Verslag info-vergadering autodelen

met categorie:  
De info-vergadering over autodelen gisteravond vond plaats met medewerking van stad Mechelen en twee 'autodeel-organisaties': Autopia en Cambio.

(meer over autodelen in een vorige Blog post)

Iets minder dan 80 mensen (GvA meldde 'honderdtal mensen') waren aanwezig in de Minderbroederskerk om naar de uiteenzettingen te luisteren. De opkomst was, zo werd gezegd, vrij groot in vergelijking met gelijkaardige bijeenkomsten in Kortrijk en Hasselt.

Autopia stelde zich voor als een ondersteunende organisatie voor particuliere autodelers. Het treedt tevens op als belangenvereniging, bijvoorbeeld als gesprekspartner voor overheden en verzekeraars. Voor ¤5 per jaar kun je lid worden van Autopia. Daarvoor krijg je dan kilo's informatie en bijstand op vlak van kostenberekening, juridische kwesties, verzekering, en veel meer... Autopia ziet het als zijn taak om mensen te informeren over particulier autodelen, en om geïnteresseerden samen te brengen. Voor dat doel onderhouden ze een databank van mensen die autodelen wel zien zitten. Er werd volop met cijfermateriaal een voorbeelden gewerkt om iedereen enthousiast te maken.

Cambio is een heel ander project; het is een commerciële organisatie die optreedt als eigenaar en onderhouder van een wagenpark, waaruit de klant (abonnement: ¤ 3,30 tot ¤6,60 per maand) dan een wagen kan reserveren. Cambio is ontstaan in Duitsland en kent daar ongeveer tienduizend klanten. In België is men nog niet zo lang aan de slag en telt het wagenpark momenteel zo'n tachtig auto's.

Cambio is bezig aan een sterke expansie; zo wordt er begin januari 2006 in Antwerpen van start gegaan en momenteel onderzoekt men de interesse in Kortrijk, Hasselt en Mechelen. In Mechelen is men nog in de onderzoeksfase. Indien er genoeg potentieel is en de gesprekken met de stad vlot zouden verlopen, dan zou er ten vroegste midden 2006 vanuit Mechelen gecambio't kunnen worden.

De stad Mechelen stelde zich enthousiast op, en verklaarde voor beide projecten te onderzoeken welke steun ze kan bieden.

Ter afsluiting vertelde men nog dat autodelen niet enkel nuttig is als kostenbesparing, maar ook als een hulpmiddel om rationeler om te gaan met mobiliteit. De gemiddelde autodeler zal bijvoorbeeld sneller overwegen om de fiets of het openbaar vervoer te nemen.
Het artikel in GvA beschrijft de reacties van Peter Meuris (auteur van de vermelde post over autodelen) en zijn partner. Mét grote foto...
Ja, we staan in de krant. t Was wel niet helemaal wat we gezegd hebben, maar we kunnen er maar reklame mee maken. Vanavond komt Het Laatste Nieuws, om er een artikel over te maken. Voor je het weet, wordt je een bekende Mechelaar. :-)

Neen, de vergadering was erg goed, ik hoop dat ernu vlug wat initiatieven opgestart worden. Wij doen allicht mee ...
Ons hebben ze ook geïnteviewd en gefotografeerd, maar we zijn niet tot in 'de frut' geraakt :-)
Ik ontving vandaag een telefoontje eveneens van het Laatste Nieuws. De fotograaf is ondertussen ook al langsgeweest. Een goede manier om bekend te maken dat ik auodelers zoek voor mijn wagen.
Ha Gunther, das fijn ! Wij kregen ook de fotograaf langs van het Laatste Nieuws, dus voor we beginnen te auto-delen zien we elkaar alvast ... in de krant van morgen ?
Morgen, op dinsdag 18 oktober houdt Autopia een opstartavond autodelen in het zaaltje van Café 't Pleintje', Veemarkt 7.

Doel: heel concreet nieuwe autodeelgroepen samenstellen. We bekijken van iedereen de verwachtingen en mogelijkheden, wisselen
gedachten uit over de mogelijkheden om nieuwe groepen samen te stellen en
werken in kleine groepjes mogelijke afspraken uit, het begin van een
autodeelgroep dus.

Het programma:
19h : beknopte inleiding tot autodelen voor wie de info-avond gemist heeft
(nieuwe geïnteresseerden zijn dus zeker welkom)
20h : voorstellingsronde van de aanwezigen: woonplaats, waarvoor wil je een auto gebruiken, wanneer, hoe vaak, regelmatig of af en toe ?
20h30 : bekijken van mogelijke groepssamenstellingen
21h00 : samenzitten in groep en de mogelijkheden en knelpunten bekijken,
eerste stappen naar concrete afspraken.
22h30 (ten laatste): einde