Wat doet L.E.T.S ?

met categorie:  
Wat doet LETS ?

LETS-systemen zijn lokale systemen die het ruilen tussen de leden organiseren en toezien op een evenwicht tussen geven en nemen. Ze hebben voordelen, maar ook nadelen. Laten we beginnen met de voordelen op te sommen.
* LETS biedt een aantal voordelen in natura. Het scheelt voor sommige mensen een slok op de borrel. LETS biedt ons de mogelijkheid - ook als we van een minimum-inkomen moeten rondkomen - ons enkele genoegens te verschaffen die op ons verlanglijstje zouden blijven staan als we er geld voor zouden moeten betalen.

* LETS kan de bestaande economie ondersteunen. Een klus die niet gebeurde omdat ze te duur was kon uiteindelijk toch uitgevoerd worden binnen LETS. De materialen die daarvoor in geld aangekocht werden, ondersteunen de huidige kleinhandel. LETS is op die manier een aanvulling op de bestaande economie, en kan ze versterken.

* LETS herstelt voor de deelnemers een stuk sociaal weefsel. Niet dat alle leden daarom arme eenzame stakkers waren in de periode voor hun lidmaatschap. LETS geeft meer mogelijkheden op vlak van uitwisseling en ontmoeting, en schept daarom tussen mensen een direkte band waarop relaties kunnen worden uitgebouwd. Aangezien LETS in de meeste gevallen erg lokaal is uitgebouwd, grijpt het systeem in de direkte omgeving van de leden in, waardoor zij zich meer thuis gaan voelen binnen een gemeenschap.

* LETS biedt grote mogelijkheden op vlak van delen, hergebruik en herstelling. Spullen kunnen gemeenschappelijk worden gebruikt, kennen een tweede of derde eigenaar voor ze weggegooid worden, en door herstelling of herwaardering worden heel wat gebruiksvoorwerpen terug bruikbaar. Er zijn voorbeelden waarbij ook vervoer op een aantal manieren nuttiger wordt aangewend. Op die manier kan misschien ook het milieu wat meer op adem komen.

* Binnen het LETS-systeem kan iedereen het initiatief nemen, ongeacht of hij een positief of een negatief saldo heeft. In het courante geldsysteem kunnen alleen diegene met een positief saldo diensten of goederen kopen. LETS-eenheden hebben geen waarde op zich. Ze kunnen de LETS-groep niet verlaten, omdat het niets meer is dan een afspraak tussen een groep mensen. Dat beperkt natuurlijk sterk de waarde van een uit eenheden opgebouwd vermogen. LETS-eenheden zijn dus niet aantrekkelijk om 'rijkdom' op te bouwen.

* LETS-eenheden kunnen op termijn wel bruikbaar zijn voor bepaalde voorzieningen. Buurtbeheer bijvoorbeeld. Door afdragen van eenheden aan de plaatselijke overheid, kunnen die weer gebruikt worden om mensen te waarderen die bloembakken verzorgen in hun buurt, of acties rond leefbaarheid ondernemen.

* Iedereen kan zijn eigen eenheden creëren door diensten en goederen in het systeem te stoppen of eruit te halen. Hierdoor heeft niemand werkelijk gebrek aan eenheden. En daardoor kunnen LETS-eenheden nooit een machtsmiddel worden. Er kan in een LETS-systeem nooit zomaar een tekort aan ruilmiddelen ontstaan waardoor het uitwisselen zou stilvallen, zoals dat kan in het conventionele geldstelsel.