekerheden...
Mijn Kerk is de groep van oprecht zoekende mensen die zonder fanatisme proberen zingeving te vinden, maar niet pretenderen dé waarheid in pacht te hebben.
Da's MIJN geloof - ik staar me niet blind op de fouten en pijnpunten van het Katholiscisme, maar ik kijk naar de hoop en de bescheidenheid van de basiskerken, waar wij, als gelovigen, samen verantwoordelijkheid voor dragen!
En dit zeg ik met volle respect voor al wie er anders over denkt. En ik denk dat dit respect voor mekaars eigenheid, denken, geloven enorm belangrijk is om samen als mensen met mekaar om te gaan.
Amai, dat lijkt bijna op 'n 'preek' - wat geenszins de bedoeling is hoor, Rudi. Alleen wou ik mijn 'aanvoelen' naast dat van jou plaatsen - 'evenwaardig' wel te verstaan...
@ Omar; dan reiken we hier mekaar de hand - éénheid in verscheidenheid...
Omar en janS : Waarmee ik als "afvallige" mijn duit in het zakje doe en me aansluit bij jullie opmerkingen en jullie met plezier de hand reik.
Maar ik wel als niet-gelovige ( correctie agnost) toch wel stellen dat ik er inderdaad niet voluit van overtuigd ben dat er niks is, maar al er iets is dan heeft dit niks met ons te maken. En dat is juist wat godsdiensten ons willen opleggen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat een "goede God" niet kan bestaan - hij zou het misbruik van zijn persoon onmogelijk kunnen tolereren. Als ik dat tegen mijn leraar godsdienst zegde dan noemde hij me arrogant - ja met zo'n dooddoener sla je indereen dood - geen discussie en daarmee basta!
Iedereen zoekt in zijn bestaan naar een houvast en vele mensen vinden dat in een godsbeeld. Ik heb daar niet het minste probleem mee, maar het misbruik maken daarvan door verschillende godsdiensten vind ik moeilijk te verteren. Dat JanS noch Omar en vele anderen geen misbruik maken van hun godsbeleving is maar goed ook en strekt hun tot eer, maar er zijn te veel mensen gedood voor een "God" en zoals gezegd als die echt bestaat ( of anders gezegd zich met ons echt zou bemoeien zoals, de dominee, de imam of de priester we willen wijsmaken ) dan kenden we de huidige uitwassen en miserie niet.
Als ik de wereld en zijn structuren bekijk dan kan ik me echter niet van de indruk ontdoen dat er ergens misschien toch wel iets geregeld is als je daar op doordenkt word je gewoon duizelig. Maar of dat nu een God is?
Ik heb dus dat houvast niet, maar ik voel me daar prima mee, ook in tijden van crisis. Jullie hebben dat wel en dat is best.
M.a.w. we voelen ons goed in ons vel en we vallen de anderen niet lastig om hen van ons gelijk te overtuigen, we wisselen van gedachten. Eénheid in verscheidenheid inderdaad Omar, perfect gesteld.
Maar geef toe, wat een schitterend onderwerp om over te discuteren, met wat Marokkaanse thee en Mechels bier, ja toch ?
Eenheid in verscheidenheid - dat beaam ik voluit Rudi.

