Mechelen groeit

met categorie:  
Het gaat goed met Mechelen. De bevolking neemt toe, de criminaliteit neemt af, de belastingsdruk is relatief gedaald en het is er nog proper ook.
Van de dertien Vlaamse centrumsteden groeide Mechelen het afgelopen jaar het snelst. Tussen 2000 en 2004 evolueerde de bevolking hier samen met Gent het sterkst. 482 Maneblussers kwamen erbij, wat het totaal brengt op 77 463. Opvallend: ook jonge gezinnen vinden Mechelen een aantrekkelijke stad. Na Leuven scoort Mechelen kwa sex-appeal bij jonge gezinnen zelfs het best. Antwerpen volgt op de derde plaats en heeft de jongste jaren, net als Gent aan aantrekkelijkheid gewonnen bij de jonge gezinnen.

Ook fiskaal is Mechelen de afgelopen jaren relatief interessanter geworden: de steden zijn qua fiscaliteit duidelijk niet meer de duurste in de provincie Antwerpen. Vergeleken met tien jaar geleden bleef de aanslagvloet voor de aanvullende personenbelasting in Antwerpen (8%), Mechelen (7,8%) en Turnhout (7%) gelijk, terwijl het gemiddelde in de provincie van 6,6 naar 6,9% steeg.

De Mechelaars voelen zich tegenwoordig ook een stuk veiliger in de stad: tussen 1998 en 2002 is dat gevoel afgenomen van 26,7 naar 17,1%. De criminaliteitsgraad zelf zit met 10,3 (criminele feiten per 1000 inwoners per maand) nog iets boven het gemiddelde, maar zit in een dalende lijn.

In een studie van Test Aankoop over de netheid in steden en gemeenten vallen Antwerpen en Mechelen in positieve zin op. In vergelijking met 2000 scoren ze in de eindbeoordeling voor 2003 beduidend beter. Beide steden klimmen een trapje op de netheidsladder: in Mechelen is het nu goed, in Antwerpen redelijk tot goed.

Of: de cijfertjes bevestigen wat u en ik natuurlijk al langer weten. Dat het goed leven is in Mechelen.

Bron: GVA.
Of: de cijfertjes bevestigen wat u en ik natuurlijk al langer weten. Dat het goed leven is in Mechelen.
Ik ben eens benieuwd of de verkiezingscijfertjes de cijfertjes van de GVA zullen volgen in 2006.
Als de huidige coalitie erin slaagt deze cijfertjes rond die periode goed in de verf te zetten, zie ik daar nog geen al te groot probleem met de verkiezingen opduiken. Al is 't altijd koffiedik kijken natuurlijk: een dioxinecrisis net voor de gemeenteraadsverkiezingen en je weet maar nooit :)
Mechelen een veilige stad ??? Ja, maar schijn bedriegt. Als je in de vroege uurtjes naar huis gaat na een fuif, dan ligt de politie van Mechelen op de loer. Voor je het weet en zonder uitleg wordt je in de combi gesleurd en weggevoerd naar het politiecommissariaat. Daar wordt je zeker een kwartier uitgekafferd door een politiemadam, ondervraagd over een vechtpartij waar je niets mee te maken hebt en tot jouw grote verwondering zonder pardon tot na de middag eenzaam opgesloten in een cel. En dan mag je terug naar huis nadat je allerlei verklaringen hebt ondertekend.
Maar de pret is nog niet uit! Na enkele maanden krijg je van de stad Mechelen een factuur van 100 Euro toegestuurd voor het transport met de combi omdat je zogezegd opgepakt werd ”wegens vermoedelijke openbare dronkenschap” en dat terwijl je die avond zo je best gedaan had om geen pint aan te raken. De politie heeft je zelfs geen alcoholtest afgenomen.

