Mechelen culturele hoofdstad ?

met categorie:  
Het is al een paar posts geleden aan bod gekomen: Vandaag lanceerde schepen Nobels het geweldige idee om Mechelen kandidaat te stellen als Culturele Hoofdstad voor 2010 of 2015.
!++3++!
ah ja, ik had nog niet gestemd...dat is dan bij deze gebeurd!
Het stadsbestuur bevalt iedere week wel van een ander positief voorstel. Mechelen culturele hoofdstad is van hetzelfde gehalte als de organisatie van de Olympische Spelen in Vlaanderen (en liefst wellicht in Mechelen). Bedoeling van de politici is vooral om eens in de gazet te komen, wat alleen lukt bij dergelijke spectaculaire ideeën. Ik vraag mij af op diegenen die dit een positief idee vinden dat ook nog zullen vinden als zij hun belastingaanslag in de bus krijgen. Voor 'Mechelen, culturele hoofdstad' wil de schepen een concertzaal laten bouwen die minsten 1 miljard oude franken gaat kosten. Wetende dat daar in Mechelen systematisch 20% meerwerken bijkomen, loopt het kostenplaatje nog meer op. Zijn er echt geen betere investeringen te doen in Mechelen?
't is niet omdat iets veel geld kost, dat de stad dat allemaal moet ophoesten hé.

overigens, in de Standaard van vandaag staat een studie waaruit blijkt dat steden die veel cultuur aanbieden meer aantrek hebben. als Mechelen een plezante stad wil worden om in te wonen, dan zijn goede faciliteiten voor sport en cultuur een must. Uiteraard betekent dat niet dat we al 't geld door deuren en vensters moeten smijten, maar niets belet om het idee te onderzoeken en na te gaan of we niet door samenwerking met de Belgische of federale overheid of met de privé voldoende middelen kunnen vinden.

In ieder geval, het is duidelijk dat Mechelen in volle ontwikkeling is en ik vind het een goed idee dat schepen Nobels durft verder naar de toekomst te denken.
@ Bronnie Inderdaad kan Mechelen niet alleen betalen !!! en dat kon Schepen Nobels ook weten !!!! dus zomaar lanceren van een idee, wetende dat de stadskas dat niet alleen kan betalen , zonder overleg in schepencollege en zonder overleg met andere overheden, is een losse flodder !!!
(het is hetzelfde als je zou aankondigen dat de volgende raket naar de maan zal vertrekken vanuit de grote markt van Mechelen).

Zie de aanpak van Bergen: eerst kijken of er een draagvlak is in hun schepencollege, dan hebben ze afgetoetst bij de andere overheden of ze bereid waren te betalen;vervolgens kijken of de stadskas hun bijdrage kan betalen,.. pas als ze die stappen hebben gezet, hebben ze hun kandidatuur bekend gemaakt....

Bergen raamt de kost voor de overheid op 30 MIO euro (inbreng stad, Waals gewest en Franse gemeenschap). Bergen hoopt op bijkomende inbreng van 30 MIO vanwege Europese unie en privé-sector...Hun totaal budget komt dus op 60 MIO euro.

Hun kandidatuur is voor 2015 en Bergen heeft nu beslist dat de overheden iedere jaar tot en met 2015 3 MIO euro in een spaarpot storten.

Bergen heeft een bevolking van meer dan 110.000 inwoners (Mechelen 70.000 inwoners), kan gemakkelijker EU-geld krijgen omdat regio erkend is als (economisch) achtergesteld gebied, heeft een realistisch financieringsplan (vandaar dat ze ten vroegste tegen 2015 voldoende gespaard hebben); hun kandidatuurstelling dateert van 2004 en de voorbereiding voor deze kandidatuurstelling is gestart in 2002.
Vergelijk dit met de aanpak van onze schepen Nobels: eind 2005 lanceren
van het idee voor het jaar 2010: totaal onrealistisch !!!!!!!!
@natan: Uw redenering klopt niet helemaal. De Europese subsidiëring van Bergen als achtergesteld gebied is zo goed als beëindigd. Daarentegen kunnen wel nog Europese fondsen verkregen worden voor grensoverschrijdende culturele evenementen zoals dat van Europese Culturele Hoofdstad. M.a.w. Mechelen kan evenveel beroep doen op Europese fondsen als Bergen. En voor de rest: er is altijd iemand die het idee voor de eerste keer moet voorstellen. De burgemeester vind het ook goed en nu kunnen ze eraan voortdoen. Wat Bergen kan, kan Mechelen even goed, zit er maar niet mee in. Onrealistisch is het dus zeker niet. Volgende stap is nu dat het schepencollege een studie bestelt die onderzoekt welke de voorwaarden zijn opdat dit project voor Mechelen kan slagen. Maar om zo'n studie te bestellen moest Nobels eerst zijn idee lanceren he. Dat heeft hij trouwens niet voor het eerst in de media gedaan, maar op een cultureel evenement van vorige week. De media heeft het daarna opgepikt.

Misschien nog één ding: ik was ook niet opgezet met het idee van de Olympische Spelen, maar dit voorstel is van een ander kaliber. Europese Culturele Hoofdstad ben je meestal niet alleen en is niet zo'n grootschalig en commercieel project. Bovendien kan je daarvoor Europese fondsen voor krijgen, wat voor de Spelen niet zou gaan. Het vraagt ook een stuk minder investeringen en vooral, het zadelt je niet op met heel wat infrastructuur die achteraf vaak leeg blijkt te staab (zoals in Athene bijv). Zowel Brugge als Antwerpen hebben bewezen dat een Vlaamse stad een dergelijk cultureel project succesvol tot een goed einde kan brengen - ik geloof dat ook Mechelen dat kan. Maar misschien moet ge zoals ik een beetje nieuw zijn in deze stad (4j) om te weten hoeveel Mechelen wel in zijn mars heeft.
Ik kan me wel vinden in de argumenten van Bronnie. En de vergelijking met het idee om de Olympische Spelen naar ons land te halen is niet helemaal correct. Dat was pas onrealistisch!
Deze denkpiste vind ik anderzijds wél niet zo slecht. En Nobels heeft volgens mij niet verkeerd gehandeld.
Natan, collega Nobels had die idee al eens gelanceerd op het schepencollege en iedereen stond achter die idee omdat ook eens verder mag gedacht worden dat een zoveelste jaarlijkse tentoonstelling. Ook de VLD reageerde positief in de kranten.
Ook is het niet waar dat er per sé een grote zaal van honderden miljoenen dient gebouwd. Frank heeft alleen gesteld dat we in Mechelen geen zaal hebben die 1000 of 1200 man kan opvangen. Hij wil dit ook niet betaald zien door de stadskas. We willen wel eens de privé warm krijgen voor die bouw.
Mechelen heeft nood aan positieve initiatieven en heeft hier zeker alle troeven voor!