Wat het onderwerp betreft - zoals je voorstelt - laten we daar achter tap en pint verder over praten, het is inderdaad te boeiend en te uitgebreid om deze blog voor te (mis)bruiken.
Eigenlijk is het toch wel tof dat er op zo'n volwassen en respectvolle manier kan gepraat worden over dit thema.
Ik kan je best begrijpen Rudi in je betoog - heb ik helemaal geen moeite mee. En met 'basta's' wordt elke zinnige discussie gedood. 't Is prettiger om met mekaar te praten door eerst te luisteren naar argumenten van een ander.
En volgens mij moet een godsdienst niets 'opleggen' - Godsdienst is 'aanvoelen'... Ik huiver van dogma's, omdat ze zaken vastleggen en geen openheid laten tot nadenken en creativiteit...
En zoals ik al stelde, ben ik ook bedroefd door wat godsdiensten (of liever, onterechte 'vertalers' van échte godsdienst) allemaal uitgespookt hebben in de naam van een God (van Bush tot Komeiny, van de kruisvaarders tot ultrarechtse Joden enz...). Met God in het vaandel voert men geen oorlog. Dit is puur tegenstrijdig natuurlijk.
Ik vind het vreselijk wat godsdienstoorlogen hebben aangericht, en nog doen... Maar nogmaals, dit is MIJN godsdienst niet - dit zijn fouten van mensen die godsdienst op de meest walgelijke manier misbruiken om macht uit te oefenen en gelijk te halen.
Maar ik ben wél blij om wat mensen ook in naam van God hebben gedaan (én doen) ziekenzorg en onderwijs, bevrijdingsteologie, zorg voor derde en vierde wereld...
Niet het brokaat en verguldsel is van mijn kerk - maar mijn kerk is de kerk van Romero en Gaillot, van Damiaan en Cardijn, van Daens, van Schillebeeckx, en van al die anderen die niet enkel door lippendienst iets willen maken van de wereld, maar hun motivatie halen bij de hele simpele levensregels van die man die ooit in Nazareth rondliep ...
Zo voel ik het aan - ook met twijfels en vragen soms...
Maar het is déze kerk die mij aanspreekt - die kleine rest-kerk, ontdaan van alle arrogantie en macht - Daar voel ik me goed in.
Maar ik begrijp je wel,Rudi, als je vragen hebt rond miserie en lijden in de wereld - als er al een God zou bestaan... Daar kan ik soms ook geen zinnig antwoord op geven... Ik denk wel dat wij - gewone mensen wél onze verantwoordelijkheden moeten opnemen om antwoorden te geven op al dat onrecht, waar we dat kunnen...
En verder laat IK me niets 'wijsmaken' door imams, priesters of dominees. Ik ben een vrij-denkend mens.
Jongens, wat 'zware' thema's voor een zaterdagavond... Hoe kwamen we in 'godsnaam' aan deze gedachtenwisseling?
Maar enfin, 't is wel eens 'plezant' om zonder bitsigheid en messentrekkerij vrij te kunnen spreken over deze dingen... Tenslotte leeft dit alles toch ook onder de Mechelse torens en in de schaduw van de Moskee...
En m'n beste 'afvallige' Rudi ;)
ook zonder 'Margriet' of zonder muntthee, m'n beste Omar, was dit al een 'verfrissend' babbelke...
God-zij-geloofd ;)
Ik heb de discussie slechts van op afstand gevolgd, maar heb hier héél veel zinnige zaken gelezen, en ik kan me heel erg vinden in Jan's betoog, als tevens "kritisch christen mens" ;-)

En een wat late maar van niet minder van harte WARME Welkom aan Omar op deze blog, met je bijdragen Omar heb je wellicht al menig blogger nieuwe inzichten over of andere benaderingswijzen van ... bezorgd. Top. En erg interessant...

En zoal Jan zegt: "Eigenlijk is het toch wel tof dat er op zo'n volwassen en respectvolle manier kan gepraat worden over dit thema. "

