Hip & Trendy

met categorie:  
Mechelen is the place to be. Dat is duidelijk. Zeker nu de tweede editie van de reality tv-reeks "The Block" (van Kanakna voor VT4) na een eerste editie op Het Eilandje in Antwerpen haar spreekwoordelijke tenten opslaat in onze stad. De deelnemers aan deze editie gingen gisteren aan de slag in het Berlemontgebouw. Wie dat weet liggen, mag het hieronder in de commentaren kwijt. Ik vind het in elk geval niet in de Inventaris van het cultuurbezit in België of in Beeldbank Mechelen.
Ik heb nog nooit gehoord van Berlemont-gebouw.
Ik ken wel het Berlemont-fonds , te vinden in het het Mechels stadsarchief.
Indien je voorouders hebt die in de 19° eeuw en vroeger in Mechelen gewoond hebben en je vind hun woonplaats terug, ben je ook benieuwd naar de woonomstandigheden van deze personen en hun onmiddellijke leefomgeving. Het Mechels archief geeft met het Fonds Berlemont aan je een ingang-instrument om deze omgeving in kaart te brengen. Van vele huizen heeft deze collectie historische informatie of geeft ze verwijzingen op in welke bron men er meer moet over zoeken. Dit fonds is gestoffeerd met foto's en afbeeldingen en omvat ±150 mappen, die zich in de leeszaal op de derde verdieping bevinden. Dit geldt evenwel meestal voor de huizen die binnen de vesten gelegen zijn. De huizen, buiten de vesten hebben geen rijke geschiedenis daar de meeste pas opgetrokken werden in de 20ste eeuw. Extra-muros worden vooral de straten en de toponiemen beschreven, hetgeen ook interessant is voor lokale vorsers.
Ik heb me gisteren rot gezocht naar een Berlemont gebouw in Mechelen. Zowel in de inventaris van cultuurbezit als in de beeldbank is er niets te vinden dat hierop wijst.

Er is wel een foto te vinden in de weekendbijlage van de Morgen. Ik heb de foto een keer ingescand en hij is te vinden op:
http://www.pixagogo.com/Pho...!!QwncoZ5HP-MkspeOPpri75YrQkpcozI9THlIwvoNfw-DUGxSuJxSno5f

Hij is welniet van de beste kwaliteit, maar misschien genoeg voor bloggers om het gebouw te localiseren.

In het artikel is er ook sprake van dat het gebouw gelocaliseerd is in een stadskanker. Europarking ?

Ik ben benieuwd !!
Tweede poging: Hierbij de foto in kwestie van het onvindbare gebouw:

http://www.lunaluna.be/berl...

Groetjes,

Peter
Dit gebouw is het oude 'Hof van Duffel', gelegen in de Augustijnenstraat. Tot ongeveer 15 jaar geleden (of iets langer) was het het Onz-Lieve-Vrouwe Instituut voor Verpleegkunde, en in het bezit van de Gasthuiszusters. Toen de school gestopt is, is het verkocht aan ?
en... ik heb er nog herinneringen aan, want ik studeerde er in 1982 af als verpleger...
(Blz. 18 in Inventaris van het cultuurbezit - voor meer informatie)
Proficiat JanS.

Ben even gaan kijken en inderdaad er is een bedrijvigheid van jewelste. Vier jeeps van TheBlock voor de deur. De vier appartementen duidelijk aangeduid met grote cijfers voor de ramen. Hoogtewerkers in de buurt. Dat gebouw zal met al dat jonge geweld snel gerenoveerd zijn !

Ik weet trouwens nog altijd niet waarom we nu praten over het Berlemont gebouw, als het Hof Van Duffel heet.

Waar Bartje Somers het nu haalt om over een 'dit gebouw is gelockaliseerd in een stadskanker' te praten is nog veel minder duidelijk, met Veemarkt, Vlietje en leegheid in de buurt ... Gerechtshof , ...

Enfin, er gebeurt weer eens wat nieuws in de binnenstad ! Waarschijnlijk goede reklame voor jonge mensen om in Mechelen te komen wonen. Na het Eilandje in Anwterpen, nu ook de Mechelse binnenstad !
Deze locatie is gelegen aan de Augustijnenstraat. ... Huis Advokaat Olbrechts.

Dit groot huis droeg vroeger inderdaad de naam 'Hof Van Duffel'.

Deze naam is gegeven na 1506, wanneer het oud Hof van Duffel, in de Potterijstraat, van de familie der Berthouders in vreemde handen overging.
Ola... 't huis van mijn overgrootvader en ik had het niet eens herkend op de scan :)
Ben nog eens gaan kijken. Er staan al nieuwe ramen in. Dat gaat daar snel, als dat zo nog veel verder gaat zal dat rap gedaan zijn.
Het is blijkbaar al ruzie met de buurtbewoners.
Toch volgens dit artikel
http://www.nieuwsblad.be/Ar...