Avant première: volgende grote cultuurhappening!

met categorie:  

Toevalligerwijs kwam ik Heidi De Nyn (de Moeder van alle cultuur in Mechelen) tegen op een feestje (allé toevallig, 't was ter ere van de verjaardag van haar zoon).
We raakten aan de praat en plots kwam ter sprake wat het volgende grote cultuurproject na Stad in Vrouwenhanden zou worden. Wel er is al een thema! Binnen enkele jaren bestaat het bisdom Mechelen-Brussel 450 jaar! Het wordt een multi muzisch project met plaats voor beeld, muziek, beweging, drama en media overgoten met een historisch sausje waar plaats zal zijn voor alle religies en overtuigingen die in Mechelen aanwezig zijn.
Laat uw fantasie de vrije loop en zoek uw schatten alvast bij elkaar die op de zolder liggen.
Welke profetieën hebt u hierover?
Met welke 3 broden en 2 vissen kan Heidi de culturele honger alhier stillen?
Welke Goede Boodschap kunnen we rond dit thema uitzenden vanuit Mechelen?
Welke Mechelse apostelen zenden we uit?
Wie zal er dan paus zijn en zal die dan Mechelse wortelen (peekes) hebben?
Kortom: laat u maar eens goed gaan rond dit thema! (maar wel met wederzijds respect)

Het aartsbisdom Mechelen werd opgericht op 12 mei 1559, dus dan zijn we 2009.
... de constructie 'Mechelen-Brussel' is maar van recentere makelij - pas van vorige eeuw. Maar het aartbisdom Mechelen is eeuwenlang autonoom geweest. Boeiende thematiek lijkt me - Mechelen is onlosmakend verbonden geweest met dit religieus 'gegeven', vanaf de tijd dat Kardinaal Granvelle zijn tenten opsloeg in de Keizerstraat.
Hier valt heelwat over te 'vertellen' - Ook de 'Mechelse Gesprekken' tussen Katholieken en Anglicanen als schuchtere eerste oecumenische toenaderingspogingen (begin vorige eeuw) waren héél belangrijk. Ze werden georganiseerd door (de verder door mij niet erg sympathiek bevonden, belgisistische ) Kardinaal Mercier.
Zo'n thematiek kan zich perfect lenen voor een boeiende uitwerking ivm 'geloof', 'religie', 'volksgeloof', in een sfeer van tollerantie en luisterbereidheid.
Onder onze 'toren-die-niet-af-is (dixit Johannes-Paulus II bij z'n bezoek aan Mechelen in '85) wonen heelwat verschillende 'godsdienstbelevers': Katholieken, Islamieten, protestanten, Assyrische Christenen, en vrijdenkers broederlijk naast mekaar. Laat het ons zo houden - met een groot wederzijds respect voor mekaars eigen zoeken naar zingeving. Laat ons eerder kijken naar de zaken die verbinden, dan naar de dingen die ons scheiden en uiteen drijven.
Boeiende thematiek lijkt me het - met heel wat mogelijke deelthema's...
@peter en jans:Altijd "content" als iemand voor mij de puntjes op de i kan zetten. Het was een leuk feestje waar mijn geest soms wat geblokkeerd geraakte door geestesverruimende dranken, het jaartal kwam mij niet meer voor de geest en ik twijfelde of Brussel er bij stond.
@ Jeroen van FP :... om nog verder de puntjes op de i te zetten: met het overlijden van kardinaal Van Roey in 1961 kwam er een eind aan het aartsbisdom Mechelen. Er kwamen toen wat hervormingen op kerkelijk gebied, en zo ontstond het bisdom Antwerpen (uitgesplitst uit het aartsbisdom Mechelen), en werd het nieuwe aartsbisdom Mechelen-Brussel genoemd...
Maar... het aartsbisschoppelijk paleis bleef in Mechelen, en alzo woont onze Godfried nog steeds in onze stad.
(en niet in ... Rome, zoals het liedje van Uytterhoeven en Neefs 'voorspelde': "...Het Vaticaan wordt Mechels dankzij Kardinaal Danneels...")
Ik wil er toch even op wijzen dat er in 1960 een grote tentoonstelling werd georganiseerd over 300 jaar aartsbisschoppelijke stad. Te dier gelegenheid werd het wandtapijt over de slag bij Tunis (dat nu in het stadhuis hangt) door braquenié gerestaureerd. Dit tapijt was nl. ooit van Kardinaal de Granvelle.
Maar niets houdt ons tegen om in 2009 nog eens zoiets op te zetten.
Goeie denkpiste - even doorgeven aan frank Nobels misschien?
Nog 'n weetje om ons chauvinistisch gevoel op te krikken: dé hoofdkerk van de Belgische kerkprovincie was én is onze Sint-Rombouts. Bij de hervormingen van het aartsbisdom kwam er natuurlijk een tweede kathedraal bij: de Brusselse Sint-Michiels (vroeger Sint-Goedele), maar omwille van de oudere titel bleef Sint-Rombouts wel de eerste in rang binnen het aartsbisdom.
@ Koen, volkomen waar - Onze St.-Rombouts staat nog in rang iets boven Sint-Goedele... (ik blijf hardnekkig van St.-Goedele spreken - en da's niet alleen omdat m'n tweede dochter zo heet, maar ze is verdorie 'Vlaamser' dan St.-Michiel - aldus...)