;-)
De reacties van Omar, JanS en Markec hebben me veel plezier gedaan - het is inderdaad mogelijk om over deze onderwerpen open te discuteren.
Maar we leven gelukkig in een tijd en een land waarin we die openheid zonder problemen kunnen beleven. Jammer genoeg kan dat niet overal en was het vroeger niet altijd zo.
JanS, ik vrees dat je enkele eeuwen geleden op de brandstapel zou geeïndigd zijn en zo'n dikke 60 jaar geleden minstens in de kerkban voor je breeddenkende mening. Ondertussen heeft de scheiding van kerk en staat zijn heilzame werk gedaan en zijn er tenminste in het Christendom wat plooien glad gestreken ( hoewel - kijk naar Noord-Ierland). Dit wat onze godsdienst betreft.
Omar, ik vrees dat je openheid je in bepaalde kringen vandaag de dag niet in dank wordt afgenomen.
Wat de Islam aangaat ben ik er van overtuigd dat die in sé een zeer breeddenkende religie is, in den beginne veel breeddenkender dan het Christendom. Bij mijn weten was rond het jaar 1000 in Jeruzalem het Christendom door de moslims zonder meer toegelaten en als ik lees dat Omar er ons op wijst dat de Koran expliciet verwijst naar de Joodse en Christelijke tradities is dat dus niet verwonderlijk. Het is een schande dat christelijke fanatici de kruistochten hebben gelanceerd en ik begrijp de frustatie tot vandaag van de moslims.
Vandaar dat ik het moeilijk heb met mijn eigen houding tegenover het wereldwijde gewelddadige Islamfanatisme van vandaag, wat ik persoonlijk verfoeielijk vind en wat me regelmatig de Islam doet verwensen.
Daardoor worden Islamieten gestigmatiseerd en Mohammed modaal is er het slachtoffer van en wordt onterecht met de vinger gewezen, ook door mezelf, al probeer ik dat direct te temperen. Omar zijn opvattingen zijn echter het levende bewijs dat dit geweldadige imago niet verdiend is.
Als nu eens iedereen ijverde voor wat meer openheid en begrip dan zou er in deze wereld wat meer vrede zijn. Laat mensen hun eigen mening hebben en dring die van jezelf niet op en het zal alleen maar beter worden.
Omar - de laatste woorden van Christus aan het kruis waren voor zover ik weet:
"vader in uw handen beveel ik mijn geest".
Hoe luidt dat dan in het Aramees en vind ik daar al de naam van Allah terug?
... maar wéérom, er is niks mis met Islam en Christendom an sich - het zijn beide godsdiensten met sterke waarden, de ene niet beter dan de andere - maar het is wat mensen er vaak van maken dat verkeerd is; hoe zaken uit z'n context worden gerukt om 'het grote gelijk' te halen... Dat is misbruik maken van een Godsbeeld, en heeft niks, maar dan ook niks met godsdienst te maken. Daat wil ik mijlenver van af staan!
En wat m'n eigen standpunten betreft: ik heb de vijheid van denken - en doe dat dus ook binnen het kader van mijn geloof en mijn kerk. Waarom niet?
Moet kunnen.
In de Christelijke Kerk zijn veel 'appartementen' in dat ene grote huis - en in het ene woon ik al liever dan in het andere...
En het is, om een vergelijking te maken met een familie, niet zo dat als ik soms wat moeite heb met 'ambetante' nonkels, ik daarom breek met m'n familie. Begrijp je?
Ik wil van onderuit ageren tegen standpunten die indruisen tegen wat ik aanvoel als voorbijgestreefd, onrechtvaardig of pietluttig... Maar kom, ik ga me er ook niet ongelukkig voor maken. Ik weet waarvoor ik sta, en voel me thuis in m'n eigen Christelijke kerk, met mensen, jong en open van geest. En weet je, ook al komt DIT kerkbeeld niet altijd in de media: ook dat bestaat hoor! Ook in Mechelen! Naast de vermolmde structuren ontstaat er links en rechts een nieuwe, verdraagzame en geengageerde kerk. En in dat 'appartementje' woon ik graag, volledig in harmonie met m'n andersdenkende buren.
Als de open geest van deze laatste reacties nu eens moest doordringen tot alle fanatici en betweters, dan zouden we een knappe samenleving hebben!
Ik hoop dat ook het moslimextremisme, dat niks te maken heeft met de Islam, niet maakt dat een hele geloofsgroep gestigmatiseerd geraakt. Ik hoop het voor al die Omars die bruggenbouwers zijn...
Rudi - ik weet niet of dit de laatste woorden zijn van Christus, het zijn in elk geval woorden die hij aan het kruis uitspreekt en een van de weinige NT zinnen in de originele taal van Jezus. De zin is "Eli Eli lema sabachthani" Waarbij Eli staat voor mijn God (zie ook Elijah)

Het woord 'Allah' bestaat uit 2 delen: 'Al Ilah' oftewel 'De God'.

Zowel Ilah als Eli als Eloha als ... hebben dezelfde wortels in het proto-semitische woord.

Daarom ook dat Arabische Christenen (En dat zijn er veel meer dan iedereen denkt, oa in Egypte, Syrie, Israel, Lebanon, Jordanie, Iraq ...) het woord Allah gebruiken voor God, ook in de (Arabische) bijbel. Het Midden-Oosten is echt een lappendeken van culturen, godsdiensten en honderden sekten.

