Mechelen ... Een creatieve stad?

met categorie:  

Als enige centrumstad (samen met Leuven) kende Mechelen over de periode 1995-2002 een sterkere werkgelegenheidsgroei dan Vlaanderen. Zowel de kennisintensieve als de creatieve sectoren zijn in Mechelen licht oververtegenwoordigd in vergelijking met Vlaanderen. In vergelijking met de andere centrumsteden groeiden de kennisintensieve sectoren in Mechelen in de periode 1995-2002 het sterkst in werkgelegenheid. De creatieve sector groeide spectaculair: + 53%.


Zoals alle centrumsteden, uitgezonderd Aalst, heeft Mechelen een pendelindex van meer dan 100. Het aandeel van de 18-jarigen die voor hoger onderwijs kiezen, ligt in Mechelen iets onder het Vlaams gemiddelde.

Mechelen had in 2000 nog maar weinig vrije KMO- en industrieterreinen beschikbaar binnen zijn grondgebied. Dit hoeft echter geen beperking te zijn, indien voldoende ruimte beschikbaar is buiten de stedelijke administratieve grenzen. Bovendien hebben bepaalde creatieve activiteiten minder nood aan industrieterreinen, maar eerder aan kantoorruimte binnen de stad. De gemiddelde gemeentelijke belastingsdruk ligt in Mechelen iets hoger dan in de meeste andere centrumsteden en het Vlaams Gewest.

In vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen zijn de inwoners van Mechelen meer tevreden over het aanbod aan openbaar vervoer in hun stad.

In verhouding tot het aantal actieve ondernemingen werden er in 2003 in Mechelen evenveel bedrijven opgericht dan in het Vlaams Gewest. Dat jaar verdwenen er echter meer ondernemingen dan er opgericht werden. Enkel Sint-Niklaas kende in 2003 dezelfde evolutie. Zoals in alle centrumsteden ligt de groei-index van het aantal ondernemingen in Mechelen rond het Vlaams gemiddelde.

Lees het volledige rapport
Vroeger stonden de industrieparken noord en zuid vol van meubel- en autobedrijven: veel handenarbeid en veel handarbeiders. Maar nu heb je er geen idee van hoeveel hoogtechnologische bedrijven in Mechelen zijn gevestigd, op het vlak van farmacie, ict en kennisindustrie.Duizenden "witte schorten" werken daar. Als boutade zeg ik steeds: als er ooit een middel tegen aids wordt gevonden, zal het in Mechelen zijn. Zoveel goede onderzoekers werken er in noord en zuid.
@Leo: Een erg veel belovend geneesmiddel tegen aids wordt momenteel ontwikkeld in Mechelen. Bij het bedrijf TIBOTEC-VIRCO ...
Je hebt dus gelijk. :-)