Daar kan je niet mee akkoord gaan en dus schrijf je een mooie bezwaarbrief om te zeggen dat je niet wil betalen omdat je niet dronken was. Maar dat kan het Schepencollege van Mechelen niet schelen. Ze zullen die 100 Euro wel uit jouw zakken halen. Daarom sturen ze je een aangetekende brief om te zeggen dat het niets ter zake doet dat je niet dronken was, en dat je binnen de 14 dagen mondeling kan komen verdedigen voor het Schepencollege. Ze hebben wel de aangetekende brief eerst 10 dagen op hun bureel laten liggen vooraleer hem naar de post te dragen en vermits je zelf op kot bent en maar tijdens het weekend aar huis komt ben je spijtig genoeg te laat. Betaal nu maar.
Dus: 1 gouden raad:
Als je in Mechelen uitgaat en je komt in de vroege uurtjes terug naar huis. Kijk goed rond op straat en bij de minste verdachte combi-beweging loop je zo snel mogelijk naar het politiecommissariaat. Zorg er vooral voor dat je het commissariaat kan binnenspringen voordat ze je kunnen oppakken. Dat is echt de enige manier die ik gevonden heb om in de toekomst geen 100 Euro meer te moeten betalen aan de stadskas van Mechelen.

Ken jij andere manieren om deze belachelijke “Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig wegens openbare dronkenschap of vermoedelijke alcoholintoxicatie na positieve ademtest” te vermijden ???
pOLLE: ik heb dit soort verhalen nog wel 's gehoord, maar altijd voor een broodje aap gehouden. Indien je dit echt overkomen is, mag je dit niet over je heen laten gaan. Misschien helpt het klachtenformulier van de ombudsman van Mechelen hier wel: http://www.mechelen.be/elok...

Hou me aub op de hoogte over het verloop van die zaak.
Ok Frederic,

Let’s try
Frederik, ben jij de persattaché van onze burgemeester Bart Simpson ?
Mechelen fiscaal aantrekkelijker ? forget it...als je alle inkomsten in aanmerking neemt (inclusief huisvuilbelasting, parkeerretributies,...) dan stijgt de belastingdruk in Mechelen..bovendien heeft het stadsbestuur het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen...de spaarpot is volledig opgesoupeerd..en als alle projectontwikkelaars hun rekening sturen naar stadsbestuur, duikt Mechelen in het rood.. ik voorspel: de belastingen zullen in 2006 naar omhoog gaan om een begrotingsevenwicht te houden

Mechelen veiliger ? misschiens wel, misschiens niet ... de misdaadstatistieken zijn gewoon onbetrouwbaar ...niet te verwonderen als je telkensmate de wijze van verzamelen van misdaadcijfers verandert...

Mechelen properder ? inderdaad ..ik woon al tien jaar en ik denk dat mechelen er properder bijligt...

Voor alle duidelijkheid...ik woon heel graag in Mechelen en heb maar van één ding last: de zaag en klaagcultuur van de Mechelaar
Nathan, nop, geen persattaché, gewoon Mechelaar en blogger pur sang. Ik las de cijfers in de GVA en heb ze overgenomen as is. Ook al omdat ik het gevoel heb dat ze kloppen, zelfs de fameuze misdaadcijfers en het nog beruchter onveiligheidsgevoel. Wat de fiscale druk betreft: de gemeentetaks is een objectief cijfer, en dat is hoedanook gedaald.
Nathan, we zitten met onze begroting helemaal niet in het rood. Meer zelfs, in 2004 hebben we 200 miljoen bef beter geboerd dan we hadden geraamd. Geen reden tot paniek dus. Trouwens, welke partij gaat zo zot zijn om de belastingen te verhogen in een verkiezingsjaar?
Ben relatief nieuw hier en daarom ben ik niet zeker dat dit de juiste plaats is maar ik denk het wel.

Mechelen groeit niet alleen op papier maar ook kwa atl. inwoners. Daar zijn verschillende projecten ( zoals Lamot, Patershof ... ) mee verantwoordelijk voor.

Naast het project 'Euroshopping' hoorde ik ook afgelopen maanden dat er plannen waren op de site 'Belgacom'. Ook daar zouden appartementen en lofts komen. Maar de laatste tijd hoor ik daar niks meer over.
Heeft de investeerder afgehaakt of zit men nog in de 'plan' fase.

Weet er iemand hier meer over ?

Idem over het klooster in de Begijnenstraat. Afgelopen WE zag ik dat er een sticker 'verkocht' hangt. Gaat er ook hier schot in de zaak komen ? dat gebouw staat al heel lang leeg met alle gevolgen vandien.