De vertaling van de zin die Jezus uitsprak aan het kruis luidt: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten'
Beste Omar, Jans, Rudi, Markec
ik heb dit eindelijk eens grondig kunnen lezen op de "dag des Heren"...
Ik sluit me aan bij Jans en, mocht dit een antwoord zijn op je vragen rond het bestaan van een Hogere Orde, Rudy:
Onze Goede Vriend die het goed met ons voor heeft (zo noem ik hem graag voor mijn kinderen)biedt ons keuzes aan en een mogelijkheid om goed te leven. Maar je kiest zelf,je bent vrij (en vrijheid is uiteindelijk jezelf kunnen beperken om anderen niet te kwetsen). Wat er fout loopt in de wereld daar mogen we God of Allah niet verantwoordelijk voor maken. Deze biedt soms wel een antwoord om met deze miserie om te gaan. Mijn ouders zijn zeer actief in de groep die anders met godsdienst omgaan dan de "dogma-denkers", ik ben er maar een flauw afkooksel van en beleef mijn Christen zijn eerder zoals Jans. Maar voor diegene die op zoek zijn naar een andere beleving van Christen zijn kan ik de vieringen van de Jezuieten aanbevelen in Den Bruul. Filip De Bruine (ondanks zijn naam toch een Jezuiet)doet daar ongelofelijk goed werk.
@ Jeroen van FP; vooreerst eerst voor jou exclusief: de groeten terug van Martine (uit Borgerstein, weet je wel...).
En om op het vorige thema nog effe door te gaan: ook in Coloma hebben we toffe en 'warme', eigentijdse vieringen. Zowel m'n vrouw als ik zijn er graag actief bezig met vanalles en nog wat - en da's daar hélemaal geen vergrijsd gedoe hoor...
Wat jezelf zegt over de eigen verantwoordelijkheid van de mens, kan ik volkomen onderschrijven. We moeten God niet de zondebok maken van ons eigen falen.
(deze 'Mechelse Gesprekken' passen al helemaal in de voorbereiding van de volgende grote cultuurhappening van Mechelen, over 5OO jaar Aartsbisdom... Het zou knap zijn mocht dat ook als forum kunnen dienen om met mekaar, in openheid en eerlijkheid, van gedachten te kunnen wisselen - gelovigen, anders-gelovigen en niet-gelovigen..., zonder missionarismentaliteit, maar met de luisterbereidheid die deze blog toch wel kenmerkt - ook als het gaat over een onderwerp dat niet zo 'gemakkelijk in de markt ligt'...
@ Omar; bedankt voor je verhelderende uitleg. Ja, en ook in deze stad leven ook wel een hele trits Christenen die oorspronkelijk uit de Arabische wereld komen - de Assyriërs, waar ik het vroeger al eens over had... ("Mechelen aan de Tigris"...).
Omar, klopt inderdaad wat de laatste woorden van Christus betreft, ik was er even naast.
Wat betreft die religieuze lappendeken kan ik je volgen, toe ik in Egypte was, was onze gids een koptische christen. Die dame zei regelmatig Inch Allah ( als Allah het wil denk ik dat dat wil zeggen ) en nu hoorde ik dat in het islamitische Egypte uitgerekend door een christenen vrouw uitspreken.

Ik zou toch ook nog wel eens willen terugkomen op de reactie van JanS.
Kijk beste Jan, juist je opmerking dat God niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de fouten van de mens vind ik een reden om te twijfelen. Dit is toch typisch een uitvlucht maar niet persoonlijk bedoeld - ik heb het nu over het "instituut" kerk. God heeft ons geschapen volgens zijn beeld en gelijkenis en heeft het beste met ons voor. Dan is de mens maar een slap en mislukt afkooksel van God. En als hij het beste met ons voor heeft dan zal hij ons behoeden voor die mistappen. Maar dat doet hij dus niet. Dit is contradictorisch vind ik en een nogal goedkoop ( vergeef me het is weer niet persoonlijk hoor) antwoord op een al eeuwen gestelde vraag van vele mensen over het zijn of niet zijn van een opperwezen.
Dit staaft m.i. mijn opmerkingen van enkele replieken terug : als je dit durft zeggen dan verklaart de kerk je arrogant, hoogmoedig.
Maar dat je je op je eigen manier thuis voelt in de kerk is een heugelijke zaak, zoals reeds gezegd: religie is een hoogst eigen thema en je hebt er klaarblijkelijk een eigen geslaagde versie van gemaakt, wat me niet verwonderd gezien je eruditie en intelligentie.
Prettige avond nog beste vrienden bloggers, blij over zulk een mooi thema te kunnen van gedachten wisselen.

Rudi
@ Rudi, ik versta wat je wil zeggen. Ook al 'geloof ik dat ik geloof', ik heb de waarheid niet in pacht. Ik heb bijgevolg ook geen verklaring waarom God dit alles zo met ons voorheeft... Dat had ook Jezus niet, want in vertwijfeling riep hij ooit ook uit: "Vader, waarom heb je me verlaten?". Ik denk trouwens dat dit één van de moeilijkste dingen is voor elke gelovige: zin en onzin van lijden... Geloven is geen optelsom van zekerheden, en elke geloofs-of levensweg verloopt met rechte stukken en bochtige kronkels. De ene dag ben ik super-gelovig en de andere dag ben ik een onzeker iemand, met méér vragen dan antwoorden.
In die zin zie ik totaal niet in waarom vragen zoals jij en vele andere ze stellen arrogant zouden zijn... Misschien heeft de Kerk dat in het verleden te veel gedaan, met de waarschuwende wijsvinger in de lucht, veroordelend wie anders dacht, of zich vragen stelde. Dat zal wel. En zo'n houding heeft ongetwijfeld mensen pijn en onrecht aangedaan. Maar naast deze betweterige Kerk staat ook een andere Kerk, die naar de bron gaat, naar de fundamenten van het Christendom. De oude Kerk zoals we die kenden tot enkele decennia geleden brokkelt af, ondanks wanhopige restauratiepogingen. We moeten ze niet krampachtig proberen te redden - dat lukt toch niet. We moeten als gelovigen iets nieuws opbouwen met de ouwe waarden van het verleden. En das's absoluut niet sektair, of opstandig of wat dan ook - ik pleit absoluut niet voor een afscheuring van de 'moederkerk'- maar binnen dit kader stel ik wel zoals Rik Torfs: "Je moet bestendig religieus ongehoorzaam zijn, tegen wat voorgeschreven is, tegen iedereen die zegt: zo moet het, zo is het. Je moet de dingen naast elkaar leggen en het beste kiezen voor elke gemeenschap, in de situatie van die gemeenschap. En alles ijken aan de bron'.
Zieltjes-winnen is iets van het verleden. Elke mens, elke jongere, moet zelfstandig en bewust kunnen kiezen welke weg die hij of zij wil opgaan. Daarom vind ik persoonlijk het uitgesteld Vormsel op 17 jaar ook zo waardevol, omdat op die leeftijd jongeren écht kunnen kiezen, los van de kuddegeest van vroegertoen op 12 jaar aan de lopende band werd gevormd.Dit is eerlijk. Dit is mensen ernstig nemen in hun keuze.
(en dit is maar één voorbeeld van 'nieuwe Kerk'- maken, maar op dit terrein ben ik een beetje 'thuis', omdat ik jaren mee begeleider was van Vormsel op 17 jaar, in de parochie Coloma - boeiend hoor.)
Dit alles alleen maar om aan te geven dat vragen zoals jij ze stelt, zéker niet als hoogmoedig worden ervaren door mij - integendeel. Ik wissel graag met jou en anderen van gedachten. En noem me aub niet erudiet of intelligent - dat ben ik in de verste verte niet. Wat ik hier ponneer is ook maar de neerslag van wat ik voel, of las, of hoorde, of zag... we leren pas door te luisteren naar de anderen...
Oef. Dat was het voor vanavond.
Eveneens een prettige avond Rudi en co. 't Was me wel een theologisch weekendje.
...Nog een wat late, aanvullende reactie in de marge op dit 'goddelijk' kapitteltje: Zopas werd bij Lannoo een boek uitgegeven: 'Trialoog. Hoopvolle stemmen voor een angstige tijd'. Tertio-journalist Jan De Volder redigeerde de gesprekken van imam Jamal Maftouhi, katholiek theoloog Hendrik Hoet en rabbijn Aharon Malinsky. Drie jaar geleden, naar aanleiding van de moord op een Antwerpse moslimleraar, nam de Egidiusgemeenschap het initiatief om die drie met elkaar in contact te brengen om de gemoederen te bedaren - een initiatief dat behoorlijk wat weerklank vond. Sinsdien besloten deze drie met elkaar in voeling te blijven, ook voor crisisinterventie. (een uitgangspunt dat nog actueler is geworden door de gebeurtenissen in Frankrijk).
Eén uitspraak van Maftouhi: ''t is beter één kaarsje aan te steken dan de duisternis te vervloeken. Met onze traloog willenwe laten zien dat het anders kan, dat godsdiens een weg kan zijn naar vrede, vriendschap en samenwerking'.
Malinsky zegt het dan weer zo: 'mensen denken gemakkelijk in stereotypen en daar kan je moeilijk tegen optorne. Als je mensen persoonlijk leert kennen, krijg je een andere kijk. Ik hoop dat we in Antwerpen iets positiefs op gangkunnen brengen en zo een dam kunnen opwerpen tegen haat en geweld.'
Een boodschap die ook voor Mechelen geschikt zou kunnen zijn... Niet?
Ik las over dit boek bij m'n ochtendkoffie in de krant, en wou dit nieuwsje jullie zeker niet onthouden. Ik denk dat ik het me ook ga aanschaffen...

(Lannoo, 171 blz., 14,95 euro; Jan De Volder, trialoog, Hoopvolle stemmen voor een angstige tijd)
...als het regent in Parijs, druppelt het ook een beetje bij ons...
Dialogeren wordt hoe langer hoe belangrijker - kansarmoede bestrijden een topprioriteit - luisteren en doen actiewoorden..., en proberen opbouwend te denken een must!
Kies positief!
Dit boek, dat in de marge van geweld en haat is geschreven, lijkt me razend actueel - zéker nu ik weer delaatste nieuwsberichten heb gehoord...
Razend actueel. Voor breeddenkende mensen wordt het echter moeilijker en moeilijker om objectief te blijven. Ik blijf er bij dat de goeden met de slechten worden bestraft en met de vinger gewezen, maar ik kan iedereen goed begrijpen die zegt dat het alweer dezelfden zijn...
Ik vraag me af hoe de goedmenende allochtoon zich nu moet voelen, zo in het verdomhoekje.
En bepaalde partijen maar oogsten!!!
Inderdaad Rudi - ik begrijp je - het is soms moeilijk om objectief te blijven. En we MOETEN, omdat we niet anders kunnen, omdat we de haat, het negativisme en de ontmoediging niet willen voeden. Maar de berichten doen me wel pijn. En ik ben bang dat al deze dingen extreem-rechts in de handen zal doen wrijven...
Maar ik leef mee met alle goedmenende allochtonen onder ons - en zo zijn er heelwat! Voor hen moet dit zéker heel moeilijk zijn. Hopelijk keert het gezond verstand snel terug - in Frankrijk, maar ook hier en daar bij ons...
Omar, hoe denk jij hierover, en weet jij hoe bij de brede Marrokaanse gemeenschap hierover wordt gedacht?
Mijn probleem is dat de allochtone gemeenschap daar veel te weinig voor uitkomt.
Het zou iedereen in Frankrijk deugd doen, moesten die goedmenende allochtone mensen nu eens massaal naar buiten komen en dat TONEN.

Maar ze tonen dat nooit. Spijtig. Enkelingen uiten zich wel eens, maar de autochtonen wachten al lang op zo'n massaal sein dat er maar nooit komt.

Ik snap niet waarom een gemeenschap zo'n krapuul niet uitspuwt, zoals dat bij ons gebeurt. Ik snap wel dat zij aan één lijn trekken wegens de gekende achterstandsproblemen, maar er zijn grenzen.
@ Rudi; ik hoor juist op het laatavondjournaal dat de Belgische imams de rellen van de jongeren scherp veroordelen... Toch een sein waarop er velen zaten te wachten...
Dit is een belangrijk teken naar m'n aanvoelen - nog wat bescheiden, maar toch...
Massaler aub, kijk naar de reactie van de Jordaanse bevolking tegen Al Qaeda na die moordaanslagen in drie hotels!
Inderdaad, een steviger reactie zou nog een beter signaal zijn - maar goed, 't is een stap voorwaarts...
Deze morgen stond er een boeiend intervieuw van Sven Van Haezendonk in de Gazet van Antwerpen, met Mohammed Boujtoh, de eerste allochtone wijkagent van ons land... in Mechelen notabene!
Ik 'knip' er graag enkele zinnen uit:
"... die vooroordelen, ik zou ze zo graag uit de wereld helpen. Nogal wat Mechelaars denken dat alle allochtonen criminelen zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. Net zomin als de vele Marokkanen die denken dat alle Belgen tegen hen zijn, gelijk hebben. Als wij om te beginnen als eens met elkaar zouden praten, zouden we een stuk verder staan. Ik ben een man van de dialoog omdat ik geloof dat je er veel mee kan bereiken.
Weet je, ik zal een gelukkig man zijn als ik aan het einde van mijn carrière kan zeggen dat wij in Mechelen goed kunnen samenleven. Dat is mijn grote doom. (...) tegelijk wil ik voor de jongeren van mijn gemeenschap een voorbeeld zijn dat ze in het leven wel degelijk iets kunnen bereiken. Door hard te werken, kan je ergens geraken. We moeten bruggen slaan tussen autochtonen en allochtonen. Wij kennen elkaar niet goed genoeg. Dit leidt tot misverstanden. (...) In Mechelen is erbij iedereen grote bereidheid om toestanden als in Frankrijk te vermijden. De mensen van de moskee en het jeugdhuis werken positief samen met de stad en de politie. Geloof me, zoiets wil niemand in Mechelen. Ik ken veel ouders die hun kinderen uit schrik binnenhouden. Het crapuul dat auto's in brand steekt, wil zich gewoon interessant maken. Als het om jongeren van vreemde origine gaat, beseffen ze duidelijk niet dat hun daden afstralen op de hele gemeenschap. Jammer, jammer, jammer...'

Dit artikeltje wou ik jullie niet onthouden, want er zitten héél waardevolle elementen in. Niet?
Ik heb nog straffer niefs! den ieste allochtone keuster! daa hoerde niks van in de gazet hé? en ni zomaar in een parochieke achteraf hé, neejneej: sint roembéts!
en achet ni geloeft, vraagt ma an den dirk vant bisdom.
aa iet (aan den toeg) "soezi".
ondertusse nen bekenden type, want aa gedraagt zen oage lék ne mecheleer, en stapt al is een kaffeeke binne, wannie tem bootekomt wétte ni oep veurhand,mor assem bootekomt eetem et gewoenlak goe vlagge!

al boa al nen toffe pee, al veul pinte mé gedroenke, en gaale?Ge vintem al is int volkshoos, en saaves durft em Den Akker al is préttendeere.
twas ma oem te zegge da ge de gazet ni noedeg ét, oem te intégrere.
Ik denk dat we moeten beginnen met *de* allochtonen te zien als burgers. Als burgers van dit land moet iedereen de wet respekteren. Maw pas de wet toe op hun die alleen maar uit zijn op gratuite geweld and vandalisme – of ze nu kansarm zijn of niet doet er weinig toe (laat de rechter over verzachtende omstandigheden oordelen). Net zoals bij hooligans die het te bont maken voor/na een voetbalmatch (ook een verschijnsel dat dikwijls gepaard gaat met kans-armoede).

Wat de reakties betreft van de eerste generatie migranten – het zal jullie misschien verbazen want, moest je niet beter weten, je zou denken dat ze uit extreem-rechtse hoek komt (harde aanpak, zero-tolerantie, snelrecht, ...)

Dessalniettemin ben ik blij dat ik niet zo’n trieste woonblok/wijk moet leven laat staan om in zo'n omgeving te vermijden dat de jeugd voor galg en rad opgroeien.

Moet ik daarvoor nu op straat komen en betogen? Neen. Wat ik wel moet doen is mijn kinderen opvoeden zodat ze volwaardige burgers worden die een positive bijdrage leveren aan de maatschappij waarin we leven. Daarnaast moedig en steun ik actief de jongeren in mijn familie om (verder) te studeren en daar waar nodig schakel ik externe hulp in. De beste vorm van integratie is nu eenmaal werk hebben (en voor dat laatste is een degelijke opleiding de eerste stap).

Ik kan niet onkennen dat het emotioneel moeilijk blijft telkens ik het nieuws lees/zie dat iemand van *vreemde* origine iets heeft uitgestoken. (stel u voor dat Dutroux geen Belg zou zijn!). Anderzijds, rationeel, kan ik me niet verantwoordelijk stellen voor alles wat mis gaat in de wereld. Zoals altijd zijn we er snel bij om heel de wereld te veranderen maar niet ons zelf. Laat ik dus bij mezelf beginnen.
@ Omar. Wijze woorden - maar... dat zijn we van jou gewend. Ik kan me er helemaal in vinden.
Indrukwekkend Omar, we zouden je woorden eens moeten doorspelen aan die vele "blinde" vooringenomen mensen...
@omar,werk is inderdaad onontbeerlijk in deze maatschappij, maar absoluut niet het belangrijkste.Véél belangrijker is zoals je zegt opvoeding, en als iedereen voor zijn eigen deur veegt ist proper.het maakt niet uit of je nu in een verpauperde wijk woont of niet, gedragen moet je je overal, en respect kan men niet afdwingen, dat moet je verdienen.Ik weet heel zeker dat de eerste migranten in Belgie het heel goed voorhadden, het moet voor die mensen een enorme cultuurschok geweest, toen die hier aankwamen midden in een consumptiemaatschappij in wording,in de woelige sixtee's notabene! Overal uitgelachen om hun traditionele kledij die ze toen droegen,en dan dat voor ons wereldvreemde geloof dat ze meebrachten. Even later doken dan ook de eerste bordjes"ne pas interdit de nord africains"op, een schandvlek die bij sommige allochtonen terecht nog altijd kwaad bloed zet.
nee, het is allemaal niet zo mooi geweest, en vergeef ons, het was allemaal onwetendheid.De overheid van toen heeft daar een grote blunder begaan door de belgen niet wat in te lichten over tradities en gebruiken, en geloof van deze mensen.
ondertussen zijn we generaties verder,en rapen we nu de vruchten van zoveel onbegrip. je zegt dat de oudere generatie migranten eerder uit een rechts vaatje zou tappen, normaal, die zijn van oudsher behoudsgezind. wij ook hoor, alleen zijn we het vergeten.30 jaar geleden werd de roede hier niet gespaard, wanneer je als jongeling wat uitvrat! zowel in de gezinnen als in het openbaar moest je je poot niet te vér scheef zetten, of er zwaaide wat!ik woon al 10 jaar tussen de migranten(overwegend marrokanen)en ik moet zeggen, die mensen doen moeite,en wat ik zie in die overwegend grote gezinnen(ik kom ook uit een nest van 8)is dat er veel vrolijkheid heerst, en die "straatcultuur" waar men het over heeft is gewoon socialiseren zoals het moet.Maar de mensen van hier zijn dat vergeten, hoe dat gaat.
ik ben een kind van de buiten, in Lint ben ik opgegroeid, leuk dorpje, met bijhorende mentaliteit.En ik heb aan den lijve meegemaakt hoe zo'n kleine gemeenschap verdeeld kan raken, als hun wereldje door mekaar geschud word.eind jaren 80 werd de beslissing genomen om het leegstaande klooster te gebruiken als opvanghuis voor vluchtelingen allerhande.Jongens jongens,zelden zoveel commotie gezien!het Meihof werd stilaan een begrip, vermandere en isabelle A werden er door geinspireerd,maar vooral... iets wat niemand voor mogelijk hield in lint, de mensen die het goed voorhadden lieten hun hart zien, en het project ging door, tot op heden.Er is daar een enorme solidariteit met die mensen gegroeid, en ik ben zeker dat dit in de steden ook kan.
de enige kater die lint ervan over hield, was de oprichting van een Vl Blok afdeling.
als alle mensen een beetje moeite doen, en de oudere mensen , de jonge nog meer inspireren door hen op het belang van samenwerking te drukken, zie ik het wel gebeuren dat het allemaal wel snor komt.Wij hebben als volwassenen een grote voorbeeldfunctie, en als wij het goed doen, volgt de jeugd ook hoor, daar ben ik zeker van, gewoon wat minder belang hechten aan alle aardse dingen! zonet op het journaal de betoging in lokeren gezien, al die mensen met dezelfde boodschap: laat het ophouden en laten we eindelijk samen leven. mooi toch, en helemaal niet zo moeilijk.
Kris, ben je wel dezelfde als diegene van die reactie over Sinte Mette?
Ik snap je echt niet meer, als ik je reactie over dit alles lees dan kan ik je niet vereenzelvigen met die andere Kris...
Fascinerend
@rudi ge hebt duidelijk in u gezelschap, dringend een nar nodig zo te horen!zonder gespleten te willen overkomen, de mens heeft vele facetten in zen ziel hoor.
maar hetgeen 2 strofen terug staat geschreven komt wel uit mijn hart.
En als ik iets waardeer, zeg ik het ook. Tof Kris! Ik herkende je eveneens niet in dit schrijven...
Ik vond het ook een prachtig bericht in het journaal: allochtonen en autochtonen stapten samen op voor een betere samenleving! Wat in Lokeren kan, moet ook in Mechelen mogelijk zijn...
Dit is werken aan de droom van agent Mohammed, en Omar,en ... mezelf, en vele anderen die dit alles ook al onderschreven...
Hartverwarmend!
Over aanvaarding gesproken:
Sinds 9 jaar zingen de leerlingen van het 2de middelbaar van Scheppers ieder jaar met ons mee op hun La-la-live...
Op die 9 jaar zie ik dat de multicultuur hier ook steeds groeit en dat er, zoals wij dat zien, geen onderscheid wordt gemaakt.
Stillekes aan vindt iedereen wel de weg naar een volledige maatschappij zonder uit- of afzonderingen.
@ Jeroen van FP: als dit geen hoopvolle gedachte is... alles begint klein - we moeten er alleen in willen geloven.
Als alle Mechelaars, van welke origine ook, dit in het achterhoofd zouden houden, vandaag en morgen, en in het stemhokje in het najaar... dan ziet het er niet zo slecht uit voor het Mechelen van morgen...
Nog even geheel ter zijde, in de 'sfeer' van al het voorgaande: In de Merodestraat 41 is sinds kort de 'Tuin van (h)Eden' gevestigd - en dit wil een ontmoetingsplaats zijn voor christelijk geïnspireerde zinzoekers. Elke 1ste en 3de dinsdag kan men er terecht voor bezinning en vorming. 't Wil een laagdrempelige, gastvrije ruimte zijn waar gelijk wie kan binnenlopen. De ultieme droom van de initiatiefnemers is dat het huis een thuis mag worden voor mensen die op één of andere wijze op zoek zijn naar zin in hun leven. Het wil een spiritueel dak bieden aan hedendaagse zinzoekers. En dit met grote openheid. Natuurlijk met een christelijke identiteit, maar met een groot respect voor andere godsdienstige overtuigingen en culturen.
Ik ken een paar van de initiatiefnemers (o.a. Chris Smits en Paul Van Steen), en dit zijn mensen op wiens golflengte ik graag zit.
(En die golflengte kon je al 'aanvoelen' als je voordien las wat ik hier schreef.)
Ik ben bij dit initiatief helemaal niet betrokken - maar ik wil het de geinterresseerden onder jullie graag doorgeven.